Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 40 5-162 5-177 F-211 F-203
Naastliggers vanLanen 40
ten oostenLanen 42
ten zuidenSchritsen 33
ten westenLanen 38
ten noordende Lanen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMathijs Goverts


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0279r van 10 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMathijs Goverts


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0279r van 10 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0161r van 30 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZ strekkende achter tot op de oude Zuiderwalhuis met daarachter een ledige plaats
 
koperdr. Hero Wyarda, gehuwd metstads medicinae doctor1100-00-00 GG
koperHester Rogiers
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenCornelis Dircks
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenFreerck Jansen kuiper
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Yeme Rogiers, curator
verkoper q.q.Arjan Wierts, curatoren over
verkoper van 1/4Jan Rogiers
verkoper van 1/4Claes Rogiers
verkoper van 1/4Antie Rogiers, gehuwd met
verkoper van 1/4Pieter Claesenblokmaker
verkoper van 1/4Janneke Rogiers maior annis, gehuwd met
verkoper van 1/4Claes Thomas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHero Wyaerda, ordinaris stads-medicus x Hester Rogiers kopen een huis en ledige plaats daar achter zz. Lanen, strekkende tot op de Zuiderwal. Ten O. Cornelis Dirks, ten W. kuiper Freerck Jans. Grondpacht 4 1/2 st aan de Stad. Gekocht van (Yeme Rogiers en Arjan Wierts als geauthoriseerde curators over) Jan Rogiers voor 1/4, Claes Rogiers elk voor 1/4, Antje Rogiers x blokmaker Pieter Claesen voor 1/4, en Janneken Rogiers x Claes Thomas voor 1/4, voor 1100 gg.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendr. Hero Wyaerda


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0115v van 12 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Hero Wiaerda


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179r van 3 jan 1636 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZ strekkende tot aan de Schritsen [staat: zuidwal]1/4 huis en plaats
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperHester Rogiers van de Gavere, weduwe van
verkoperwijlen Herone Wiaarda
verkoper q.q.Hester Rogiers van de Gavere, moeder en voorstanderse van
verkoperHero Wiarda


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouue Amelant


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouue Douues Amelant


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0106v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis en hof
 
koper door niaarJan Hendrix en zijn broederijzerkramer1618-20-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
geniaarde koper van 1/2Iske Hoytes, broer van
geniaarde koper van 1/2Tiete Hoytes
opposant vereist borghuisman Wibren Jansen, curator over
opposant vereist borgClaes Jansen, en
opposant vereist borgPiter Jansen, kinderen van
opposant vereist borgwijlen Ulck
protesteert vanwege een hypotheekRobijn Egberts
naastligger ten oostenLubbert Gerryts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Antie Onnes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenLaes Dirx
naastligger ten westenEdger Douues
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperDouue Douues Amelant c.u.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0003v van 21 nov 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hendrix* ijzerkramer


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0019r van 6 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Schritsen NZhuis en ledige plaats daarachter en welgelegen erven op de Schritsen
 
koperAlbart Annes 1900-00-00 GG
koperGerrit Pyters Tiuchsel
koperCornelis
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
gebruikerDouwe Douwes
naastligger ten oostenDouwe Jacobs
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenEdger Douwes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan Hendricksijzerkramer


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0251v van 21 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet nagelaten huis van dr. Wiaerda


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047r van 17 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenwijlen dr. Wiarda


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZ strekkende achter tot aan de Schritsen4/5 [staat: 2/3 en 2/5 van 1/3] huis en hof
 
koperPieter Gerrits Middachten equipagemeester1105-05-10 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenRoeloff Pybes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPieter Sonderlant
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/3Gerrit Pieters Tiuksel
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Cornelis Boncq, samen met
verkoper van 1/3Tied Jans
verkoper van 1/15Willem Jansen Trompetter
verkoper van 1/15Cornelis Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gerrits Middachten, equipagemeester bij de Admiraliteit, koopt 2/3, en 2/5 van 1/3 van een huis en hof, zz. Lanen, strekkende tot aan de Schritsen. Met vrij op- en afslag naar achteren en voren. Ten O. Roeloff Pybes en Edger Douwes, ten W. Pieter Sonderlant. Grondpacht 4 1/2 st. Als de koper iets wil bouwen naast het huis van Edger Douwes mag hij zijn balken in diens westmuur leggen. Gekocht van Gerrit Pieters Tiuksel voor 1/3, van erven Willem Cornelis Boncq en Tied Jans voor 1/3, en van Willem Jansen Trompetter en Cornelis Alberts elk voor 1/5 van 1/3, voor 1105 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003raa van 13 nov 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZ strekkende achter tot aan de Schritsen1/5 [staat: 3/5 van 1/3] huis en hof
 
biederMiddachten equipagemeester276-08-06 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenRoeloff Pybes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenPieter Sonderlant
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Jan Allerts, curator overschipper op Terschelling
verkoper van 1/5de nagelaten wezen van Hendrik Jans Prins
verkoper q.q.Willem Jansen Trompetter, curator
verkoper q.q.Cornelis Alberts, curatoren over
verkoper van 1/5de onmondige kinderen van Jan Gerrits Moy
verkoper van 1/5Maike Gerrits voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Folkert Alberts Vos


