Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 266-123 6-118 F-220F-212


Naastliggers vanLanen 26
ten oostenLanen 28
ten zuidenSchritsen 17
ten westenLanen 24
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 26naamloze steeg ten westen


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0283v van 10 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Dyrx


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0273r van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Janssen bakker


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0084r van 18 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0191r van 25 sep 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Jans bakker


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0104r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Jans


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166r van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Jans bakker


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0172r van 17 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Jans bakker


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0170v van 17 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Jans


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0016r van 27 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Jans bakker


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0042r van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Jans


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0154v van 4 sep 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Jansen


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0071r van 15 sep 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis nagelaten door mr. Johannes Guilhelmi


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0115r van 8 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicke Scheltes


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0155r van 10 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSicke Scheltes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0088v van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0103v van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicke Scheltes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0139v van 26 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenSicke Scheltes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 20e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 26[niet vermeld]290‑18‑00 CGgrondpacht van 0-07-00 CG
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Schelte Haselaer0‑07‑00 CG
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0238r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchelte Jacobs mr. bakker


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0002v van 16 sep 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0181r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSchelte Jacobs mr. bakker


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0029v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Schelte Jacobs


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0059v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0355r van 11 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende huisvrouw van Foppe Uiftes


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 16e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 26Lanen ZZ367‑00‑00 CGgrondpacht van 0-07-00 CG
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis bewoond door Foppe Uiftesbakker0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123Lanen 26huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0017r van 10 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAegjen Hendricks


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123Lanen 26huis
eigenaarClaes Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0172v van 20 jun 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg in eigendom


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123Lanen 26huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123Lanen 26huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-123 Lanen 26wed. Jacob Scheltes, bestaande uit 3 personen15‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123Lanen 26huis
eigenaarwed. erven Foppe Uiftes
gebruikerwed. Jacob Scheltes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123Lanen 26huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0099r van 1 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSchelte Hazelaar


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0166r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSchelte Haselaar


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0115v van 18 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 26Lanen ZZ1000‑00‑00 CGhuis, loods en plaats
koperAaltje Minnes, weduwe vanwinkelierse Jerusalem
koperwijlen Jan Lammerts
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenBastyaan Bicker n.u.
naastligger ten zuidenPieter Jetses
naastligger ten zuidenLolke Swaaltje
naastligger ten westenJan Harmens* wever
naastligger ten noordenLanen
verkoperSchelte Haeselaermr. bakker


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0195r van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLammert Jansen bakker


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0243r van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Jans* bakker


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0078r van 21 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLammert Jansen


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-123Lanen 26huis
eigenaarJan Lammerts
gebruikerJan Lammerts
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht verschuldigd Foppe Uiftes erven
grondpacht00‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑01‑12 CG


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0132v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 15achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Heins


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0201r van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLammert Jans mr. bakker


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0168v van 11 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLammert Jans


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0125r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLammert Jans


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0198v van 4 jul 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Backer


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0102r van 19 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Jans Bakker


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 29 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert Jans bakker


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-120 , pag. 99Lanen 26P. Veen
6-120 , pag. 99Lanen 26Minne Veen, 39 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0072r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLammert J. Bakker


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0006r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lammert Jans van der Veen


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0017r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPier L. van der Veen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-118, pag. 136Lanen 26P van der Veen3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-220Lanen 26Pier Lammerts van der Veen... tuin en zomerhuis 1802, zv Lammert Jans en Hinke Piers; BS ovl 1822; ; eigenaar en gebruiker van wijk F-220, bakker, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 120, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 26 P. van der Veenfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-220Lanen 26Pier L van der Veen Pier L van der Veen bakker


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 168 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-220Lanen 26Pier Lammerts van der Veen, overleden op 3 november 1822mr. bakker (Laanen F 220), broer van Jan, koopman (Voorstraat ) en Minne Lammerts van der Veen, mr. verver/glazenmaker. Saldo fl. 19.500,08. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 04-05-1823
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 26, HarlingenLanen 26T.A. van der Meulenbrood-, koek- en kleinbakker


