Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 39
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 396-0826-0826-078E-173E-165


Naastliggers vanLanen 39
ten oostende Sint Odolphisteeg
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 37
ten noordenSint Odolphisteeg 22


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 39Sint Odolphisteeg of Oorlogssteeg of Olijfsteeg ten oosten


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0046r van 24 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnneken, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen mr. Hessels


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0124r van 19 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThomas Hessels


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0101v van 30 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Lanen NZ zuidwesthoek Sint Odolphisteeg0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
huurderJan Eedis e.a.mr. chirurgijn
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Oets Hylckes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Albert Jacobs van Pomeren, geauthoriseerde curatoren over
verkoperHester Thomas, dochter van
verkoperThomas Hessels


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg [staat: Oliffsteeg]776‑07‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Thomas* Hessels


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0305r van 23 mrt 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Arians


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0122r van 6 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Arians


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0147r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOlphardus Belida rector


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174ar van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOlphardus Belida rector


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0078r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Lanen hoek Sint Odolphisteeg [staat: Olijffsteeg]1425‑00‑00 gghuis met plaats
koper van 1/2Douwe Douwes, en als curator voor zijn kinds kindsmalschipper
koper van 1/2Meintie Dircx
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenBavius Siricus procureur postulant
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOlphardus Belida c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Douwes, smalschipper, koopt een 1/2 huis, plaets, put en back, en als curator over zijn kleinkind Meintie Dircx ook de andere 1/2, nz. Lanen op de W. hoek v.d. Olijfsteeg. Ten O. die steeg, ten W. Bavius Ziricus, proc. post., ten Z. de Lanen. Gekocht van Olphardus Belida voor 1425 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0112v van 17 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOlphardus Belida rector


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001ra van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg [staat: Olysteeg]855‑00‑00 gghuis, plaats, put en bak
koper provisioneelvroedsman Anske Ypes Zeestra
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Olysteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van gemeensman Nijkerk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Douwe Douwes de oude


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0158r van 4 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Olijfsteeg900‑00‑00 gghuis met plaats, put en bak
koperburgemeester Edo Reyns Winia
naastligger ten oostenOlijfsteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van vroedsman Nijkerck
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hans kistmaker
verkopervroedsman Anske Ypes Seestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdo Reyns (Wynia) koopt huis nz. Lanen, wz. Olijfsteeg. Gekocht van Anske Ypes Zeestra.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0209r van 3 okt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Lanen NZ [staat: op de hoek van de Olijsteeg]00‑00‑00 cghuis
koperMarten Joannis, gehuwd metmr. chirurgijn
koperBijntie Piers
naastligger ten oostenSint Odoplhisteeg [staat: Olijsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van vroedsman Nijkerk
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hans kistmaker
verkoperoud burgemeester Edo Reyns Wynia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Joannes, mr. chirurgijn x Rijntie Piers koopt een huis Lanen nz. hoek Olijfsteeg wz. Ten O. die steeg, ten W. de vroedsman Nikerk, ten Z. de Lanen, ten N. wd. Hans, kistmaker. Gekocht van de oud-burgemeester Edo Reyns Wynia.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0080r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Joannes


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0116v van 9 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Joannes mr. chirurgijn


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0182r van 18 sep 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg248‑00‑00 gghuis
koperDirk Hugens
naastligger ten oostenOdolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenPieter Sibrens mr. huistimmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2mr. Marten Johannischirurgijn
verkoper van 1/2Simon Claessen Nauta c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt huis nz. Lanen, hoek Sint Odolphisteeg. Ten O. de steeg, ten W. Pieter Sibrens, mr. timmerman. Gekocht van Marten Johannes voor 1/2 en Simon Claesen Nauta voor 1/2.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0233r van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg WZ400‑00‑00 cghuis
koperClaes Jansen Heins c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenPieter Sibrens
naastligger ten noordenJan Michiels
verkoperDirck Hugens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jansen Heins, mr. kleermaker, koopt een huis nz. Lanen, op de W. hoek van de Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. Pieter Sibrens, ten Z. de Lanen, ten N. Jan Michiels. De W. zijmuur is mandelig met Pieter Sibrens. Gekocht van Dirk Huigens, voor 400 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082 , folio 119Lanen 39huis
eigenaarmr. Claes Jansen
gebruikermr. Claes Jansen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082 , folio 78rLanen 39huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
opmerkingbetaeld aen den executeur


