Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 53
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 536-099 6-096 E-ongE-186


Naastliggers vanLanen 53
ten oostenLanen 55
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 51
ten noordenLanen 55


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0022r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamer bewoond door Antie Hoytes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099Lanen 53kamer
eigenaarYpe Sents
gebruikerSibren Sipkes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099Lanen 53kamer
eigenaarYpe Sents
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099Lanen 53kamer
eigenaarYpe Zents
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0176v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 53Lanen NZ in een steeg achter de hof van burgemeester Heins80‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. timmerman
koperSwaentie Jans
naastligger ten oostenstraat en steeg
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius
naastligger ten westenburgemeester Heinsius
naastligger ten noordenburgemeester Hilarius
verkoperAeltie Foppes, weduwe van
verkoperwijlen Yppe Sents


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0222r van 28 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 53Lanen NZ in de steeg achter burgemeester Heinsius90‑00‑00 CGkamer
koperHarmen Hylkes, gehuwd met
koperTrijntie Fransen
naastligger ten oostensteeg, achter burgemeester Heinsius aan de Lanen
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius
naastligger ten westenburgemeester Heinsius
naastligger ten noordenburgemeester Heinsius
verkoperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. huistimmerman
verkoperSwaantie Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Harmen Hylkes x Trijntie Fransen koopt een camer in een steeg nz. Lanen, achter burgemeester Heinsius cum fratre. Ten O. die steeg, ten W., Z. en N. de burgemeester Heinsius. Gekocht van mr. huistimmerman Hendrik Cornelis x Swaantie Jans.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099Lanen 53kamer
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerBaukjen Clases
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-099 Lanen 53Harmen Hylkes, bestaande uit 5 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099Lanen 53kamer
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerHarmen Hylkes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0209r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 53Lanen in een steeg WZ recht achter de tuin van wed. van dr. Fontein100‑00‑00 CGhuis
koperSybren Hylkes pannenbakker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGosse Pyters
naastligger ten westenGosse Pyters
naastligger ten noordende weduwe van dr. F. Fontein
verkoper q.q.Gerryt Willems, gelastigde vanmolenaar
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Hylkes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Sybren Hylkes, pannebakker, koopt een huis in een steeg nz. Lanen, recht achter de tuin van wd. ds. Freerk Fontein. Ten O. die steeg, ten Z. en W. Gosse Pyters [Persijn], ten N. wd. ds. F. Fontein. Gekocht van erven Trijntje Fransen wv Harmen Hylkes.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0191r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 51, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSybren Hylkes


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0024v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 53steeg op de Lanen achter de tuin van de koopman Schelte Wybenga n.u.45‑00‑00 CGhuis
koperThomas IJsbrands scheepstimmerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenThomas IJsbrands
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Meinte Brouwer
naastligger ten noordenSchelte Wybenga n.u.koopman
verkoperSybrand Hylkespannenbakker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-096, pag. 134Lanen 53Thomas IJsbrands0‑10‑00 cghuis


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-ongLanen 53Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1283Lanen 53Gosse Abes SchipperbalkvlotterHarlingenhuis en erf (40 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1283de Lanen E-194Hendrik J. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3602De Lanen E-186Erven Hiltje Damen, wed. Wiebe Wijbengapakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3602Lanen 53 (E-186)Pieter W. Wijbengapakhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Lanen 53J. Poortjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman
  terug