Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 38 5-163 5-178 F-212 F-204


Huisnaam in: 1600
Gebruik:
Naam: de gulden draeck
Kwartier/wijk 5-163
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1617
Gebruik:
Naam: de gulden draeck
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanLanen 38
ten oostenLanen 40
ten zuidenSchritsen 29
ten westenLanen 36
ten noordende Lanen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis
 
koperJacob Reyners Tempelman, gehuwd met480-00-00 GG
koperGriet Meynerts
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenMathijs Goverts
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenThonys Symons
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Hendrick Hendricx Sonius, geauthoriseerde curator over
verkoperhet sterfhuis van wijlen Meynert Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reyners Tempelman x Gryet Meynerts kopen een huysinge staende aende suydsijde vande Laenen streckende van vooren t diept tot achteren aent diept vande Schritsen. Ten O. Mathijs Hoegerts?, ten Z. Thonys Symons. Grondpacht 4 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Hendrick Hendricx ... burger der voors. steede als bijden geene van Vrieslandt geauthoriseerde curator bonorum van Meynert Pieters sterffhuyse voorde somma van 480 gg.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0233r van 14 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Reynerts Tempelman


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0273v van 25 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Tempel


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0281v van 24 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Meynert Pieters


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFreerck Jacobs kuiper


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057v van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0137r van 28 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Janssen kuiper


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0137v van 28 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFreerk Jansen kuiper


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0161r van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFreerck Jansen kuiper


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis met ledige plaats daar achter
 
koperLaes Dircks 559-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jacob Tempelman 0-07-08 CG
naastligger ten oostendr. Hero Wyaerda
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenDouue brouwer
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperFreerck Jansen, gehuwd metkuiper
verkoperTrijncke Kempes


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0125v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLaas Dirx


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0047v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLaes Dircks metselaar


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0115v van 12 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis met een ledige plaats
 
koperHarmen Haeyes, gehuwd met401-00-00 GG
koperJidtie Oeges
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
huurderDoutie vlaster
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Hero Wiaerda
naastligger ten zuidende dwarskamer van de verkopers
naastligger ten westende brouwerij van Focke Fockes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperClaes Dirckx, gehuwd metmetselaar
verkoperHotske Pybes


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179r van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLaes Dirx


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanengrondpacht 0-01-06 CG
 
koperEdger Douues c.u.grootschipper2-10-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit een huis op de Lanen0-01-08 CG
naastligger ten oostenDouue Amelant
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende brouwerij van Sipke Symens
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperLaes Dircxen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdger Douwes, grootschipper, koopt 1,5 stuivers grondpacht uit een huis op de Lanen. Ten O. Douwe Amelant, ten W. brouwer Sipke Symens. Gekocht van mr. metselaar Laes Dircks voor 2 cg 10 st.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen, achter op dehuis met een ledige plaats strekkende van de Lanen tot aan het dwarskamer van Laes Dircx
 
koperEdger Douues c.u.grootschipper570-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenDouue Douues Amelant
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende brouwerij van Sipke Symens
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperHarmen Hayes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdger Douwes, grootschipper c.u. kopen een huis met ledige plaats op de Lanen, door henzelf bewoond, strekkende achter tot aan de dwarscamer van Laes Dircx. Ten O. Douwe Douwes Amelant, ten W. de brouwerij van Sipke Symens. Grondpacht 6 st. Gekocht van Harmen Hayes c.u. voor 570 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0065v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van dr. Dionisius


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0085v van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLaes Dircxen


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0106v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLaes Dirx
naastligger ten westenEdger Douues


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLaes Dircksen
naastligger ten oostenIdger Feddes


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0003v van 21 nov 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZ [staat: naast Minck Brouwer]huis
 
koperSteeven Beerns, gehuwd metslotmaker700-00-00 GG
koperAegh Willems
naastligger ten oostenJan Hendrix* ijzerkramer
naastligger ten zuidenLaes Dircksen
naastligger ten westenMinck Harmens* brouwer
naastligger ten noordenLanen
verkoperLaes Dircksen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteeven Beerns slotmaker x Aegh Willems kopen een huis naast Minck [Harmens] brouwer. Ten O. ijzerkramer Jan, ten Z. de koper, ten W. brouwer Minck [Harmens], ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van Laes Dircksen voor 700 GG.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0019r van 6 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEdger Douwes


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047r van 17 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis
 
koperPytter Pytters, gehuwd met900-00-00 GG
koperFrouck Heeres
naastligger ten oostenwijlen dr. Wiarda
naastligger ten zuidende kamer van Laes Dircx
naastligger ten westenMinck Harmens brouwer
naastligger ten noordenLanen
verkoperSteven Barents c.u.mr. slotmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pytters x Frouck Heeres kopen een huis zz Lanen. Ten O. wl. dr. Heere Wiarda, ten Z. wl. Laes Dircx, ten W. brouwer Minck Harmens, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van mr. slotmaker Steven Barents c.u. voor 900 GG.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Sonderlant


