Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 43
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 43 6-095 6-092 E-189 E-182
Naastliggers vanLanen 43
ten oostenLanen 45
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 41


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob slager
1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0049r van 23 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenhet huis bewoond door Claes Claesen
1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053r van 29 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob slager
1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0050r van 18 nov 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Wybe Mellis
1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189r van 17 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Cornelis
1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0255v van 4 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0050v van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0011r van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZhuis
 
koper door niaarRemmert Hendriks, gehuwd met400-00-00 GG
koper door niaarJeltie Wybes
koper door niaarHendrik Wybes mede namens overige eigenaren
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
geniaarde koperFridts Pytters
naastligger ten oostenReyner Claessen
naastligger ten zuidenLanen en diept
naastligger ten westenRemmert Hendricx boendermaker
naastligger ten noordenRemmert Hendricx boendermaker
verkoperClaes Cornelisbakker
tekst in de margeRommert Hendricks als man en voocht van zijn huisvrou Jeltie Wybes, ende Hendrik Wybes in jusicio present, voor haar ende 't recht hebbende van de andere mede eigeners van de huisinghe cum annexis staende op de suidooster punt van de oliffsteigh, volgens acte van den 28en decembris jonghstleden, hier in judicio vertoont, versoeken ratione proximitatie 't niaer van de neffens geproclameerde huisinghe cum annexis, onder praesentatie om de eerste copers handen vrij cost- ende schadeloos te ontheffen, tot dien einde raeliter tellende consent-, roep- ende schrijffge;t, sampt 56e penning, met widers praesentatie om alle vordere wettelycke deboursementen, na overleveringe van specificatie ende daerop gedane diminutien tot taxatie van den gerechte te betalen, versoekende onder dese paesentatie en paestatie adjudicatie in forma, ende in cas van oppositie daertoe contenderende.
tekst in de margeDen niaernemers 't geproclameerde toegewesen, salffs de heerlicheyt deser Landschappe van Frieslant, d'stad Harlinghen ende een yder in't particulier sijn gerechticheyt. Actum in judicio den XXXen decembris 1659.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0084r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZhuis
 
koperWillem Gerrits Boontie c.u.650-00-00 CG
verpachter grondPals Bauckes 0-14-00 CG
huurder voor 5 jarenN. N. 23-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Blauwe Pott
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenRembert Hendricx c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRembert Hendricx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gerryts Boontie koopt huis nz. Lanen. Ten O. 'de Blauwe Pott', ten W. de verkoper, ten Z. de Lanen. Gekocht van Rembart Hendrick.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0178r van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Gerrits Boontje
1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 14vLanen 43Lijsbeth Boontief. 100-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Willem Gerrits Boontie
1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Willem Boontje
1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0162v van 1 mei 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0197v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219r van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0247r van 24 jun 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Willem Gerrits Boontje
1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0104r van 3 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZ bij de Sint Odophisteeg [staat: Odulphisteeg]huis
 
koperJan Jansen, gehuwd metmr. glasmaker120-07-00 GG
koperMayke Dirx
huurderEke Boontjes
naastligger ten oostenJan Jansen Post schipper
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenRommert Jansen lakenbereider
naastligger ten noordenJan Jansen Post schipper
verkoperJan Sjoerds Schiere, gelastigde vankoopman
verkoperWybe Willems, eerstgerechtige crediteur vanmr. verver en koopmanLeeuwarden
verkoperEke Boontjes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095Lanen 43huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095Lanen 43huis
eigenaarJan Jansen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035v van 21 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen mr. glasmaker
1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095 Lanen 43huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0214v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJan Jansen glasmaker
1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0174v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen glasmaker
1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0228r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Jansen glasmaker
1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0351r van 21 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen glasmaker
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095 Lanen 43huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
opmerkingpauper


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0191v van 29 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0067v van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZ bij de Sint Odolphisteeghuis
 
koperEke Jans Menalda, gehuwd metmr. bakker361-07-00 GG
koperAntie Poppes
naastligger ten oostenGosse Pieters schipper
naastligger ten zuidenLanen en diept
naastligger ten westenElske Huiberts
naastligger ten noordenGosse Pieters schipper
verkoper van 1/4Jan Jansenmr. glasmakerMakkum
verkoper van 1/4Dirk Jansenmr. glasmaker
verkoper van 1/4Hiltie Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/4Minne Pieters
verkoper van 1/4Aukjen Jansen, gehuwd met
verkoper van 1/4Broer Wyberens


