Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 286-117 6-117 F-219F-211


Naastliggers vanLanen 28
ten oostende Jekelsteeg
ten zuidenJekelsteeg 2
ten westenLanen 26
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 28naamloze steeg ten westen


1596 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 28 (noordgevel), HarlingenLanen 28 (noordgevel)Afbeelding van de aartsengel Michael en de tekst
'. Ao 1596 .'
De aartsengel Michael is de beschermheilige van de stad Harlingen


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0204r van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Pieters reidmaker


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0273r van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28Lanen ZZ en zuidwaarts strekkend tot aan de oude zuiderwal1500‑00‑00 GGhuis met loods en ledige plaats
koperFrans Pieters van der Maes, gehuwd met
koperWyts Sickes
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenAlart Janssen Cuynder c.soc.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlbert Janssen bakker
naastligger ten noordenLanen
verkoperMargareta Jeronimus, weduwe van te Franeker
verkoperwijlen Pieter Huyberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Pieters van der Maes x Wyts Harckes kopen een huis, loods en ledige plaats zz. Lanen, strekkende zuidwaarts tot aan de Zuiderwal. Over het gebruik van de steeg is een acte gepasseerd in het recesboek van Harlingen op 31 juli 1563. Ten O. Albert Janssen Cuynder en een steeg, ten W. bakker Albert Janssen. Grondpacht 7 st. Gekocht van Margareta Jeronimus wv Pieter Huyberts, nu te Franeker, voor 1500 gg.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0073v van 16 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van wijlen Jarich Hottingha


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0159r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Pieters reidmaker


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166r van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28Lanen ZZ0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenAlbert Jans Cuynder c.soc.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlbert Jans bakker
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperMelle Riencks, gehuwd met
verkoperMaycke Franses


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0172r van 17 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28Lanen ZZ825‑00‑00 GGhuis met loods en ledige plaats en tuin daarachter
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostenAlbert Jans Kuynder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAlbert Jans bakker
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperN. N.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0071r van 15 sep 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28Lanen ZZ330‑00‑00 GGdwarshuis en plaats
koperBarelt Jans, gehuwd metroeper
koperAntie Feddes
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑07‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSalves Martens
naastligger ten zuidenWybe Jans
naastligger ten westenhet huis nagelaten door mr. Johannes Guilhelmi
naastligger ten noordenLanen, het diept van de
verkoperJeltje Hottinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarelt Jans, roeper (of Roeper) x Antje Feddes kopen een dwarshuis op de Lanen. Ten O. Salves Martens en een steegje, ten Z. Wybe Jans, ten W. mr. Johannes Guillelmi, ten N. het diept van de Lanen. Grondpacht 7 st aan de Stadsarmen. Gekocht van Jeltje Hottinga voor 330 gg.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0146v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet voormalige huis van Jarich Hettinga


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0019r van 19 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEde Olpherts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0103r van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28achterLanen en Schritsen, tussen de241‑07‑00 GGtwee kamers (beneden- en bovenkamer)
koperAtte Franssen c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Jelmers
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door wijlen dr. Hottinga
verkoperRinse Wybes, en zijn broer
verkoperFeycke Wybes, en zijn broer
verkoperMeyle Wybes


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0205r van 4 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28achterLanen en Schritsen, tussen de240‑00‑00 GGtwee kamers
koperGerrit Gijsberts c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van Hans Ieyps
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Jelmers
naastligger ten noordenhet nagelaten huis en plaats van Jarigh van Hettinga
verkoperClaes Reins c.u. en c.soc.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0261r van 4 mrt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Edo Olpherts


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJel Olpharts


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0139v van 26 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28Lanen ZZ bij het houten brugje856‑00‑00 GGhuis met het eigendom van de helft van de steeg ten westen
koper van 1/2Baucke Fockes kooltjer
koper van 1/2Rein Upkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenTrijntie Segers
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan IJsenbeek
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenSicke Scheltes
naastligger ten noordenLanen
verkoperGeertie Keimpes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 19e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28[niet vermeld]290‑18‑00 CGgrondpacht van 0-07-00 CG
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Baucke Fockes0‑07‑00 CG
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0238r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28Lanen ZZ bij het houten brugje450‑00‑00 GGhuis
koperGoverius Braem koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Freerck Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSchelte Jacobs mr. bakker
naastligger ten noordenLanen en diept
verkoper van 1/2Jancke Wouters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Reyn Upkes
verkoper van 1/2Baucke Fockeskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoverius Braem, koopman, koopt een huis op de Lanen bij het houten brugje, met een mooie kelder aan de straat uit te gaan, een grote rogzolder en een steeg ten westen. Grondpacht 7 st. Ten O. de wv Freerck Jans, ten W. mr. bakker Schelte Jacobs, ten N. de Lanen. Gekocht van Jancke Wouters wv Reyn Upkes voor 1/2 en Baucke Fockes cooltjer voor 1/2, voor 450 cg.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0181r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28Lanen ZZ bij het houten brugje300‑00‑00 GGhuis
koperReyn Douwes klompmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten noordenLanen
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Freerk Jans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSchelte Jacobs mr. bakker
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperGouke Claessen Braem


