Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 37
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 376-0816-0816-077E-172E-164


Naastliggers vanLanen 37
ten oostenLanen 39
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 35
ten noordenSint Odolphisteeg 22


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0046r van 24 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 37Lanen NZ475‑00‑00 gghuis
koperEltke Beerns, gehuwd met
koperMartgien Willkens
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
naastligger ten oostenAnneken, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen mr. Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLijsken van Bredael
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Siercx
verkoperJacob Sentes, gehuwd met te Ameland
verkoperSara Reyns


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0124r van 19 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 37Lanen NZ600‑00‑00 gghuis
koperDirck Pyters Maes, gehuwd met
koperTrijntke Walings
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
naastligger ten oostenThomas Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lijske van Bredae
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEelcke Beerns, gehuwd met te Ameland
verkoperMartie Wilckes


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0305r van 23 mrt 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 37Lanen NZ630‑00‑00 gghuis met plaats
koperWypke Tiaardts, gehuwd metmr. timmerman
koperBeernke Andries
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
protesteert vanwege een hypotheekG. Piphron
protesteert vanwege een hypotheekde erfgenamen van wijlen Adrian Schaft
naastligger ten oostenWillem Arians
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenhuis en plaats van Stoffel Baniers
naastligger ten noordensteeg
verkoperOedts Hylckes, gehuwd met
verkoperJelke Jansen


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0122r van 6 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 37Lanen NZ0‑00‑00 gghuis, zomerhuis, put en bak, strekkende van het diept noordwaarts tot aan de steeg aldaar
koperIsbrant Thuenis, gehuwd met
koperMagdaleentie Sibrants
naastligger ten oostenWillem Arians
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenhuis en plaats van Stoffel Baniers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWypke Tiaerds, gehuwd met
verkoperBeernke Andries


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0147r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 37Lanen NZ900‑00‑00 gghuis
koperPytter Jansen c.u.stadsmakelaar
naastligger ten oostenOlphardus Belida rector
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Foppe Tiercx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyttie Sybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Jansen, stadmakelaar, koopt een huis c.o.a. nz. Lanen. Ten O. de rector Olphardus Belida, ten W. erven Foppe Diercx. Geen grondpacht. Gekocht van Piettie Sybrens, voor 900 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174ar van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 37Lanen NZ1460‑00‑00 gghuis
koperBavius Ziricus c.u.procureur postulant
naastligger ten oostenOlphardus Belida rector
naastligger ten zuiden [staat: westen]Lanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen N. N.
naastligger ten noordensteegje
verkoperPitter Jansen c.u.stadsmakelaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[174r komt tweemaal voor.] Bavius Ziricus, procureur postulant, koopt een huis nz. Lanen. Ten O. de rector Olphardus Belida, ten W. [moet zijn Z.] de straat en het diept, ten W. erven ? [niet ingevuld], ten N. een steeg. Gekocht van Pieter Jansen, stadsmakelaar c.a. voor 1460 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0112v van 17 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 37Lanen NZ zijnde het 2e huis westwaarts van de Sint Odolphisteeg1400‑00‑00 gghuis met een plaatske
koperFolkert Lammerts Nikerk, gehuwd met
koperSiouk Wybes
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
naastligger ten oostenOlphardus Belida rector
naastligger ten zuidenLanen [staat: diept]
naastligger ten westenSjoukjen Doyes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBavius Ziricus c.u.notaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Lammerts Nikerk x Siouk Wybes koopt een huis nz. Lanen, het 2de huis westwaarts v.d. Odolphisteeg. Ten O. de rector Olphardus Belida, ten W. en N. Sjouckien Doyes?, ten Z. het diept. Gekocht van Bavius Ziricus, proc. post. en notaris publicus.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 12vLanen 37Cornelis Wijngaerden, absentf. 4000-00-00