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082 , folio Lanen 39huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082 , folio 78vLanen 39huis
eigenaarClaas Jansens
gebruikerClaas Jansens
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0032r van 23 feb 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Sint Odolphisteeg WZ800‑00‑00 gghuis
koperBernardus Geersma koopman
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Olivier
naastligger ten noordenJan Olivier
verkopervroedsman Symon Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Geersma koopt een huis Z.W. kant van de Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. en N. Jan Olivier, ten Z. de Lanen. Gekocht van Symon Heins, mede-vroedschap, voor 800 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082 , folio 78vLanen 39huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerMaeyke Meyntes
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑05‑08 cg


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0005v van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg506‑07‑00 gghuis
koperPyter Heins, gehuwd metmr. kleermaker
koperGrietie Schouten
huurderjuffrouw Catharina Hilma
naastligger ten oostenSint Odolhisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenvroedsman Jan Olivier
naastligger ten noordenvroedsman Jan Olivier
verkoperJanke Symons, gehuwd met te Groningen
verkoperHendrik Luitjens Wolda te Groningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Heins, mr. kleermaker x Grijtie Schouten koopt huis hoek Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. en N. de vroedsman Jan Olivier, ten Z. de Lanen. Gekocht van Janke Symens x Hendrik Luitjens Wolda te Groningen.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082 , folio 79vLanen 39huis
eigenaarPyter Heins
gebruikerPyter Heins
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-082 , folio 79vLanen 39huis
eigenaarPyter Heins
gebruikerPyter Heins
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078 , folio 136rLanen 39huis
eigenaarPieter Heins
gebruikerPieter Heins
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0022r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Heins


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078 , folio 136rLanen 39huis
eigenaarPieter Heyns
gebruikerPieter Heyns
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0293r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen de oud hopman Heins


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-078 , folio 136rLanen 39huis
eigenaarP. Heins wed.
gebruikerP. Heins wed.
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0009v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg350‑00‑00 cghuis
koperLieuwe de Vries
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHarke van der Stok
naastligger ten noordenAdam Lentz
verkoperAnna Heins ongehuwd, erfgename van haar ouders
erflaterwijlen Pieter Heins, gehuwd met
erflaterwijlen Grietje Schouten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe de Vries koopt een dwarshuis nz. Lanen/hoek Odolphisteeg. Ten O. en Z. de straten, ten W. Harke v.d. Stok, ten N. Adam Lentz. Gekocht van Anna Heins, vrijster, als erfgenaam van haar ouders Pieter Heins x Grietje Schouten.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-077, pag. 95Lanen 39Lieuwe de Vries


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0141v van 2 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Lanen NZ [staat: zuidzijde] hoek Sint Odolphisteeg [staat: Adolphisteeg]408‑00‑00 cgdwarshuis
koperHaitze P. Bakker, gehuwd met te Leeuwarden
koperCatharina Andreus Reigers te Leeuwarden
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenHarke van der Stok
naastligger ten noordenAdam Lens
verkoperLieuwe Wybes de Vries


