Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 17 6-071 6-069 E-161 E-156
Naastliggers vanLanen 17
ten oostenLanen 19
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 15
ten noordenhet Schoolplein


aangrenzende stegensteeg
Lanen 17Schoolplein ten westen


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0157r van 3 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Symen Janssen


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0267r van 13 mei 1677 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Pytter Sjoerds lakenkoper


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0299r van 14 jun 1705 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 17steeg naar de Lanentwee kamers
 
koperGillis Vermeersch, gehuwd met63-00-00 CG
koperMarike Fontein
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (oude Vlaamse): vermaning
naastligger ten zuidende verkopers q.q.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGillis Vermeersch c.u.
naastligger ten noordenFreerk Jacobs ontvanger
Gouke Sibrands q.q., diakenkoopman
Jan Hayes q.q., diakenen vankoopman
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Vermeersch x Marieke Fontein kopen twee camers, gelegen in een steeg die op de Lanen uitkomt. Ten O. de oude Vlaamse Vermaning, ten W. die openbare steeg, ten Z. de verkopers, ten N. de koper en Freerk Jacobs. Gekocht van Gouke Sibrands en Jan Hayes, als diaconen van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente, voor 63 cg. Dit hoort op Lanen 19.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-071Lanen 17huis
eigenaarHendrick Roptazijl
gebruikerHendrick Roptazijl
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-071Lanen 17huis
eigenaarwed. Hendrick Tierx
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-071 Lanen 17huis
eigenaarwed. Hendrik Tjerks
gebruikerwed. Hendrik Tjerks cum soc.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0205r van 12 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg]


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-071 Lanen 17huis
eigenaarwed. Andrys Tierx
gebruikerwed. Andrys Tierx c.s.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0224r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: gang of opreed]


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-071 Lanen 17huis
eigenaarwed. Hendrik Roptazijl
gebruikerwed. Hendrik Roptazijl cum soc.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0158r van 11 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 17Lanen NZhuis
 
koperRutger Goslings, gehuwd metmr. metselaar1025-00-00 CG
koperTettie Piers
naastligger ten oostenDirk Jansen mr. metselaar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordende juffrs Vermeersch
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperMettie Hendriks, gehuwd met
Taeke Schrikschipper


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0192v van 23 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg]


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0056v van 30 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: steeg] waarlangs vrij in- en uitgang


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0241r van 15 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 17achterLanen NZ achter het wagenhuis van erven Juffer Vermeerschwoning
 
koper door niaardr. Symon Stinstra winkelierse171-14-00 GG
geniaarde koperTettje Piers, weduwe vanwinkelierse
geniaarde koperwijlen Rutger Goslings
bewonerGerryt Jogchums
naastligger ten oostende erfgenamen van Sicke Jans Builart
naastligger ten zuidende erfgenamen van Sicke Jans Builart
naastligger ten westenTettje Piers
naastligger ten noordenstal en wagenhuis van de erfgenamen van wijlen juffer Vermeersch
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Symon Stinstra koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis nz. Lanen, achter de stalling en wagenhuis van erven wl. juffr. Vermeersch. Het huis heeft een mandelige plaats en trap naar de bovenkamer en zolder van de stalling. Ten O. en Z. Sicke Jans Builart, ten W. Tettje Piers wv Rutger Goslings, winkelierse, ten N. de stal en het wagenhuis van erven juffr. Vermeersch. Gekocht van de Doopsgezinde Diaconie.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0303r van 14 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 17Lanen NZhuis
 
koper provisioneelTrijntie Brouwer, weduwe van606-00-00 GG
koper provisioneelwijlen Bote Lourens Tuininga
naastligger ten oostende erfgenamen van Sikke Builard
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSchoolplein [staat: wijde steeg]
naastligger ten noordendr. S. Stinstra
verkoperRuurdtje Reinders voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Theunis Beidzegat, geadsisteerd met
Pier Rutgers Akkringa, oom en naaste bloedverwant van mr. metselaar
Theunis Jansen Beidzegat, nagelaten zoon van genoemde
erflaterwijlen Jan Theunis Beidzegat
erflaterwijlen Sydske Rutgers Akkringa


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0221v van 14 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSchoolplein [staat: straat]


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0268r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 17Lanen NZhuis
 
koperJohannes Leenderts, gehuwd metgrootschipper1200-00-00 CG
koperAntje Martens
naastligger ten oostende erfgenamen van dr. S. Stinstra
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSchoolplein [staat: wijde steeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van dr. S. Stinstra
verkoperTrijntje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Bote Lourens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Leenderts (Stoef), grootschipper x Antje Martens koopt een huis nz. Lanen, met recht van vrij gebruik en op- en afslag over de plaets ten O. etc. Ten O. en N. erven dr. Simon Stinstra, ten W. een wijde steeg, ten Z. die straat. Gekocht van Trijntje Jans wv Bote Lourens, voor 1200 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-068 Lanen 17Johannes Leendertsschipper


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0050v van 7 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Leenderts schipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-069 Lanen 17Johannes Leenderts2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-161Lanen 17Johannes Leenderts Stoef... en Aafke Thomas; BS huw 1817, huw 1818, huw 1821, ovl 1828, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk E-161, havenmeester, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-245, samen met C. Lautenbach en S.C. Reidsma, tuin, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-161Lanen 17Johannes L Stuf Johannes L Stuf havenmeester


