Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 39 6-082 6-078 E-173 E-165
Naastliggers vanLanen 39
ten oostenLanen 41
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 37
ten noordenSint Odolphisteeg 22


aangrenzende stegensteeg
Lanen 39Sint Odolphisteeg of Oorlogssteeg of Olijfsteeg ten oosten


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053r van 29 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOliffsteeg


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0147r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenrector Olphardus Belida


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174ar van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOlphardus Belida rector


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0078r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 39Lanen hoek Sint Odolphisteeg [staat: Olijffsteeg]huis met plaats
 
koper van 1/2Douwe Douwes, en als curator voor zijn kinds kindschipper (smal-)1425-00-00 GG
koper van 1/2Meintie Dircx
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenBavius Siricus procureur postulant
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOlphardus Belida c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Douwes, smalschipper, koopt een 1/2 huis, plaets, put en back, en als curator over zijn kleinkind Meintie Dircx ook de andere 1/2, nz. Lanen op de W. hoek v.d. Olijfsteeg. Ten O. die steeg, ten W. Bavius Ziricus, proc. post., ten Z. de Lanen. Gekocht van Olphardus Belida voor 1425 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0112v van 17 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOlphardus Belida rector


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001ra van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg [staat: Olysteeg]huis, plaats, put en bak
 
koper provisioneelvroedsman Anske Ypes Zeestra 855-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: Olysteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van gemeensman Nijkerk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen en erven van Douwe Douwes de oude


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0158r van 4 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 39Olijfsteeghuis met plaat, put en bak
 
koperburgemeester Edo Reyns Winia 900-00-00 GG
naastligger ten oostenOlijfsteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van vroedsman Nijkerck
naastligger ten noordende weduwe van Hans kistmaker
verkopervroedsman Anske Ypes Seestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdo Reyns (Wynia) koopt huis nz. Lanen, wz. Olijfsteeg. Gekocht van Anske Ypes Zeestra.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Olysteeg]


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0209r van 3 okt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 39Lanen NZ [staat: op de hoek van de Olijsteeg]huis
 
koperMarten Joannis, gehuwd metmr. chirurgijn
Bijntie Piers
naastligger ten oostenSint Odoplhisteeg [staat: Olijsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van vroedsman Nijkerk
naastligger ten noordende weduwe van Harm kistmaker
verkoperoud burgemeester Edo Reyns Wynia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Joannes, mr. chirurgijn x Rijntie Piers koopt een huis Lanen nz. hoek Olijfsteeg wz. Ten O. die steeg, ten W. de vroedsman Nikerk, ten Z. de Lanen, ten N. wd. Hans, kistmaker. Gekocht van de oud-burgemeester Edo Reyns Wynia.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0080r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMarten Joannes


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0116v van 9 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMarten Joannes mr. chirurgijn


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0182r van 18 sep 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeghuis
 
koperDirk Hugens 248-00-00 GG
naastligger ten oostenOdolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenPieter Sibrens mr. huistimmerman
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2mr. Marten Johannischirurgijn
verkoper van 1/2Simon Claessen Nauta c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt huis nz. Lanen, hoek Sint Odolphisteeg. Ten O. de steeg, ten W. Pieter Sibrens, mr. timmerman. Gekocht van Marten Johannes voor 1/2 en Simon Claesen Nauta voor 1/2.


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0233r van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperClaes Jansen Heins c.u.mr. kleermaker400-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenPieter Sibrens
naastligger ten noordenJan Michiels
verkoperDirck Hugens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jansen Heins, mr. kleermaker, koopt een huis nz. Lanen, op de W. hoek van de Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. Pieter Sibrens, ten Z. de Lanen, ten N. Jan Michiels. De W. zijmuur is mandelig met Pieter Sibrens. Gekocht van Dirk Huigens, voor 400 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-082 Lanen 39huis
eigenaarmr. Claes Jansen
gebruikermr. Claes Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-082 Lanen 39huis
eigenaarClaes Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
opmerkingbetaeld aen den executeur


