Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 20 6-125 6-121 F-223 F-215
Naastliggers vanLanen 20
ten oostenLanen 22
ten zuidende Schritsen
ten westenLanen 18
ten noordende Lanen


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0161r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJop Jansen zeilmaker
1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0016v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJop Jansen zeilmaker
1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0110r van 20 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJop Jansen
1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013va van 2 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJop Jansen zeilmaker
1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0034va van 3 jan 1669 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZhuis
 
koperHein Oenes zeeman1000-08-00 GG
naastligger ten oostenEeke Jans snijder
naastligger ten zuidenGrietje Albarts
naastligger ten westenMinne Hendrix
naastligger ten noordenLanen
verkoperde erfgenamen van wijlen Job Jansen c.u.zeilmaker


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0053r van 9 jul 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZhoekhuis
 
koperPyer Laesen 745-00-08 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jop Jansen zeilmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenLanen [staat: diept]
verkoperFoecke Hayes c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Laessen koopt een mooi hoekhuis c.o.a. zz. Lanen. Ten O. wd. Jop Jansen, zeilmaker, ten W. de straat (Kleine Ossenmarkt?), ten Z.?, ten N. het diept. Gekocht van Feark? Hayes, voor 745 gg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188v van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet achterhuis van wijlen Jop Jansen
1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0194v van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMaycke Crijns
1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0211v van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Jacob Sprottinga q.q.
1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0137r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZhuis
 
koperDirck Jansen c.u.mr. smid265-07-00 GG
naastligger ten oostenJan Eeckes
naastligger ten zuidende woninge van Claes Gales
naastligger ten westende weduwe van Pier Laessen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperSioerd SprottingaLeeuwarden


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125Lanen 20huis
eigenaarDirk Jansen smidt
gebruikerDirk Jansen smidt
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125Lanen 20huis
eigenaarDirk Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0057r van 17 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jansen
1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 Lanen 20huis
eigenaarDirk Jansen smid
gebruikerDirk Jansen smid
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0290r van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Jansen mr. smid
1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0098r van 22 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jansen
1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0070v van 11 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Jansen van Doorn mr. ijzersmid
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 Lanen 20huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen c.s.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0269r van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jansen van Doorn mr. ijzersmid
1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-125 Lanen 20Dirk Jansen, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-125 Lanen 20huis
eigenaarDirk Jans
eigenaarHans Jansen
gebruikerDirk Jans
gebruikerHans Jansen
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0110r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZhuis
 
koperJoost Hendriks bontwever255-00-00 GG
koperThomas Lammerts bontwever
koperHarmen Jansen bontwever
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van commissariske Doolwit
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Jansenmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Hendriks, Thomas Lammerts en Harmen Jansen, bontwevers, kopen een huis zz. Lanen (met beschrijving). Ten O. Bauke Cornelis, ten W. wd. en erven Coenraad? Bontekoe, ten Z. Hans Jansen, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. ijzersmid Dirk Jansen voor 255 gg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0009v van 22 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0207r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZ1/3 huis
 
koperDirk Christiaans 80-00-00 CG
koperDirk Cornelis
eigenaar van 2/3Thomas Lammerts c.s.
huurderHarmen Roeling c.s.
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenJohannes van Grol
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Sjoerd Hannema, gelastigde vankoopman
verkoper q.q.Tekkelenburg, crediteurAmsterdam
verkoper q.q.van Meppel, crediteuren vanAmsterdam
verkoperTrijntje Harmens, gehuwd met
verkoperEngbert Borches, te betalen aanbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans Faber en Dirk Cornelis kopen samen 1/3 huis zz. Lanen. De andere 2/3 is van Thomas Lammerts. Ten O. Bauke Cornelis, ten Z. Hans Jansen, ten W. Johannes van Grol, ten N. de Lanen. Gekocht van Trijntje Harmens x Engbert? Borcherts, bontwever, voor 80 gg. te betalen aan de grootste crediteuren van de verkopers.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0232r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZ2/3 huis
 
koperDirk Christiaans Faber mr. ijzersmid313-00-00 CG
huurderHarmen Roelink
naastligger ten oostenBouke Cornelis
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenJohannes van Grol
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/3Thomas Lammertsoud fabrikant
verkoper q.q.Gerryt Heins Brouwer, curator
verkoper q.q.Focke Gerbens, curator
verkoper q.q.Thomas Lammerts, curatoren over
verkoper van 1/3Hendrik Joosten, minderjarige zoon van
erflaterwijlen Joost Hendriksbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans Faber, mr. ijzersmid, koopt 2/3 van een huis zz. Lanen. Ten O. Bauke Cornelis, ten Z. Hans Jansen, ten W. Johannes van Grol, ten N. die straat. Gekocht van Thomas Lammerts, oud-fabriqeur, voor 1/3 en de curatoren over Hendrik Joosten, zoon van wl. bontwever Joost Hendriks voor 1/3, voor 313 cg.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0022v van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZhuis
 
koperHeere Meiles, gehuwd metblauwverver588-00-00 CG
koperJieke Jans
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidenHans Jans
naastligger ten westenJohannes Grol
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216v van 30 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20achterLanen ZZ en Schritsen, steeg tussenwoning
 
