Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 37
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lanen 37,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 37 6-081 6-077 E-172 E-164
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 37 6-083 6-077 E-172 E-164
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 37 6-084 6-077 E-172 E-164
Naastliggers vanLanen 37
ten oostenLanen 39
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 35
ten noordenSint Odolphisteeg 22


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0147r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 37Lanen huis
 
koperPytter Jansen c.u.stadsmakelaarGG 900:00:00
naastligger ten oostenrector Olphardus Belida
naastligger ten westende erven van Foppe Tiercx
verkoperPyttie Sybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Jansen, stadmakelaar, koopt een huis c.o.a. nz. Lanen. Ten O. de rector Olphardus Belida, ten W. erven Foppe Diercx. Geen grondpacht. Gekocht van Piettie Sybrens, voor 900 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174ar van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 37Lanen NZhuis
 
koperBavius Ziricus c.u.procureur postulantGG 1460:00:00
naastligger ten oostenOlphardus Belida rector
naastligger ten zuiden [staat: westen]Lanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erven van N. N.
naastligger ten noordensteegje
verkoperPitter Jansen c.u.makelaar (stads-)
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[174r komt tweemaal voor.] Bavius Ziricus, procureur postulant, koopt een huis nz. Lanen. Ten O. de rector Olphardus Belida, ten W. [moet zijn Z.] de straat en het diept, ten W. erven ? [niet ingevuld], ten N. een steeg. Gekocht van Pieter Jansen, stadsmakelaar c.a. voor 1460 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0078r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBavius Siricus procureur postulant


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0112v van 17 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 37Lanen NZ zijnde het 2e huis westwaarts van de Sint Odolphisteeghuis met een plaatske
 
koperFolkert Lammerts Nikerk, gehuwd metGG 1400:00:00
Siouk Wybes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:09:00
naastligger ten oostenOlphardus Belida rector
naastligger ten zuidenLanen [staat: diept]
naastligger ten westenSjoukjen Doyes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBavius Ziricus c.u.notaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Lammerts Nikerk x Siouk Wybes koopt een huis nz. Lanen, het 2de huis westwaarts v.d. Odolphisteeg. Ten O. de rector Olphardus Belida, ten W. en N. Sjouckien Doyes?, ten Z. het diept. Gekocht van Bavius Ziricus, proc. post. en notaris publicus.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001ra van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van gemeensman Nijkerk


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0158r van 4 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van vroedsman Nijkerck


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0209r van 3 okt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van vroedsman Nijkerk


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0080r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 37Lanen NZ tweede huis westwaarts vd Odolphisteeghuis met loods en plaatske
 
kopervroedsman em oud gemeensman Bavius Siricus, gehuwd metnotarisGG 550:00:00
Riemcke Pytters
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:09:00
huurderAeline Steensma
wijlen burgemeester Edo Winia
naastligger ten oostenMarten Joannes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Wybes Kalf
verkopermede vroedsman Cornelius Wijngaerden, man en voogd van
Sibrichie Nikerk, erfgenaam
verkoperDs. Wibrandus Nikerk, erfgenamen vanpredikantOppenhuizen
wijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nikerk, gehuwd met
wijlen Sjouckien Wibrandi
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus, nots. x Riemcke Pytters koopt het tweede huis westwaarts van de Odolphisteeg, nz. Lanen. Ten O. Marten Joannes, ten W. Jan Wybes Kalf, ten Z. de Lanen. Gekocht van Cornelis Wijngaarden x Sibeltje Nikerk en ds. Wibrandus Nikerk te Oppenhuizen, als erven van hun wl. ouders en Folckert Lauwrens Nikerk, oud-burgemeester x Sjouckien Wibrandi, voor 550 gg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0116v van 9 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 37Lanen NZhuis
 
koperPieter Sybrens burger c.u.mr. huistimmermanGG 520:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:09:00
naastligger ten oostenMarten Joannes mr. chirurgijn
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erven van Jan Wybes Kalf
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRiemke Pyters, weduwe van
wijlen Bavius Ziricus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Sybrens, mr. huistimmerman, koopt een huis, loods en plaets, met een grote kelder voor aan de straat tot achter aan de plaets, nz. Lanen. Ten O. mr. chirurgijn Marten Joannes, ten Z. de straat, ten W. erven Jan Wybes Kalf. Gekocht van Riemke Pyters wv Bavius Ziricus, voor 520 gg.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0051v van 29 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Sybrens Sonnema