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003raa van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Sonderlant


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Sonderlant
naastligger ten oostenop de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027v van 19 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis met een nieuwe loods en plaats met put
 
koperBavius Ziricus, gehuwd metnotaris1071-00-00 GG
koperRiemke Pieters
naastligger ten oostenMiddachten equipagemeester
naastligger ten zuidenEdger Douwes
naastligger ten westenhet voormalige huis van Mink Harmens
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Pieters, gehuwd methoosbreider
verkoperJeltje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus x Riecke Pieters koopt huis zz. Lanen. Ten O. Middachten, ten Z. Edger Douwes, ten W. Minck Harmens, ten N. de Lanen. Gekocht van Pieter Pieters x Jeltie Pieters.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenop de Schritsen: Edger Douwes
naastligger ten oostenB. Ziricus notaris


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0153v van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Bavius Ziricus notaris


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0135r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219v van 10 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirck Auckes kistmaker


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0042r van 4 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis
 
koperGerhardus Acker, gehuwd metnotaris530-14-00 GG
koperSioucke Jelles Vetsens
naastligger ten oostenhet huis van Gerryt Middachten
naastligger ten zuidenTjepke Alberts
naastligger ten westenHarcke Sierx Cussendrager
naastligger ten noordenLanen
verkoperBavius Ziricus, gehuwd metnotaris
verkoperRiemcke Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerhardus Acker, notarius publicus x Sioecke Jelles Vetsens koopt zz. Lanen een huis, loods en plaats. Ten O. Gerryt Middachten, ten Z. Tjepke Alberts, ten W. Harke Zierx Cussendrager, ten N. de straat en diept. Gekocht van Bavius Ziricus x Riemcke Pytters voor 530 gg.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0264v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenplaats en scheidsmuur van Gerhardus Acker notaris


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0379v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis en loods
 
koperJan Rommerts, gehuwd metlakenbereider540-00-00 GG
koperAntie Rinnerts
toehaakeen ducaat voor de vrouw van de verkoper
naastligger ten oostenJan Dirx mr. metselaar
naastligger ten zuidenFokeltie Buwes
naastligger ten westende weduwe van Harke Zierx Cussendrager
naastligger ten noordenLanen en diept
verkoperGerardus Acker c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rommerts, lakenbereider x Antie Rinnerts koopt huis, loods en plaets, zz. Lanen, met mede-gebruik en onderhoud v.d. put die daar staat. Ten O. mr. metselaar Jan Dirx, ten Z. Fokeltie Buwes, ten W. wd. Harke Zierx Cussendrager, ten N. die straat en diept. Het huis heeft ook 1 eigen muur, waarop eerder de loods heeft gestaan ten Z. van de plaets, welke muur de koper zal mogen optrekken of bebouwen naar eigen goeddunken, volgens de precariobrief van 10 dec 1687. Gekocht van Gerardus Acker, voor 540 gg en 1 ducaton voor zijn vrouw.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0147r van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende huisinge van Baucke Fockes c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-163Lanen 38huis
eigenaarwed. Jan Rommerts
gebruikerwed. Jan Rommerts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-163Lanen 38huis
eigenaarwed. Jan Rommerts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntie Rommerts


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0123v van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBauke Fockes c.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-163 Lanen 38huis
eigenaarwed. Jan Rommerts
gebruikerwed. Jan Rommerts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0286v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Rommerts


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0347r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rommerts


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0169v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rommerts


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-163 Lanen 38huis
eigenaarwed. Jan Rommerts
gebruikerwed. Jan Rommerts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-163 Lanen 38huis
eigenaarwed. Jan Rommerts
gebruikerwed. Jan Rommerts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175r van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomke Jansen


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0177r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomke Jans


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0012v van 13 jul 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRomke Jans kleermaker


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0126v van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomke Jans


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0145r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomke Jans


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0245r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRomke Jans kleermaker


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0128v van 17 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRomke Jans


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0191v van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRomke Jans kleermaker


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0137r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis
 
koperHarmen Jansen, gehuwd metbierdrager675-00-00 CG
koperTetje Waalings
huurderN. N. 25-00-00 CG
naastligger ten oostenD. Fenema
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenPieter Tijssen
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Grietje Romkes, gehuwd met
verkoper van 1/2Michiel Melles
verkoper van 1/2Alle Romkesmr. kleermaker


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0246v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Romke Jans


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0208v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Gonggrijp


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0264r van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis
 
kopervroedsman Abraham Wijngaarden 223-00-00 GG
naastligger ten oostenDoeke Veenema
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenPieter Tijssen
naastligger ten noordenLanen
verkoperHarmen Jans Gonggrijp, gehuwd met
verkoperTettje Walings


