Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 47
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 476-097 6-094 E-191E-184


Naastliggers vanLanen 47
ten oostende Bedelaarsteeg
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 45
ten noordenLanen 49


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 47Bedelaarssteeg ten oosten


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Mancke Philips


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0049r van 23 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende vrouw van het weeskind van Tyerck Hessels


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0050r van 18 nov 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Georgius Piphron


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189r van 17 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRogier Jansen de Cock


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0013v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Ede bakker


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0178r van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerben Gattjes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierck Andries wijdschipper


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0197v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219r van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0247r van 24 jun 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSierck Andries wijdschipper


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0277r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Reiners


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0086v van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Reiners


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097Lanen 47huis
eigenaarAndries Sierks
gebruikerwed. Sierk Andries
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0027r van 5 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097Lanen 47huis
eigenaarwed. Sierk Andries
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan28‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097Lanen 47huis
eigenaarAndries Zierks
gebruikerAndries Zierks
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0214v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Sjierx brouwer en koopman


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0286v van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoub burgemeester Nollides


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0174v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Andrys Sierks brouwer


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0351r van 21 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Andrys Sjerks brouwer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097Lanen 47huis
eigenaarAndrys Sierks
gebruikerAndrys Sierks
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-097 Lanen 47wed. Andries Sierks, bestaande uit 2 personen12‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-097Lanen 47huis
eigenaarAndries Sierks
gebruikerAndries Sierks
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0180v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 47Lanen NZ400‑00‑00 CGhuis
koperoud burgerkolonel Sybrand Camsma
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenGosse Pieters
naastligger ten noordenGosse Pieters
verkoperMeinte Andries Brouwercommissaris van het Grootveerschippers gilde op Amsterdam


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0190v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybren Feikes Camsma


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0193v van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMeinte Brouwer


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0043r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0028v van 19 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 47Lanen NZ104‑00‑00 GGhuis
koperWybrand Christiaans, gehuwd met
koperMarijke Claases
huurderWillem ten Sweegen 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Olinjus
naastligger ten noordende weduwe van Thomas IJsbrands
verkoper q.q.Hotze Romkes Binksma, executeurkoopman
verkoper q.q.Douwe Wytzes Vettevogel, executeurs van het testament en redders vankoopman
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybrand Christiaans x Mayke Claases koopt een huis nz. Lanen. Ten O. een steeg, ten W. wd. Olinjus, ten Z. de Lanen, ten N. Thomas IJsbrands. Gekocht van Feyke Sybrands Kamsma, vroedsman.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0227r van 23 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybrandus Christiaans


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-095 , pag. 97Lanen 47Wybrand Christiaans


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0198v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybrandus Christiaans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-094, pag. 134Lanen 47Wybrandus Christiaans2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-191Lanen 47Wybren Christiaans van Straaten... Grote Kerk HRL 1800, 1804, 1806, geb 1811, ovl 1821, huw 1822, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk E-191, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-191Lanen 47Wybren C van Straaten Wybren C van Straaten schipper


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 265 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-191Lanen 47Berber Johannes Bron, overleden op 7 augustus 1823dochter van Johannes Bron, timmermansknecht (Laanen E 191) en Sietske J. Gonggrijp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1279Lanen 47Johannes Hendriks BarontimmermansknegtHarlingenhuis (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-191Lanen 47Johannes Hendriks Baron... Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-191Lanen 47Pieter Douwes Siderius... Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1811, ovl 1843, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-191; gebruiker van wijk E-144, verwersknegt; eigenaar is M. vd Veen, 1814. (GAH204); P.D.S. en Anna Mijka Geis ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-191Lanen 47Sietske Gonggrijp... Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1822, ovl 1840, ovl 1850; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-191; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-191Lanen 47Johannes Baron stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-191LaanenJohannes Groenewoud26 jbakkersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
E-191LaanenEvertje Groenia25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-191LaanenAplonia Groenewoud5 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-191LaanenJohs. Hendriks Baron43 jhuistimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-191LaanenSytske Justinus Gonggrijp39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-191LaanenHendrik Baron12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-191LaanenJurjen Baron3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-191LaanenPetronella Baron5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 191 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-191Lanen 47Sietske Gonggrijp, overleden op 1 september 184040 jr, winkelierse, overleden Laanen E 191, vrouw van Johannes Baron, timmermansbaas, moeder van minderjarige Hendrik (13 jr), Petronella (5 jr) en Jurjen Johannes Baron (4 jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 282 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-191Lanen 47Jan Hendriks Postma, overleden op 17 december 1842overleden Laanen E 191, zoon van Hendrik B. Postma, blauwverversknecht (tekent 'Posthuma') en Grietje Stolstra, broer van minderjarige Hendrina Hendriks Postma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-191Lanen 47Rintje Gooitjes de Vries, overleden op 2 april 1848(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 7/2/1844), overleden Lanen E 191. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1279de Lanen E-191Jurjen Baronwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1279De Lanen E-184Hendrik van der Veenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1279Lanen 47 (E-184)Hendrik van der Veenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 47 Roelof van der Veenexportslagersknechtf. 600f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 47M. Meinsmastuurman
Lanen 47R. v/d Veenpakhuisknecht


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 47A. (Andries) Toering
  terug