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0080r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 37Lanen NZ tweede huis westwaarts vd Odolphisteeg550‑00‑00 gghuis op een kelder, met loods en plaatsje
kopervroedsman em oud gemeensman Bavius Siricus, gehuwd metnotaris
koperRiemcke Pytters
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
huurderAeline Steensma
huurderwijlen burgemeester Edo Winia
naastligger ten oostenMarten Joannes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Wybes Kalf
verkopervroedsman Cornelius Wijngaerden, gehuwd met
verkoperSibrichie Nikerk, erfgenaam
verkoperds. Wibrandus Nikerk, erfgenamen vanpredikant te Oppenhuizen
erflaterwijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nikerk, gehuwd met
erflaterwijlen Sjouckien Wibrandi
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus, nots. x Riemcke Pytters koopt het tweede huis westwaarts van de Odolphisteeg, nz. Lanen. Ten O. Marten Joannes, ten W. Jan Wybes Kalf, ten Z. de Lanen. Gekocht van Cornelis Wijngaarden x Sibeltje Nikerk en ds. Wibrandus Nikerk te Oppenhuizen, als erven van hun wl. ouders en Folckert Lauwrens Nikerk, oud-burgemeester x Sjouckien Wibrandi, voor 550 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0116v van 9 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 37Lanen NZ520‑00‑00 gghuis
koperPieter Sybrens c.u.mr. huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
naastligger ten oostenMarten Joannes mr. chirurgijn
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Wybes Kalf
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRiemke Pyters, weduwe van
verkoperwijlen Bavius Ziricus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Sybrens, mr. huistimmerman, koopt een huis, loods en plaets, met een grote kelder voor aan de straat tot achter aan de plaets, nz. Lanen. Ten O. mr. chirurgijn Marten Joannes, ten Z. de straat, ten W. erven Jan Wybes Kalf. Gekocht van Riemke Pyters wv Bavius Ziricus, voor 520 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-081Lanen 37huis
eigenaarPieter Sibrens
gebruikerPieter Sibrens
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-081Lanen 37huis
eigenaarPieter Sibrens
gebruikerPieter Sibrens
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-081Lanen 37huis
eigenaarPyter Sybrens
gebruikerFedde Harings
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-081Lanen 37huis
eigenaarPyter Sybrens
gebruikerPyter Sybrens
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-081Lanen 37huis
eigenaarJan Olivier
gebruikerJan Olivier
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-081, fol. 108rLanen 37vroedsman Olivier , bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenschoolmeester40:0:00 cg6:13:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-081Lanen 37huis
eigenaarJan Olivier
gebruikerJan Olivier
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-081Lanen 37huis
eigenaarB. Olivier
gebruikerB. Olivier
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077Lanen 37huis en achterhuis
eigenaarJ. Olivier wed. en erven
gebruikerUilke Aukema
huurwaarde67‑10‑00 cg
af: lasten04‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑10‑12 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0022r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 37Lanen NZ1000‑00‑00 cghuis
koperRemke Wopkes, gehuwd met
koperFoek Broers
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
huurderAdam Lentz c.u.mr. verver en glasmaker60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Heins
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJacob Brouwer
naastligger ten noordenJan Adams militair in het regiment van generaal Nostiz
verkoperFedde Adamsmr. huistimmerman te Anjum
verkoperJan Adamsmilitair in het regiment van generaal Nostiz
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Wopkes x Foek Broers koopt een huis c.a., nz. Lanen, dat verhuurd is aan Adam Lenz. Ten O. Pieter Heins, ten W. Jacob Brouwer n.u., ten Z. die straat, ten N. Jacob Blesma en de verkoper. Dat is Fedde Adams, mr. huistimmerman te Anjum, voor 1/2, en als gelastigde van zijn broer Jan Adams, metselaar, militair in dienst, voor 1/2, voor 1000 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-077Lanen 37huis
eigenaarRemke Wopkes
gebruikerRemke Wopkes
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0293r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 37Lanen NZ, het tweede huis west van de Odolphisteeg674‑00‑00 gghuis
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
koperTeunis Norbruis mr. koperslager
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
huurderDouwe Wybes c.u.
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen de oud hopman Heins
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJacob Brouwer n.u.
naastligger ten noordenAdam Lentz
verkopervader in het armenhuis Remke Wopkes, gehuwd met
verkoperFoek Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar, en Teunis Norbruis, mr. koperslager, kopen een mooi huis nz. Lanen, het 2de huis westwaarts vanaf de Odolphisteeg. Met beschrijving. Het is verhuurd aan Douwe Wybes. Ten O. wd. en erven Heins, ten W. Jacob Brouwer, ten Z. de Lanen, ten N. het huis en tuin van verkoper, die nu zijn gekocht door Adam Lentz. Gekocht van Romke Wopkes, vader in het Armehuis x Foek Broers, voor 674 gg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0179r van 11 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 37Lanen NZ wijk E-173, 2e huis westwaarts van Odolphiesteeg703‑00‑00 cghuis
koperCornelis Jonker koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 cg
huurderJurjen H. van der Stok metselaar
naastligger ten oostenBart Feddes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenRuurd Pieters
naastligger ten noordenH. Lentz
verkoperJurjen H. van der Stokmetselaar
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
verkoperRienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje H. van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
verkoperwijlen Harke van der Stokmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jonker koopt huis nz. Lanen, het 2de huis ten W. van de Odolphisteeg. Ten O. Bart Feddes, ten W. Ruurd Pieters, ten Z. de Lanen, ten N. A. Lentz. Gekocht van erven Harke v.d. Stok.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-077 , pag. 132Lanen 37Cornelis Jonker 2‑11‑02 cg


