Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 60
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 60 5-145 5-167 F-201 F-192
Naastliggers vanLanen 60
ten oostenLanen 62
ten zuidenSchritsen 51
ten westenLanen 58
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 60naamloze doorlopende steeg ten westen


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0142v van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Joannes Hylckes Hanekuick
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0154v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Hanekuik


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0179v van 1 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenEpke Sickes, weduwe van


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0114r van 23 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Epke Sickes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-145 Lanen 60huis
eigenaarEibert Harings
gebruikerbode Bolties
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-145 Lanen 60huis
eigenaarEgbert Harings
gebruikerJacob Bolties
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0060v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erven van Epke Sickes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-145 Lanen 60huis
eigenaarEgbert Harings
gebruikercommys Pheyfer
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0269v van 19 mei 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-145 Lanen 60huis
eigenaarerven Eibert Harings
gebruikerIJsbrand Dirks
huurwaarde45-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-10-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0179v van 24 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer Livius Prigge n.f.kapitein


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0207v van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-145 Lanen 60wed. IJsbrand Dirks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0125r van 8 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 60Lanen ZZhuis
 
koperTheunis Jarigs van der Ley koopman500-00-00 CG
huurderJan Y. Wijngaarden c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostende weduwe van Sjoerd Lammerts
naastligger ten zuidenLivius Prigge kapitein
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenSybrand F. Kamsma
naastligger ten noordenLanen [staat: diept]
verkoperJacob Jacobs VervaljekoopmanAlkmaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheunis Jarigs v.d. Ley koopt deftig huis zz. Lanen. Ten O. wd. Sjoerd Lammerts, ten Z. de kapt. Livius Prigge, ten W. een doorgaande steeg en Sybrand F. Kamsma, ten N. de straat en diept. Vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Gekocht van Jacob Jacobs Vervalje te Alkmaar.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0206v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWessel Keimpes
naastligger ten westenTeunis van der Ley


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190v van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWessel Keimpes
naastligger ten westenTeunis van der Ley


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0230v van 26 okt 1755 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Jelgersma


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0015r van 13 jul 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 62, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnke Wessels c.s.
naastligger ten westenJarig van der Ley c.s.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0031v van 5 okt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 60Lanen ZZ huis
 
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar261-00-00 GG
huurderJan van der Pol
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenAntje Wessels
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Jarig Jacobus van der Leykoopman
dr. Wybe Jacobs Hanekuik, curator
dr. Henricus Jans Westra, curator
Sjoerds Hannema, curatoren over
verkoper van 1/2Jarig Annes van der Ley


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0304r van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 60Lanen ZZhuis
 
koperTjalling Poppes huistimmerman550-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
huurderJan van der Pol
naastligger ten oostenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenAntje Wessels
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperHarke Jurjens van der Stokmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalling Poppes, huistimmerman, koopt huis zz. Lanen. Ten O. Pieter Hendriks, ten Z. Antje Wessels, ten W. een steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. metselaar Harke Jurjens v.d. Stok.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0078r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 58, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0172r van 22 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 60Lanen ZZhuis en timmerwinkel
 
koperTjerk van Benthem koopman578-10-00 CG
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
gebruiker benedenTjalling Poppes
naastligger ten oostenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenHessel Zytzes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperTjerk van Benthem, curator
verkoperHarke J. van der Stok, curatoren over
verkoperTjalling Poppes


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0340v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 60Lanen ZZ wijk F-211huis en plek grond
 
koperHessel Zytses, gehuwd metmr. blokmaker250-00-00 CG
Antje Wessels
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
voormalig huurderTjalling Poppes
naastligger ten oostenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenHessel Zytzes, gehuwd met
naastligger ten zuidenAntje Wessels
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperTjerk van Benthem
verkoperHarke J. van der Stok


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-167 Lanen 60Hessel Zytzes3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-201Lanen 60Carel Muldermogelijk dezelfde als Carel Willems Muller; gebruiker van wijk F-201, commies; eigenaar is Hessel Sietses, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-201Lanen 60Hessel Sietseseigenaar van wijk F-201; gebruiker Carel Mulder, commies, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-201Lanen 60Hessel Sietzes Carel Mulder commis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1333Lanen 60Hessel Zytzes ZondervanHarlingentrekschipperhuis (48 m²)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 105 en 112 van 29 apr 1835
adressoortbedraggebruik
F-201Lanen 60provisionele en finale toewijzingfl. 175huis op de Laanen F-201
 
verkoperHendrik Jans Smith
koperSijke Pieters Reids


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-201Lanen 60Johannes van der Velde... 1839, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk F-254; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-201; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-201Lanen 60Sijke/Lucia Reitsma... huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 F0254; oud 41 jaar, (vnm: Sijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-201; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-201LaanenJohannes van der Velde41 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, turfdrager
F-201LaanenZijke Reitsma41 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-201LaanenJohannes van der Velde6 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-201LaanenJanke van der Velde13 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-201LaanenHouwkje van der Velde2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-201Lanen 60Johannes Johannes van der Velde, overleden op 13 januari 18409 mnd, overleden Laanen F 201, zoon van Johannes van der Velde, turfdrager (wednr. Maria ter Deus) & Sijke P. Reidsma, broer van minderjarige Haukje Johannes van der Velde, halfbroer van minderjarige Janke Johannes van der Velde (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-201Lanen 60Petronella Johannes van der Velde, overleden op 11 oktober 18442 mnd (geboren 13/8/1844), overleden Lanen F 201, dochter van Johannes van der Velde, turfdrager en Lucia Reidsma, zuster van minderjarige Houkje en Johannes Johannes van der Velde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-201Lanen 60Pierkje Boersmageb 2 dec 1804 HRL, ovl 8 mrt 1879 HRL, N.H., werkster, ged 30 dec 1804 HRL, dv Broer Jans B., en Maaike Eedes Jansma; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-002, 278, wijk F-201


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1333F-201 (Lanen)Sipke P. Reitsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1333F-192 (De Lanen)Johannes van der Veldewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1333Lanen 60 (F-192)Gerrit S. Spoelstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 60 Pieter Kuipertimmerknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Lanen 60 Walle Kuiperschoenmaker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 60, HarlingenLanen 60W. Kuiperelectrische schoenmakerij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 60P.Kuipertimmerman
Lanen 60aW.Kütersigarenmaker


1949 - kentekenadresnaam
B-37932
Lanen 60Bouke Haarsma


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenB. Haarsma278


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 60, HarlingenLanen 60L. van der Heideschoenreparatiebedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 60L. (Laurentius) v.d. Heide
  terug