Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 55
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 556-099 6-096 1/2E-ongE-ong


Naastliggers vanLanen 55
ten oostende Bedelaarsteeg
ten zuidende Lanen


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0489r van 22 dec 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099Lanen 55kamer
eigenaarYpe Sents
gebruikerSibren Sipkes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099Lanen 55kamer
eigenaarYpe Sents
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099Lanen 55kamer
eigenaarYpe Zents
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0176v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat en steeg


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0222r van 28 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg, achter burgemeester Heinsius aan de Lanen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099Lanen 55kamer
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerBaukjen Clases
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0244v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat lopend naar de Lanen]
naastligger ten zuidenhuis en tuintje door de heer Vincent Heinsius, nagelaten aan
naastligger ten zuidenFookeltje Hendriks


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0280r van 13 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg [staat: straat lopend naar de Lanen, en een woning met tuintje]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-099 Lanen 55Harmen Hylkes, bestaande uit 5 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099Lanen 55kamer
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerHarmen Hylkes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0209r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordende weduwe van dr. F. Fontein


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0209r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordende weduwe van dr. F. Fontein


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0024v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenSchelte Wybenga n.u.koopman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0024v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenSchelte Wybenga n.u.koopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0118r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 42, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0287r van 1 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 63, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLanen en steeg
naastligger ten zuidenLanen en steeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-096, pag. 134Lanen 55Thomas IJsbrands0‑10‑00 cghuis


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-ongLanen 55Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1105Lanen 55Jan Luitjes FaberkoopmanHarlingenpakhuis of bergplaats (40 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1105Voorstraat E-031Franciscus de Boerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1105Voorstraat E-026Franciscus de Boerpakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1105Lanen 55 (E-ong)Abraham de Ruiter (te Tuijl)woonhuis
  terug