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 78 van 30 nov 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-172Lanen 37koopaktefr. 630huis aan de Laanen E-172
 
verkoperRuurd Pieters Zwart (gehuwd met Elizabeth Ruurds van Wijk)
koperBeerend Johannes Groen (gehuwd met Pietje Dirks van der Woude)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-172Lanen 37Cornelis Arjens Jonker... wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-037, gebruiker is Lodewijk Coster, 1814. (GAH204); id. van wijk E-172, gebruikers zijn Willem Sluikman, varensgezel, Gerrit N. van der Woude, koperslagersknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-172Lanen 37Gerrit Namles van der Woude... Hiddes; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1833, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-240; gebruiker wijk E-172, koperslagersknegt; medegebruiker Willem Sluitman, varensgesel; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-172Lanen 37Willem Sluitmangebruiker van wijk E-172, varensgesel; medegebruiker Gerrit N. van der Woude, koperslagersknegt; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); LUMMER, WILHELMINA


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-172Lanen 37Cornelis JonkerWillem Sluitmanvarensgesel
E-172Lanen 37Cornelis JonkerGerrit N van der Woudekoperslagersknegt


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 298 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-172Lanen 37Elizabeth Meines Pekema, overleden op 17 september 1828Laanen E 172, eerst wed. Lieuwe de Jong, later wed. Meile van der Meulen, moeder van Wiebe, tabakskerversknecht, afwezige Klaas, varensgezel (op reis naar Noorwegen), Meine, idem, afwezige Douwe, militair Groningen en Tjetske Lieuwes de Jong (vrouw van Sjierk Wijnalda, huistimmerman) en minderjarige Geertje Meiles van der Meulen (voogd is Willem Gorter, molenmakersbaas). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-172Lanen 37provisionele en finale toewijzingfl. 460huis aan de noordkant van de Lanen E-172
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostenAnne Sjoerds Foekens
ten zuidende straat
ten westenBerend Groen
ten noordenLourents Lents
koperGerben Meyer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1270Lanen 37 Gerben Meijer timmermanHarlingenhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-172Lanen 37Dieuwke Hielkes Wiersma... BS huw 1815, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-202; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-172; VT1839; Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer, Mr. Timmerman, en Anna Germens, Echtelieden te HRL, Verklaren ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-172Lanen 37Gerben Meyer... 1819, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-202; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-172; VT1839; G.M. eigenaar van perceel nr. 1270 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 447, huis en ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 41 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-172Lanen 37Bernardus van Loon, overleden op 30 januari 1839zeehandelaar in houtwaren Laanen E 172, man van Anna Gerbens Meyer, vader van minderjarige Bernardus Bernardus van Loon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-172LaanenGerben Meyer46 jtimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-172LaanenDieuwke Wiersma44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-172LaanenAnna Meyer23 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-172LaanenBernardus van Loon2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1270de Lanen E-172Anna Kroese vrouw van Joseph Roelof Markestein woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 04 aug 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-172Lanen 37Eene hechte en wel onderhoudene burgerhuizinge met plaats en bleekveld c.a. op de Lanen. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 25 aug 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-172Lanen 37Eene hechte en wel onderhoudene burgerhuizinge met plaats en bleekveld c.a. op de Lanen. Finaal verkocht op 30 aug 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2002.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1270De Lanen E-164 Lourens Hoekers woonhuis


1893 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
vermeld alsgeschat adresbericht
E-172Lanen 37Een hecht gebouw, thans sigarenFabriek, met erf aan de Rinnertspijp. Finaal verkocht op 14 jul 1893 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 461.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1270Lanen 37 (E-164)Pieter Hoekerswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 37 Jan Nautaververf. 500f. 500


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 37, HarlingenLanen 37E. van der Meijkleermaker voor heerenkleeding


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 37W. v/d Meijkleermaker
Lanen 37G.J. Zwanenburgbrievenbesteller (gep.)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 37H.A. (Henricus) Krol  terug