Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 46
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 46 5-159 5-174 F-208 F-200


Huisnaam in: 1639
Gebruik:
Naam: het klaverblad
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanLanen 46
ten oostenWoudemansteeg 2
ten zuidenWoudemansteeg 2
ten westenLanen 44
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 46Woudemanssteeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0006v van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0082v van 29 jan 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0340r van 9 jan 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0464r van 14 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0466v van 28 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0119r van 15 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 46Lanen ZZ op de noordwest hoek van de Jan Woudmanssteeghuis
 
koperJohannes Pyters, gehuwd metbakker480-00-00 GG
koperAncke Gerloffs
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidenJan Breda
naastligger ten westenHendrick Jans koekbakker
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperFrans Martens Kyll, gehuwd met
verkoperIda Baerdt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Pyters, bakker x Ancke Gerloffs kopen een huis op de Lanen op de noordwester hoek van Jan Woudmans steeg. Ten O. de steeg, ten Z. Jan Breda ofte d'camer, ten W. Hendrick Jans koekebakker, ten N. de straat en het diept. Grondpacht 8 st. Gekocht van Frans Martens Kyll x Yda Baerdt voor 480 gg.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0162r van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Frans schoenmaker
1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0095v van 28 sep 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 46Lanen ZZ [staat: noordwesthoek Jan Woudmanssteeg]huis
 
koperPieter Cornelis, gehuwd met640-00-00 GG
koperJelcke Rinckes
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenJan Woudmanssteeg
naastligger ten zuidenhuis en kamer van wijlen Bauck Sydtses
naastligger ten westenHendrick Janssen koekbakker
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperJohannes Pieters, gehuwd metbakker
verkoperAncke Gerloffts


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0061v van 13 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 46Lanen ZZhuis, strekkende achter aan Tierck Alberts huis
 
koperTyomme Syoerdts, gehuwd met520-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-17-00 CG
bewonermr. Sibrant c.u.chirurgijn
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Hessels hinxtevanger
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Gerryts, gehuwd met
verkoperApolonia Jans


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0100r van 18 apr 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0002r van 14 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Pyter Cornelis bakker
1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0047v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPiter Cornelis* bakker
1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0210r van 1 mrt 1646 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Cornelis bakker
1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0218r van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Cornelis bakker
1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0147v van 21 sep 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 39, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenweduwe Jancke Bottes
1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0005r van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen Pieter Cornelis bakker
1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004v van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 46Lanen ZZ hoek Woudemansteeg6/8 huis
 
koperClaas Minnes c.u.1200-11-11 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
huurderWybe Fransen c.u.85-00-00 GG
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidenBotte leertouwer
naastligger ten westende erfgenamen Pieter Cornelis bakker
naastligger ten noordenLanen
verkoperde erfgenamen Pieter Cornelis c.u.bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Minnes koopt 6/8 deel van een huis op de hoek van de Jan Woudmanssteeg, zz. Lanen. Ten O. die steeg, ten W. het andere huis van de verkoper, ten Z. leertouwer Botte, ten N. de Lanen. Het achterhuis mag niet anders gebouwd worden als op de rooilijn, en de ledige plaets mag niet bebouwd worden. Gekocht van de mede-erven bakker Pieter Cornelis voor 1200 cg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet 1/8 huis gekocht door Wybe Fransen
1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002va van 22 jan 1665 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 46Lanen ZZ1/8 huis
 
koperWybe Fransen bakker1200-11-10 GG
naastligger ten oostenWoudemansteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Jan Joris, voorstander van
verkoperde nagelaten zoon van Rintje Albarts, mede erfgenaam van
erflaterwijlen Pieter Cornelisbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Joris als voorstander van de nagelaten zoon van wl. Rintje Albarts, mede erfgenaam van wl. bakker Pieter Cornelis, 1/8 huis op de Lanen, nu bewoond door bakker Wybe Fransen. Geboden voor het gehele huis 1200 GG 11 st 10 pn en niet verhoogd.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0100r van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Fransen bakker
1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 22vLanen 46Wybe Fransen, bakkerf. 2500-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0087r van 8 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Fransen
1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0070v van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Wybe Fransen mr. bakker
1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0337v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybe Fransen
1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0100r van 13 feb 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[als huurder] Lieuwe Jilderts* bakker
1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0139v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEelke Lieuwes
1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0159r van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 46Lanen ZZ hoek Woudemanssteeghuis met kelder en bakhuis
 