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0212r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAbraham Wijngaarden


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0182v van 22 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaarden


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0026r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Wijngaarden


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0104ar van 23 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis
 
koperWybren Broers c.u.huistimmerman160-00-00 CG
huurderLevi Alexander
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doeke Venema
naastligger ten zuidenWybren Broers c.u.
naastligger ten westen[als bewoner] Pieter Thijssen
naastligger ten noordenLanen
verkoperJanke Klok


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaarden


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0140r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZhuis
 
koperJan van Wijngaarden 213-00-00 CG
huurderAndries Onsman
naastligger ten oostenHarmen Homeulen*
naastligger ten zuidenWybren Broers mr. huistimmerman
naastligger ten westenZytse Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperWybren Broersmr. huistimmerman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0044v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 38Lanen ZZ wijk F-222huis
 
koperJan Huizinga, gehuwd metmr. korfmaker240-00-00 CG
koperPetronella van Dam
naastligger ten oostenH. Homeulen
naastligger ten zuidenH. Onsman
naastligger ten westenZytse Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan van Wijngaardenmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk F-204. Jan Huizinga, mr. korfmaker x Petronella van Dam koopt huis Lanen zz. Ten O. Harmen Homeulen, ten W. Zijtse Jans, ten Z. A. Onsman, ten N. de Lanen. Gekocht van Jan van Wijngaarden, mr. kleermaker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-178 Lanen 38Jan Huisinga1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Berend Johannes Pol... deszelfs schoonzuster (?), 9 feb 1805; ondertrouw HRL; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; VT1839; B.P. eigenaar van de percelen nrs. 43 en 44 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 537, resp. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Jan Jochems Huizinga... inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-212Lanen 38Jan Huizinga Jan Huizinga korfmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1359Lanen 38Jan Jochem HuizengaHarlingenmandemakerhuis en erf (108 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Aaltje AnskesJacob Dirks en A.A., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de procr. Wyma onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; oud. 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Ida Terdeus... BS huw 1833, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-269; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Jogchum Joannes Huizinga... 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk F-269; oud 36 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, korfmaker, wijk F-212; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-212Lanen 38J Huizinga stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-212LaanenAaltie Ankers56 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe
F-212LaanenJochem Huizinga36 jLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd, korfmaker
F-212LaanenYda Terdeus28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-212LaanenJan Huizinga3 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-212LaanenBetje Huizinga6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-212LaanenMarijke Huizinga6 mHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-212LaanenBerend Pol74 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-212Lanen 38Dora Jochems Huizinga, overleden op 18 juni 18413 mnd (geboren 16/3/1841), overleden Laanen F 212, dochter van Jochem Huizinga, mandenmaker & Ida Ter Deus, zuster van minderjarige Jan, Pieter en Marijke Jochems Huizinga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-212Lanen 38Berend Pol, overleden op 19 december 184680 jr (geboren 15/12/1760), overleden Lanen F 212, korendrager, weduwnaar, vader van Christina (vrouw van Wybe Hylkes Overmeer, poffertjesbakker Den-Bosch) en wijlen Engelbert Berends Pol (man van Catharina Johannes Walregt, te Tiel, vader van Martha, te Leiden, Taekele, gehuwd doch naam man onbekend, te Moordrecht, Petronella, wed. NN, te Tiel en minderjarige Bernardus, aldaar en Jan Engelberts Pol, aldaar), legaten voor neef Jochum Huizinga, korfmaker (fl. 25,-), RK-gemeente (fl. 150,-) en Tjitske de Roos, wafelmeid (fl. 25,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Anna Rink... 1818, N.H., dv Hendrik R, en Clara Hendriks Nak; BS huw 1818, ovl 1842, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-212, 213, 214, 261, supp wijk G-386, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Houkje Dijkstra... dv Jan Taedes D, en Weltje Tjietses de Haan; BS huw 1820, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78 wijk F-212; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-212Lanen 38Matthijs Overmeer... Katholiek, zv Hijlke Wybes O, en Trijntje matthijsen; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78, wijk F-212; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk G-055; VT ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-212Lanen 38Jochem Huizinga, overleden op 28 september 1851Lanen F 212, man van Ida ter Deus, vader van minderjarige Pietje, Maria, Dieuwke, Jan, Hendrikus en Bernard Jochems Huizinga. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1359F-212 (Lanen)Ernst Georg Langenhorstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4034F-204 (De Lanen)Johannes G. Stootmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4034Lanen 38 (F-204)Johannes G. Stootmanwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 38 Wilhelmus Stootmanbroodbakker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 38H.Schakenbosbakker
Lanen 38aW.Stootman-


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 38H. (Hendrik) Kuipers


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 38rijksmonument 20510


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8605Lanen 38
  terug