Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 296-0786-0786-074E-169E-161


Naastliggers vanLanen 29
ten oostenLanen 31
ten zuidende Lanen
ten noordenVoorstraat 30


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0088v van 8 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0186r van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0195v van 3 apr 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 31, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Dirck Sioerdts Bierma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078 , folio 119Lanen 29kamers
eigenaarReiner Cl. Fontein
gebruiker
opmerkingdoen geen huir


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078 , folio 77vLanen 29huis
eigenaarR. Fontein
gebruikerR. Fontein
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdoet geen huir


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078 , folio Lanen 29huis
eigenaarReinder Fonteyn
gebruiker
opmerkingdoen geen huir


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0199r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 29Lanen220‑00‑00 gghuis
koperTjeerd Pyters mr. sleefmaker
koperJan Oversee wijdschipper
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Michiels
naastligger ten zuidenHeere Dirx
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordende mouterij van oud burgemeester Wassenaar
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0312v van 12 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedman Jan Overzee
naastligger ten zuidenTjeerd Pyters


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0181v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 29Lanen NZ in de Wijde steeg305‑07‑00 gghuis
koperburgerhopman Harmen Ages, gehuwd met
koperJanneke Tieerds van der Vorm
huurderHere Martens
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Michiels
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Heere Dirks
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Sytse Doedes
verkopervroedsman Jan Overse
verkoperTieerd Pietersoud mr. sleefmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078 , folio 78rLanen 29huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerEvert Goslings
huurwaarde totaal15‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑12‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-078Lanen 29Evert Goslings, bestaande uit 5 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078 , folio 78rLanen 29huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerEvert Goslings
huurwaarde totaal15‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-078, fol. 107vLanen 29Evert Goslings cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindwieldrayersknegt11:13:00 cg2:0:00 cgbestaet geringh


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0090r van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Agema


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0056v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Agema


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078 , folio 79rLanen 29huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerEvert Goslings
huurwaarde totaal15‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078 , folio 79rLanen 29huis
eigenaarEeltje Travaillie
gebruikerEvert Goslings
huurwaarde totaal15‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑10 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0151v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 29Lanen NZ in de wijde steeg OZ370‑00‑00 cggroot huis
koperEeltje Travaillie koopman
huurderLolke e.a.blauwverver
naastligger ten oostenburgemeester Jan Olivier
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Houtkoper
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenPyter Andries
verkoperoud burgerhopman Harmen Ages Agema, weduwnaar van
verkoperwijlen Janke Tjeerds van der Form
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Travaille koopt een groot huis in de wijde steeg, nz. Lanen, door meerderen bewoond. Ten O. de burgemeester Jan Olivier, ten W. die steeg, ten Z. erven Jan Houtkoper, ten N. Pyter Andries. Gekocht van Harmen Ages Agema, oud-burgerhopman, voor zichzelf en als erfgenaam van zijn wl. vrouw Janke Tjeerds v.d. Form, voor 370 gg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0039v van 20 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 29Lanen, wijde steeg op de453‑03‑00 cghuis
koperJan Teunis Beitsegat, gehuwd met
koperSytske Rutgers
huurderJan Arjens e.a.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen burgemeester Jan Olivier
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Houtkooper
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pieter Andries
verkoperEeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Teunis Beitschat x Sytske Rutgers Ackringa koopt een huis in de wijde steeg, nz. Lanen. Ten O. wd. burgemeester Jan Olivier, ten W. die steeg, ten Z. Jacob Houtkoper, ten N. wd. Pieter Andries. Gekocht van Eeltje Travaille, voor 453 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-074 , folio 135vLanen 29stal en woning
eigenaarJan Beitschat
gebruikerJan Beitschat
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerJan Eising
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0168v van 21 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Beidschat


