Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 30 5-167 5-182 F-216 F-208
Naastliggers vanLanen 30
ten oostenLanen 32
ten zuidenJekelsteeg 1
ten westende Jekelsteeg
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 30Jekelsteeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Lanen 30Oud Harlingen Magazine 1998Gebroeders Wink, herenkappers op de Lanen


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0157v van 15 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJasper Mychyels


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0180r van 11 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJasper Michiels


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0241v van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZ; strekkende van voren de straat zuidwaarts tot aan Ydts Allerts huishuis
 
koperHilbrandt Hendricx, gehuwd met
koperSibrich Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Ydts Alberts0-03-00 CG
protesteert omdat de verkoper nog geen consent op zijn koop heeftde stad Harlingen
naastligger ten oostenHendrick Lieuwes
naastligger ten zuidenYdts Alberts
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenhet huis van Pieter Huyberts
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJasper Michiels, gehuwd met
verkoperJaep Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrandt Hendricx x Sibrich Cornelis kopen huis zz. Lanen. Ten O. Hendrick Lieuwes, ten Z. Ydts Allerts, ten W. een steeg. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Jasper Michiels, voor 262 gg.


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0430v van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Intes
naastligger ten noordende erfgename van Teth Ansckes uitdraagster


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Intes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tet Ansckes


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0470r van 22 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0482v van 29 sep 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJasper Mychyels


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0508v van 27 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHilbrant meelman


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0067v van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen brouwer


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0068r van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Harmen Ottes


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0081r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen brouwer


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0129v van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen brouwer


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0204r van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis
 
koperJan Jochums Minnema, gehuwd metstadsbosschieter280-00-00 GG
koperReynscke Idses
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelHarmendrager0-03-00 CG
naastligger ten oostenWigbolt bakker
naastligger ten zuidenAlbert Jans
naastligger ten westenFrans Pieters reidmaker
naastligger ten noordenLanen
verkoperUulbe Lamberts, gehuwd met
verkoperHoytie Fouckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jochums Minnema, stads bosschieter x Reynsck Idses


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0273r van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlart Janssen Cuynder c.soc.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0073v van 16 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis
 
koperWybe Gerryts, gehuwd met
koperTaedts Tiebbes
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenJan Symens
naastligger ten zuidensteeg en de oude zuiderwal
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van wijlen Jarich Hottingha
naastligger ten noordenLanen
verkoperAuck Beernts, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Intes, gesterkt met hun zoon
verkoperClaes Cornelis


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0242v van 20 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen brouwer


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0381v van 25 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0090r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen brouwer


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen brouwer


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0159r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis, strekkende van de Lanen af zuidwaarts tot aan het huis van Albert Jans
 
koperAeltie Aerns, weduwe van400-00-00 CG
koperwijlen Marten Jansen
kopergezworen gemeensman Andries Jansen
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Harmendrager0-03-00 CG
naastligger ten oostenWigbolt Freercks bakker
naastligger ten zuiden*Albert Jans
naastligger ten westenFrans Pieters reidmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen: weeshuis


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166r van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Jans Cuynder c.soc.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0172r van 17 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Jans Kuynder


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0016v van 9 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen brouwer


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0052r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen brouwer


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0052r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen brouwer


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0062r van 29 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen brouwer


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0062r van 29 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen brouwer


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082v van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende stad Harlingen weesvoogdij: hoekhuis op de Lanen


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0146v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis met een loods erachter
 
koperHans Jepsen, gehuwd met1100-00-00 CG
koperLiauk Obbes
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenJob Jansen
naastligger ten zuidenHans Jepsen c.u.
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenhet voormalige huis van Jarich Hettinga
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperBouue Aarns c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Jeps x Liauk Obbes kopen een huis met loods er achter zz. Lanen. Ten O. Job Jans, ten Z. de kopers plaats en huis, ten W. Jarich Hottinga's gewezen huis en een steeg. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van Bouwe Aarns c.u. voor 1100 cg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0019r van 19 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis
 
koperHarmen Beerns 205-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Wigbolt Freerx
naastligger ten zuidenHarmen Beerns
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenEde Olpherts
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoper q.q.Evert Ruierts, diaken
verkoper q.q.Pytter Claessens, diakenen van
verkoperde Gereformeerde Gemeente: armendiaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Beerns koopt huis zz. Lanen. Ten O. Wigbolt Freerx, ten Z. de koper, ten W. Ids Olpherts en een steeg, ten N. de straat en diept. Gekocht van de diaconen v.d. Geref. kerk.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259r van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Focke Martens


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0261r van 4 mrt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet hoekhuis van Trijntie Harmens
naastligger ten noordenGrietie Idses


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis
 
koperAnne Buwes 215-00-00 GG
naastligger ten oostenals bewoner Folckert Jansen
naastligger ten zuidenFocke Martens
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten westenJel Olpharts
naastligger ten noordenLanen
verkoperTrijntie Harmens


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0153V van 19 jul 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis
 
koperFreerck Heyns, gehuwd metmr. huistimmerman129-00-00 GG
koperTettie Scheltes
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenals bewoner Folkert Symens
naastligger ten zuidenhet huis van Focke Martens
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperAnne Bouwesmr. koperslager