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027v van 19 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMiddachten equipagemeester


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0102v van 16 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerryt Middagten


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0042r van 4 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Gerryt Middachten


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLanen


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Schritsen NZhuis en tuin
 
koperGerhardus Acker, ennotaris700-00-00 CG
koperJan Dircksen mr. metselaar
naastligger ten oostenCornelis Claasen
naastligger ten oostenAndries Hansen
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenTjepke Alberts c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Edger Douwes
naastligger ten noordenLanen
verkoperGerrit Bernders Middaghtenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerardus Acker, notarius publicus, en mr. metselaar Jan Dirksen kopen huis en hof strekkende van de Lanen tot aan de Schritsen, met vrije opslag zowel voor als achter. Ten O. Cornelis Claasen en Andries Hansen, ten Z. de Schritsen, ten W. resp. de koper [Lanen], Tjepke Alberts [dwarshuis tussen Lanen en Schritsen] en erven Edger Douwes (nu van Eelke Lieuwes) [Schritsen], ten N. de Lanen. Als de kopers willen bouwen naast het huis van Eelke Lieuwes, dan mogen ze de balken op diens oostelijke muur leggen. Gekocht van koopman Gerrit Bernardus Middachten voor 700 cg.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0379v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Dirx mr. metselaar


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105v van 28 mei 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Dirxen mr. metselaar


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0033v van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Dirx metselaar


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-162Lanen 40huis
eigenaarJan Dircks
gebruikerJan Dircks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-162Lanen 40huis
eigenaarJan Dirks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-162 Lanen 40huis
eigenaarJan Dirks
gebruikerJan Sytses cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-162 Lanen 40huis
eigenaarJan Dirks
gebruikerwed. Tjeerd Bentes c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0123v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Jansen mr. metselaar


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-162 Lanen 40Johannes Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-162 Lanen 40huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerJohannes Jansen cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175r van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperOeds Gijsberts, gehuwd metmr. bontwever450-00-00 CG
koperAkke Werps
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenSybout Buma
naastligger ten zuidenJelle Jetses
naastligger ten westenRomke Jansen
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Jansenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Gijsberts, mr. bontwever x Akke Werps koopt een huis zz. Lanen. Grondpacht 1 cg 8 st aan de Stad. Ten O. Sibout Buma, ten Z. Jelle Jetses, ten W. Romke Jansen, ten N. die straat. Gekocht van mr. metselaar Dirk Jansen voor 450 cg.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanenhuis
 
aanhandelaarFokke Oenes, gehuwd metbontwever25-00-00 CG
aanhandelaarAttje Ages
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oosten*burgerhopman Sybout Buma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden*Lanen en straat
verkoperOeds Gijsberts, gehuwd metvarensgezel
verkoperAttje Worps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Gijsberts x Attje Werps verwandelt zijn huis op de Lanen voor dat van Focke Oenes x Attje Ages in de Hoogstraat en krijgt 25 cg. toe.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0177r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperWieger Jarigs, gehuwd metmr. damastwever540-00-00 CG
koperTrijntje Reidses
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurder voor 10 jarenFokke Oenes c.u.mr. bontwever28-00-00 CG
naastligger ten oostenburgerhopman Syboud Buma
naastligger ten zuidende weduwe van Jelle Jetzes
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperFokke Oenes, gehuwd metmr. bontwever
verkoperAttje Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWyger Jarigs, mr. damastwever x Trijntie Reytses koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Sybout Buma, ten Z. wd. Jetse Jelles, ten W. Romke Jans, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. bontwever Fokke Oenes x Attje Ages.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0126v van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZ1/2 huis
 
koperSjoerd Andries huistimmerman315-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenSybout Buma
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Trijntje Reytses, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Wyger Jaerigs
verkoper q.q.Minne Claases Blok, curator overkoopman
verkoper van 1/10Jarig Wygers
verkoper van 1/10Hittje Wygers
verkoper van 1/10Taeke Wygers
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van resp.
verkoper van 1/10Doede Wygers
verkoper van 1/10Doettje Wygers meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Andries, huistimmerman, koopt na niaar ratione sanguinis, een 1/2 huis, zz. Lanen. Ten O. Sybout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. Romke Jans, ten N. de Lanen. Gekocht van Trijntie Reytses wv Wyger Jarigs, voor 1/2.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0145r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZ1/2 huis
 
koperLyckle Reidses mr. verver220-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderTrijntje Edsgers c.s.
naastligger ten oostenSybout Buma
naastligger ten zuidenJetse Jelles
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperSjoerd Andrieshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLyckle Reidses, mr. verwer


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0128v van 17 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperPyter Pyters van der Meulen, gehuwd met725-00-00 CG
koperFettje Jans Medalen onder Aalsum
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybout Buma
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenRomke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperSjeuwke Hendriks, gehuwd met
verkoperCornelis Geerts Knolstokersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Pyters v.d. Meulen x Fettje Jans koopt huis zz. Lanen. Ten O. Sybout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. Romke Jans, ten N. de Lanen. Gekocht van Sjieuwke Hendriks x Cornelis Geerts Krol.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0137r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenD. Fenema


