Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 276-077 6-073 E-167E-160


Naastliggers vanLanen 27
ten zuidenLanen 25
ten noordenVoorstraat 28


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0186r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100v van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTrijntje Hendrix


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0068v van 5 mei 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCatharina Bruinsfeldt


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0048v van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stallinge van Yda Quiklenburg, gehuwd met
naastligger ten noordenLaas Haselaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077Lanen 27kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerPieter Pieters
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077Lanen 27huis
eigenaarburgem. Haselaer
gebruikerPieter Pieters
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077Lanen 27huis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerWillem Remmerts
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077Lanen 27huis
eigenaarwed. burgemeester Haselaar
gebruikerAnne Westers
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0221v van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerben Johannis mr. schoenmaker


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0168v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Tomas IJsenbeek koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-077 Lanen 27Sikke Jansen, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077Lanen 27huis
eigenaarwed. Jan IJsenbeecq
gebruiker
opmerkingleedigh


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0244r van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jan Thomas IJzenbeek


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0123v van 13 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLouw Jans Wijnalda
naastligger ten zuidenEvert Jans Wijnalda


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0173r van 25 apr 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Everts oud leerkoper


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0219r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg naar de Lanen


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0195v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 27Lanen NZ in een steeg bij de Woudemansteeg achter de militaire barak van de stad Harlingen45‑15‑00 CGhuis
koperRitske J. Cronenburg mr. huistimmerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenoud burgemeester J. Frank
naastligger ten westende stad Harlingen
naastligger ten noordende heer Jan Fontein
verkoperA. Bolman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitske J. Cronenburg, mr. huistimmerman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0224r van 13 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Frank, gehuwd met
naastligger ten noordenGeertje Offringa


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0291v van 8 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 23 van 21 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-167Lanen 27koopaktefl. 100huis E-167
 
verkoperRitske Kronenburg
koperburgemeester en wethouders van Harlingen


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0304v van 26 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 27Lanen NZ wijk E-167100‑00‑00 CGhuis
koperde stad Harlingen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende stad Harlingen
naastligger ten westende stad Harlingen
naastligger ten noordenJan Fontein
verkoperRitske Croonenburgmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaB. en W. van Harlingen kopen een woning aan de Lanen, wijk E-167. Ten O. een steeg, ten W. en Z. de kopers, ten N. Jan Fontein. Gekocht van Ritske Cronenburg, mr. timmerman.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-0731/2, pag. 132Lanen 27 de Stad Harlingen2‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-167Lanen 27 de Stad casern ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1266Lanen 27de Stad HarlingenHarlingenpakhuis (15 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-167Lanen 27Aafke de Groot... en Aaltje Kerkhoven; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1841, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-167, wijk F-226, wijk H-192; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-167Lanen 27Hette Ruurds Brouwer... en Simkje Hettes; BS huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1856, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-154, wijk E-167; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuipersbaas, wijk C-157; VT1839; H.R.B. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-167Lanen 27Ype Sjoerds de Groot... zv Sjoerd dG, en Aaltje Kerkhoven; BS huw 1815, huw 1816, huw 1818, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-167; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-084; VT1839; geb 30 nov 1792, ged 25 dec ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1266de Lanen E-167de Stad Harlingenschool


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2983Lanen 27 (E-ong)Gemeente Harlingenoud telegraafkantoor
  terug