Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 5 6-056 6-058 E-138 E-136
Naastliggers vanLanen 5
ten oostenLanen 7
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 3
ten noordenKleine Bredeplaats 21


aangrenzende stegensteeg
Lanen 5't Poortje ten oosten


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0071r van 30 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTomes Jansen Breda


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009r van 22 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTomas Jansen Breda


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0067v van 5 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThomas Jansen Breda


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0080v van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Thomas Jansen Breda


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0052r van 28 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJoannes Spannenburg bode bij de Admiraliteit


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0104r van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Spannenburg bode bij de Admiraliteit


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0155v van 24 okt 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Poortje WZ, hetvierkant plaatsje
 
koperSybren Sybrens, gehuwd metmr. tingieter155-00-00 CG
Auckjen Joostes Cuyk
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenSybren Sybrens, gehuwd metmr. tingieter
naastligger ten zuidenAuckjen Joostes Cuyk
naastligger ten westenJacob Aerts
naastligger ten noordenHendrick Formholt burgerLeeuwarden
verkoperHendrick FormholtLeeuwarden


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0072r van 17 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZhuis
 
koperUlbe Cornelis mr. schoenmaker330-00-00 CG
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenThomas Groenwolt
verkoperJohannis Spannenburg, weduwnaar van, en als voogd van hun kinderen,ordinaris bode van het Admiraliteits college
Auckjen Tjebbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Cornelis, mr. schoenmaker, koopt een huis nz. Lanen. Ten O. een steeg genaamd `t Poortje, ten Z. die straat, ten W. [hiet ingevuld], ten N. Thomas Groenewolt. Geen grondpacht. Gekocht van bode bij de Admiraliteit Johannes Spannenburg, voor zich en voor zijn kinderen bij wl. Auckjen Tjebbes, voor 330 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0164r van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenUlbe Cornelis mr. schoenmaker


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0264v van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenUlbe Cornelis Hollander


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0034v van 17 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Claes Stavast


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0348r van 17 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZ bij de Lange Pijphuis
 
koperReynalda 236-07-00 GG
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten westenN. N. kleermaker van het weeshuis
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordenThomas Groenewolt
Aucke Bremerman, curator van
Jan Stavast, weeskind
Maria Stavast, weeskinderen van
verkoperClaes Stavast


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0074v van 1 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZ huis
 
koperDoede Sickes, gehuwd methoosverkoper262-00-00 GG
Trijntie Gerrits
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJohannis
naastligger ten noordenTomas Groenwolt
verkoperJohanna de Jager, weduwe van
wijlen luitenant Westereems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Sickes, hoosverkoper x Trijntie Gerrits koopt huis nz. Lanen. Ten O. een steegje `t Poortje, ten Z. de straat, ten W. Johannes?, ten N. Tomas Groenwolt. Gekocht van Johanna de Jager wv ltn. Westereems?


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-056 Lanen 5huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerDoede Sickes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-056 Lanen 5huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-4-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035r van 15 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-056 Lanen 5huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerDoede Sickes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-056 Lanen 5huis
eigenaarDoede Sikkes
gebruikerDoede Sikkes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0086r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Doede Sikkes [staat: Sierks]


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296v van 17 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPoortje, het


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-056 Lanen 5wed. Doede Sikkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0185r van 3 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZhuis
 
koperPieter Reins Oosterbaan, gehuwd metschoolmeester800-00-00 CG
Antie Hanzes
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenRutger Goslings
naastligger ten noordenJohannes Taekes
verkoperPietje Pyters, weduwe van
wijlen Doede Sikkes


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0108v van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZhuis
 
koperJoost Zeeman, gehuwd metgerechtsbode400-07-00 GG
Trijntje Jans de Breed
huurderMartjen vroedvrouw [staat: goedvrouw]
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende weduwe van Rutger Goslings
naastligger ten noordenWytse Vettevogel
verkoperPieter van Arum, gehuwd metkoopman
Antje Hanses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Zeeman, geregtsboode x Trijntje Jans de Breed


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0217v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPoortje, het


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0041v van 27 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Joost Zeeman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0047v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik van der Mey


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0230v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Joost Zeeman


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0010r van 22 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZhuis
 
koperHarmanus Anthony, gehuwd met140-00-00 GG
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJohannes W. Vettevogel
verkoperHendrik van der Meymr. brouwer en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Anthony x Antje Rinses


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0166r van 26 mei 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZhuis
 
koperReyer Gosses, gehuwd metscheepstimmerbaas350-00-00 CG
kopersYebeltje Aukes
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westendiaconie
naastligger ten noordenJohannes Vettevogel
verkoperHarmanus Anthony, gehuwd met
verkopersAntje Rinses


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254r van 14 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0052v van 17 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 5Lanen NZhuis
 
koperMinne Lammerts van der Veen mr. verver336-15-00 CG
naastligger ten oostenPoortje, het
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten noordenJohannes Wytzes
Gerbrandus Pettinga, lasthebberkoopman
Jan Bertels, lasthebber vankoopman
verkoperwijlen Reyer Gosses, gehuwd geweest met
wijlen Ybeltje Aukes, en hun onmondige kinderen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0123r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMinne van der Veen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-058 Lanen 5Minne van der Veen2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-138Lanen 5Minne Lammerts van der Veen... huw 1818, ovl 1823, ovl 1825; eigenaar en gebruiker van wijk E-129, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-138, verfwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-144; gebruiker Pieter D. Siderius, verwersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-138Lanen 5Minne van der Veen M van der Veen verfwinkel


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 99 van 29 aug 1825
adressoortbedraggebruik
E-138Lanen 5koopaktefl. 200huis E-138
 
verkoperJan Lammerts van der Veen
koperPieter Douwes Siderius


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1242Lanen 5Pieter Douwes SideriusHarlingenverwerhuis of werkplaats en erf (102 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-138Lanen 5Tjeerd Mathijsses Ouendag... Tjerds O, en Aafke Broers(= Harmens Broos); BS huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-078, wijk E-138; en Doetje Mathijsses Ouendag, tweelingen, geb 10 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1242E-138 (de Lanen)Hermanus Sideriuswerkplaats


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1242*E-136 (De Lanen)Hermanus Sideriuskantoor en werkplaats
Sectie A nr. 1242*E-137 (Het Poortje)Hermanus Sideriuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4735Lanen 5 (E-136)Thomas G. van Slooten


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Lanen 5Th.G. van der Slootenjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
verver


2000 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 5, HarlingenLanen 5T.G. van Slootengeneraal agent (van de white star line)
  terug