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0246v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperJan Bolman koopman350-00-00 GG
koperAlbert Bolman koopman
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderSymon Jans
huurderDiederik Hendriks
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybout Buma
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Romke Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperFettie Jans Medalen, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Pieters van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Albert Bolman kopen een huis zz. Lanen, als huurders bewoond door Symon Jans en Diederik Hendriks. Ten O. erven Sybout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. erven Romke Jans, ten N. de Lanen. Grondpacht 28 st. Gekocht van Fettie Jans Medalen wv Pieter Pieters v.d. Meulen, voor 350 gg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0208v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperSipke van Sloten, gehuwd metkoopman150-00-00 GG
koperMaike Jacobs Kok
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurder voorste gedeelteHendrik Pieters 21-00-00 CG
huurder achterkamerde weduwe van Pieter gleibakker23-00-00 CG
huurder bovenJantje 0-06-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibout Buma
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westenHarmen Gonggrijp
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 3/4burgersergeant Albert Bolman
verkoper van 1/4Christina Briel, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Bolman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke van Slooten x Maike Jacobs Kok koopt een huis c.a. zz. Lanen. Het voorste deel is verhuurd aan Hendrik Pieters, het achterste deel aan wd. gleibakker Pieter, en boven aan Jantje? Ten O. erven Sibout Buma, ten Z. Jetse Jelles, ten W. Harmen Gonggrijp, ten N. de Lanen. Gekocht van Albert Bolman voor 3/4, en Christina Briel wv Jan Bolman voor 1/4, voor 150 gg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0264r van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDoeke Veenema


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0072r van 21 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Sipke van Slooten


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0158r van 14 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van S. van Slooten


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0026r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 40Lanen ZZhuis
 
koperHarmen Homeulen koopman130-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurder voorkamerHendrik Faber 21-00-00 CG
huurder achterkamerDrevus Pieters 22-00-00 CG
huurder voorbovenkamerTjerk Pieters 15-12-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Homeulen
naastligger ten zuidenJetze Jelles
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Wijngaarden
naastligger ten noordenLanen
verkoperMaayke Jacobs Kock, weduwe van
verkoperwijlen Sipke van Slooten


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0104ar van 23 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doeke Venema


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0117r van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen Homeulen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0140r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Homeulen*


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0044v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. Homeulen


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0346r van 21 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. Homeulen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-177 Lanen 40Harmen Homeulen2-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Aaltje Sakes... aug 1809, quit. no. 11 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Harmen Homeulen... wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-210, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-211, gebruikers zijn Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw, Albert Bruining, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Jan Durks Wijngaard... bruid. 1811, meester kleermaker in 1817; BS huw 1811, huw 1815, huw 1817, ovl 1834; gebruiker wijk F-211, kleermaker; medegebruikers Aaltje Sakes, naaivrouw, Albert Bruining; eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-211Lanen 40Harmen Homeulen Jan Wijngaarden kleermaker
F-211Lanen 40Aaltje Sakes naayvrouw
F-211Lanen 40Albert Bruining


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-211Lanen 40Geeske Martens Wijngaarden, overleden op 9 augustus 1825vrouw van Hendrik Westerhuis, mr. boendermaker (Laanen F 211), moeder van minderjarige Thomas Hendriks Westerhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1357Lanen 40Berend PolHarlingenkramerhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Aaltje J Fabergeb 1788 HRL, ovl 27 apr 1864 HRL, huwt met Jan Vlas, wonende te HRL. 1843, ovl wijk F-198, dv Jacob F, en Tettje Akkringa; BS ovl 1843; 1864 overlijdens; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-211; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Jan Jans Vlas... BS geb 1811, ovl 1813, huw 1840, ovl 1843; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk F-211; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-211LaanenJan Jans Brink [Vlas]53 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, korendrager
F-211LaanenAaltie Jacobs Faber54 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-211LaanenJan Jans Brink [Vlas]18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-211LaanenTetje Jans Brink [Vlas]14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1357F-211 Berend PolHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-211Lanen 40Jan Vlas, overleden op 2 oktober 184357 jr (geboren 17/8/1786), korendrager, overleden Laanen F 211, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 145) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-211Lanen 40Albert Jans Bruining... HRL 1811, BS huw 1821, huw 1840, ovl 1858, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-195; gebruiker van wijk F-211; medegebruikers Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw; eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1357F-211 (Lanen)Joachim IJ. Huizingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1357F-203 (De Lanen)Jan Huizingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1357Lanen 40 (F-203)Johannes W. Drostwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 40 Herke Plantingamelktapper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 40H.Plantengamelktapper
Lanen 40aF.Radsmapakhuisknecht


1931 - kentekenadresnaam
B-16749
Lanen 40Taeke Strandstra


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 40, HarlingenLanen 40T. Strandstrarijwielhandel


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 40J.E. (Jan) v.d. Tuin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 40rijksmonument 20511
  terug