koperTjeerd Bentes, gehuwd metmr. bakker382-00-00 GG
koperTrijntie Tjaitses
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
huurderLieuwe Jilderts c.u.mr. bakker62-00-00 CG
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidenEelke Lieuwes
naastligger ten westenAtse Hiddes
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/5Sybe Aukessmalschipper
verkoper van 1/5Tjerk Ewerts, vader/voorstander van
verkoper van 1/5Reinuke Tjerx
verkoper van 1/5Allert Aukeszeevarende
verkoper van 1/5Trijntie Aukes, gehuwd met
verkoper van 1/5Sjoerd Seyes
verkoper van 1/5Claes Aukeszeevarende
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Bentes [Boncq] koopt huis met kelder en bakhuis erachter, hoek Woudemanssteeg, zz. Lanen. Ten O. deze steeg, ten Z. Eelke Lieuwes, ten W. Atse Hiddes, ten N. de Lanen. Gekocht van smalschipper Sybe Auckes voor 1/5, Reinouke Tjerx voor 1/5, Allert Aukes voor 1/5, Trijntje Aukes x Sjoerd Feyes voor 1/5 en Claes Aukes voor 1/5 deel, voor 382 gg.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0236r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTieerd Bentes Boncq mr. bakker
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159Lanen 46huis
eigenaarTieerd Bentes
gebruikerSipke Hennes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0292r van 14 feb 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTieerd Bentes Bonk c.u.mr. bakker
1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159Lanen 46huis
eigenaarTieerd Bentes
gebruikerClaes Pieters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159 Lanen 46huis
eigenaarTjeerd Bentes
gebruikerClaes Pyters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0259v van 4 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 46Lanen ZZ [staat: Woudemansteeg WZ]huis en tuin
 
koperKeimpe Hoites, gehuwd metmr. bakker1000-00-00 CG
koperFroukjen Wybrens
verpachter grond huisde stad Harlingen0-08-00 CG
verpachter grond tuinde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenWoudmanssteeg
naastligger ten zuidenKeimpe Buwes
naastligger ten zuidenJan Hessels
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Dirx
naastligger ten westensteeg vanbode
naastligger ten noordenLanen
verkoperTrijntje Tjaitses, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Bentes Boncq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCeimpe Hoites [Reidsma], mr. bakker x Froukjen Wybrens Wijngaarden koopt huis met een tuin ten Z., op de hoek van de Woudmanssteeg, zz. Lanen. Ten O. die steeg, ten Z. Keimpe Buwes en Jan Hessels, ten W. wd. Hendrik Dirx en de in- en uitgang van de bode v.d. Geest, ten N. de Lanen. Ten N. van de tuin is een steegje waardoor in- en uitgang en op- en afslag, dat ook bij het huis van v.d. Geest behoort en dat daar ook moet blijven. Gekocht van Trijntje Tjadses, laatst wd. Tjeerd Bentes Boncq, mr. backer, voor 1000 cg.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0335v van 1 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKeimpe Hoytes mr. bakker
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159 Lanen 46huis
eigenaarKeimpe Hoytes
gebruikerKeimpe Hoytes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-159 Lanen 46Keimpe Hoytes, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-159 Lanen 46huis
eigenaarKeympe Hoytes
gebruikerKeympe Hoytes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0204v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHoite Keimpes
1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0301r van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 46Lanen ZZ hoek Woudemansteeghuis en bakkerij en naastgelegen tuin
 
koperRuurd Hessels Heerma, en zijn vader2450-00-00 CG
koperHessel Foppes Heerma mr. bakker
verpachter grond huisde stad Harlingen0-08-00 CG
verpachter grond tuinde stad Harlingen0-08-00 CG
huurderClaas Ykes Wyga
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenHooyte Keimpes Reidsma
naastligger ten noordenLanen
verkoperHooyte Keimpes Reidsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Hessels Heerma, mr. bakker, koopt huis en bakkerij zz. Lanen, hoek Woudemanssteeg, met de tuin ernaast. Ten O. de steeg, ten W. de verkoper, ten Z. de Doopsgez. Gem., ten N. de Lanen. Gekocht van Hoite Keimpes Reidsma.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0227r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRuurd Heerma
1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0042v van 23 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 46Lanen op de hoek van de Woudemanssteeghuis, bakkerij met de tuin daar bezijden
 
koperCharles de Meulemeester, gehuwd met806-08-00 CG
koperElizabeth Willems
verpachter grond huisde stad Harlingen0-08-00 CG
verpachter grond tuinde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenB. Tuininga procureur
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperRuurd Hessels Heeremamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCharles de Meulemeester x Elisabeth Willems koopt huis zz. Lanen/hoek Woudemanssteeg. Ten O. de steeg, ten W. de procureur B. Tuininga, ten Z. de D.G. Gemeente, ten N. de Lanen. Er is een tuin ten Z. van het huis. Gekocht van mr. bakker Sjoerd Hessels Heerma.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0107r van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 46Lanen ZZ op de hoek van de Woudemanssteeghuis en bakkerij
 
koperJacob Oosterbaan bakkersknecht1245-00-00 CG
verpachter grond huisde stad Harlingen0-08-00 CG
verpachter grond tuinde stad Harlingen0-08-00 CG
huurderRienk Ruurds 65-00-00 CG
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenB. Tuininga procureur
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperCharles de Meulemeester, gehuwd met
verkoperElisabeth Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Oosterbaan, bakkersknegt te Sneek, koopt huis en bakkerij hoek Woudemanssteeg, met een tuin ernaast, zz. Lanen. Ten O. de steeg, ten W. de tuin van procureur Bartele Tuininga, ten Z. de D.G. Gemeente, ten N. de Lanen en diept. De in- en uitgang door een steegje ten N. van de tuin van het huis van Hendrik Smit zal zo moeten blijven en de ledige plaets aan de Woudemanssteeg mag niet worden bebouwd. Gekocht van Charles de Meulemeester x Elisabeth Willems, voor 1245 cg.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0164v van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Oosterbaan
1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0049v van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 46Woudemansteeg WZ hoek wijk F-208huis en bakkerij
 
