Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 34 5-165 5-180 F-214 F-206
Naastliggers vanLanen 34
ten oostenLanen 36
ten zuidenSchritsen 25
ten westenLanen 32
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 34naamloze steeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-165 Lanen 34huis
eigenaarwed. Dirck Auckes
gebruikerwed. Dirck Auckes
opmerkingonmagtich


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-165 Lanen 34huis
eigenaarDouwe Sickes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingonvermogende


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDouwe Sickes
naastligger ten westensteeg


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-165 Lanen 34huis
eigenaarwed. Douwe Sipkes
gebruikerwed. Douwe Sipkes
opmerkingonvermogende


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0347r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0122r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 34Lanen ZZhuis
 
koperSioerd Johannis, gehuwd metmr. timmerman575-00-00 CG
Antie Gosses
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenDouwe Jelles Vettevogel
naastligger ten zuidenJacob Groenewolt c.s.
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenvroedsman Buma
verkoperSioukien Dirks, weduwe van
wijlen Douwe Sickes Siderius


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0169v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSioerd Johannis* mr. timmerman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-165 Lanen 34huis
eigenaarSjoerd Johannes
gebruikerSjoerd Johannes c.s.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-165 Lanen 34Sjoerd Johannes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0036r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Sjoerd Johannes


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0012v van 13 jul 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Sjoerd Johannes


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0150v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 34Lanen ZZhuis
 
koperDooitze Theunis kooltjer500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenJan Gerryts Schoone
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
naastligger ten westende erven van Bouma
naastligger ten noordenLanen
dr. Hendrik Philip Stambke, curator bonorum overadvocaat Hof van Friesland
verkoperde verlaten boedel van Gosse Sjoerds, gehuwd metmr. huistimmerman
Aaltje Rintjes


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0191v van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDooytze Teunis* kooltjer


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0212r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenDooytze Theunis


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0182v van 22 sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDooitze Teunis


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0183v van 29 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 34Lanen ZZhuis
 
koperCornelis Arjens Jonker, gehuwd met200-00-00 CG
kopersSymke Pieters Bakker
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenSytse Jans
naastligger ten zuidende ervan van A. Wijngaarden
naastligger ten westende ervan van Bouwma
naastligger ten noordenLanen
verkopersGereformeerde Gemeente diaconie, alimentatores van
Dooitze Theunisoud gardenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker x Symke Pieters Bakker koopt een huis zz. Lanen, met vrij in- en uitgang langs de steeg ten O. Ten O. Sytse Jans, ten W. erven Buma, ten Z. erven Abraham Wijngaarden, ten N. de straat. Gekocht van de diaconen van de Ger. gemeente, als alimentatoren over Doytse Teunis, voor 200 cg.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0286r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 34Lanen ZZhuis
 
koperPieter Lourensen, gehuwd met400-00-00 CG
Martje Thijssen
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenSytse Jans
naastligger ten zuidende erven van Wijngaarden
naastligger ten westende erven van Bouma
naastligger ten noordenLanen
verkoperCornelis Jonker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lourens x Martje Thijsses koopt een huis zz. Lanen, met vrij in- en uitgang langs de steeg van de naastligger ten O. Ten O. Sytse Jans, ten Z. erven Abraham Wijngaarden, ten W. erven Buma, ten N. de straat. Gekocht van Cornelis Jonker.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0293r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 25, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCornelis Jonker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-180 Lanen 34Pieter Louwrens2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Laas Laases Wijnalda... en Sjoukje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1815, ovl 1836, ovl 1855, ovl 1860; gebruiker wijk F-214, kleermaker; eigenaar en medegebruiker Pieter Lourens, groenteverkoper, 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-214Lanen 34Pieter Laurens Pieter Laurens groenteverkoper
F-214Lanen 34Laas Wijnalda kleermaker


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 37 van 9 apr 1830
adressoortbedraggebruik
F-214Lanen 34koopaktefl. 200huis F-214
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperBauke Johannes van der Meulen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1361Lanen 34Bauke Johannes van der MeulenHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Antie S Boetjeoud 34 jaar, geb Terhorne en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Djieuwke van der Hoevenoud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Henricus Verhoeven... BS huw 1829, huw 1832, ovl 1844; oud 55 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-214; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Maria Hillebrands... Wietses; BS huw 1829, ovl 1844; oud 48 jaar, (vnm: Marijke), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Meinte Posthumaoud 34 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Melchior Zeilmaker... Ha18 51 wijk F-291; oud 34 jaar, (geslnm: Zeylemaker), geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-214; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Sjoeke Jacobs van der Woude... 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-291; oud 33 jaar, (vnm: Sjouke), geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk F-214; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-214LaanenHendrik Verhoeven55 jAmsterdamgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
F-214LaanenMarijke Hilbrands48 jFranekergezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-214LaanenHilbrand Verhoeven20 jFranekergezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-214LaanenBernardus Verhoeven11 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-214LaanenCornelia Verhoeven17 jFranekergezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-214LaanenDjieuwke van der Hoeven46 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
F-214LaanenFrederik Rob6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenCatharina Rob16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenGrietje Rob11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenMeinte Posthuma34 jGordijkgezin 3, m, protestant, gehuwd, geen
F-214LaanenAntie S Boetje34 jTerhornegezin 3, v, protestant, gehuwd
F-214LaanenZytse Posthuma11 jTerhornegezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenArp Posthuma3 jStavorengezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenBaukje Posthuma8 jTerbandgezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenSjouwkje Posthuma1 jMarssumgezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenMelkert Zeylmaker [Zeylemaker]34 jHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd, zeylmaker
F-214LaanenJacob Zeylmaker5 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenEeltie Zeylmaker1 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-214LaanenGeertruida Zeylemaker9 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenAlida Zeylemaker7 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenRimkje Zeylemaker3 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-214LaanenSjouke van der Woude33 jLemmergezin 4, m, protestant, gehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-214Lanen 34Jan Schuil, overleden op 7 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 2 wk (geboren 20/1/1843), overleden Lanen F 214. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-214Lanen 34Catharina van der Heide, overleden op 6 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 60 jr, geboren Middelburg 24/4/1784, overleden Lanen F 214, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Anna Rink... Nak; BS huw 1818, ovl 1842, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-212, 213, 214, 261, supp wijk G-386, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-214Lanen 34Pieter van der Geestgeb 1804 Leeuwarden, huwt met Aafke Sannes, (gk), kistmaker, vest. 20 mei 1856 uit Leeuwarden, A 21 jul 1857 naar Leeuwarden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-214


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4082F-206 (De Lanen)Pieter Schenkiuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4082Lanen 34 (F-206)Joh. Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 34F.Weitenbergslager
Lanen 34aK. v/d Sluisschipper
  terug