Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 206-1256-1256-121F-223F-215


Naastliggers vanLanen 20
ten oostenLanen 22
ten zuidende Schritsen
ten westenLanen 18
ten noordende Lanen


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0161r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJop Jansen zeilmaker


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0016v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJop Jansen zeilmaker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0101v van 2 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0110r van 20 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJop Jansen


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013va van 2 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJop Jansen zeilmaker


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0177r van 1 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJop Jansen zeilmaker


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0030r van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kroonsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJob Jans zeilmaker


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0034va van 3 jan 1669 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 20Lanen ZZ1000‑08‑00 gghuis
koperHein Oenes zeeman
naastligger ten oostenEeke Jans snijder
naastligger ten zuidenGrietje Albarts
naastligger ten westenMinne Hendrix
naastligger ten noordenLanen
verkoperde erfgenamen van wijlen Job Jansen c.u.zeilmaker


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0053r van 9 jul 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jop Jansen zeilmaker


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188v van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet achterhuis van wijlen Jop Jansen


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0194v van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMaycke Crijns


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0211v van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Jacob Sprottinga q.q.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0137r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 20Lanen ZZ265‑07‑00 gghuis
koperDirck Jansen c.u.mr. smid
naastligger ten oostenJan Eeckes
naastligger ten zuidende woninge van Claes Gales
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pier Laessen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperSioerd Sprottinga te Leeuwarden


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 , folio 124Lanen 20huis
eigenaarDirk Jansen smid
gebruikerDirk Jansen smid
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 , folio 81rLanen 20huis
eigenaarDirk Jansen
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0057r van 17 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jansen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 , folio Lanen 20huis
eigenaarDirk Jansen smid
gebruikerDirk Jansen smid
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0290r van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Jansen mr. smid


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0098r van 22 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 13achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jansen


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0070v van 11 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Jansen van Doorn mr. ijzersmid


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 , folio 81vLanen 20huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen cum soc.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0269r van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 13achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jansen van Doorn mr. ijzersmid


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-125Lanen 20Dirk Jansen, bestaande uit 1 persoon03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 , folio 81vLanen 20huis
eigenaarDirk Jans
eigenaarHans Jansen
gebruikerDirk Jans
gebruikerHans Jansen
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-125, fol. 112vLanen 20Dirk Jansen , bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenijsersmid, mr.10:17:00 cg1:16:00 cgbestaet gemeen


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0110r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 20Lanen ZZ255‑00‑00 gghuis
koperJoost Hendriks bontwever
koperThomas Lammerts bontwever
koperHarmen Jansen bontwever
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen commissariske Doolwit
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Jansenmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Hendriks, Thomas Lammerts en Harmen Jansen, bontwevers, kopen een huis zz. Lanen (met beschrijving). Ten O. Bauke Cornelis, ten W. wd. en erven Coenraad? Bontekoe, ten Z. Hans Jansen, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. ijzersmid Dirk Jansen voor 255 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 , folio 82vLanen 20huis
eigenaarDirk Janzen
gebruikerDirk Janzen
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0009v van 22 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 , folio 82vLanen 20huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0207r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 20Lanen ZZ80‑00‑00 cg1/3 huis
koperDirk Christiaans
koperDirk Cornelis
eigenaar van 2/3Thomas Lammerts c.s.
huurderHarmen Roeling c.s.
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenJohannes van Grol
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Sjoerd Hannema, gelastigde vankoopman
verkoper q.q.Tekkelenburg, crediteur te Amsterdam
verkoper q.q.van Meppel, crediteuren van te Amsterdam
verkoperTrijntje Harmens, gehuwd met
verkoperEngbert Borches, te betalen aanbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans Faber en Dirk Cornelis kopen samen 1/3 huis zz. Lanen. De andere 2/3 is van Thomas Lammerts. Ten O. Bauke Cornelis, ten Z. Hans Jansen, ten W. Johannes van Grol, ten N. de Lanen. Gekocht van Trijntje Harmens x Engbert? Borcherts, bontwever, voor 80 gg. te betalen aan de grootste crediteuren van de verkopers.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0232r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 20Lanen ZZ313‑00‑00 cg2/3 huis
koperDirk Christiaans Faber mr. ijzersmid
huurderHarmen Roelink
naastligger ten oostenBouke Cornelis
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenJohannes van Grol
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/3Thomas Lammertsoud fabrikant
verkoper q.q.Gerryt Heins Brouwer, curator
verkoper q.q.Focke Gerbens, curator
verkoper q.q.Thomas Lammerts, curatoren over
verkoper van 1/3Hendrik Joosten, minderjarige zoon van
erflaterwijlen Joost Hendriksbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans Faber, mr. ijzersmid, koopt 2/3 van een huis zz. Lanen. Ten O. Bauke Cornelis, ten Z. Hans Jansen, ten W. Johannes van Grol, ten N. die straat. Gekocht van Thomas Lammerts, oud-fabriqeur, voor 1/3 en de curatoren over Hendrik Joosten, zoon van wl. bontwever Joost Hendriks voor 1/3, voor 313 cg.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0022v van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 20Lanen ZZ588‑00‑00 cghuis
koperHeere Meiles, gehuwd metblauwverver
koperJieke Jans
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidenHans Jans
naastligger ten westenJohannes Grol
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216v van 30 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 20achterLanen ZZ en Schritsen, steeg tussen130‑00‑00 ggwoning
koperHeere Meiles oud mr. blauwverver
huurderDouwe Hylkes c.u.stuurman22‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Alle Symons
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende koper Heere Meiles
verkoper van 1/2Hinke Koenraads Bontekoe, gehuwd met te Schagen
verkoper van 1/2Claes Jans de Vrieshoutmolenaar te Schagen
verkoper van 1/2Cornelis Koenraads Bontekoemr. glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Meiles, oud-mr. blauwverver, koopt een deftig huis in een doorgaande steeg tussen Lanen en Schritsen. Ten O. Bauke Cornelis, ten Z. erven Alle Symons, ten W. die doorgaande steeg, ten N. de koper. Gekocht van Hinke Coenraads Bontekoe x houtmolenaar te Schagen Claes Jans de Vries voor 1/2 en mr. glazenmaker te Harlingen Cornelis Coenraads Bontekoe voor 1/2, voor 130 gg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 140vLanen 20huis
eigenaarHeere Meiles
gebruikerHeere Meiles
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007ar van 8 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeere Meiles blauwverver


