Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 16 6-127 6-123 F-227 F-219
Naastliggers vanLanen 16
ten oostenLanen 18
ten zuidende Schritsen
ten westenLanen 14
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 16Kroonsteeg ten oosten


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0161r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Jansen Star


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0071r van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTieerd Jansen Schol


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 16Lanen ZZhuis met plaats en bleekveld
 
koperClaas Sjoerds 351-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende woning van Jetze
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema
naastligger ten noordenLanen
verkoperBauckjen Bouwes, gehuwd met
verkoperSicke Salomonshavenmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Sjoerds (Schrik) koopt een huis zz. Lanen, bestaande uit twee voorkamers, keuken, plaats en bleekveld. Ten O. de openbare steeg, ten W. erven Joris Hiddema, ten Z. Jetze [woninge], ten N. de Lanen. Vrije in- en uitgang zuidwaarts naar de Schritsen. Grondpacht 17 st. Gekocht van Baukje Bouwes x havenmeester Sicke Salomons voor 351 gg.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0071r van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-127Lanen 16huis
eigenaarDoopsgesinde gemeente
gebruiker


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-127Lanen 16huis
eigenaarJan Jacobs gemeente


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0057r van 17 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: straat]
naastligger ten westenClaes Sjoerdts


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-127 Lanen 16huis
eigenaarJan Jacobs Gemeente
gebruiker


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-127 Lanen 16huis
eigenaarGemeente
gebruikerGemeente


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0210r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 16Lanen ZZdwarshuis
 
koperJan Sickes Bullart, gehuwd mettrekveerschipper603-00-00 GG
koperGepke Lykles
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenJanke Broers
naastligger ten westenClaas Braam
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/4burgemeester Sioerd Clasen Schrik
verkoper van 1/4Wybrigjen Clases Schrik, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Annius Sioerds Adenburgmr. metselaar
verkoper van 1/4Rinske Clases Schrik, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Sibren Sibrenskangieter
verkoper q.q.Feddrik Aises Mahui, administratorkoopman
verkoper q.q.Claas Reyers Mahui, administratoren overkoopman
verkoper van 1/4, samen metde goederen van Janke Jans Bullart, kind van wijlen haar moeder
verkoperSicke Jans Bullart, kind van wijlen haar moeder
erflaterwijlen Grietie Clases Schrik, gehuwd met
erflaterwijlen Jan Sickes Bullart
erflaterwijlen Claas Sioerds Schrik, gehuwd metbeurtschipper
erflaterwijlen Lolkjen Ewerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sickes Builart, trekschipper x Gepke Lykles koopt een dwarshuis zz. Lanen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Claas Braam, ten Z. Janke Broers, ten N. straat en diept. Gekocht van burgemeester Sjoerd Clasen Schrik, Wybrigjen Clasen Schrik wv mr. metselaar Annius Sioerds Aardenburg, en Rinske Clasen Schrik wv Sibren Sibrens Kannegieter, elk voor 1/4, en Feddrik Aises- en Claas Reyers Mahui, in qlt. als administratoren over de goederen van Janke- en Sicke Jans Builart, de kinderen van wl. Grietje Clasen Schrik x Jan Sickes Builart, elk voor 1/4, als erven van hun ouders en grootouders Claas Sioerds Schrik, beurtschipper x Lolkjen Everts, voor 603 gg.


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0057r van 17 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003ra van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 16Lanen ZZhuis en tuintje
 
koper provisioneelClaes Bretton mr. hoedenmaker670-14-00 GG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westenClaas Braam
naastligger ten noordenLanen
verkoperGepke Lykles, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Jan Sikkes Builart, en voogd van hun minderjarige zoon
verkoperSalomon Jansen Builard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGepke Lykles wv Jan Sikkes Builart laat een huis zz. Lanen verkopen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Andries Doedes, ten W. Claes Braam. Er is geboden door Claas Bretton.


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-127 Lanen 16huis
eigenaarGemeente
gebruikerGemeente


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0009v van 22 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: steeg]


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0287r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKroonsteeg [staat: steeg]


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKroonsteeg staat: doorgaande steeg]


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1809 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 24 van 11 dec 1809
adressoortbedraggebruik
F-227Lanen 16koopaktefl. 500huis F-227
 
verkoperHendricus Westra
koperPieter van der Stok


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-123 Lanen 16Jouke H Olinjus0-00-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-227Lanen 16Jacob Jacobi Jacob Jacobi stads bode


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1387Lanen 16erven wed. Jacob JacobiHarlingenhuis en erf (128 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1388Lanen 16Jacob Scheltes MolenaarHarlingenpakhuisknegthuis en erf (31 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
F-227Lanen 16Huizinge met annexen zuidzijde der Lanen, bewoners de kinderen van Jacob, Jacobi. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-227Lanen 16Aaltje Willems van der Meer... Spleet; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1834, ovl 1874; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-227; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-227Lanen 16Hartman Hoek... huw 1834, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-227; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-227Lanen 16Hiske Geerts de Groot... BS huw 1817, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-296; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-227; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-227Lanen 16Homme Poort... 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk D-135, wijk F-296; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-227; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-227Lanen 16H Poort stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-227LaanenHartman B Hoek34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeeman
F-227LaanenAaltie van der Meer36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-227LaanenMaria Stuut12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-227LaanenWillem H Hoek2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-227LaanenCatharina Hoek4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-227LaanenHomme T Poort49 jHarlingenm, protestant, gehuwd, winkelier
F-227LaanenHiske de Groot52 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-227LaanenTaeke Poort18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-227LaanenGeert Poort14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-227LaanenZwaantje Poort21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1387F-227 (Lanen)Sijbrandus J. Drostwoonhuis
Sectie A nr. 1388F-224 (Lanen)Sicco Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1387F-219 (De Lanen)Sijbrandus Drostwoonhuis
Sectie A nr. 1388F-219 (De Lanen)Sijbrandus Drostpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4736Lanen 16 (F-219)Henricus Stootmanwoonhuis en pakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 16 Henricus Stootmankantoorbediende
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1300


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 16H.C. (Helena) Kamstra wv Knoop


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 16beeldbepalend pand7 van 10
  terug