Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 32 5-168 5-181 F-215 F-207
Naastliggers vanLanen 32
ten oostenLanen 34
ten zuidenSchritsen 23
ten westenLanen 30
ten noordende Lanen


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0157v van 15 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanen ZZ tot achter aan de Schritsennieuw huis
 
koperHendrick Lyuwes, gehuwd met600-00-00 GG
koperMaycke Pieters
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-12-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lyscke Fransen
naastligger ten zuiden*Schritsen
naastligger ten westenJasper Mychyels
naastligger ten noordenLanen
verkoperAuck Merx, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Hendricxschoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Lyuwis x Maycke Pieters kopen een nieuw huis zz. Lanen tot aan de Schritsen. Ten O. erven Lutscke Frans, ten W. Jasper Mychyls. Grondpacht 12 st aan de stads-armen. Gekocht van Auck Merxdr. wv schoenmaker Hendrick Hendrix voor 600 gg.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0180r van 11 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTyaerdt Sannes


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0241v van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Lieuwes


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0430v van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0470r van 22 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan slotmaker


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0482v van 29 sep 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanen ZZhuis
 
koperGyelis Thoenys, weduwe van500-00-00 GG
koperwijlen mr. Aent Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-12-00 CG
protesteert vanwege een hypotheekSybrant Ides n.u., erfgenaam van
protesteertwijlen Jan Martens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Lyscke Fransses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJasper Mychyels
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperHendrick Lyuwes, gehuwd met
verkoperMaycke Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGyelis Thoenis wv meester Aernt Hendrix, koopt een huis zz. Lanen, strekkende tot op de Schrytsen. Ten O. Lijscke Fransses, ten W. Jasper Michyels. Grondpacht 12 st aan de Stadsarmen. Gekocht van Hendrick Lyuues x Maycke Pieters, voor 500 GG.


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0508v van 27 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanen ZZ strekkende van voor op de Lanen tot achter aan de Schritsendoorgaand huis
 
koperWigbolt Freerxs, gehuwd met497-00-00 GG
koperGryet Jans
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0-12-00 CG
naastligger ten oostenReyner Frans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHilbrant meelman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelys Thoenis, weduwe van
verkoperwijlen mr. Aert Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWigbolt Freerxs x Gryet Jans kopen een huis zz Lanen, streckende van voren op de Lanen tot achter op de Schritsen. Ten O. Reyner Frans, ten W. Hilbrant meelman. Grondpacht 12 st aan de stadsarmen. Gekocht van Jelys Thoennysdochter wv meester Aert Hendrix, voor 497 GG.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0067v van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0068r van 22 dec 1611 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanen ZZ1/4 huis
 
koperN. N.
eigenaar van 2/4Sibbel Hanses
eigenaar van 1/4Antgie Jans, gehuwd met
eigenaar van 1/4Claes Gerbensslotmaker
protesteertLambert Annes
bewonerwijlen Jan Jacobsslotmaker
naastligger ten oostenThijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Harmen Ottes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperSibbel Hanses, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jacobs
verkoper q.q.Albert Claes, ter sterking vanslotmaker
verkoperSibbel Hanses, moeder van
verkoperJacob Jans onmondig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (2) ten verzoeke van (Sibbel Hanses als moeder en legitima tutrix over) Jacob Jans, haar onmondige zoon, gesterkt met Albert Claesen slotmaker, 1/4 huis zz Lanen van w. Jan Jacobs slotmaker, waarvan Sibbel zelf 2/4 bezit en Antgie Jans maior annis vv Claes Gerbens glaesmaecker het resterende 1/4 bezit. Allen verkopen hun aanparten. Ten O. Thijs Willems, ten W. Harmen Ottes.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0081r van 2 feb 1612 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanen ZZhuis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenThijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen brouwer
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Jacobsslotmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis van wl. slotmaker Jan Jacobs zz. Lanen. Ten O. Thijs Willems, ten W. brouwer Harmen.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0129v van 10 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanen ZZhuis
 
koperSascker Scheltes, gehuwd met550-00-00 GG
koperSaeck Hendricx
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenTijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen brouwer
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperAlbert Claesen, gehuwd metstadsslotmaker
verkoperTrijncke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSasker Scheltes x Saeck Hendricx kopen een huis zz. Lanen. Ten O. Tijs Willems, ten W. brouwer Harmen. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van stads slotmaker Albert Claes x Trijncke Jans voor 550 gg.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0204r van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWigbolt bakker


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0073v van 16 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Symens


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0242v van 20 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0381v van 25 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWopke Piers


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0090r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanen ZZhuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenTijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen brouwer
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperSaeck Hendricks voor haar en haar twee minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Sasker Scheltis


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanen ZZhuis, toebehorende aan de kinderen van Saeck, weduwe van Sasker Scheltis
 
koper finaalN. N. 440-00-00 GG
naastligger ten oostenTijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen brouwer
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperde kinderen van Saeck, weduwe van
verkoperwijlen Sasker Scheltis


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0159r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWigbolt Freercks bakker


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0016v van 9 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0052r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0052r van 2 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanen ZZhuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenTijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Willem Jans als oom, curator
verkoper q.q.Pieter Ipes, curatoren over
verkoperde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Eelckes
verkoperPieter Sytses, ter sterking van zijn zuster
verkoperGerliff Sytses voor zich en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Claes Boelis