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0303r van 14 mrt 1779 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 29Wijde steeg aan de noordzijde van de Lanen209‑00‑00 ggstal met hooivak en zolder
koper provisioneelFokke Jansen Faber mr. ijzersmid
huurder bovenkamerEnne Sjoerds c.u.0‑07‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Olivier
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Houtkoper
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pieter Andries
verkoper q.q.Pier Rutgers Akkringa, ter sterking vanmr. metselaar
verkoperRuurdtje Reinders voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Theunis Beidzegat
verkoperTheunis Jansen Beidzegat, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Jan Theunis Beidzegat, gehuwd met
erflaterwijlen Sydske Rutgers Akkringa


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0238v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Tetrode


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-074 , folio 135vLanen 29stal
eigenaarP. Tetrode
gebruikerP. Tetrode
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0275r van 9 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 29Lanen NZ, steeg OZ tussen Odolphisteeg en de zgn. Duizenddeuren aan de400‑00‑00 cgstal en wagenhuis
koperHenne Sydses sleper
naastligger ten oostenRemke Wopkes
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Jacobus Brouwer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Dirk Wildschut n.u.
verkoperPieter Tetrode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHenne Sytses, sleper, koopt een stalling en wagenhuis oz. v.d. steeg die tussen de Sint Odolphisteeg en de Duizenddeurensteeg ligt, nz. Lanen. (Is dat de Bauck Conincxsteeg?). Ten O. Romke Wopkes, ten W. die steeg, ten Z. Dirk Wildschut, ten N. Jacob Brouwer. Gekocht van Pieter Tetrode, voor 400 cg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-074 , folio 135vLanen 29stal
eigenaarHinne Sytzes
gebruikerHinne Sytzes
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0092v van 14 okt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 29Lanen NZ in een steeg tussen Sint Odolphisteeg en Duizenddeurensteeg200‑00‑00 cgwagenhuis
koperWijnand Hoekers mr. slager
huurderWijnand Hoekers mr. slager25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAdam Lentz
naastligger ten zuidende heer J. Fontein
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenP. Hannema
verkoperHinne Zytseskoemelker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijnand Hoekers, mr. slager, koopt stalling en wagenhuis oz. van de steeg, nz. Lanen, tussen Sint Odolphisteeg en Duizenddeurensteeg. Ten O. Adam Lentz, ten W. de steeg, ten Z. J. Fontein, ten N. P. Hannema. Gekocht van Hinne Zytses, koemelker.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256v van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0321v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWijnand Hoekes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-074 , pag. 132Lanen 29Wijnand Hoekers 1‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-169Lanen 29Lourens Hoekersgeb 1810/11, ovl 13 jun 1812 HRL; wijk E-169, zv Wijnand H, en Elsje de Hol; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-169Lanen 29eyldert Jansgeb 1742 ... , ovl 10 feb 1813 HRL; wijk E-169, korendrager; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-169Lanen 29Wijnand Hoekers... huw 1815, ovl 1833, ovl 1834, ovl 1842, ovl 1849, ovl 1850, ovl 1852,; eigenaar en gebruiker van wijk E-169, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-170, slager, 1814. (GAH204); W.H. eigenaar van percelen nrs. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-169Lanen 29Wijnand HoekersWijnand Hoekersstalling


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1267Lanen 29Wijnand Hoekers vleeschhouwerHarlingenstal en erf (102 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-169Lanen 29Aukje Waltjegeb 12 okt 1808 Kollum, ovl 26 nov 1875 HRL, huwt met Taeke Bakker, N.H., dv Pieter W, en Fokeltje ... ; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk E-169


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-169Lanen 29Taeke Dirks Bakker... zv Dirk Foppes B, . en Geertje Jans Visser; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1846, ovl 1871, bev.reg. 1851 wijk E-169; oud 47 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk E-140; VT1839; T.D.B. eigenaar ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1267de Lanen E-169Hemmes van der Meulen bergplaats


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1267De Lanen E-161 Coenraad van der Meulen Kunée woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1267Lanen 29 (E-161)Pieter van der Meulen Kuneebergplaats


2023
0.18323588371277


  terug