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035v van 21 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: steeg]


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-082 Lanen 39huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0228r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOdolphisteeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-082 Lanen 39huis
eigenaarClaas Jansen
gebruikerClaas Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0032r van 23 feb 1744 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 39Sint Odolphisteeg WZhuis
 
koperBernardus Geersma burgerkoopman800-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Olivier
naastligger ten noordenJan Olivier
verkopervroedsman Symon Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Geersma koopt een huis Z.W. kant van de Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. en N. Jan Olivier, ten Z. de Lanen. Gekocht van Symon Heins, mede-vroedschap, voor 800 gg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0005v van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeghuis
 
koperPyter Heins, gehuwd metmr. kleermaker506-07-00 GG
Grietie Schouten
huurderjuffrouw Catharina Hilma
naastligger ten oostenSint Odolhisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenvroedsman Jan Olivier
naastligger ten noordenvroedsman Jan Olivier
verkoperJanke Symons, gehuwd metGroningen
Hendrik Luitjens WoldaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Heins, mr. kleermaker x Grijtie Schouten koopt huis hoek Sint Odolphisteeg. Ten O. die steeg, ten W. en N. de vroedsman Jan Olivier, ten Z. de Lanen. Gekocht van Janke Symens x Hendrik Luitjens Wolda te Groningen.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0121v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0022r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Heins


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0043r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Odolphisteeg


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0293r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en de erven van de oud hopman Heins


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0009v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeghuis
 
koperLieuwe de Vries 350-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHarke van der Stok
naastligger ten noordenAdam Lentz
verkoperAnna Heins ongehuwd, erfgename van haar ouders
wijlen Pieter Heins, gehuwd met
wijlen Grietje Schouten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe de Vries koopt een dwarshuis nz. Lanen/hoek Odolphisteeg. Ten O. en Z. de straten, ten W. Harke v.d. Stok, ten N. Adam Lentz. Gekocht van Anna Heins, vrijster, als erfgenaam van haar ouders Pieter Heins x Grietje Schouten.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0141v van 2 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 39Lanen NZ [staat: zuidzijde] hoek Sint Odolphisteeg [staat: Adolphisteeg]dwarshuis
 
koperHaitze P. Bakker, gehuwd met408-00-00 CG
Catharina Andreus ReigertLeeuwarden
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenHarke van der Stok
naastligger ten noordenAdam Lens
verkoperLieuwe Wybes de Vries


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0112r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 39Lanen NZhuis
 
koperBart Feddes 365-00-00 CG
huurderLeendert Koster
naastligger ten westenHarke van der Stok
naastligger ten noordenAdam Lentz
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
verkoperHaytze P. BakkerkoopmanLeeuwarden
verkoperClazina ReygersLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBart Feddes koopt huis nz. Lanen. Ten O. de Sint Odolphisteeg, ten W. Harke v.d. Stok ten Z. de Lanen, ten N. Adam Lentz. Gekocht van Haytze P. Bakker.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0179r van 11 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBart Feddes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0202r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Odolphisteeg


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0222r van 5 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 39Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg wijk E-173huis
 
koper van 1/3Aafke J. Altena, gehuwd met1050-00-00 CG
Yede Yepeymr. zilversmid
koper van 1/3de ongehuwde Janke J. Altena
koper van 1/3de ongehuwde Sybregje Altena
naastligger ten oostenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenC. Jonker
naastligger ten noordenA. Lentz
verkoperBastiaan Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAafke J. Altena x Yede Ypey, mr. zilversmid, Janke J. Altena en Sybrigje J. Altena, elk voor 1/3, kopen huis nz. Lanen/hoek Odolphisteeg, wijk E-173. Ten O. die steeg, ten W. Cornelis Jonker, ten Z. de Lanen, ten N. A. Lentz. Gekocht van Bart Feddes.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-078 1/2Lanen 39Adam Lentz1-08-14 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-173Lanen 39Simon Jelles Agema... Agema en Rinske Romkes ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-173Lanen 39Ake Altenagebruiker van wijk E-173, zonhoedenaaister; eigenaar J. Altena erven, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-035