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0355r van 11 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28Lanen ZZ450‑00‑00 CGhuis
koperJochum Heeres, gehuwd
koperNeeltje Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Freerk Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende huisvrouw van Foppe Uiftes
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Richtie Bauckes, gehuwd met
verkoper van 1/2Pytter Gerbens
verkoper q.q.Pytter Gerbens, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2de kinderen van Richtie Bauckes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Rein Douwes


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 15e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28Lanen ZZ367‑00‑00 CGgrondpacht van 0-07-00 CG
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jochumkooltjer0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-117Lanen 28huis
eigenaarOede Sapes kindt cum sociis
gebruiker
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-117Lanen 28huis
eigenaarOede Sapes kindt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-117Lanen 28huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-117Lanen 28huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-117Lanen 28pakhuis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑12‑12 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0115v van 18 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBastyaan Bicker n.u.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0168v van 11 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28Lanen ZZ251‑00‑00 GGhuis
koperDoytze Theunis kooltjer
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenPier Eelkes
naastligger ten westenLammert Jans
naastligger ten noordenLanen en straat
verkoperNeeltje Pieters, gehuwd met
verkoperJan Pieters Trompetterkoopman
verkoperMaartje Bastiaans Bikker, gehuwd met
verkoperThomas B. IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDooitse Teunis, kooltjer, koopt huis zz. Lanen, door meerderen bewoond. Ten O. een doorgaande steeg en vrij in- en uitgang door de steeg ten W., ten W. Lammert Jans, ten Z. Pier Eelkes met wie de put op de plaats en de scheidsmuur massaal is, ten N. de straat en diept. Gekocht van Neeltje Pieters [Butterkoper] x Jan Pieters Trompetter en Maertje Bastiaans Bikker x Thomas Bentes IJsenbeek, voor 251 gg.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0125r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28Lanen ZZ475‑00‑00 CGhuis
koperWybe Jans metselaar
huurdermilitairen
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenPier Eelkes
naastligger ten westenLammert Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperDooitze Teuniskooltjer te Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Jans, metselaar, koopt een huis zz. Lanen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Pier Eelkes, ten W. Lammert Jans, ten N. de straat en diept. Gekocht van Dooitse Teunis, kooltjer uit Almenum.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-119 , pag. 98Lanen 28wed. Wybe Jansen
6-119 , pag. 98Lanen 28Jan Wybes, 28 jaar, gehuwdinwoning


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0248r van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Jekelsteeg 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Wybe Jans


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0006r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 28Lanen ZZ wijk F-219426‑00‑00 CGhuis
koperCornelis A. Jonker, gehuwd met
koperAnna S. Ferwerda
huurderJetske Theunis c.s.
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lammert Jans van der Veen
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Hendrik Helmer, curator overdrogist en koopman
verkoperJetske Theunis, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis A. Jonker x Anna S. Ferwerda kopen een huis op de Laanen, wijk F-219. Ten O. een doorlopende steeg, ten Z. N.N., ten W. erven Lammert Jans v.d. Veen, ten N. de straat. Gekocht van (drogist en koopman Hendrik Helmer als curator over de geabandonneerde boedel van) Jetske Teunis wd. Wybe Jans voor 426 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-117, pag. 136Lanen 28Cornelis Jonker3‑00‑00 cghuis, stond: wybe jans


