Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 30 5-167 5-182 F-216 F-208
0000 - variaadresbronbericht
Lanen 30Oud Harlingen Magazine 1998Gebroeders Wink, herenkappers op de Lanen


Naastliggers vanLanen 30
ten oostenLanen 32
ten zuidenJekelsteeg 1
ten westende Jekelsteeg
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 30Jekelsteeg ten westen


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0139v van 26 jan 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZ bij het houten brugjehuis met het eigendom van de helft van de steeg ten westen
 
koper van 1/2Baucke Fockes kooltjer856-00-00 GG
koper van 1/2Rein Upkes
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenTrijntie Segers
naastligger ten zuidende erven van Jan IJsenbeek
naastligger ten westenSicke Scheltes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperGeertie Keimpes


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0238r van 7 jan 1683 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZ bij het houten brugjehuis
 
koperGoverius Braem burgerkoopman450-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Freerck Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSchelte Jacobs mr. bakker
naastligger ten noordenLanen en diept
verkoper van 1/2Jancke Wouters, weduwe van
wijlen Reyn Upkes
verkoper van 1/2Baucke Fockeskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGoverius Braem, koopman, koopt een huis op de Lanen bij het houten brugje, met een mooie kelder aan de straat uit te gaan, een grote rogzolder en een steeg ten westen. Grondpacht 7 st. Ten O. de wv Freerck Jans, ten W. mr. bakker Schelte Jacobs, ten N. de Lanen. Gekocht van Jancke Wouters wv Reyn Upkes voor 1/2 en Baucke Fockes cooltjer voor 1/2, voor 450 cg.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0181r van 13 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZ bij het houten brugjehuis
 
koperReyn Douwes klompmaker300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten noordenLanen
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Freerk Jans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSchelte Jacobs mr. bakker
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperGouke Claessen Braem


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0355r van 11 dec 1703 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis
 
koperJochum Heeres, gehuwd450-00-00 CG
Neeltje Willems
naastligger ten oostende weduwe van Freerk Jansen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhuisvrouw van Foppe Uiftes
naastligger ten noordenLanen
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
verkoper van 1/2Richtie Bauckes, gehuwd met
Pytter Gerbens, curator over
verkoper van 1/2de erven van Rein Douwes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-167 Lanen 30huis
eigenaarBote Ockes
gebruikerBote Ockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-167 Lanen 30huis
eigenaarBote Ockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-167 Lanen 30huis
eigenaarBote Ockes
gebruikerBote Ockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-167 Lanen 30huis
eigenaarBote Okkes
gebruikerBote Okkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0014v van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis
 
koperHein Freerks burgerhuistimmerman300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma
naastligger ten zuidenLucas Bosch
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperTjietske Freerks, gehuwd met
Bote Ockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Freerks, huistimmerman, koopt een huis zz. Lanen, door hemzelf bewoond. Ten O. oud-burgemeester Wopke Buma, ten Z. Lucas Bosch, ten W. een doorgaande steeg, ten N. straat en diept. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Tjietske Freerks, huisvrouw van Bote Ockes, voor 300 CG.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-167 Lanen 30Okke Bootes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0234v van 16 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis
 
koperMarten Douwes, gehuwd metturfdrager300-00-00 CG
Grytje Lieuwes
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
huurderJan Popkes c.u.28-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma
naastligger ten zuidenLucas Bos
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoperYttje Jans, weduwe van
wijlen Hein Freerks, gelastigde van zijn moey is
Wytse Jans Vettevogelmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Douwes, turfdrager x Grietje Lieuwes koopt een huis zz. Lanen, nu bewoond door Jan Popkes. Ten O. burgemeester Wopco Buma, ten Z. Lucas Bos, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de Lanen. Grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van (mr. wolkammer Wytse Jans Vettevogel als gelastigde van zijn moei) Yttje Jans wv Hein Freerks, voor 300 CG.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0168v van 11 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 28, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0125r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 28, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0267r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis
 
koperJan Anthonys mr. bontwever100-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
voormalig bewonerwijlen Grietje Lieuwes
naastligger ten oostenC. Aardenburg
naastligger ten zuidenJan Anthonys mr. bontwever
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoperArnoldus Wiglinghuizen, en boedelredder vanbode gerecht Harlingen
de weduwe van Marten Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Anthonys, mr. bontwever, koopt een huis zz. Lanen, laatst bewoond door Grietje Lieuwes en metterdood ontruimd. Grondpacht 12 st aan de stad. Ten O. C. Aardenburg, ten Z. de koper, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de Lanen. Medegebruik van de wal. Gekocht van (de geauthoriseerde redder van het sterfhuis en boedel van) Grietje Lieuwes wv Marten Douwes, voor 100 GG 21 st.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0061r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZ wijk F-216 [staat: F-226]huis
 
koperHaitze Jorrits, gehuwd metscheepstimmerman325-00-00 CG
Klaaske Haayes
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostends. Florison
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoperElizabeth Lucas, weduwe van
wijlen Jan Anthony
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaitze Jorrits, scheepstimmerman x Klaaske Haayes koopt huis wijk F-216, zz. Lanen. Ten O. Yde Floris, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de D.G. gemeente, ten N. de Lanen. Grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van Elizabeth Lucas wv Jan Anthonys, voor 325 CG.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0006r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 28, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-182 Lanen 30Haaytze Jorrits1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-216Lanen 30Haitse Jorrits Damstra... HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1816, huw 1822, huw 1825, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk F-216, winkelier, 1814. (GAH204); H.J.D., Scheepstimmermansknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-216Lanen 30Haitze Jorrits Damstra Haitze Jorrits Damstra winkelier


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 van 26 jan 1819
adressoortbedraggebruik
F-216Lanen 30koopaktefl. 25huis F-216
 
verkoperKlaaske Hayes
koperStephanus Jacobus van Royen (te Vledder)


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 73 van 9 jun 1824
adressoortbedraggebruik
F-216Lanen 30koopaktehuis F-216
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperMozes Wolf de Beer
koperJudith Salomons de Beer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1369Lanen 30Moses Wolf de BeerHarlingenkoopmanhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-216Lanen 30Judik S. de Leeuwoud 71 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk F-216; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-216Lanen 30Mozes Wolf de Beer... Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-216 M W de Beer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-216LaanenMozes Wolf de Beer69 jAmsterdamm, israëliet, gehuwd, koopman
F-216LaanenJudik Salom. de Leeuw71 jGroningenv, israëliet, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-216Lanen 30Tietje Tijssen Notting, overleden op 14 mei 184014 jr, overleden Laanen F 216. (CzOG nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-216Lanen 30Jannetje Noteboomgeb 1769 prov, N.H., A 13 feb 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-216, wijk G-158


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1369F-216 (Lanen)Salomon M. de Beerwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
F-216Lanen 30Eene hechte huizinge c.a. waarin sedert onheugelijke jaren met goed succes eene zeer beklante slagerij is en nog wordt uitgeoefend aan de Brouwersgracht. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1799..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1369F-208 (De Lanen)Marcus de Beerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1369Lanen 30 (F-208)Hein Harmens de Bruin


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Lanen 30R. Winkjongens: 0, meisjes: 1
vrouwen: 1
modiste


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 30 Johan H. Winkbarbier
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 30Th.Winkcoiffeur


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 30E.C. (Elisabeth) Huisman wv v.d. Zweep


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 30rijksmonument 20508
  terug