Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 36 5-164 5-179 F-213 F-205
Naastliggers vanLanen 36
ten oostenLanen 38
ten zuidenSchritsen 27
ten westenLanen 34
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 36naamloze steeg ten westen


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkoper Frans Templaer


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenop de Lanen van het huis van Mink Harmens c.u.
naastligger ten westenop de Schritsen de erven van Hendrik Wigbolts


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker
naastligger ten westenop de Schritsen: de erven van Hendrik Wigbolt


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0153v van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-164 Lanen 36huis
eigenaardr. Titus Sloterdijk
gebruikerdr. Haentie schuitvoerder
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-164 Lanen 36huis
eigenaardr. Sloterdijk
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdoet geen huir


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis
 
koperDirck Jansen c.u.mr. ijzersmid145-00-00 GG
naastligger ten oostenAntie Rommerts
naastligger ten zuidenGerlof Jansen Buma
naastligger ten westenDouwe Sickes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkopervroedsman dr. Tytus SloterdijkLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jansen koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Antie Rommerts, ten W. Douwe Sickes, ten Z. Gerlof Jansen Buma, ten N. de straat en diept. Gekocht van dr. Titus Sloterdijk.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-164 Lanen 36huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen cum soc.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0347r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis
 
koperDouwe Jelles Vettevogel, gehuwd metmr. chirurgijn154-07-00 GG
Tjetje Guilker
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rommerts
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
huurderTake
verkoperDirk Jansen van Dooren, gehuwd metmr. ijzersmid
Sytske Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jelles Vettevogel, mr. chirurgijn x Tietje Guilker koopt een huis zz. Lanen. Ten O. wd. Jan Rommerts, ten W. wd. Douwe Sickes?, ten Z. Schelte Uyftes, ten N. die straat en diept. Het huis is verhuurd en heeft ook aan de wz. een eigen steeg, die is overgebouwd, en als de naastligger ten Z. daarvan gebruik zou willen maken zal de koper daar geen bezwaar tegen hebben. Gekocht van mr. smid Dirk Jansen [van Dooren?] x Sytske Dirks voor 154 gg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0122r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouwe Jelles Vettevogel


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0169v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis
 
koperTijs Hendriks, gehuwd metmr. scheepstimmerman280-00-00 CG
Trijntie Yedes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rommerts
naastligger ten zuidenWopkens predikant
naastligger ten westenSioerd Johannis* mr. timmerman
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperDouwe Jelles Vettevogel, gehuwd metmr. chirurgijn
Tieertie Guilker


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-164 Lanen 36huis
eigenaarTijs Hendriks
gebruikerTijs Hendriks
gebruikerAntie Baukes
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-164 Lanen 36Tijs Hendriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0012v van 13 jul 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ tussen de twee houten brugjeshuis
 
koperJan Gerryts, gehuwd met195-07-00 GG
Aaltje Wybes
naastligger ten oostenRomke Jans kleermaker
naastligger ten zuidenvroedsman Abraham Wijngaarden
naastligger ten westende erven van Sjoerd Johannes
naastligger ten noordenLanen
verkoperTijs Hendriks, gehuwd metscheepstimmerbaasonder Franeker
Trijntje Yedesonder Franeker


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0150v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Gerryts Schoone
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0191v van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZ tussen de twee houten bruggenhuis
 
koperPieter Tijsses, gehuwd met520-00-00 CG
Aaltje Gerryts
eigenaar en bewonerAaltje Wybes
huurderJacob Tuik c.u.
naastligger ten oostenRomke Jans kleermaker
naastligger ten zuidenvroedsman Abram Wijngaarden
naastligger ten westenDooytze Teunis* kooltjer
naastligger ten noordenLanen
verkoperAaltje Wybes, weduwe van
wijlen Jan Gerryts Schooneschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tijssen x Aeltje Gerrits koopt een huis zz. Lanen, tussen de twee houten bruggen aldaar, gedeeltelijk door hunzelf bewoond als eigenaar. Ten O. schoenmaker Romke Jans, ten Z. Abraham Wijngaarden, ten W. Dooitse Teunis, ten N. de Lanen. De steeg ten westen is massaal met de naastligger ten westen. Gekocht van Aaltje Wybes wv schipper Jan Gerryts Schoone, voor 520 cg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0137r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Tijssen


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0264r van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Tijssen


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0212r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis
 
koperCarel Hendrik Roëser trompetter op het Admiraliteitsjacht261-05-00 CG
huurder voorste deelSytse Jans c.s.30-00-00 CG
huurder achterste deelRommert Wybes 0-06-00 CG
naastligger ten oostenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenDooytze Theunis
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Thijssenscheepstimmerman


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0182v van 22 sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 36Lanen ZZhuis
 
koperZytse Jans, gehuwd met55-00-00 CG
kopersAntje Jans
huurder vooraan de straatZytse Jans 30-00-00 CG
Antje Jans
huurder achterClaas steenvoerder0-06-00 CG
naastligger ten oostende erven van Abraham Wijngaarden
naastligger ten zuidende ervan van Abraham Wijngaarden
naastligger ten westenDooitze Teunis
naastligger ten noordenLanen
verkoperCarel Hendrik Roezer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Jans x Antje Jans koopt een huis zz. Lanen. Ten O. en Z. erven Abraham Wijngaarden, ten W. Doytse Teunis, ten N. de Lanen. De kopers wonen voor aan de straat en erachter wonen anderen. De steeg is massaal met de naastligger ten westen en de put en bak met de naastligger ten oosten en met Jelle Jetses op de nz. Schritsen. Gekocht van rooyer Carel Hendriks voor 55 cg.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0183v van 29 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenSytse Jans


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0286r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenSytse Jans


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-181 Lanen 36wed Zijtse Jans


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0140r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZytse Jans


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0044v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZytse Jans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-179 Lanen 36Zytze Jans wed1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-213Lanen 36Sietze Jansovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk F-213, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-213Lanen 36Sietze Jans wedSietze Jans wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1360Lanen 36Hendrik Sijtzes RoordaHarlingenmetzelaarsknegthuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-213Lanen 36Elisabeth Harmanus Holmans... en Trijntje IJedes Mooi; BS huw 1817, ovl 1848, ovl 1857; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-213; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-213Lanen 36Hendrik Sietses van der Laan... F-271, wijk H-099, wijk H-200, supp wijk G-402; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-213; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-213LaanenHendrik van der Laan48 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
F-213LaanenElizabeth Holman48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-213LaanenSytze van der Laan17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-213LaanenJan van der Laan14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schoenmaker
F-213LaanenTrijntie van der Laan8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-213Lanen 36Elizabeth Hermanus Holmans, overleden op 25 februari 184857 jr (geboren april 1790), overleden Lanen F 4 (moet zijn: 213), vrouw van Hendrik Sietzes Rooda, metselaar, moeder van Sietse, barbier en minderjarige Trientje Hendriks Rooda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-213Lanen 36Anna Rink... Nak; BS huw 1818, ovl 1842, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-212, 213, 214, 261, supp wijk G-386, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1360F-213 (Lanen)Anne R. Blijstrawoonhuis
Sectie A nr. 1360F-214 (Lanen)Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Hobmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4084F-205 (De Lanen)Anna R. Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4084Lanen 36 (F-205)Antje A. Blijstra (wed. T.H. van Slooten)


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 36S. (Sjouke) Jorna


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 36rijksmonument 20509


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7635Lanen 36
  terug