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-219Lanen 28Cornelis Arjens Jonker... id. van wijk F-191, gebruiker is Sjoerd Jacobs de Vries, varensgesel 1814. (GAH204); id. van wijk F-219, gebruikers zijn Johannes A. van Kampen, varensgesel, Jan Hendr. Schoenmaker, sjouwer, Karst Edsgers wed., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-219Lanen 28Henning Lolkesovl voor 1815; wed. H.L. gebruiker van wijk F-219, medegebruikers zijn Johannes A. van Kampen, varensgesel, Jan Hendr. Schoenmaker, sjouwer, Karst Edsgers wed., eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-219Lanen 28Jan Hendrik Schoenmakergebruiker van wijk F-219, sjouwer; medegebruikers Johannes R. van Kampen, varensgesel, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed. ; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-219Lanen 28Johannes Reins van Kampen... bruidegom, 1812, doet overlijdensaangifte van Karst Edsgers en Trijntje Johannes Kampen in 1811, ovl wijk F-219, werkman in 1851, N.H., kinderen: Rein, geb 6 dec 1808 HRL, Rein, geb 16 jun 1807 HRL, Akke Johannes, geb ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-219Lanen 28Karst Edsgers... 1815; ged 20 feb 1759 Grote Kerk HRL, zv Edsger Tietes en Tjitske Pieters; wed. K.E. gebruiker van wijk F-219; medegebruiker Johannes A. van Kampen, varensgezel, Jan Hendriks Schoenmaker, sjouwer, Henning Lolkes wed. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-219Lanen 28Cornelis Jonker Johannes A van Kampen varensgesel
F-219Lanen 28Cornelis Jonker Jan Hendriks Schoenmaker sjouwer
F-219Lanen 28Cornelis Jonker Karst Edsgers wed
F-219Lanen 28Cornelis Jonker Henning Lolkes wed


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 227 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-219Lanen 28Jan Antonies de Boer, overleden op 21 oktober 1825matroos (verongelukt op terugreis van Groenland), zoon van Antonie Jans de Boer, werkman (Laanen F 219) en Akke Geerts, broer van Geert, militair, Hendrik, idem en minderjarige Fetje Antonies de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-219Lanen 28provisionele en finale toewijzingfl. 435huis aan de zuidkant van de Laanen F-219
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oosteneen doorlopende steeg
ten zuidenCornelis van der Veer (e.a.)
ten westenvan der Elst
ten noordende Laanen
koperJohannes van Kampen


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1370Lanen 28Johannes van KampenvarensgezelHarlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-219Lanen 28Feike van der Veeroud 55 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-219; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-219Lanen 28Grietje Anthoons Brieve... huw 1842, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-284; oud 65 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-219; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-219Lanen 28Grietje Fustenbergoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-219; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-219Lanen 28Trijntie Jansmaoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-219; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-219Lanen 28J van Kampen stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-219Lanen 28Margaretha Wiebes Veenstra, overleden op 5 oktober 18393 mnd, overleden Schritsen F 219. (CzOG nr. 42) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-219LaanenJohs. van Kampen54 jvarensgezelHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-219LaanenGrietje Briene65 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-219LaanenMaatje van Kampen21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-219LaanenTaeke [Feike] van der Veer55 jvarensgezelMakkumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
F-219LaanenTrijntie Tamsma55 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-219LaanenJan Taekes van der Veer23 jvarensgezelHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-219LaanenHenderika van der Veer18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-219LaanenGrietje Fustenberg55 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-219LaanenAntie C Meinsma26 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-219Lanen 28Antje van Dijk, overleden op 21 juni 1843(Certificaat van onvermogen), 1 dg (geboren 20/6/1843), overleden Lanen F 219. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 520 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-219Lanen 28Grietje Cornelis, overleden op 24 oktober 184363 jr (geboren 19/3/1780), werkster, overleden Laanen F 219, ongehuwd, moeder van natuurlijke zoon Fredrik Cornelis Forstenburg, kleermaker. (Grietje ook met familienaam 'Forstenburg') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 186 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-219Lanen 28Rolina Hillebrands Pot, overleden op 7 september 18446 mnd (geboren 2/4/1844), overleden Lanen F 219, dochter van Hillebrand G. Pot, zeekapitein en Trijntje H. Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-219Lanen 28Catharina Jans Nak, overleden op 29 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 39 jr (geboren 28/1/1805), overleden Lanen F 219, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-219Lanen 28Adam Tjeerds Stoker... HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, wonende te HRL. 1812, korendrager in 1864, N.H., ovl wijk F-219, zv Tjeerd Reins en Liesbeth Adams Prikkenaar; BS huw 1812, huw 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-219Lanen 28Jourke Jacobus Zijlstrageb 8 jul 1799 HRL, ovl 22 mrt 1863 HRL, N.H., huwt met Rijckert Klaassen Frey, wonende te HRL. 1835, ovl wijk F-176, dv Jacob Ages Z, en Wybrigje Everts; BS ovl 1835; 1863 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-219


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1370Lanen F-219Trijntje van Kampen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3574De Lanen F-211Trijntje van Kampen, wed. Bauke van der Meulenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3574Lanen 28 (F-211)Hendrikus Oswaldwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 28N. Kamstragroentenwinkelier
Lanen 28aR. Steinvoorte-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 28J. (Jelle) Schotanus


1974 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Lanen 28Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 28rijksmonument 20507
  terug