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0182r van 18 sep 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Sibrens mr. huistimmerman


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0233r van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Sibrens


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-081 Lanen 37huis
eigenaarPieter Sibrens
gebruikerPieter Sibrens
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
 
6-083 Lanen 37huis
eigenaarwed. Jan Michiels
gebruikerwed. Jan Michiels
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
 
6-084 Lanen 37huis
eigenaarburgemeester Bilaen erven
gebruikerwed. Sibren Jansen cum soc.
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:08:00
grondpacht aannotaris Schuttenius
grondpachtCG 02:10:00
aanslag grondpachtCG 00:12:08


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-081 Lanen 37huis
eigenaarPieter Sibrens
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan3-7-1720
 
6-083 Lanen 37huis
eigenaarwed. Jan Michiels
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent
 
6-084 Lanen 37huis
eigenaarLolke Westra
gebruikerwed. Sibren Jansen cum soc.
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:08:00
aansl. huurw. voldaan1-7-1720
grondpacht aan Schuttenius
grondpachtCG 02:10:00
aanslag grondpachtCG 00:12:08
aansl. grondp. voldaan16-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-081 Lanen 37huis
eigenaarPyter Sybrens
gebruikerFedde Harings
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
 
6-083 Lanen 37huis
eigenaarwed. Jan Michiels
gebruikerwed. Jan Michiels
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd
 
6-084 Lanen 37huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerde major de Haes
huurwaardeCG 22:08:00
aanslag huurwaardeCG 03:14:00
grondpacht aannotaris Schuttenius
grondpachtCG 02:10:00
aanslag grondpachtCG 00:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-081 Lanen 37huis
eigenaarPyter Sybrens
gebruikerPyter Sybrens
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
 
6-083 Lanen 37huis
eigenaarJan Michiels
gebruikerJan Michiels
opmerking1720 insolvent verklaart 19:--:--
 
6-084 Lanen 37huis
eigenaarGerryt Jansen Wijngaarden c.s.
gebruikerwed. Maartie Bastaans c.s.
huurwaardeCG 17:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:16:10
grondpacht aanerven notaris Schuttenius
grondpachtCG 02:10:00
aanslag grondpachtCG 00:10:00


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0032r van 23 feb 1744 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Olivier


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-081 Lanen 37Jan Olivier, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00
6-084 /2Lanen 37Rintje Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0005v van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Jan Olivier


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0022r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 37Lanen NZhuis
 
koperRemke Wopkes, gehuwd metCG 1000:00:00
Foek Broers
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:09:00
huurderAdam Lentz c.u.mr. verver en glasmakerCG 60:00:00
naastligger ten oostenPieter Heins
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJacob Brouwer
naastligger ten noordenJan Adams militair in het regiment van Gen. Nostiz
verkoperFedde Adamsmr. huistimmermanAnjum
verkoperJan Adamsmilitair in het regiment van Gen. Nostiz
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Wopkes x Foek Broers koopt een huis c.a., nz. Lanen, dat verhuurd is aan Adam Lenz. Ten O. Pieter Heins, ten W. Jacob Brouwer n.u., ten Z. die straat, ten N. Jacob Blesma en de verkoper. Dat is Fedde Adams, mr. huistimmerman te Anjum, voor 1/2, en als gelastigde van zijn broer Jan Adams, metselaar, militair in dienst, voor 1/2, voor 1000 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0267r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacobus Brouwer n.u.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0293r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 37Lanen NZ, het tweede huis west van de Odolphisteeghuis
 
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaarGG 674:00:00
koperTeunis Norbruis mr. koperslager
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:09:00
huurderDouwe Wybes c.u.
naastligger ten oostende weduwe en de erven van de oud hopman Heins
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJacob Brouwer n.u.
naastligger ten noordenAdam Lentz
verkopervader in het armenhuis Remke Wopkes, gehuwd met
Foek Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar, en Teunis Norbruis, mr. koperslager, kopen een mooi huis nz. Lanen, het 2de huis westwaarts vanaf de Odolphisteeg. Met beschrijving. Het is verhuurd aan Douwe Wybes. Ten O. wd. en erven Heins, ten W. Jacob Brouwer, ten Z. de Lanen, ten N. het huis en tuin van verkoper, die nu zijn gekocht door Adam Lentz. Gekocht van Romke Wopkes, vader in het Armehuis x Foek Broers, voor 674 gg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0009v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarke van der Stok


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0141v van 2 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarke van der Stok