koperHeere Meiles oud mr. blauwverver130-00-00 GG
huurderDouwe Hylkes c.u.stuurman22-00-00 CG
naastligger ten oostenBauke Cornelis
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Alle Symons
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende koper Heere Meiles
verkoper van 1/2Hinke Koenraads Bontekoe, gehuwd metSchagen
verkoper van 1/2Claes Jans de VrieshoutmolenaarSchagen
verkoper van 1/2Cornelis Koenraads Bontekoemr. glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Meiles, oud-mr. blauwverver, koopt een deftig huis in een doorgaande steeg tussen Lanen en Schritsen. Ten O. Bauke Cornelis, ten Z. erven Alle Symons, ten W. die doorgaande steeg, ten N. de koper. Gekocht van Hinke Coenraads Bontekoe x houtmolenaar te Schagen Claes Jans de Vries voor 1/2 en mr. glazenmaker te Harlingen Cornelis Coenraads Bontekoe voor 1/2, voor 130 gg.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007ar van 8 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeere Meiles blauwverver
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0287r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeere Meiles
1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0104v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeere Meiles
1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0034r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHerre Meiles
1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0009r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Heere Meyles
1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0312r van 15 mrt 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20achterLanen en Schritsen, steeg tussenwoning
 
koperGerlof Ysaacks, gehuwd metkoemelkerzeedijk onder Almenum
koperSibbeltje Thomas zeedijk onder Almenum
huurderHendrik Salves 20-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSymon H. de Groot
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperJieke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Heere Meiles
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerlof Ysaacks, koemelker x Sibbeltje Thomas aan de zeedijk onder Almenum, kopen (b) een woning in een doorgaande steeg tussen Lanen en Schritsen, met aan weerskanten uitgang, nu gehuurd door Hendrik Salves c.u. Ten O. een steeg, ten Z. Symon H. de Groot, ten W. een doorgaande steeg, ten N. perceel (a). Geen grondpacht. Gekocht van Jieke Jans wv Heere Meiles, voor (a+b) 300 CG 10 st.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0312r van 15 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZhuis
 
koperGerlof Ysaacks, gehuwd metkoemelker300-10-00 CG
koperSibbeltje Thomas zeedijk onder Almenum
naastligger ten oostenLolke Sybrens
naastligger ten zuidenLanen ZZ en Schritsen, steeg tussen
naastligger ten westenJ. H. Olinjus
naastligger ten noordenLanen
verkoperJieke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Heere Meiles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Ysaacks, koemelker x Sibbeltje Thomas aan de zeedijk onder Almenum, kopen (a) een huis zz. Lanen, bewoond door de verkopers. Ten O. Lolke Sybrens, ten Z. perceel (b), ten W. Jouke H. Olinjus, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van Jieke Jans wv Heere Meiles, voor (a+b) 300 CG 10 st.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 94r van mei 1808 , betreft pand F-233 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 20Broer Jans Broersma, mr. timmerman x Marijke Eerdes koopt huis Lanen zz, wijk F-233. Ten O. Lolke Sybrens, ten W. J.H. Olinjus, ten Z. Jurjen v.d. Stok, ten N. de Lanen. Gekocht van Gerlof Ysacks.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0092v van 1 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20achterLanen en Schritsen, wijk F-236 1/2 in een steeg tussenwoning
 
koperJurjen van der Stok 120-05-00 CG
huurderHendrik Zalvers c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSymon H. de Groot
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenBroer J. Broersma
verkoperGerlof Ysaeks


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0094r van 1 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 20Lanen ZZ wijk F-223 [staat: F-233]huis
 
koperBroer Jans Broersma, gehuwd metmr. timmerman250-10-00 CG
koperMayke Eerdes
naastligger ten oostenLolke Sybrens
naastligger ten zuidenJurjen van der Stok
naastligger ten westende Heer J. H. Olinjus
naastligger ten noordenLanen
verkoperGerlof Ysaeks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-121 Lanen 20Broer J Broersma2-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-223Lanen 20Jan Broers Broersma... Geert B, geb 1776 HRL, Broer B, geb ... , Teetske B, geb ... , meester timmerman 1801-1807, ovl wijk F-223, zv Broer Wybrens en Aukje Jans, BS ovl 1814, ovl 1828; Jacob Hilbrands van der Form ende Grietje Udskes, ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-223Lanen 20Maike Eedes Jansma... Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-223Lanen 20Broer S Broersma... (GAH204); id. van wijk F-169; gebruiker Jan Anthonij wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk F-223, tevens gebruiker, timmerman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-223Lanen 20Broer J Broersma Broer J Broersma timmerman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1381Lanen 20Rients Durks de WitHarlingenkoopmanpakhuis en erf (143 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1381 Teunis van ArumHarlingengeamoveerd een houtstek op het erf gesticht naast perceel no 1377


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3981F-215 (De Lanen)Douwe Sinnemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3981Lanen 20 (F-215)Douwe Sinnemawoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Lanen 20Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Steinvoort)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 20 Hijlke Pieksmabierhuishouder
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 20S.Steinvoortecafehouder


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 20, HarlingenLanen 20S. Steinvoortecafé, heinekens bieren


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenHuyser's Rijwielbedr.201


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 20, HarlingenLanen 20 Huijserrijwielbedrijf


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenHuyser's Rijwielbedr.201


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 20, HarlingenLanen 20 Huijserrijwielen, bromfietsen


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 20J.F. (Jan) Huijser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 20rijksmonument 20503
  terug