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-095 Lanen 43huis
eigenaarEeke Jansen
gebruikerYnske Symons
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0070v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosse Pieters Persijn
1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0121v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEeke Menalda
1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0059r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZ bij de Sint Odolphisteeghuis
 
koperClaas Yedes Wijngaarden, gehuwd met221-21-00 GG
koperPleuntie Annes
huurderIJsbrand Thomas c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van G. P. Persijn commissaris
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordende weduwe van G. P. Persijn commissaris
verkoperJan Menalda
verkoperPoppe Menaldamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Yedes Wijngaarden x Pleuntie Annes Zijlstra koopt een huis nz. Lanen omtrent de Sint Odolphisteeg, verhuurd aan IJsbrand Thomas. Met beschrijving. Ten O. en N. wd. commissaris Gosse Pieters Persijn, ten Z. de straat en diept. Gekocht van mr. bakkers Jan- en Poppe Menalda, voor 221 gg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0193v van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenvroedsman Claas Wijngaarden
1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0043r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Klaas Wijngaarden
1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0015r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0018v van 18 mrt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZ bij de Odolphisteeghuis
 
koperHartman Sybrens, gehuwd metmr. scheepstimmerman300-00-00 CG
koperBaukje Clases Wijngaarden
huurderArjen Arjens 30-00-00 CG
naastligger ten oostenBarend Hylkes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBarend Hylkes
verkoperClaas Dirks, gehuwd metvarenspersoon
verkoperAafke Clases Wijngaarden
erflaterwijlen Pleuntje Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHartman Sybrens, mr. scheepstimmerman x Baukje Claeses Wijngaarden koopt een huis nz. Lanen, bij de Sint Odolphisteeg. Het is door de verkoper geerfd van zijn schoonmoeder Pleuntje Annes Zijlstra x Claes Yedes Wijngaarden. Ten O. en N. Barent Hylkes, ten Z. de straat en diept, ten W. ?. Gekocht van varend persoon Claas Dirks x Aefke Clases Wijngaarden.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0043r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0096v van 17 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 43Lanen NZhuis
 
koperClaas Dirks varensgezel300-00-00 CG
naastligger ten oostenBarend Hylkes
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenHendrik Meyer
naastligger ten noordenBarend Hylkes
verkoperHartman Sybrensmr. scheepstimmerman


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0227r van 23 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenHartman Sybrens
1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0198v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 45, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan C. van der Molen c.s.
1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0202r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claas Dirks
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-092 Lanen 43Claas Dirks1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-189Lanen 43Claas Dirksovl voor 1815; C.D. erven eigenaar van wijk E-189; gebruiker Siebren H. Jouwstra, timmerknegt, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-189Lanen 43Siebren Hartmans Jouwstra... Wybes; huw Grote Kerk HRL 1801, 1808, BS huw 1814, huw 1815, ovl 1827, ovl 1890; gebruiker van wijk E-189, timmerknegt, eigenaar is Claas Dirks erven, 1814. (GAH204); S.H.J. en Baukje B. Henstra, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-189Lanen 43Claas Dirks ervenSiebren H Jouwstra timmerknegt


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-189Lanen 43Coenraad Bastiaans Hoek, overleden op 17 augustus 1820zoon van afwezige Bastiaan Hoek, zeevarende (op reis naar Groenland) en Dieuwke Hartmans Hoek (Laanen E 189), broer van minderjarige Hartman Bastiaans Hoek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1277Lanen 43IJsbrand Gooitzens FeenstraHarlingentaskerhuis (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-189Lanen 43Aaltje Alderts... moeder ovl 27 mei 1829; BS huw 1831, ovl 1846; oud 38 jaar, geb Wervershoof, wonende te HRL. 1839, wijk E-189; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-189Lanen 43Arend Sterk... Antje Meerbeek; BS huw 1831 1846 overlijdens; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-189; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-189LaanenArend Sterk31 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, kleermaker
E-189LaanenAaltie Alderts38 jWervershoofdv, rooms katholiek, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-189Lanen 43Oene Bouwes Spoelstrageb 18 dec 1797 Leeuwarden, ovl 20 dec 1870 HRL, huwt met Tjitske Feits, DG, Vst 30 mei 1857 uit Drachten, zv Bouwe S, en Hijlkje de Wilde; BS ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-189


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1277E-189 (de Lanen)Sipkje A. Koolker wed. G.W. Vellingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1277E-182 (De Lanen)Neeltje Poppes Vellingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1277Lanen 43 (E-182)Paulus H. Kerstelwoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Lanen 43Wed. Johannes Rump


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 43 Jacobus Johs. Houtsmapostbode
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 43S. (Sijbrigje) Visser
  terug