Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 43
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 436-095 6-092 E-189E-182


Naastliggers vanLanen 43
ten oostenLanen 45
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 41


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob slager


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0049r van 23 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenhet huis bewoond door Claes Claesen


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053r van 29 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob slager


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0050r van 18 nov 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Wybe Mellis


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189r van 17 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Cornelis


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0255v van 4 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0050v van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0011r van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 43Lanen NZ400‑00‑00 GGhuis
koper door niaarRemmert Hendriks, gehuwd met
koper door niaarJeltie Wybes
koper door niaarHendrik Wybes mede namens overige eigenaren
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
geniaarde koperFridts Pytters
naastligger ten oostenReyner Claessen
naastligger ten zuidenLanen en diept
naastligger ten westenRemmert Hendricx boendermaker
naastligger ten noordenRemmert Hendricx boendermaker
verkoperClaes Cornelisbakker
tekst in de margeRommert Hendricks als man en voocht van zijn huisvrou Jeltie Wybes, ende Hendrik Wybes in jusicio present, voor haar ende 't recht hebbende van de andere mede eigeners van de huisinghe cum annexis staende op de suidooster punt van de oliffsteigh, volgens acte van den 28en decembris jonghstleden, hier in judicio vertoont, versoeken ratione proximitatie 't niaer van de neffens geproclameerde huisinghe cum annexis, onder praesentatie om de eerste copers handen vrij cost- ende schadeloos te ontheffen, tot dien einde raeliter tellende consent-, roep- ende schrijffge;t, sampt 56e penning, met widers praesentatie om alle vordere wettelycke deboursementen, na overleveringe van specificatie ende daerop gedane diminutien tot taxatie van den gerechte te betalen, versoekende onder dese paesentatie en paestatie adjudicatie in forma, ende in cas van oppositie daertoe contenderende.
tekst in de margeDen niaernemers 't geproclameerde toegewesen, salffs de heerlicheyt deser Landschappe van Frieslant, d'stad Harlinghen ende een yder in't particulier sijn gerechticheyt. Actum in judicio den XXXen decembris 1659.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0084r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 43Lanen NZ650‑00‑00 CGhuis
koperWillem Gerrits Boontie c.u.
verpachter grondPals Bauckes 0‑14‑00 CG
huurder voor 5 jarenN. N. 23‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Blauwe Pott de Blauwe Pot
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenRembert Hendricx c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRembert Hendricx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gerryts Boontie koopt huis nz. Lanen. Ten O. 'de Blauwe Pott', ten W. de verkoper, ten Z. de Lanen. Gekocht van Rembart Hendrick.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0178r van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Gerrits Boontje


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 14vLanen 43Lijsbeth Boontief. 100-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Willem Gerrits Boontie


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Willem Boontje


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0162v van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0197v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219r van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0247r van 24 jun 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Willem Gerrits Boontje


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0104r van 3 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 43Lanen NZ bij de Sint Odophisteeg [staat: Odulphisteeg]120‑07‑00 GGhuis
koperJan Jansen, gehuwd metmr. glasmaker
koperMayke Dirx
huurderEke Boontjes
naastligger ten oostenJan Jansen Post schipper
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenRommert Jansen lakenbereider
naastligger ten noordenJan Jansen Post schipper
verkoperJan Sjoerds Schiere, gelastigde vankoopman
verkoperWybe Willems, eerstgerechtige crediteur vanmr. verver en koopman te Leeuwarden
verkoperEke Boontjes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095Lanen 43huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095Lanen 43huis
eigenaarJan Jansen
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035v van 21 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen mr. glasmaker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095Lanen 43huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0214v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJan Jansen glasmaker


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0174v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen glasmaker


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0228r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Jansen glasmaker


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0351r van 21 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen glasmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095Lanen 43huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
opmerkingpauper


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0191v van 29 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0067v van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 43Lanen NZ bij de Sint Odolphisteeg361‑07‑00 GGhuis
koperEke Jans Menalda, gehuwd metmr. bakker
koperAntie Poppes
naastligger ten oostenGosse Pieters schipper
naastligger ten zuidenLanen en diept
naastligger ten westenElske Huiberts
naastligger ten noordenGosse Pieters schipper
verkoper van 1/4Jan Jansenmr. glasmaker te Makkum
verkoper van 1/4Dirk Jansenmr. glasmaker
verkoper van 1/4Hiltie Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/4Minne Pieters
verkoper van 1/4Aukjen Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/4Broer Wyberens


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095Lanen 43huis
eigenaarEeke Jansen
gebruikerYnske Symons
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0070v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosse Pieters Persijn


