Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 38 5-163 5-178 F-212 F-204


Huisnaam in: 1600
Gebruik:
Naam: de gulden draeck
Kwartier/wijk 5-163
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1617
Gebruik:
Naam: de gulden draeck
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanLanen 38
ten oostenLanen 40
ten zuidenSchritsen 29
ten westenLanen 36
ten noordende Lanen


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 464r van 14 dec 1600 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lanen 38(per decreet) "Wordt geveild ten verzoeke van Joannes Vincentio als man en voogd over Tieth Uulckes en namens de erfgenamen van Uulcke Syourdts, een huis zz. Lanen, daer den draeck uutsteckt, nu bewoond door verver Tonys Symons. Ten O. Jacob Reyners Tempelman, ten W. Reyner Frans.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 561r van 24 jan 1602 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lanen 38Syrck Tyaerts x Feycke Wybes en Robijn Wybes x Marij Tyaerts kopen huis op de zz. Lanen daer de Gulden Draeck uuythangende is, met een doorgaande steeg ten westen. Ten O. Meynert Pieters, ten Z. Reiner Frans, ten W. Reyner Fransz. Grondpacht 8 st aan een man van Staveren. Gekocht van Thonis Symons x Anne Aedes, voor 231 GG 14 st.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 114r van jan 1617 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lanen 38


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005v van 29 feb 1624 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuwe Hartmans c.soc.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis met brouwerij en mouterij
 
koperMinck Harmens burger c.u.2500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenLaes Dircksen
naastligger ten oostenIdger Feddes
naastligger ten westende verkoper Frans Templaer
verkoperFrans Templaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinck Harmens c.u. kopen een huis, brouwerij en mouterij op de Lanen. Ten O. Laes Dircksen en Edger Feddes, ten W. de verkoper. Grondpacht 8 st. Gekocht van Frans [Reiners] Templaer voor 2500 cg.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen doorlopend tot aan de Schritsenhuis, brouwerij, turfhuis en een nieuw gebouwde mouterij en met een vrije steeg
 
koperSytse Gerbens brouwer2050-00-00 GG
huurderSytse Gerbens c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenPieter Sonderlant
naastligger ten oostenop de Schritsen het huis van Edger Douwes schipper (groot-)
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenop de Lanen van het huis van Mink Harmens c.u.
naastligger ten westenop de Schritsen de erven van Hendrik Wigbolts
naastligger ten noordenLanen
verkoperMink Harmens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Gerbens, brouwer, koopt huis, brouwerij, turfhuis en nieuwgebouwde mouterij, zz. Lanen en doorgaande tot op de Schritsen. Op de Lanen ten O. Pieter Sonderlant, ten W. de verkoper en een vrije steeg tot aan de mouterij op de Schritsen. Ten O. grootschipper Edger Douwes, ten Z. de Schritsen, ten W. erven Hendrik Wigbolts, ten N. de Lanen. Grondpacht 8 st. Gekocht van Mink Harmens c.u. voor 2050 gg.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027v van 19 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet voormalige huis van Mink Harmens


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZ tot aan de Schritsenhuis, brouwerij, mouterij en turfhuis
 
koperoud burgemeester de heer Theodorus Keth ontvanger der boelgoeden1300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenop de Schritsen: Edger Douwes
naastligger ten oostenB. Ziricus notaris
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker
naastligger ten westenop de Schritsen: de erven van Hendrik Wigbolt
naastligger ten noordenLanen
burgemeester Evout Stiensma, commissaris
Harmen Synes Nauta, commissaris over
verkoperde boedel van wijlen Sytse Gerbensbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Keth, oud-burgemeester en ontvanger der boelgoederen, koopt een huis, brouwerij, mouterij en turfhuis zz. Lanen, strekkende tot de Schritsen met een vrije eigen steeg ten westen. Op de Lanen ten O. notarius publicus B. Ziricus, ten W. kistmaker Dirk Auckes. Op de Schritsen ten O. Edger Douwes, ten W. erven Hendrik Wigbolts. Grondpacht 8 st. Gekocht van (burgemeester Evout Stiensma en burgemeester Harmen Synes Nauta als redders van de boedel van) wl. brouwer Sytse Gerbens voor 1300 gg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0153v van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen strekkende van voren tot het achterste pakhuis aan toehuis en plaats
 
koperHaercke Siercks Kussendrager c.u.484-04-00 GG
eerdere eigenaar/bewonerhet sterfhuis van Sytse Gerbens c.u.
naastliggereen pakhuis
naastligger ten oostenvroedsman Bavius Ziricus notaris publicus
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erven van juffrouw Uilckien van Viersen, weduwe van
wijlen de heer Keth
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarcke Siercks Kussendrager c.u. kopen een huis en plaets op de Lanen, eerder eigendom van Sytse Gerbens c.u., strekkende tot het achterste pakhuis dat er van afgescheiden zal worden. Ten O. mede-vroedschap en notarius publicus Bavius Ziricus, ten W. kistmaker Dirck Auckes. Geen grondpacht. Gekocht van Vikkien van Viersen wv Keth, als universeel erfgenaam, voor 484 gg 4 st.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-163 Lanen 38huis
eigenaarwed. Jan Rommerts
gebruikerwed. Jan Rommerts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-163 Lanen 38huis
eigenaarwed. Jan Rommerts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntie Rommerts


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-163 Lanen 38huis
eigenaarwed. Jan Rommerts
gebruikerwed. Jan Rommerts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0347r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rommerts


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0169v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rommerts