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0287r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeere Meiles


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeere Meiles


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0034r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerre Meiles


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 140vLanen 20huis
eigenaarHeere Meilles wed.
gebruikerHeere Meilles wed.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 140vLanen 20huis
eigenaarHeere Meiles wed.
gebruikerHeere Meiles wed.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0009r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Heere Meyles


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0312r van 15 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 20Lanen ZZ300‑10‑00 cghuis
koperGerlof Ysaacks, gehuwd metkoemelker te zeedijk onder Almenum
koperSibbeltje Thomas te zeedijk onder Almenum
naastligger ten oostenLolke Sybrens
naastligger ten zuidenLanen ZZ en Schritsen, steeg tussen
naastligger ten westenJ. H. Olinjus
naastligger ten noordenLanen
verkoperJieke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Heere Meiles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Ysaacks, koemelker x Sibbeltje Thomas aan de zeedijk onder Almenum, kopen (a) een huis zz. Lanen, bewoond door de verkopers. Ten O. Lolke Sybrens, ten Z. perceel (b), ten W. Jouke H. Olinjus, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van Jieke Jans wv Heere Meiles, voor (a+b) 300 CG 10 st.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0312r van 15 mrt 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 20achterLanen en Schritsen, steeg tussen00‑00‑00 cgwoning
koperGerlof Ysaacks, gehuwd metkoemelker te zeedijk onder Almenum
koperSibbeltje Thomas te zeedijk onder Almenum
huurderHendrik Salves 20‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSymon H. de Groot
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperJieke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Heere Meiles
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerlof Ysaacks, koemelker x Sibbeltje Thomas aan de zeedijk onder Almenum, kopen (b) een woning in een doorgaande steeg tussen Lanen en Schritsen, met aan weerskanten uitgang, nu gehuurd door Hendrik Salves c.u. Ten O. een steeg, ten Z. Symon H. de Groot, ten W. een doorgaande steeg, ten N. perceel (a). Geen grondpacht. Gekocht van Jieke Jans wv Heere Meiles, voor (a+b) 300 CG 10 st.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0094r van 1 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 20Lanen ZZ wijk F-223 [staat: F-233]250‑10‑00 cghuis
koperBroer Jans Broersma, gehuwd metmr. timmerman
koperMayke Eerdes
naastligger ten oostenLolke Sybrens
naastligger ten zuidenJurjen van der Stok
naastligger ten westende Heer J. H. Olinjus
naastligger ten noordenLanen
verkoperGerlof Ysaeks


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0092v van 1 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 20achterLanen en Schritsen, wijk F-236 1/2 in een steeg tussen120‑05‑00 cgwoning
koperJurjen van der Stok
huurderHendrik Zalvers c.u.20‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSymon H. de Groot
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenBroer J. Broersma
verkoperGerlof Ysaeks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-121 , pag. 137Lanen 20Broer J. Broersma 2‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-223Lanen 20Jan Broers Broersma... Geert B, geb 1776 HRL, Broer B, geb ... , Teetske B, geb ... , meester timmerman 1801-1807, ovl wijk F-223, zv Broer Wybrens en Aukje Jans, BS ovl 1814, ovl 1828; Jacob Hilbrands van der Form ende Grietje Udskes, ... (alles)


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-223Lanen 20Maike Eedes Jansma... Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-223Lanen 20Broer S Broersma... (GAH204); id. van wijk F-169; gebruiker Jan Anthonij wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk F-223, tevens gebruiker, timmerman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-223Lanen 20Broer J BroersmaBroer J Broersmatimmerman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1381Lanen 20Rients de Wit koopmanHarlingenpakhuis en erf (143 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1381Lanen 20 Teunis van ArumHarlingengeamoveerd een houtstek op het erf gesticht naast perceel no 1377


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3981De Lanen F-215 Douwe Sinnema woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3981Lanen 20 (F-215)Douwe Sinnemawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 20S. Steinvoortecafehouder


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenHuyser's Rijwielbedr.201


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenHuyser's Rijwielbedr.201


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 20J.F. (Jan) Huijser


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 20rijksmonument 20503


2023
0.15526390075684


  terug