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0112r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Lanen NZ365‑00‑00 cghuis
koperBart Feddes
huurderLeendert Koster
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHarke van der Stok
naastligger ten noordenAdam Lentz
verkoperHaytze P. Bakkerkoopman te Leeuwarden
verkoperClazina Reygers te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBart Feddes koopt huis nz. Lanen. Ten O. de Sint Odolphisteeg, ten W. Harke v.d. Stok ten Z. de Lanen, ten N. Adam Lentz. Gekocht van Haytze P. Bakker.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0179r van 11 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBart Feddes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0222r van 5 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg wijk E-1731050‑00‑00 cghuis
koper van 1/3Aafke J. Altena, gehuwd met
koper van 1/3Yede Yepey mr. zilversmid
koper van 1/3de ongehuwde Janke J. Altena
koper van 1/3de ongehuwde Sybregje Altena
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenC. Jonker
naastligger ten noordenA. Lentz
verkoperBastiaan Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAafke J. Altena x Yede Ypey, mr. zilversmid, Janke J. Altena en Sybrigje J. Altena, elk voor 1/3, kopen huis nz. Lanen/hoek Odolphisteeg, wijk E-173. Ten O. die steeg, ten W. Cornelis Jonker, ten Z. de Lanen, ten N. A. Lentz. Gekocht van Bart Feddes.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-078 , pag. 132Lanen 39Bart Feddes 2‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-173Lanen 39Simon Jelles Agema... Agema en Rinske Romkes ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-173Lanen 39Ake Altenagebruiker van wijk E-173, zonhoedenaaister; eigenaar J. Altena erven, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-173Lanen 39Jan Zyts Altena... J.A. eigenaar van wijk E-030; gebruiker wed. J.C. Moensch, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-173; gebruiker Ake Altena, zonhoedenaaister, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-197; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-173Lanen 39erven J AltenaAke Altenazonhoednaaister


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 172 en 176 van 19 dec 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-173Lanen 39provisionele en finale toewijzingfl. 3332/3 deel van huis E-173
 
verkoperAke Altena
verkoperJanke Altena
verkoper en koperSybrigje Altena


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 van 26 feb 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-173Lanen 39koopaktefl. 350huis met tuin en woning E-173
 
verkoperAnne Sjoerds Foekens (gehuwd met sybrigje jans altena)
koperHeere Ages Bakker (gehuwd met Atje Gerrits Kok)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1271Lanen 39Anne Foekens schoolonderwijzerHarlingenhuis (66 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 8 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-173Lanen 39Age Heeres Bakker, overleden op 30 september 183221 jr, kurassier, overleden Haarlem (hospitaal), zoon van Heere Ages Bakker, timmerman Laanen E 173/224, broer van minderjarige Antje, Klaaske, Gerrit, Leentje, Baukje en Trientje Heeres Bakker. Saldo fl. 266,97. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1271Lanen 39 Heere a BakkerHarlingenvan voren vernieuwd en verbeterd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-173Lanen 39Francina Nicolaas Webber... wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-173Lanen 39Heere Ages Bakker... 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-173; VT1839; kind: Age Heeres Bakker, geb 11 apr 1811, ged 28 apr 1811 Grote Kerk HRL, vader als: H. Aris B. ; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-173Lanen 39Jannetje Kikkert... Aagje Aris Bakker; BS huw 1822, huw 1835, ovl 1849; oud 41 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk E-173; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-173LaanenHeere Ages Bakker52 jtimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-173LaanenJannette Kikkert41 jTexelv, protestant, gehuwd
E-173LaanenReyer J Feenstra13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-173LaanenBaukje Bakker13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-173LaanenTrijntie Bakker10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-173Lanen 39Idske van der Woude, overleden op 8 september 1847(Certificaat van onvermogen), 74 jr, geboren Surhuisterveen, overleden St. Odolphisteeg E 173, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-173Lanen 39Antje Faber, overleden op 18 december 1847(Certificaat van onvermogen), 27 jr, geboren Woudsend 20/11/1820, overleden St. Odolphisteeg E 173, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-173Lanen 39Ritske Eeltjes van der Vorm... 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-173Lanen 39Trijntje Klazes van der Zee... E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1271de Lanen E-173Anthonij G. Robinson woonhuis


1874 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 28 van 2 feb 1874
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-173Lanen 39koopaktefl. 4000huis E-173
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter (q.q.)
koperNicolaas Schaap


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3601De Lanen E-165 Nicolaas Schaap woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3601Lanen 39 (E-165)Bonefacius Jacobiwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 39aG. Wafelaarhoutzager


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14263
Lanen 39Hendrikus Jacobus Vogelaar


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18032
Lanen 39Henderikus Vogelaar


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 39J. Jellema985Kruideniersw.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. Jellema328


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. Jellema328


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 39H. (Hinderikus) Feenstra


2023
0.075734853744507


  terug