Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 50
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 505-157 5-172 F-206F-197


Naastliggers vanLanen 50
ten oostenLanen 52
ten zuidenSchritsen 41
ten westenLanen 48
ten noordende Lanen


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0058r van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Lourens


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0064v van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Lourens


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0311v van 4 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Lourens


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0377v van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Dirck Lourens


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0079r van 3 sep 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Lourens


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0150r van 9 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 50Lanen ZZ0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFoppe Gerryts
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper van 1/2Lourens Dircks, en
verkoper van 1/2Geertien Enis, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Dirck Dircks
eerdere samenvatting door Yde Elsingaten W. Foppe Gerryts


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0161r van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 50Lanen ZZ322‑00‑00 GGhuis en loods met vrije in- en uitgang over de oude Jacobsplaats
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFoppe Gerryts
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0185r van 12 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 50Lanen ZZ336‑00‑00 GGhuis
koperPieter Epes, gehuwd met
koperClaeske Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑08 CG
naastligger ten oostenFreerck Freercks bakker
naastligger ten zuidenPieter Epes c.u.
naastligger ten westenTiomme Sioerdts
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperRommert Dircx, gehuwd met te Vlieland
verkoperJouck Harmens te Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Epes x Claeske Pieters kopen een huis op de Lanen. Ten O. bakker Freerck Freerckx, ten Z. de kopers, ten W. Tiomme Sioerds, ten N. de straat. Groondpacht 5 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Rommert Dircx x Jouck Harmens te Vlieland voor 336 GG.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127r van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaucke Enes glasmaker


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0096r van 26 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBaucke Ennes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBauke Iemes glasmaker


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0234r van 15 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBaucke glasmaker


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0005r van 5 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBaucke Imes


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0113r van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBaucke Innes glasmaker


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0133r van 19 jun 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153v van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 50Lanen ZZ731‑00‑00 GGhuis
koperJacob Jochums, gehuwd met
koperElske Cornelis
toehaakeen gouden ducaton
naastligger ten oostenHiltie Dircx*, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Ellert Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Goslyks
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperGaucke Wybrens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jochums x Elske Cornelis koopt huis zz. Lanen. Ten O. Hiltie wv Ellert Jansen, ten W. erven Jan Goslijcx. Gekocht van Ans. Wybrens, voor 731 gg. en 1 gouden ducaton.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0179r van 18 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Jochums


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0181r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 50Lanen ZZ650‑00‑00 GGhuis en loods
koper van 1/2Mintie Ipes, weduwe van
koper van 1/2wijlen Simen Simens Grettinga
koper van 1/2Ittie Douwes, weduwe van
koper van 1/2wijlen proc.liberis Douwe Elings
naastligger ten oostenHiltie Dircx wolnaaister
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWybren Bouues
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJacob Jochums c.u.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277v van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymen Grettinga apotheker


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0330v van 26 okt 1690 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 50Lanen ZZ389‑00‑00 CGhuis
koperClaeske Claeses, weduwe van
koperwijlen Pyter Jacobs mr. brouwer te Dokkum
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
naastligger ten oostenHiltie Dircx* wolnaaister
naastligger ten zuidende verkoper Simon Grettinga apotheker
naastligger ten westenLieuke Mooy
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperSimon Grettingaapotheker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Claeske Claeses wv Pyter Jacobs, mr. brouwer te Dokkum, koopt 1/2 huis genaamd 'Spitsbergen', hoek Noordijs. De koper bezit reeds de andere 1/2. Gekocht van Symon Grettinga, apotheker, voor 400 cg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118r van 23 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 50Lanen ZZ160‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2Dirck Cornelis Mock mr. glasmaker
koper van 1/2Gatse Seerps mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
naastligger ten oostenGrietie Ellerts
naastligger ten zuidendr. Nicolaus Acker
naastligger ten westenJan Jansen
naastligger ten noordenLanen
verkoperPoulus Claessen nom. liberorumkoopman te Dokkum


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0209r van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Mock c.s.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0370v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 50Lanen ZZ150‑00‑00 GGhuis
koperNicolaus Akker, gehuwd metmedicinae doctor
koperGrietie Reyers
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
naastligger ten oostenGrietie Ellerts
naastligger ten zuidenNicolaus Akker c.u.
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Dirk Cornelis Mocqmr. glasmaker
verkoper van 1/2Gatse Seerpsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaus Akker, medicinae doctor x Grietie Reyers koopt huis. Ten W. mr. Jurjen Harmens, ten Z. de koper, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. glazenmaker Dirk Cornelis Mock en Gatse ..., mr. bakker.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0261r van 7 sep 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendr. Nicolaus Akker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-157Lanen 50huis
eigenaardr. Acker
gebruikerRintie Claessen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-157Lanen 50huis
eigenaardr. Acker
gebruikerRintie Claessen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan2‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-157Lanen 50huis
eigenaardr. Acker
gebruikerwed. Willem Servaes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0004r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Wiltetus Jelgersma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-157Lanen 50huis
eigenaardr. Akker
gebruikerJacob Symons
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0266r van 14 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0029r van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-157Lanen 50huis
eigenaarburgemr. Jelgersma
gebruikerJan Harmens
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0230v van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Jelgersma