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-163 Lanen 38huis
eigenaarwed. Jan Rommerts
gebruikerwed. Jan Rommerts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175r van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomke Jansen


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0177r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomke Jans


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0012v van 13 jul 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRomke Jans kleermaker


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0126v van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomke Jans


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0145r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomke Jans


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0245r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRomke Jans kleermaker


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0128v van 17 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomke Jans


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0191v van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRomke Jans kleermaker


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0137r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis
 
koperHarmen Jansen, gehuwd metbierdrager675-00-00 CG
Tetje Waalings
huurderN. N. 25-00-00 CG
naastligger ten oostenD. Fenema
naastligger ten westenPieter Tijssen
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Grietje Romkes, gehuwd met
Michiel Melles
verkoper van 1/2Alle Romkesmr. kleermaker


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0246v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Romke Jans


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0208v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Gonggrijp


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0264r van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis
 
kopervroedsman Abraham Wijngaarden 223-00-00 GG
naastligger ten oostenDoeke Veenema
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenPieter Tijssen
naastligger ten noordenLanen
verkoperHarmen Jans Gonggrijp, gehuwd met
Tettje Walings


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0212r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAbraham Wijngaarden


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0182v van 22 sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Abraham Wijngaarden


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0026r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van A. Wijngaarden


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van vroedsman A. Wijngaarden


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybren Broers


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0140r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis
 
koperJan van Wijngaarden 213-00-00 CG
huurderAndries Onsman
naastligger ten oostenHarmen Homeulen*
naastligger ten zuidenWybren Broers mr. huistimmerman
naastligger ten westenZytse Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperWybren Broersmr. huistimmerman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0044v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZ wijk F-222huis
 
koperJan Huizinga, gehuwd metmr. korfmaker240-00-00 CG
Petronella van Dam
naastligger ten oostenH. Homeulen
naastligger ten zuidenH. Onsman
naastligger ten westenZytse Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan van Wijngaardenmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk F-204. Jan Huizinga, mr. korfmaker x Petronella van Dam koopt huis Lanen zz. Ten O. Harmen Homeulen, ten W. Zijtse Jans, ten Z. A. Onsman, ten N. de Lanen. Gekocht van Jan van Wijngaarden, mr. kleermaker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-178 Lanen 38Jan Huisinga1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Berend Johannes Pol... deszelfs schoonzuster (?), 9 feb 1805; ondertrouw HRL; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; VT1839; B.P. eigenaar van de percelen nrs. 43 en 44 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, resp. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Jan Jochems Huizinga... inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-212Lanen 38Jan Huizinga Jan Huizinga korfmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1359Lanen 38Jan Jochem HuizengaHarlingenmandemakerhuis en erf (108 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Aaltje AnskesJacob Dirks en A.A., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de procr. Wyma onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; oud. 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Ida Terdeus... BS huw 1833, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-269; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Jogchum Joannes Huizinga... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk F-269; oud 36 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, korfmaker, wijk F-212; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-212LaanenAaltie Ankers56 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
F-212LaanenJochem Huizinga36 jLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd, korfmaker
F-212LaanenYda Terdeus28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-212LaanenJan Huizinga3 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-212LaanenBetje Huizinga6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-212LaanenMarijke Huizinga6 mHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-212LaanenBerend Pol74 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-212Lanen 38Dora Jochems Huizinga, overleden op 18 juni 18413 mnd (geboren 16/3/1841), overleden Laanen F 212, dochter van Jochem Huizinga, mandenmaker & Ida Ter Deus, zuster van minderjarige Jan, Pieter en Marijke Jochems Huizinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-212Lanen 38Berend Pol, overleden op 19 december 184680 jr (geboren 15/12/1760), overleden Lanen F 212, korendrager, weduwnaar, vader van Christina (vrouw van Wybe Hylkes Overmeer, poffertjesbakker Den-Bosch) en wijlen Engelbert Berends Pol (man van Catharina Johannes Walregt, te Tiel, vader van Martha, te Leiden, Taekele, gehuwd doch naam man onbekend, te Moordrecht, Petronella, wed. NN, te Tiel en minderjarige Bernardus, aldaar en Jan Engelberts Pol, aldaar), legaten voor neef Jochum Huizinga, korfmaker (fl. 25,-), RK-gemeente (fl. 150,-) en Tjitske de Roos, wafelmeid (fl. 25,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Anna Rink... 1818, N.H., dv Hendrik R, en Clara Hendriks Nak; BS huw 1818, ovl 1842, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-212, 213, 214, 261, supp wijk G-386, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Houkje Dijkstra... dv Jan Taedes D, en Weltje Tjietses de Haan; BS huw 1820, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78 wijk F-212; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Matthijs Overmeer... Katholiek, zv Hijlke Wybes O, en Trijntje matthijsen; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78, wijk F-212; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk G-055; VT ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-212Lanen 38Jochem Huizinga, overleden op 28 september 1851Lanen F 212, man van Ida ter Deus, vader van minderjarige Pietje, Maria, Dieuwke, Jan, Hendrikus en Bernard Jochems Huizinga. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1359F-212 (Lanen)Ernst Georg Langenhorstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4034F-204 (De Lanen)Johannes G. Stootmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4034Lanen 38 (F-204)Johannes G. Stootman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 38 Wilhelmus Stootmanbroodbakker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 38H.Schakenbosbakker
Lanen 38aW.Stootman-


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 38H. (Hendrik) Kuipers


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 38rijksmonument 20510


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8605Lanen 38
  terug