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 365 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-220Lanen 26Jan Harmens Hoogmolen, overleden op 3 juni 182928 jr, wednr. Foekje Fluks, vader van minderjarige Hermanus Jans Hoogmolen (voogd is Johannes van Elst, bakker Laanen F 220), zoon van wijlen Harmen Hoogmolen en (reeds overleden) Grietje Andries Schermer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 184 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-220Lanen 26Marie Hoogmolen, overleden op 7 maart 183138 jr, vrouw van Johannes van Elst, bakker Laanen F 220 (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Hermina, Johannes, Hendrikus, Grietje en reeds 30/7/1831 overleden Elisabeth Johannes van Elst. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 225 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-220Lanen 26Elisabeth Johannes van Elst, overleden op 30 juli 18311 jr, dochter van Johannes van Elst, mr. bakker (Laanen F 220) en wijlen Marijke Harmens Hoogmolen (dochter van wijlen Harmen Hoogmolen en wijlen Grietje Andries Schermer), zuster van minderjarige Hermina, Johannes, Hendrikus en Grietje Johannes van Elst. Saldo fl. 710,61. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1375Lanen 26Johannes van der ElstbakkerHarlingenhuis en erf (156 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-220Lanen 26Jeltie de Jongoud 34 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-220; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-220LaanenJohannes van Elst42 jbakkerLeeuwardenm, rooms katholiek, weduwnaar
F-220LaanenJohannes van Elst17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-220LaanenHendrikus van Elst13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-220LaanenHermina van Elst15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-220LaanenMagrita van Elst11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-220LaanenJeltie de Jong34 jMakkumv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1375Lanen 26 Johannes van ElstHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 551 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-220Lanen 26Aukje Nannes Helema, overleden op 6 december 184661 jr, geboren Dokkum 15/10/1785, overleden Lanen F 220, weduwe, moeder van wijlen Sietske Wietses de Vries (vrouw van Jacobus Leenstra, bakker, moeder van minderjarige Hiltje Jacobus Leenstra). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 558 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-220Lanen 26Jacobus Jacobus Leenstra, overleden op 31 januari 1847levenloze zoon van Jacobus Leenstra, bakker (Lanen F 220) en reeds 5/2/1847 overleden Sietske de Vries, broer van minderjarige Hiltje Jacobus Leenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 549 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-220Lanen 26Sietske Wietses de Vries, overleden op 5 februari 184734 jr, geboren Dokkum 20/1/1813, overleden Lanen F 220, vrouw van Jacobus Leenstra, bakker, moeder van minderjarige Hiltje Jacobus Leenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 767 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-220Lanen 26Willem Hartmans Hoek, overleden op 20 november 184710 jr (geboren 16/9/1837), overleden Lanen F 220, zoon van Hartman Bastiaans Hoek, zeeman en Aaltje Willems van der Meer, broer van minderjarige Mietje en Catharina-Margaretha Hartmans Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-220Lanen 26Jacobus Leenstra, overleden op 12 november 1848(Certificaat van onvermogen), 34 jr, geboren Franeker 5/10/1814, overleden Lanen F 220, bakker, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-220Lanen 26Casper Bartholomeus Klok... vd Vleugel; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1838, ovl 1857, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-220; gebruiker van wijk A-206, rogmolenaarsknegt, medegebruiker is wed. Jansen, eigenaar en medegebruiker is ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-220Lanen 26Gadske Overdijk... dv Otte O, en Grietje de Groot BS huw 1861, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk D-155, wijk F-220, wijk G-381; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-203; VT1839; Gatske Ottes Overdijk, geb 20 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-220Lanen 26Johannes Johannes van Elst... ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-154; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-220; VT1839; J. v. d. E. eigenaar van percelen nrs. 1374 en 1375 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1375Lanen F-220Johannes van Elstwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1375De Lanen F-212Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1375Lanen 26 (F-212)Pieter van der Sluiswoonhuis


1911 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 17 nov 1911
vermeld alsgeschat adresbericht
F-220Lanen 26Het op besten stand staand winkelhuis de magneet met afz. bovenhuis aan de Lanen nos. 26 en 26a, in huur bij den heer, drilsma. Finaal verkocht op 22 nov 1911 in de Korenbeurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 2500.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 26 Klaas Zwerverwinkelierf. 600f. 800


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra169Scheepsbevrachter en grinthandelaar, vertegenw. ned. Basalt Mij.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra169Scheepsbevrachter en grinthandelaar, vertegenw. ned. Basalt Mij.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra100Vert. Basalt Mij. R'dam


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra100Vert. Basalt Mij. R'dam


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra100Vert. Basalt Mij. R'dam


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 26R. Vlietstra100Vert. Basalt Mij. R'dam


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 26aR. Miedemabroodbakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 26A. (Arnoldus) Tigchelaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 26rijksmonument 20506
  terug