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0112r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarke van der Stok


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0179r van 11 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 37Lanen NZ wijk E-173, 2e huis westwaarts van Odolphiesteeghuis
 
koperCornelis Jonker koopmanCG 703:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:09:00
huurderJurjen H. van der Stok metselaar
naastligger ten oostenBart Feddes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenRuurd Pieters
naastligger ten noordenH. Lentz
verkoperJurjen H. van der Stokmetselaar
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
Rienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje H. van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
wijlen Harke van der Stokmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jonker koopt huis nz. Lanen, het 2de huis ten W. van de Odolphisteeg. Ten O. Bart Feddes, ten W. Ruurd Pieters, ten Z. de Lanen, ten N. A. Lentz. Gekocht van erven Harke v.d. Stok.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0222r van 5 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenC. Jonker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-077 Lanen 37Cornelis JonkerCG 2:11:02


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 78 van 30 nov 1812
adressoortbedraggebruik
E-172Lanen 37koopaktefr. 630huis aan de Laanen E-172
 
verkoperRuurd Pieters Zwart (gehuwd met Elizabeth Ruurds van Wijk)
koperBeerend Johannes Groen (gehuwd met Pietje Dirks van der Woude)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-172Lanen 37Cornelis Arjens Jonker... wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-037, gebruiker is Lodewijk Coster, 1814. (GAH204); id. van wijk E-172, gebruikers zijn Willem Sluikman, varensgezel, Gerrit N. van der Woude, koperslagersknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-172Lanen 37Gerrit Namles van der Woude... Hiddes; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1833, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-240; gebruiker wijk E-172, koperslagersknegt; medegebruiker Willem Sluitman, varensgesel; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-172Lanen 37Willem Sluitmangebruiker van wijk E-172, varensgesel; medegebruiker Gerrit N. van der Woude, koperslagersknegt; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); LUMMER, WILHELMINA


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-172Lanen 37Cornelis Jonker Willem Sluitman varensgesel
E-172Lanen 37Gerrit N van der Woude koperslagersknegt


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-172Lanen 37Elizabeth Meines Pekema, overleden op 17 september 1828Laanen E 172, eerst wed. Lieuwe de Jong, later wed. Meile van der Meulen, moeder van Wiebe, tabakskerversknecht, afwezige Klaas, varensgezel (op reis naar Noorwegen), Meine, idem, afwezige Douwe, militair Groningen en Tjetske Lieuwes de Jong (vrouw van Sjierk Wijnalda, huistimmerman) en minderjarige Geertje Meiles van der Meulen (voogd is Willem Gorter, molenmakersbaas). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1270Lanen 37Gerben MeijerHarlingentimmermanhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-172Lanen 37Dieuwke Hielkes Wiersma... BS huw 1815, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-202; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-172; VT1839; Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer, Mr. Timmerman, en Anna Germens, Echtelieden te HRL, Verklaren ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-172Lanen 37Gerben Meyer... 1819, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-202; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-172; VT1839; G.M. eigenaar van perceel nr. 1270 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 447, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. E-172 G Meyer stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-172Lanen 37Bernardus van Loon, overleden op 30 januari 1839zeehandelaar in houtwaren Laanen E 172, man van Anna Gerbens Meyer, vader van minderjarige Bernardus Bernardus van Loon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-172LaanenGerben Meyer46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
E-172LaanenDieuwke Wiersma44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-172LaanenAnna Meyer23 jHarlingenv, protestant, weduwe
E-172LaanenBernardus van Loon2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1270E-172 (de Lanen)Gerben Meijerwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 04 aug 1871
E-172Lanen 37Eene hechte en wel onderhoudene burgerhuizinge met plaats en bleekveld c.a. op de Lanen. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25 aug 1871
E-172Lanen 37Eene hechte en wel onderhoudene burgerhuizinge met plaats en bleekveld c.a. op de Lanen. Finaal verkocht op 30 aug 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2002..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1270E-164 (De Lanen)Lourens Hoekerswoonhuis


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
E-172Lanen 37Een hecht gebouw, thans sigarenFabriek, met erf aan de Rinnertspijp. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 461..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1270Lanen 37 (E-164)Pieter Hoekers


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 37 Jan Nautaverver
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 37, HarlingenLanen 37E. van der Meijkleermaker voor heerenkleeding


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 37W. v/d Meijkleermaker
Lanen 37G.J.Zwanenburgbrievenbesteller (gep.)


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 37H.A. (Henricus) Krol
  terug