1821 - bewonersadresnaamgegevens
E-161Lanen 17Antje Martensgeb 12 jun 1757 HRL, ovl 28 mei 1821 HRL, huwt met Johannes Leenderts Stuf, getuige bij geboorte aangifte van Maartje Anna Tam in 1811; bsha181ge, ovl 1821; sterfhuis wijk E-161/Lanen 17, Westerkerk; vdGaast begraaflijst


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-161Lanen 17Antje Martens, overleden op 28 mei 1821vrouw van Johannes Leenderts Stuff, havenmeester (Laanen E 161, erft vruchtgebruik), zuster van Anne Martens Dijkstra, koemelker Lollum o/ Tzum (erft bloot eigendom, legaten ad fl. 375,- voor diens kinderen Rinkse en Antje Annes Dijkstra). Saldo fl. 4.863,20. (alleen in eedafleggingsakte familienaam 'Dijkstra') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-161Lanen 17Johannes Leenderts Stuff, overleden op 6 mei 1828havenmeester Laanen E 161, wednr. Antje Martens (overleden 28/5/1821), man van Trijntje Klazes de Jong (enige testamentair erfgenaam, zuster van Klaas Klazen de Jong), geen kinderen, broer van Feikje Leenderts Stuff (legaat fl. 500,-). Saldo fl. 3.707,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1259Lanen 17Trijntje Klazes de Jongh, huisvr. van Thomas Baukes BakkerHarlingenhuis en erf (93 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-161Lanen 17Johannes Rinsma, overleden op 29 mei 1833wednr. Meinouw Baukes Bakker (overleden 15/12/1831), is suppletoire memorie, wegens vervallen vruchtgebruik ad fl. 11.000,- ingesteld door Taco Baukes Bakker, in leven kolonel ter zee, wonend/overleden Amsterdam, vruchtgebruik vervalt nu op diens broer Thomas Baukes Bakker, stadsmajoor Laanen E 161. (behoort bij memories 7007/066 en /067). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-161Lanen 17Klaas Klazes de Jong, overleden op 7 juni 1833wonend/overleden Diaconiehuis, broer van Trijntje Klazes de Jong (vrouw van Thomas Baukes Bakker, stadsmajoor Laanen E 161). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-161Lanen 17Feikje Leenderts Stoef, overleden op 19 september 1834zuster van wijlen Thomas Leenderts Stoef (vader van Aafke Thomas Stoef, vrouw van Anne Dijk, varenspersoon), testamentair executeur is Thomas Baukes Bakker, stadsmajoor Laanen E 161. Saldo fl. 47,-. NB: de 'dubbele' nummers 216b t/m 246b van pak B3 volgen hier na de nummers 216 t/m 246 van pak A! Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-161Lanen 17Trijntje Klazes de Jong, overleden op 17 december 183856 jr, vrouw van Thomas Baukes Bakker, stadsmajoor Laanen E 161 (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 2.038,15. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-161Lanen 17Teunes van Arum... koopman, zv Pieter vA., en Dieuwke Teunis; BS huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk C-013, wijk E-161, wijk F-253; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-133; VT1839; T. v. A. eigenaar van ... (alles)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-161Lanen 17Thomas Baukes Bakker, overleden op 8 november 184676 jr (geboren 8/2/1769), overleden Lanen E 161, waterschout, weduwnaar, geen kinderen, enige testamentair erfgenaam is Antje Rinses Smit (vrouw van Gooike Abes van Slooten, beurtschipper op Zwolle), legaat voor erfgename's jongste zuster Sjoukje Dijk, broer van wijlen Trijntje (vrouw van Johannes Jans Feddema, moeder van Wemelina, vrouw van Ruurd Lourens Tuininga, bakker, Baukje, vrouw van Douwe Sybrands Molenaar, winkelier, Janna, wed. Cornelis Jans Beidschat, werkster en Antje Johannes Feddema, vrouw van Harmen Klazes Mulder, te Sloten) en wijlen Taco Baukes Bakker, in leven zeekapitein Amsterdam (overleden aldaar 2/3/1828: door hem ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan zusterskinderen). Saldo fl. 2.302,56. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7017/507 (met kopie van memorie inzake overlijden van Taco Bakker: zie 345b). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-161Lanen 17Dorothea Georgs Keil... mei 1823, N.H., dv Georg Jacob K, en Elisabeth Jelgerhuis; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk E-161; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-133; VT1839; geb 4 mrt 1796, ged 1 may 1796 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1259E-161 (de Lanen)Antje R. Smit vrouw van Gooike A. van Slootenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4076E-156 (De Lanen)Antje Rinses Smit, vrouw van G.A. van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4076Lanen 17 (E-156)Pieter van Slootenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 17 Pieter van Slootenzonder
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 1800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 17mej. A.Baardahuishoudster
Lanen 17mej. P.Baardahuishoudster
Lanen 17J.Kipsleepbootmachinist


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 17H. Visser309Fortuna's autobussenbedr.


1936 - kentekenadresnaam
B-22822
Lanen 17Hette Visser


1936 - kentekenadresnaam
B-22823
Lanen 17Hette Visser


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 17A. (Andries) Uijthof


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 17rijksmonument 20495


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4076Lanen 17
  terug