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0062v van 27 feb 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van burgemeester B. Jelgersma


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0125v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester B. Jelgersma


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0229r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 50Lanen ZZ102‑07‑00 GGhuis
koperJurjen Okkes koopman
huurderMichiel Daniels 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Jelgersma
naastligger ten westende weduwe van Wybren Willems
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.burgemeester Sybout Hoornstra, geauthoriseerde administrator
verkoper q.q.burgervaandrig Nichiel Nauta, geauthoriseerde administratoren van
verkoperWiltetus Bernardus Jelgersma, erfgenaam van zijn vaderpredikant te Exmorra
erflaterwijlen Bernhardus Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Sybout Hoornstra, curator en
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSytske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester B. van der Meulen, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Matthijs van Idzinga, geauthoriseerde curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz, weduwe van
verkoperwijlen B. Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Okkes, coopman, koopt huis Zz. Lanen, verhuurd aan Michiel Daniels voor 40 cg. Ten O. wd. Jan Jansen, ten Z. erven dr. Jelgersma, ten W. wd. Wybren Willems ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van (de administratoren over alle met name genoemde arfgenamen van) Bernardus Jelgersma x Adriaantje Abitschz, voor 102 gg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 50Lanen ZZ het tweede huis van de Woudemanssteeg350‑00‑00 CGhuis
koperCarst Pieters scheepstimmerman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*B. Jelgersma e.a.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJurjen Okkeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Pieters, scheepstimmerman, koopt een huis zz. Lanen, het 2de huis vanaf de Woudemansteeg. Naastliggers zijn wd. B. Jelgersma en anderen. Gekocht van Jurjen Ockes.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0076r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Karst Pieters


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0352v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 50Lanen ZZ wijk F-206400‑00‑00 CGhuis
koperKlaas Norel, gehuwd metvarensgezel
koperSjieuwke Jans Dijkstra
naastligger ten oostenWessel Lolkes
naastligger ten zuidenN. Jelgersma
naastligger ten westenGerben Claasen
naastligger ten noordenLanen
verkopermeerderjarig vrijgezel Karst Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Mores, zeeman, x Sjeuwke Jans Dijkstra koopt een huis zz. Lanen, wijk F-206. Ten O. Wessel Lolkes, ten W. Gerben Claasen, ten Z. Ype? Jelgersma, ten N. de straat. Gekocht van Karst Pieters.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-172, pag. 120Lanen 50Claas Norel1‑10‑00 cgstond: carst pieters


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-206Lanen 50Klaas Moritz Klundert... G.B. van Beemen 1816; BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, ovl 1818, ovl 1858; eigenaar en gebruiker van wijk F-206, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 50 Klaas Morits Klundertfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-206Lanen 50Klaas M Klundert Klaas M Klundert schipper


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 13 jan 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-206Lanen 50koopaktefl. 425huis F-206
 
verkoperAtze Harmens Stuur
verkoperPietje Wopkes van der Stel
koperAtze Lubberts Bakker
koperJantje Ennes Haarsma


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 291 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-206Lanen 50Jantje Ennes Haarsma, overleden op 1 december 1828vrouw van Atse Lubberts Bakker, cathegeseermeester Laanen F 206 (testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 476,25. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1344Lanen 50Ruurd Rienks BakkermetzelaarHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-206Lanen 50Ruurd Rientses Bakker... en Ake Harkes vd Stok; BS huw 1822, ovl 1848; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-206; VT1839; R.R.B. eigenaar van perceel nr. 1344 te HRL, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 29, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-206Lanen 50R Bakker stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-206LaanenRuurd Renks Bakker43 jmetzelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
F-206LaanenPietje T Stooker [Stokker]43 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1009 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-206Lanen 50Ruurd Rienks Bakker, overleden op 26 april 184852 jr (geboren 3/4/1796), overleden Schritzen F 206, metselaar, man van Pietje Tjeerds Stoker (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Sjeuwkje Rienks Bakker (vrouw van Pieter Ringnalda, schoenmakersknecht Leeuwarden). Saldo fl. 226,79. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1344Lanen F-206Pietje Tj. Stokerwoonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-206Lanen 50Jetske van Klaverengeb 1809 HRL, ovl 16 jun 1866 HRL, huwt met Pieter Bisschop (gk) op 30 apr 1840 HRL, ovl wijk F-206, dv Pieter vK, en Eva Wiebes (Meelman); BS huw 1840, ovl 1866


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-206Lanen 50Pietje Tjeerds Stoker... HRL 1851 wijk B-021, wijk F-259; oud 43 jaar, (geslnm: Stokker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-206; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1344De Lanen F-197Petrus Bisschopwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1344Lanen 50 (F-197)Sytse Siersemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 50 Johannes Frölichsleeperf. 800f. 800


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 50B. (Bartele) Posthuma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 1344Lanen 50gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 1344Lanen 50
  terug