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0062r van 29 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0062r van 29 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanen ZZhuis
 
koper provisioneelN. N. 367-00-00 GG
naastligger ten oostenTijs Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Claes Boelis


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082v van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Wigbolts


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0146v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJob Jansen


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0019r van 19 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Wigbolt Freerx


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0247v van 10 dec 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Wigbolt Hendricx


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259r van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0261r van 4 mrt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Hendrick Wigbolt


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0039r van 18 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals bewoner Folckert Jansen


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0153V van 19 jul 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals bewoner Folkert Symens


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011v van 3 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenals huurder Schelte Pyters timmerman


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0114r van 14 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSchelte Pyters


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Claeses


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 18e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanengrondpacht van 0-12-00 CG
 
koper provisioneelFredrick Bourman 290-18-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Folckert Symens0-12-00 CG
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-168Lanen 32huis
eigenaarPieter Meetje
gebruikerPieter Meetje
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-168Lanen 32huis
eigenaarPieter Claessen Meetje
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-7-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0198r van 23 apr 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgerhopman Wopke Buma [staat: Bouma]


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-168 Lanen 32huis
eigenaarPyter Clasen Metje
gebruikerPyter Clasen Metje
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0020v van 17 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Buma


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0122r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Buma


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-168 Lanen 32woning
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerPyter Cornelis
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG
5-168 Lanen 32huis
eigenaarwed. Gerben Aukes
gebruikerwed. Gerben Aukes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0238v van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0014v van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-168 Lanen 32Pieter Cornelis, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-168 Lanen 32woning
eigenaarMennonyte Gemeente
gebruikerPyter Cornelis
opmerkingwoont vergeefsch
5-168 Lanen 32huis
eigenaarwed. Gerben Aukes
gebruikerwed. Gerben Aukes (voor 10-00-00 CG)
gebruikerAnskjen Symons (voor 12-00-00 CG)
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0234v van 16 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0150v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Buma [staat: Bouma]


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0267r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenC. Aardenburg


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0052r van 15 jan 1786 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 32Lanen ZZ1/2 huis
 
koperItske Aardenburg, gehuwd metWijnaldum
koperLaurentius Florison predikantWijnaldum
eigenaar van 1/2Itske Aardenburg, gehuwd metWijnaldum
eigenaar van 1/2Laurentius FlorisonpredikantWijnaldum
verkopergezworen gemeensman Cornelis Aardenburg


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0183v van 29 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Buma [staat: Bouwma]


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0286r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Buma [staat: Bouma]


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0289r van 23 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAardenberg


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-183 Lanen 32S Adenburgh, 32 jaar, gehuwd
5-183 Lanen 32Gerben Anderies, 20 jaar, gehuwdinwooning


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0061r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostends. Florison


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0085r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordends. Florison


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-181 Lanen 32 Florison ds2-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-215Lanen 32Laurentius Johannes Florizon... naar Winaldum en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens ingebragt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-215Lanen 32S.B. van AardenburgS.B. v. A. gebruiker van wijk F-215, schoolhouder; eigenaar is dom. Florizon, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-215Lanen 32 Florizon dsS B van Aardenburg schoolhouder


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 175 en 180 van 18 dec 1816
adressoortbedraggebruik
F-215Lanen 32provisionele en finale toewijzingfl. 70huis aan de zuidkant van de Laanen F-215
 
verkoperJohannes Conrad Metzler
koperSchelte Piers van der Hoef


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1368Lanen 32wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (95 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
F-215Lanen 32Huis op de Laanen, bewoner P. van, Aardenburg. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 50 van 21 aug 1832
adressoortbedraggebruik
F-215Lanen 32koopaktefl. 340huis F-215 en D-117 en D-118
 
verkoperFolkert Scheltes van der Hoef
koperHendrik Rooster
Fokje Rooster


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-215Lanen 32Fokje Rooster... bev.reg. HRL 1851 wijk F-256; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, turfmeetster, wijk F-215; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-215Lanen 32Jan Tamboezer... Kerk HRL 1799, BS huw 1834, ovl 1836, huw 1837, ovl 1852, huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk F-215, wijk G-263; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-215LaanenFokje Rooster47 jLeeuwardenv, protestant, weduwe, turftonster
F-215LaanenDavid Notting21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schippersknegt
F-215LaanenHendrik Notting18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, matroos
F-215LaanenMaria Notting16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-215LaanenTrijntie Notting13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-215LaanenHarmanus van Dijk24 jMaassluism, protestant, gehuwd, zeeman
F-215LaanenWillemke Notting23 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-215LaanenJanneke van Dijk15 wHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-215Lanen 32Jetske Sweeringgeb 1808 Koudum, ovl 1 nov 1852 HRL, huwt met Jan Tamboezer op 5 okt 1837 HRL, wonende te HRL, N.H., dv Hendrik S, en Neeltje Geerts Bakker; BS huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-215


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1368F-215 (Lanen)Hendricus Roesterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4081F-207 (De Lanen)Jacob Hartog Hamburgwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4081Lanen 32 (F-207)Uilke Schuilwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 32 Johannes de Jong Dzn.kapitein
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 32Joh.W.Zijlstragroentenhandelaar


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 32, HarlingenLanen 32J.W. Zijlstragroente en fruit


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 32M. (Mient) Drukker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 32beeldbepalend pand9 van 10
  terug