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-167Lanen 30huis
eigenaarBote Ockes
gebruikerBote Ockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-167Lanen 30huis
eigenaarBote Ockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-167 Lanen 30huis
eigenaarBote Ockes
gebruikerBote Ockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-167 Lanen 30huis
eigenaarBote Okkes
gebruikerBote Okkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0238v van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBote Freerks


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0014v van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis
 
koperHein Freerks huistimmerman300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma
naastligger ten zuidende woning van Lucas Bosch
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperTjietske Freerks, gehuwd met
verkoperBote Ockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Freerks, huistimmerman, koopt een huis zz. Lanen, door hemzelf bewoond. Ten O. oud-burgemeester Wopke Buma, ten Z. Lucas Bosch, ten W. een doorgaande steeg, ten N. straat en diept. Grondpacht 10 st aan de Stad. Gekocht van Tjietske Freerks, huisvrouw van Bote Ockes, voor 300 CG.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-167 Lanen 30Okke Bootes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-167 Lanen 30huis
eigenaarBote Okkes
gebruikerBote Okkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0234v van 16 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis
 
koperMarten Douwes, gehuwd metturfdrager300-00-00 CG
koperGrytje Lieuwes
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
huurderJan Popkes c.u.28-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma
naastligger ten zuidenLucas Bos
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Wytse Jans Vettevogel, gelastigde van zijn moeymr. wolkammer
verkoperYttje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Hein Freerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Douwes, turfdrager x Grietje Lieuwes koopt een huis zz. Lanen, nu bewoond door Jan Popkes. Ten O. burgemeester Wopco Buma, ten Z. Lucas Bos, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de Lanen. Grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van (mr. wolkammer Wytse Jans Vettevogel als gelastigde van zijn moei) Yttje Jans wv Hein Freerks, voor 300 CG.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0267r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZhuis
 
koperJan Anthonys mr. bontwever100-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
voormalig bewonerwijlen Grietje Lieuwes
naastligger ten oostenC. Aardenburg
naastligger ten zuidenJan Anthonys mr. bontwever
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Arnoldus Wiglinghuizen, geauthoriseerde redder vangerechtsbode
verkoperhet sterfhuis van de weduwe van Marten Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Anthonys, mr. bontwever, koopt een huis zz. Lanen, laatst bewoond door Grietje Lieuwes en metterdood ontruimd. Grondpacht 12 st aan de stad. Ten O. C. Aardenburg, ten Z. de koper, ten W. een doorgaande steeg, ten N. de Lanen. Medegebruik van de wal. Gekocht van (de geauthoriseerde redder van het sterfhuis en boedel van) Grietje Lieuwes wv Marten Douwes, voor 100 GG 21 st.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0061r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 30Lanen ZZ wijk F-216 [staat: F-226]huis
 
koperHaitze Jorrits, gehuwd metscheepstimmerman325-00-00 CG
koperKlaaske Haayes
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostends. Florison
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoperElizabeth Lucas, weduwe van
verkoperwijlen Jan Anthony
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaitze Jorrits, scheepstimmerman x Klaaske Haayes koopt huis wijk F-216, zz. Lanen. Ten O. Yde Floris, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de D.G. gemeente, ten N. de Lanen. Grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van Elizabeth Lucas wv Jan Anthonys, voor 325 CG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-182 Lanen 30Haaytze Jorrits1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-216Lanen 30Haitse Jorrits Damstra... HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1816, huw 1822, huw 1825, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk F-216, winkelier, 1814. (GAH204); H.J.D., Scheepstimmermansknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-216Lanen 30Haitze Jorrits Damstra Haitze Jorrits Damstra winkelier


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 van 26 jan 1819
adressoortbedraggebruik
F-216Lanen 30koopaktefl. 25huis F-216
 
verkoperKlaaske Hayes
koperStephanus Jacobus van Royen (te Vledder)


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 73 van 9 jun 1824
adressoortbedraggebruik
F-216Lanen 30koopaktehuis F-216
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperMozes Wolf de Beer
koperJudith Salomons de Beer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1369Lanen 30Moses Wolf de BeerHarlingenkoopmanhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-216Lanen 30Judik S. de Leeuwoud 71 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk F-216; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-216Lanen 30Mozes Wolf de Beer... Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
F-216Lanen 30M W de Beer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-216LaanenMozes Wolf de Beer69 jAmsterdamm, israëliet, gehuwd, koopman
F-216LaanenJudik Salom. de Leeuw71 jGroningenv, israëliet, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-216Lanen 30Tietje Tijssen Notting, overleden op 14 mei 184014 jr, overleden Laanen F 216. (CzOG nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-216Lanen 30Jannetje Noteboomgeb 1769 prov, N.H., A 13 feb 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-216, wijk G-158


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1369F-216 (Lanen)Salomon M. de Beerwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
F-216Lanen 30Eene hechte huizinge c.a. waarin sedert onheugelijke jaren met goed succes eene zeer beklante slagerij is en nog wordt uitgeoefend aan de Brouwersgracht. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1799..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1369F-208 (De Lanen)Marcus de Beerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1369Lanen 30 (F-208)Hein Harmens de Bruinwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Lanen 30R. Winkjongens: 0, meisjes: 1
vrouwen: 1
modiste


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 30 Johan H. Winkbarbier
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 30Th.Winkcoiffeur


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 30E.C. (Elisabeth) Huisman wv v.d. Zweep


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 30rijksmonument 20508
  terug