Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lanen 31,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 31 6-078 6-074 E-ong E-ong
Naastliggers vanLanen 31
ten oostenLanen 33
ten zuidende Lanen
ten noordenLanen 29


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0099v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0267v van 20 jun 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenweduwe Siucke


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021va van 1 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenstads armvoogdij


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0195v van 3 apr 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 31Lanen NZ in de wijde steeg OZhuis
 
koperReyner Claesses Fontein burgerkoopman250-07-00 GG
in te gaan bij het huis van Symen Reyns
naastligger ten oostende weudwe van Ypke Jelles
naastligger ten zuidenJan Wybes Kalf
naastligger ten westenWijde steeg op de Lanen
naastligger ten noordenburgemeester Dirck Sioerdts Bierma
verkoperAefke van Hettinga, weduwe van
wijlen Hector Hoytemamr. chirurgijn
zoon van de verkoper en sterkt zijn moederTjeerdt Hoytema


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0077r van 13 jan 1709 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenVermeersch koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-078 Lanen 31kamers
eigenaarReiner Cl. Fontein
gebruiker
opmerkingdoen geen huir


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-078 Lanen 31huis
eigenaarR. Fontein
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoet geen huir


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0108r van 13 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHere Dirx


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-078 Lanen 31huis
eigenaarReinder Fonteyn
gebruiker
opmerkingdoen geen huir


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0199r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 31Lanenhuis
 
koperTjeerd Pyters burgermr. sleefmaker220-00-00 GG
koperJan Oversee burgerschipper (wijd-)
naastligger ten oostende weduwe van Jan Michiels
naastligger ten zuidenHeere Dirx
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordende mouterij van oud burgemeester Wassenaar
verkoperde erven van Reyner Clasen Fontein


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0181v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 31Lanen NZ in de Wijde steeghuis
 
koperburgerhopman Harmen Ages, gehuwd met305-07-00 GG
Janneke Tieerds van der Vorm
huurderHere Martens
naastligger ten zuidende weduwe van Heere Dirks
naastligger ten noordende weduwe van Sytse Doedes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Michiels
naastligger ten westenWijde steeg
verkopervroedsman Jan Overse
verkopersTieerd Pietersmr. sleefmaker (oud -)


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-078 Lanen 31huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerEvert Goslings
huurwaarde15-12-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-078 Lanen 31Evert Goslings, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0158r van 11 dec 1746 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende juffrs Vermeersch
naastligger ten noordenDoopsgezinde Gemeente


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0090r van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen Agema


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0109v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen Agema


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0151v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 31Lanen NZ in de wijde steeg OZgroot huis
 
koperEeltje Travaillie koopman370-00-00 CG
huurderLolke e.a.blauwverver
naastligger ten oostenburgemeester Jan Olivier
naastligger ten zuidende erven van Jacob Houtkoper
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenPyter Andries
verkoperoud burgerhopman Harmen Ages Agema, voor zich en als erfgenaam van zijn vrouw
wijlen Janke Tjeerds van der Form
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Travaille koopt een groot huis in de wijde steeg, nz. Lanen, door meerderen bewoond. Ten O. de burgemeester Jan Olivier, ten W. die steeg, ten Z. erven Jan Houtkoper, ten N. Pyter Andries. Gekocht van Harmen Ages Agema, oud-burgerhopman, voor zichzelf en als erfgenaam van zijn wl. vrouw Janke Tjeerds v.d. Form, voor 370 gg.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0174r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEeltje Aukes Travaille


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0039v van 20 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 31Lanen, wijde steeg op dehuis
 
koperJan Teunis Beitsegat, gehuwd met453-03-00 CG
Sytske Rutgers
huurderJan Arjens e.a.
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Jan Olivier
naastligger ten zuidende erven van Jacob Houtkooper
naastligger ten westenWijde steeg
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Andries
verkoperEeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Teunis Beitschat x Sytske Rutgers Ackringa koopt een huis in de wijde steeg, nz. Lanen. Ten O. wd. burgemeester Jan Olivier, ten W. die steeg, ten Z. Jacob Houtkoper, ten N. wd. Pieter Andries. Gekocht van Eeltje Travaille, voor 453 cg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0209v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 31Lanen NZhuis en tuintje
 
koperDirk Jacobs metselaar456-00-00 GG
naastligger ten oostende erven van burgemeester Olivier
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordenA. R. van Dalsen n.u.
naastligger ten westensteeg
verkoper van 1/3Doetje Jacobs Houtkoper, gehuwd met
Johannes Hogenhuismr. slotmaker
verkoper van 1/3Jacob Jacobs Houtkoperschipper (beurt-)
verkoper van 1/3Aak Jacobs, gehuwd met
Johannes Wopkesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jacobs, mr. metselaar, koopt een mooi huis en tuin nz. Lanen. Ten O. erven burgemeester Olivier, ten W. een steeg waarin vrij in- en uitgang, ten Z. die straat, ten N. Notaris van Dalsen. Gekocht van Doetje Jacobs Houtkoper x Johannes Hogenhuis, mr. slotmaker, voor 1/3, Jacob Jacobs Houtkoper, voor 1/3 en Auck Jacobs Houtkoper x Johannes Wopkes, mr. bakker, voor 1/3. Totaal voor 456 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0186r van 2 mei 1784 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenP. Tetrode


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0275r van 9 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRemke Wopkes


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0092v van 14 okt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAdam Lentz


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-074 Lanen 31Wijnand Hoekers1-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-ongLanen 31Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1268Lanen 31Barend GroenHarlingenschoenmakerhuis en erf (149 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1268E-171 (de Lanen)Coenraad Kunwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2941E-163 (De Lanen)Coenraad van der Meulen Kunéewerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2941Lanen 31 (E-ong)Pieter van der Meulen Kunee


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 31beeldbepalend pand4 van 10
  terug