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0121v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEeke Menalda


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0059r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 43Lanen NZ bij de Sint Odolphisteeg221‑21‑00 GGhuis
koperClaas Yedes Wijngaarden, gehuwd met
koperPleuntie Annes
huurderIJsbrand Thomas c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van G. P. Persijn commissaris
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordende weduwe van G. P. Persijn commissaris
verkoperJan Menalda
verkoperPoppe Menaldamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Yedes Wijngaarden x Pleuntie Annes Zijlstra koopt een huis nz. Lanen omtrent de Sint Odolphisteeg, verhuurd aan IJsbrand Thomas. Met beschrijving. Ten O. en N. wd. commissaris Gosse Pieters Persijn, ten Z. de straat en diept. Gekocht van mr. bakkers Jan- en Poppe Menalda, voor 221 gg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0193v van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenvroedsman Claas Wijngaarden


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0043r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Klaas Wijngaarden


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0015r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Odolphisteeg 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0018v van 18 mrt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 43Lanen NZ bij de Odolphisteeg300‑00‑00 CGhuis
koperHartman Sybrens, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperBaukje Clases Wijngaarden
huurderArjen Arjens 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBarend Hylkes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBarend Hylkes
verkoperClaas Dirks, gehuwd metvarenspersoon
verkoperAafke Clases Wijngaarden
erflaterwijlen Pleuntje Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHartman Sybrens, mr. scheepstimmerman x Baukje Claeses Wijngaarden koopt een huis nz. Lanen, bij de Sint Odolphisteeg. Het is door de verkoper geerfd van zijn schoonmoeder Pleuntje Annes Zijlstra x Claes Yedes Wijngaarden. Ten O. en N. Barent Hylkes, ten Z. de straat en diept, ten W. ?. Gekocht van varend persoon Claas Dirks x Aefke Clases Wijngaarden.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0043r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0096v van 17 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 43Lanen NZ300‑00‑00 CGhuis
koperClaas Dirks varensgezel
naastligger ten oostenBarend Hylkes
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenHendrik Meyer
naastligger ten noordenBarend Hylkes
verkoperHartman Sybrensmr. scheepstimmerman


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0227r van 23 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenHartman Sybrens


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0198v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan C. van der Molen c.s.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0202r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claas Dirks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-092, pag. 134Lanen 43Claas Dirks1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-189Lanen 43Claas Dirksovl voor 1815; C.D. erven eigenaar van wijk E-189; gebruiker Siebren H. Jouwstra, timmerknegt, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-189Lanen 43Siebren Hartmans Jouwstra... Wybes; huw Grote Kerk HRL 1801, 1808, BS huw 1814, huw 1815, ovl 1827, ovl 1890; gebruiker van wijk E-189, timmerknegt, eigenaar is Claas Dirks erven, 1814. (GAH204); S.H.J. en Baukje B. Henstra, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-189Lanen 43Claas Dirks ervenSiebren H Jouwstra timmerknegt


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 126a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-189Lanen 43Coenraad Bastiaans Hoek, overleden op 17 augustus 1820zoon van afwezige Bastiaan Hoek, zeevarende (op reis naar Groenland) en Dieuwke Hartmans Hoek (Laanen E 189), broer van minderjarige Hartman Bastiaans Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1277Lanen 43IJsbrand Gooitzens FeenstrataskerHarlingenhuis (75 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-189Lanen 43Aaltje Alderts... moeder ovl 27 mei 1829; BS huw 1831, ovl 1846; oud 38 jaar, geb Wervershoof, wonende te HRL. 1839, wijk E-189; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-189Lanen 43Arend Sterk... Antje Meerbeek; BS huw 1831 1846 overlijdens; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-189; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-189LaanenArend Sterk31 jkleermakerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
E-189LaanenAaltie Alderts38 jWervershoofdv, rooms katholiek, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-189Lanen 43Oene Bouwes Spoelstrageb 18 dec 1797 Leeuwarden, ovl 20 dec 1870 HRL, huwt met Tjitske Feits, DG, Vst 30 mei 1857 uit Drachten, zv Bouwe S, en Hijlkje de Wilde; BS ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-189


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1277de Lanen E-189Sipkje A. Koolker wed. G.W. Vellingawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1277De Lanen E-182Neeltje Poppes Vellingawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1277Lanen 43 (E-182)Paulus H. Kerstelwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Lanen 43Wed. Johannes Rump


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 43 Jacobus Johs. Houtsmapostbodef. 500f. 600


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 43S. (Sijbrigje) Visser
  terug