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-173Lanen 39Jan Zyts Altena... J.A. eigenaar van wijk E-030; gebruiker wed. J.C. Moensch, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-173; gebruiker Ake Altena, zonhoedenaaister, 1814. (GAH204); erven J.A. eigenaar van wijk E-197; gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-173Lanen 39J Altena ervenAke Altena zonhoednaaister


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 172 en 176 van 19 dec 1821
adressoortbedraggebruik
E-173Lanen 39provisionele en finale toewijzingfl. 3332/3 deel van huis E-173
 
verkoperAke Altena
verkoperJanke Altena
verkoper en koperSybrigje Altena


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 van 26 feb 1830
adressoortbedraggebruik
E-173Lanen 39koopaktefl. 350huis met tuin en woning E-173
 
verkoperAnne Sjoerds Foekens (gehuwd met sybrigje jans altena)
koperHeere Ages Bakker (gehuwd met Atje Gerrits Kok)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1271Lanen 39Anne Sjoerds FoekensHarlingenschoolonderwijzerhuis (66 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-173Lanen 39Age Heeres Bakker, overleden op 30 september 183221 jr, kurassier, overleden Haarlem (hospitaal), zoon van Heere Ages Bakker, timmerman Laanen E 173/224, broer van minderjarige Antje, Klaaske, Gerrit, Leentje, Baukje en Trientje Heeres Bakker. Saldo fl. 266,97. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1271 Heere a BakkerHarlingenvan voren vernieuwd en verbeterd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-173Lanen 39Francina Nicolaas Webber... wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-173Lanen 39Heere Ages Bakker... 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-173; VT1839; kind: Age Heeres Bakker, geb 11 apr 1811, ged 28 apr 1811 Grote Kerk HRL, vader als: H. Aris B. ; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-173Lanen 39Jannetje Kikkert... Aagje Aris Bakker; BS huw 1822, huw 1835, ovl 1849; oud 41 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk E-173; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-173LaanenHeere Ages Bakker52 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
E-173LaanenJannette Kikkert41 jTexelv, protestant, gehuwd
E-173LaanenReyer J Feenstra13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-173LaanenBaukje Bakker13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-173LaanenTrijntie Bakker10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-173Lanen 39Idske van der Woude, overleden op 8 september 1847(Certificaat van onvermogen), 74 jr, geboren Surhuisterveen, overleden St. Odolphisteeg E 173, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-173Lanen 39Antje Faber, overleden op 18 december 1847(Certificaat van onvermogen), 27 jr, geboren Woudsend 20/11/1820, overleden St. Odolphisteeg E 173, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-173Lanen 39Ritske Eeltjes van der Vorm... 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-173Lanen 39Trijntje Klazes van der Zee... E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1271E-173 (de Lanen)Hendricus Roesterwoonhuis


1874 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 28 van 2 feb 1874
adressoortbedraggebruik
E-173Lanen 39koopaktefl. 4000huis E-173
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter (q.q.)
koperNicolaas Schaap


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3601E-165 (De Lanen)Nicolaas Schaapwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3601Lanen 39 (E-165)Bonefacius Jacobi


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 39 Bonifacius Jacobiwinkelier
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Lanen 39 Sijbrand Jacobikantoorbediende
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 39aG.Wafelaarhoutzager


1929 - kentekenadresnaam
B-14263
Lanen 39Hendrikus Jacobus Vogelaar


1932 - kentekenadresnaam
B-18032
Lanen 39Henderikus Vogelaar


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 39J. Jellema985Kruideniersw.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. Jellema328


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. Jellema328


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 39, HarlingenLanen 39 Speerstrazelfbediening


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 39H. (Hinderikus) Feenstra
  terug