Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 60
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 605-1455-1455-167F-201F-192


Naastliggers vanLanen 60
ten oostenLanen 62
ten zuidenSchritsen 51
ten westenLanen 58
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 60naamloze doorlopende steeg ten westen


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 21vLanen 60Sicko Scheltesf. 15000-00-00


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-145Lanen 60huis
eigenaarEibert Harings
gebruikerbode Bolties
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-145Lanen 60huis
eigenaarEgbert Harings
gebruikerJacob Bolties
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-145Lanen 60huis
eigenaarEgbert Harings
gebruikercommies Pheyfer
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-145Lanen 60huis
eigenaarEibert Harings erven
gebruikerIJsbrand Dirks
aanslag huurwaarde07‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-145Lanen 60huis
eigenaarEibert Harings erv.
gebruikerIJsbrand Dirks
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0125r van 8 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 60Lanen ZZ500‑00‑00 cghuis
koperTheunis Jarigs van der Ley koopman
huurderJan Y. Wijngaarden c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sjoerd Lammerts
naastligger ten zuidenLivius Prigge kapitein
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenSybrand F. Kamsma
naastligger ten noordenLanen [staat: diept]
verkoperJacob Jacobs Vervaljekoopman te Alkmaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheunis Jarigs v.d. Ley koopt deftig huis zz. Lanen. Ten O. wd. Sjoerd Lammerts, ten Z. de kapt. Livius Prigge, ten W. een doorgaande steeg en Sybrand F. Kamsma, ten N. de straat en diept. Vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Gekocht van Jacob Jacobs Vervalje te Alkmaar.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-145Lanen 60huis
eigenaarEibert Harings erven
gebruikerIJsbrand Dirks wed.
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-145Lanen 60huis
eigenaarEibert Harings
gebruikerIJsbrand Dirks wed.
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-167Lanen 60huis
eigenaarTheunis van der Ley
gebruikerSierk Sierks
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: lasten03‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑08‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-167Lanen 60huis
eigenaarB. van der Ley
eigenaarJ. van der Ley
gebruikerAdam Lentz
huurwaarde55‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting03‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑12 cg
opmerking[de tweede keer bladzijde 122]


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0031v van 5 okt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 60Lanen ZZ261‑00‑00 gghuis
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
huurderJan van der Pol
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenAntje Wessels
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Jarig Jacobus van der Leykoopman
verkoper q.q.dr. Wybe Jacobs Hanekuik, curator
verkoper q.q.dr. Henricus Jans Westra, curator
verkoper q.q.Sjoerds Hannema, curatoren over
verkoper van 1/2Jarig Annes van der Ley


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0304r van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 60Lanen ZZ550‑00‑00 cghuis
koperTjalling Poppes huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
huurderJan van der Pol
naastligger ten oostenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenAntje Wessels
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperHarke Jurjens van der Stokmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjalling Poppes, huistimmerman, koopt huis zz. Lanen. Ten O. Pieter Hendriks, ten Z. Antje Wessels, ten W. een steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. metselaar Harke Jurjens v.d. Stok.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0172r van 22 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 60Lanen ZZ578‑10‑00 cghuis en timmerwinkel
koperTjerk van Benthem koopman
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
gebruiker benedenTjalling Poppes
naastligger ten oostenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenHessel Zytzes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperTjerk van Benthem, curator
verkoperHarke J. van der Stok, curatoren over
verkoperTjalling Poppes


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0340v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 60Lanen ZZ wijk F-211250‑00‑00 cghuis en plek grond
koperHessel Zytses, gehuwd metmr. blokmaker
koperAntje Wessels
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
voormalig huurderTjalling Poppes
naastligger ten oostenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenHessel Zytzes, gehuwd met
naastligger ten zuidenAntje Wessels
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperTjerk van Benthem
verkoperHarke J. van der Stok


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-167 , pag. 119Lanen 60Hessel Zytzes 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-201Lanen 60Carel Muldermogelijk dezelfde als Carel Willems Muller; gebruiker van wijk F-201, commies; eigenaar is Hessel Sietses, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-201Lanen 60Hessel Sietseseigenaar van wijk F-201; gebruiker Carel Mulder, commies, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-201Lanen 60Hessel Sietzes Carel Muldercommis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1333Lanen 60 Hessel Zondervan trekschipperHarlingenhuis (48 m²)


1835 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49028 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 105 en 112 van 29 apr 1835
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-201Lanen 60provisionele en finale toewijzingfl. 175huis op de Laanen F-201
 
verkoperHendrik Jans Smith
koperSijke Pieters Reids


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-201Lanen 60Johannes van der Velde... 1839, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk F-254; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-201; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-201Lanen 60Sijke/Lucia Reitsma... huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 F0254; oud 41 jaar, (vnm: Sijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-201; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-201LaanenJohannes van der Velde41 jturfdragerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
F-201LaanenZijke Reitsma41 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-201LaanenJohannes van der Velde6 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-201LaanenJanke van der Velde13 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-201LaanenHouwkje van der Velde2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 158a (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-201Lanen 60Johannes Johannes van der Velde, overleden op 13 januari 18409 mnd, overleden Laanen F 201, zoon van Johannes van der Velde, turfdrager (wednr. Maria ter Deus) & Sijke P. Reidsma, broer van minderjarige Haukje Johannes van der Velde, halfbroer van minderjarige Janke Johannes van der Velde (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 258 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-201Lanen 60Petronella Johannes van der Velde, overleden op 11 oktober 18442 mnd (geboren 13/8/1844), overleden Lanen F 201, dochter van Johannes van der Velde, turfdrager en Lucia Reidsma, zuster van minderjarige Houkje en Johannes Johannes van der Velde. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-201Lanen 60Pierkje Boersmageb 2 dec 1804 HRL, ovl 8 mrt 1879 HRL, N.H., werkster, ged 30 dec 1804 HRL, dv Broer Jans B., en Maaike Eedes Jansma; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk E-002, 278, wijk F-201


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1333Lanen F-201Harke Pottinga woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1333De Lanen F-192 Johannes van der Velde woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1333Lanen 60 (F-192)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 60 Pieter Kuipertimmerknechtf. 500f. 600
Lanen 60 Walle Kuiperschoenmakerf. 600f. 600


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 60, HarlingenLanen 60W. Kuiperelectrische schoenmakerij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 60P. Kuipertimmerman
Lanen 60aW. Kütersigarenmaker


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-37932
Lanen 60Bouke Haarsma


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenB. Haarsma278


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 60, HarlingenLanen 60L. van der Heideschoenreparatiebedrijf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 60L. (Laurentius) v.d. Heide  terug