koperBart Feddes koopman477-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-16-00 CG
huurderde erfgenamen van wijlen Christoffel Schreuder 75-00-00 CG
naastligger ten oostenWoudemansteeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenA. van der Zee
naastligger ten noordenLanen
verkoperJacob Oosterbaanmr. bakkerFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBart Feddes koopt huis zz. Lanen, wijk F-208. Ten O. de Woudemanssteeg, ten W. A. van der Zee, ten Z. de Doopsgezinde Gemeente, ten N. de Lanen. Gekocht van Jacob Oosterbaan, mr. bakker te Franeker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-174 Lanen 46Jacob Oosterbaan3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-208Lanen 46Bart Feddes van der Zee... huw 1816, ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk C-184, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-208; gebruiker Tjalke Koster wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-208, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-208Lanen 46Tjalke Jans Koster... Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1811, ovl 1818, huw 1821, ovl 1840, ovl 1876; wed. T.K. gebruiker van wijk F-208, gealimenteerd, gebruiker is Bart F. van der Zee, 1814. (GAH204); Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-208Lanen 46Bart F van der Zee Tjalke Koster wedgealimenteerd


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 28 van 10 mrt 1821
adressoortbedraggebruik
F-208Lanen 46koopaktefl. 220huis F-208
 
verkoperBart Feddes van der Zee
koperFoekje IJsbrands Brouwer


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-208Lanen 46Andele IJsbrands Brouwer, overleden op 10 november 1831Karremanstraat A 165, broer van Foekje (dag daarna overleden: was enige testamentair erfgenaam) en Hendrik IJsbrands Brouwer, mr. bakker Laanen F 208. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-208Lanen 46Foekje IJsbrands Brouwer, overleden op 11 november 1831Karremanstraat A 165, zuster van Hendrik IJsbrands Brouwer, mr. bakker Laanen F 208 (enige testamentair erfgenaam). Saldo fl. 80,65. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1346Lanen 46Hendrik IJsbrands BrouwerHarlingenbakkerhuis en erf (129 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-208Lanen 46Antje Andriesoud 45 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-208; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-208Lanen 46Hendrik IJsbrands Brouwer... huw 1821, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-262; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-208; VT1839; H. IJ.B. eigenaar van perceel nr. 1346 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 130, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
F-208Lanen 46H IJ Brouwer stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-208Lanen 46IJsbrand Brouwer, overleden op 18 december 18399 1/2 jr, overleden Laanen F 208. (CzOG nr. 88) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-208LaanenGeertruida de Vries17 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-208LaanenHendrik Brouwer52 jHarlingenm, protestant, gehuwd, bakker
F-208LaanenAntie Andries45 jJouwerv, protestant, gehuwd
F-208LaanenIJsbrand Brouwer9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-208LaanenWillem Brouwer6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-208LaanenFoekje Brouwer11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-208LaanenHielkje Brouwer4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-208Lanen 46Trijntje Boutsmageb 1 sep 1808 Sexbierum, huwt met Willem Jager, (gk), N.H., wrsh A tussen 1860-1880 Nieuwediep naar haar man; bev.reg. HRL 1851 wijk F-061, 208, 272, bev.reg. HRL 1860-80


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-208Lanen 46Hendrik IJsbrands Brouwer, overleden op 11 mei 1852bakker (Lanen F 208), vader van Janke, dienstmeid Witmarsum, Maaike (vrouw van Sieds Blok, metselaar), Foekje (vrouw van Hendrik B. de Vries, idem) en minderjarige willem en Hylkje Hendriks Brouwer (voogd is zwager Syds Blok). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - bewonersadresnaamgegevens
F-208Lanen 46Aukje Sanders van der Brug... Klaasen Kuiper op 11 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, wonende te HRL. dienstmeid. ovl wijk F-208, dv Sander Egberts vdB, en Waltje Sijbouts Attema; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1862; oud 44 jaar, geb Sneek ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1346F-208 (Lanen)Bauke van der Werfwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1346F-200 (De Lanen)Bauke van der Werfwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 46, HarlingenLanen 46L. Rijfkogelbeschuit, specialiteit in boterkoeken en kransjes


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1346Lanen 46 (F-200)Lodewijk Ale Rijfkogelwoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Lanen 46Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Rijfkogel op de Lanen.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 46 Lodewijk A. Rijfkogelbroodbakker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 46, HarlingenLanen 46L. RijfkogelVooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij, depot van


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 46L.Rijfkogelbakker


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 46, HarlingenLanen 46L. Rijfkogelbakkerij


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 46J. (Johannes) Rijfkogel


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 46rijksmonument 20513


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1346Lanen 46
  terug