Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 50
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lanen 50,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 50 5-157 5-172 F-206 F-197
Naastliggers vanLanen 50
ten oostenLanen 52
ten zuidenSchritsen 41
ten westenLanen 48
ten noordende Lanen


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 150r van 9 dec 1626 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Lanen 50ten W. Foppe Gerryts


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127r van 14 dec 1633 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBaucke Enes glasmaker


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0096r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBaucke Ennes


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBauke Iemes glasmaker


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0005r van 5 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBaucke Imes


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153v van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 50Lanen ZZhuis
 
koperJacob Jochums, gehuwd met731-00-00 GG
Elske Cornelis
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostenHiltie Dircx*, weduwe van
wijlen Ellert Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Jan Goslyks
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperGaucke Wybrens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jochums x Elske Cornelis koopt huis zz. Lanen. Ten O. Hiltie wv Ellert Jansen, ten W. erven Jan Goslijcx. Gekocht van Ans. Wybrens, voor 731 gg. en 1 gouden ducaton.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0179r van 18 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Jochums


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0181r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 50Lanen ZZhuis en loods
 
koper van 1/2Mintie Ipes, weduwe van650-00-00 GG
wijlen Simen Simens Grettinga
Ittie Douwes, weduwe van
wijlen proc. liberis Douwe Elings
naastligger ten oostenHiltie Dircx wolnaaister
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWybren Bouues
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJacob Jochums c.u.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277v van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymen Grettinga apotheker


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118r van 23 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 50Lanen ZZhuis
 
koper van 1/2Dirck Cornelis Mock burgermr. glasmaker160-00-00 GG
koper van 1/2Gatse Seerps burgermr. bakker
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenGrietie Ellerts
naastligger ten zuidendr. Nicolaus Acker
naastligger ten westenJan Jansen
naastligger ten noordenLanen
verkoperPoulus Claessen nom. liberorumkoopmanDokkum


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0209r van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Mock c.s.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0370v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 50Lanen ZZhuis
 
koperNicolaus Akker, gehuwd metmedicinae doctor150-00-00 GG
Grietie Reyers
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenGrietie Ellerts
naastligger ten zuidenNicolaus Akker c.u.
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Dirk Cornelis Mocqmr. glasmaker
verkoper van 1/2Gatse Seerpsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaus Akker, medicinae doctor x Grietie Reyers koopt huis. Ten W. mr. Jurjen Harmens, ten Z. de koper, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. glazenmaker Dirk Cornelis Mock en Gatse ..., mr. bakker.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-157 Lanen 50huis
eigenaardr. Acker
gebruikerRintie Claessen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-157 Lanen 50huis
eigenaardr. Acker
gebruikerRintie Claessen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-157 Lanen 50huis
eigenaardr. Acker
gebruikerwed. Willem Servaes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0004r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Wiltetus Jelgersma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-157 Lanen 50huis
eigenaardr. Akker
gebruikerJacob Symons
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0266r van 14 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0029r van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0062v van 27 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 52, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van burgemeester B. Jelgersma


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0125v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester B. Jelgersma


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0229r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 50Lanen ZZhuis
 
koperJurjen Okkes koopman102-07-00 GG
huurderMichiel Daniels 40-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten zuidende ervan van dr. Jelgersma
naastligger ten westende weduwe van Wybren Willems
naastligger ten noordenLanen
geauthoriseerde administratorburgemeester Sybout Hoornstra
burgervaandrig Michiel Nauta, geauthoriseerde administratoren van
verkoperWiltetus Bernardus Jelgersma, erfgenaam van zijn vaderpredikantExmorra
wijlen Bern. Jelgersma
burgemeester Sybout Hoornstra, curator en
burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSytske Jelgersma
burgemeester B. van der Meulen, curator
Mathijs van Idzinga, curatoroud secretaris
Minne Blok, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitsch, weduwe van
wijlen B. Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes, coopman, koopt huis Zz. Lanen, verhuurd aan Michiel Daniels voor 40 cg. Ten O. wd. Jan Jansen, ten Z. erven dr. Jelgersma, ten W. wd. Wybren Willems ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van (de administratoren over alle met name genoemde arfgenamen van) Bernardus Jelgersma x Adriaantje Abitschz, voor 102 gg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 50Lanen ZZ het tweede huis van de Woudemanssteeghuis
 
