Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 15 6-070 6-068 E-157 E-153
Naastliggers vanLanen 15
ten oostenLanen 17
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 13
ten noordenhet Schoolplein


aangrenzende stegensteeg
Lanen 15Schoolplein ten oosten


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0128r van 19 apr 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Tyalliff Hessels


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0347r van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tyalliff Hessels


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0040v van 15 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSchoolplein [staat: steeg]
naastligger ten westenSyts Tyaliff


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0157r van 3 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 15Lanen NZhuis
 
koperJan Bentes, gehuwd met1119-00-00 GG
koperSijcke Pyters
verpachter grondde stad Harlingen0-02-08 CG
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg]
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester Symen Janssen
naastligger ten noordenburgerhopman Reyn Eedes
verkoperSicke Elings
verkoperBente Tiaerts


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0018r van 17 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSchoolplein [staat: steeg]
naastligger ten westenSydts Tiallis


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0050v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Jan Bentes


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0249r van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis naast zekere steeg van Jan Bentes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0120v van 15 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Bentes


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0392v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bentes


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0063r van 10 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Bentes [staat: Rinties]


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0028v van 11 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0077r van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwijde steeg


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-070Lanen 15huis
eigenaarJan Jansen Pott cum sociis
gebruikerWiltie Pieters
gebruikerAeltie
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-070Lanen 15huis
eigenaarJan Jansen Pott c.s
gebruikerBaucke Ydes cum soc.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-6-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0042r van 5 mrt 1719 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Hendrick Roptazijl


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-070 Lanen 15huis
eigenaarJan Jansen Post cum soc.
gebruikerDouwe Jelles
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0205r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 15Lanen NZ1/8 huis
 
koperJan Hendriks Bostijn koopman68-00-00 GG
eigenaar van 7/8Jan Hendriks BostijnkoopmanAmsterdam
verpachter grondde weduwe van wijlen Dirk Sickes koopman0-03-08 CG
huurderDoeke Pieters c.soc.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg]
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenEvert Martens* kuiper
naastligger ten noordenClaes Braem koopman
naastliggerde weduwe van wijlen Hendrik Roptasijl
verkoper q.q.Otte Aukes, gecommitteerde crediteurwijdschipper
verkoper q.q.Evert Hylkes Hanekuik, gecommitteerde crediteuren vanfabrikeur
verkoperde geabandonneerde boedel van Gerben Tieerds, gehuwd metmr. lijnslager
verkoperDuke Jelles Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendriks Bostijn koopt 1/8 van een huis nz. Lanen. Ten O. een steeg, ten Z. de straat en diept, ten W. kuiper Evert (Martens?), ten N. Claes Braam [Nicolaus Bramius]. De overige 7/8 is al van koper. Gekocht van Gerben Tjeerds.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-070 Lanen 15huis
eigenaarerven Jan Jansen Post
gebruikerDoeke Pieters
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0224r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 15Lanen NZ5/8 huis
 
koperDjoeke Pieters, gehuwd metmr. schoenmaker687-10-00 CG
koperWeltie Michiels
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: gang of opreed]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenEvert Martens mr. kuiper
naastligger ten noordenClaas Braam
verkoper van 1/4Trijntie Pytters, weduwe vanTerschelling
verkoper van 1/4wijlen Willem JellesschipperTerschelling
verkoper van 1/12Jan Hendriks Bostijnschrijver op verscheidene kantorenAmsterdam
verkoper van 1/12Frans Hendriks BostijndistillateurAmsterdam
verkoper van 1/12Pytter Hendriks Bostijnmr. gortmakerop de Wijk
verkoper van 1/8Jan Hendriks Bostijnschrijver op verscheidene kantorenAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoeke Pieters koopt 5/8 van een huis, waarvan hij al 3/8 bezit. Vrije in- en uitgang door de opreed ten O. Ten Z. de Lanen, ten N. Claas Braam, ten O. de opreed, ten W. Evert Martens. Gekocht van Trijntje Pytters wv Willem Jelles, voor 1/4 en Jan Hendriks-, Frans Hendriks- en Pytter Hendriks Bostijn elk voor 1/12 en Jan Hendriks Bostijn ook nog voor 1/8.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-070 Lanen 15Doeke Pieters, bestaande uit (onleesbaar) personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-070 Lanen 15huis
eigenaarDoike Pytters cum soc.
gebruikerDoike Pieters cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0158r van 11 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwijde steeg


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0188v van 22 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoeke Pytters


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0192v van 23 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 15Lanen NZ1/8 huis
 
koperDieuwke Pytters Galama bejaarde ongehuwde dochter, en haar zuster105-00-00 CG
koperSjouwkjen Pytters Galama bejaarde ongehuwde dochter
verpachter grondde stad Harlingen0-03-08 CG
huurderde weduwe van Doeke Pytters Galama
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenWopke Tjepkes
naastligger ten noordenJacob Clasen Braam
verkoperongehuwde dochter Klaaske Douwes Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieuwke- en Sjoukje Pytters Galama, zusters en bejaerde vrijsters, kopen 1/8 huis nz. Lanen, waarvan zij al 7/8 bezitten, bewoond door hun schoonzuster wv Doeke Pytters Galama. Grondpacht 3 1/2 st. Ten O. een steeg, ten Z. de straat en Lanen, ten W. Wopke Tjepkes, ten N. Jacob Clasen Braam. Gekocht van vrijster Klaaske Douwes Vettevogel, voor 105 cg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0194r van 15 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Doeke Pyters


