Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 49
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 49 6-097 6-094 E-ong E-ong
Naastliggers vanLanen 49
ten oostende Bedelaarsteeg
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 45
ten noordenLanen 51


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-097Lanen 49huis
eigenaarAndries Sierks
gebruikerwed. Sierk Andries
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-097Lanen 49huis
eigenaarwed. Sierk Andries
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan28-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-097 Lanen 49huis
eigenaarAndries Zierks
gebruikerAndries Zierks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-097 Lanen 49huis
eigenaarAndrys Sierks
gebruikerAndrys Sierks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-097 Lanen 49wed. Andries Sierks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-097 Lanen 49huis
eigenaarAndries Sierks
gebruikerAndries Sierks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0180v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGosse Pieters


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 191v van sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 49Thomas IJsbrands x Trijntie Pieters koopt huis in een steeg die op de Lanen uitkomt, naast de bleeker? Jetse Jelles. Ten O. die steeg, ten W. Jetse Jelles, ten Z. Meinte Brouwer, ten N. Sybren Hylkes. Gekocht van de redders v.d. boedel van wl. Trijntie Jelles Menalda wv Gosse Pieters Persijn.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0028v van 19 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Thomas IJsbrands


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-094 Lanen 49Wybrandus Christiaans2-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-ongLanen 49Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1279Lanen 49Johannes Hendriks BaronHarlingentimmermansknegthuis (60 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1279E-191 (de Lanen)Jurjen Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1279E-184 (De Lanen)Hendrik van der Veenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1279Lanen 49 (E-ong)Hendrik van der Veenwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 49A.Ploegstraaardappelhandelaar


1932 - kentekenadresnaam
B-17963
Lanen 49Johannes Wijnandus Thiecke


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 49A. (Age) Olivier
  terug