koperCarst Pieters scheepstimmerman350-00-00 CG
naastliggerB. Jelgersma e.a.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*B. Jelgersma e.a.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJurjen Okkeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Pieters, scheepstimmerman, koopt een huis zz. Lanen, het 2de huis vanaf de Woudemansteeg. Naastliggers zijn wd. B. Jelgersma en anderen. Gekocht van Jurjen Ockes.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0076r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkoper Karst Pieters


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0352v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 50Lanen ZZ wijk F-206huis
 
koperKlaas Norel, gehuwd metvarensgezel400-00-00 CG
Sjieuwke Jans Dijkstra
naastligger ten oostenWessel Lolkes
naastligger ten zuidenN. Jelgersma
naastligger ten westenGerben Claasen
naastligger ten noordenLanen
verkopermeerderjarig vrijgezel Karst Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Mores, zeeman, x Sjeuwke Jans Dijkstra koopt een huis zz. Lanen, wijk F-206. Ten O. Wessel Lolkes, ten W. Gerben Claasen, ten Z. Ype? Jelgersma, ten N. de straat. Gekocht van Karst Pieters.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-172 Lanen 50Claas Norel1-10-00 CGstond: carst pieters


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-206Lanen 50Klaas Moritz Klundert... G.B. van Beemen 1816; BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1818, ovl 1858; eigenaar en gebruiker van wijk F-206, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-206Lanen 50Klaas M Klundert Klaas M Klundert schipper


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 13 jan 1823
adressoortbedraggebruik
F-206Lanen 50koopaktefl. 425huis F-206
 
verkoperAtze Harmens Stuur
verkoperPietje Wopkes van der Stel
koperAtze Lubberts Bakker
koperJantje Ennes Haarsma


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-206Lanen 50Jantje Ennes Haarsma, overleden op 1 december 1828vrouw van Atse Lubberts Bakker, cathegeseermeester Laanen F 206 (testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 476,25. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1344Lanen 50Ruurd Rienks BakkerHarlingenmetzelaarhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-206Lanen 50Ruurd Rientses Bakker... en Ake Harkes vd Stok; BS huw 1822, ovl 1848; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-206; VT1839; R.R.B. eigenaar van perceel nr. 1344 te HRL, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 29, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-206 R Bakker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-206LaanenRuurd Renks Bakker43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
F-206LaanenPietje T Stooker [Stokker]43 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-206Lanen 50Ruurd Rienks Bakker, overleden op 26 april 184852 jr (geboren 3/4/1796), overleden Schritzen F 206, metselaar, man van Pietje Tjeerds Stoker (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Sjeuwkje Rienks Bakker (vrouw van Pieter Ringnalda, schoenmakersknecht Leeuwarden). Saldo fl. 226,79. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1344F-206 (Lanen)Pietje Tj. Stokerwoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
F-206Lanen 50Jetske van Klaverengeb 1809 HRL, ovl 16 jun 1866 HRL, huwt met Pieter Bisschop (gk) op 30 apr 1840 HRL, ovl wijk F-206, dv Pieter vK, en Eva Wiebes (Meelman); BS huw 1840, ovl 1866


1868 - bewonersadresnaamgegevens
F-206Lanen 50Pietje Tjeerds Stoker... HRL 1851 wijk B-021, wijk F-259; oud 43 jaar, (geslnm: Stokker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-206; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1344F-197 (De Lanen)Petrus Bisschopwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1344Lanen 50 (F-197)Sytse Siersema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 50 Johannes Frölichsleeper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 50B. (Bartele) Posthuma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 1344Lanen 50gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1344Lanen 50
  terug