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056v van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 15Lanen NZheerlijk huis
 
koperBauke Baukes mr. metselaar628-00-00 GG
huurderwijlen Weltje Migchiels
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg] waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHendrik Reidhorst
naastligger ten noordenWybrandus van Itsma
verkoper van 11/16Auke Jans Backer, gecommitteerdekoopman
verkoperJan Pieters Oldaans, gecommitteerdekoopman
verkoperDouwe Hanekuyck, gecommitteerden vd nagelaten boedel vankoopman
erflaterwijlen Weltje Migchiels, weduwe van
erflaterwijlen Doecke Pyters
verkoper van 5/16Dieuke Pieters
verkoperSjoukjen Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Baukes koopt een huis nz. Lanen met vrije in- en uitgang in de opreed of steeg ten O. Met mandelige put achter de stal van de juffers Vermeersch. Ten O. de steeg, ten Z. de Lanen, ten W. Hendrik Reidhorst, ten N. Wibrandus van Itsma. Verkopers erven Doeke Pieters [Galama].


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0205v van 19 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBauke Baukes


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0303r van 14 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSchoolplein [staat: wijde steeg]


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0073r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBauke Baukes


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0221v van 14 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 15Lanen NZhuis
 
koperHylke Minnes, gehuwd met80-00-00 CG
koperYttje Fredriks
huurderBaukje Rinnerts c.u. en c.s.
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: straat]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Bokke Gooitjes
naastligger ten noordenburgemeester Schaaff
verkoperBauke Baukes oud ruim 65 jaren, enmr. metselaar
verkoperongehuwde dochter Neeltje Baukes ongehuwde dochter, oud 61 1/2 jaren


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0268r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSchoolplein [staat: wijde steeg]


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0299v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHylke Minnes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-067 Lanen 15Hijlke Minnes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-068 Lanen 15Hylke Minnes3-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-157Lanen 15Hielke Minnes Wiersma... Johannes Daum, kleermaker, S. Utberg, Luth. predikant, wed. Wellinga, 1814. (GAH204); id. van wijk E-157; gebruikers Jan Groote wed., winkeliersche, Paulus Keyzer wewer, Anth. de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-157Lanen 15Jan Groote... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-157Lanen 15Paulus Keyzer... 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-157Lanen 15Hielke M Wiersma Jan Groote wedwinkeliersche
E-157Lanen 15Paulus Keyzer wewer
E-157Lanen 15Anthonie de Boer sjouwer


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 53 en 78 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
E-157Lanen 15provisionele en finale toewijzingfl. 155huis op de Laanen E-157
 
verkoperHylke Minnes Wiersma
koperBernardus van Loon


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-157Lanen 15Antje Eeltjes Rispins, overleden op 27 december 1821dochter van Eeltje Hanses Rispens, scheepstimmerman (Laanen E 157, wednr. Aukje Jans) en Namkje Jans Klink, zuster van minderjarige Grietje en Jan Eeltjes Rispins, halfzuster van minderjarige Sytske, Hans en Taede Eeltjes Rispins (uit1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1258Lanen 15Pieter Douwes SideriusHarlingenverwerhuis en erf (102 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-157Lanen 15Anna Siderius... Doudes S, en Anna Alida Geis; dopen Grote Kerk HRL 1809; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-157; VT1839; geb 9 apr 1809, ged 30 apr 1809 Grote Kerk HRL, dv Pieter Douwes Siderius en Anna Miea ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-157Lanen 15Anne Mijke Geis... van genoegzaam bewijs, 12 jul 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-157; VT1839; kind: Anna Pieters Siderius, geb 9 apr 1809, ged 30 apr 1809 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-157Lanen 15Pieter Douwes Siderius... bewijs, 12 jul 1806; ondertrouw HRL; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1829, verver en glasemaker, wijk E-157; VT1839; kind: Anna Pieters Siderius, geb 9 apr 1809, ged 30 apr 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: A. Miea ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
E-157Lanen 15P D Siderius stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-157LaanenPieter D Siderius66 jHarlingenm, protestant, gehuwd, verwer en glazemaker
E-157LaanenAnna Maria Geis56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-157LaanenAnna P Siderius29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-157LaanenHarmanus Siderius20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-157Lanen 15Anna Maria Geis, overleden op 9 november 184461 jr (geboren 28/2/1782), overleden Lanen E 157, vrouw van Pieter Siderius, moeder van Anna (vrouw van Jacob Hendriks Wielinga, loten debitant Sneek), Douwe, kastelein, Willem, bakkersknecht Leeuwarden en Harmanus Pieters Siderius, verver. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-157Lanen 15Akke Johannes Alkema... Gelbrig Simons, (vdr in huwelijksakte vermeld als: Alkema); BS huw 1826, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk E-157; oud 33 jaar, geb Winderweer ?, wonende te HRL. 1839, wijk E-129; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-157Lanen 15Getje van der Werfgeb 4 jun 1796 Workum, ovl 18 nov 1866 HRL, huwt met Gerben Velthuis, Nederlands Hervormd ovl wijk E-157, dv Albert vdW. en ... ; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk E-182


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-157Lanen 15Lammert Heiner... Hendrik H, en Hinke Zandstra; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1826, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-157; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-129; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1258E-157 (de Lanen)Hermanus Sideriuswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1258E-153 (De Lanen)Hermanus Sideriuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4382Lanen 15 (E-153)Bernard Meinsma (te Rotterdam)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 15W.Nielsenmatroos


1950 - kentekenadresnaam
B-39294
Lanen 15Pieter Kuiper
  terug