Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 63
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 63 6-103 6-099 E-195 E-189
Naastliggers vanLanen 63
ten oostenLanen 65
ten zuidende Lanen
ten westende Bedelaarsteeg
ten noordenLanen 61


aangrenzende stegensteeg
Lanen 63naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-103Lanen 63huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-103Lanen 63huis
eigenaarJan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
opmerkingaen de majoor betaelt


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-103 Lanen 63huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-103 Lanen 63huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-103 Lanen 63huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0101v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 65, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHyltie Abes


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0139r van 13 okt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 63Lanenhuis
 
koperHendrik Greutling, gehuwd metmr. bontwever200-00-00 GG
koperTrijntje Ruurds
huurderGeertje Harmens c.u.
naastligger ten oostenCoert Duman
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJ. W. Vettevogel
verkoper q.q.Simon Weima, curator over
verkoperAge JohanneskoopmanAlmenum
verkoperWybe JohanneskoopmanGrettingabuurt


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0272r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 63Lanen NZ wijk E-195huis
 
koperJan Steenbrink, gehuwd met310-00-00 CG
koperAnskje Jetses Bakker
huurderSybren Ottes
naastligger ten oostenCoert Duman
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan W. Vettevogel
verkoperRiemke Haayes, weduwe vanHeerenveen
verkoperwijlen H. GreutlingHeerenveen


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0287r van 1 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 63Voorstraat ZZ wijk E-031 en E-196huis, tuin en stallen
 
koperJan Luitjes Faber banketbakker1802-00-00 CG
koperAlbert van Eken koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van J. Alta
naastligger ten zuidenLanen en steeg
naastligger ten westende weduwe van P. S. Hannema
naastligger ten westende erfgenamen van S. Wybenga
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan van RandwijkFranse schoolhouder
verkoperJacob Hanekuikadvocaat en notaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luitjes Faber, banketbakker en Albert van Eeken, koopman kopen stalling en huis en tuin, zz. Voorstraat. De stalling is wijk E-196. Ten O. erven J. Altena, ten Z. de Lanen, ten W. wd. P.S. Hannema, ten N. de Voorstraat. Er is een publieke steeg aan de zijkant. Gekocht van Franseschoolhouder Jan van Randwijk.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-099 Lanen 63Coert Duman2-10-00 CGhuis


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 27 van 23 feb 1811
adressoortbedraggebruik
E-195Lanen 63koopaktefl. 3753/4 deel in huis E-195
 
verkoperJan Steenbrink
koperReinskie Rintjes (wv Pieter Jans)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-195Lanen 63Evert Jans van der Brugmedegebruiker van wijk E-195, zeylmakersknegt; eigenaar en gebruiker Pieter Jans Brouwer wed., winkelierse, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-195Lanen 63Pieter Jans Brouwer... 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1807, BS huw 1815, ovl 1841; wed. P.J.B. eigenaar en gebruiker van wijk E-195, winkelierse; medegebruiker Evert J. vd Brug, zeylmakersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-195Lanen 63Pieter Jans Brouwer wedPieter Jans Brouwer wedwinkeliersche
E-195Lanen 63Evert J van den Brug zeylmakersknegt


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 137 van 18 mei 1815
adressoortbedraggebruik
E-195Lanen 63koopaktefl. 20deel in huis op de Laanen E-195
 
verkoperRuurd Douwes
koperReinske Rinkes (wv Pieter Jans Brouwer)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1286Lanen 63wed. Hendrik Jans LeijenaarHarlingenwinkelierschehuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-195Lanen 63Anna Pausmageb 1756 HRL, ovl 21 nov 1846 HRL, huwt met Hendrik Meyer, dv Gerben P en Elisabeth de Jong; BS ovl 1846; oud 79 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-195; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-195Lanen 63Kristoffel Reelfsoud 28 jaar, geb Jever, Oostfriesland. en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-195; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-195LaanenAnna Pausma79 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, geen
E-195LaanenWillemina Meyer43 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, winkeliersche
E-195LaanenHendrik Trompetter11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-195LaanenDurkje Trompetter15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-195LaanenSybrigje Trompetter5 jAnjumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-195LaanenKristoffel Reelfs28 jJeevergezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
E-195LaanenJaantie van der Werf24 jWorkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-195LaanenWillem Reelfs4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-195LaanenHendrik Reelfs6 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-195Lanen 63Rinske Rintjes Kuipers, overleden op 21 februari 184168 jr, winkeliersche, overleden Laanen E 195, eerst wed. Pieter Jans Brouwer, laatst wed. Hendrik Jans Leyenaar, moeder van afwezige Jan Pieters Brouwer (van wie men niet weet of hij is overleden: zijn bewindvoerder Simon Sjoerds Wijma, candidaat notaris doet in memorie 273 aangifte), testamentair erfgenaam is het niet bloedverwante echtpaar Jan Jans van Glinstra, koopman en Elisabeth Gebel (doen in meorie 272 aangifte). Saldo fl. 401,83. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1286E-195 Jan GlinstraHarlingenvan binnen de woning vernieuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-195Lanen 63Wilhelmina Meyer... bev.reg. HRL 1851 wijk A-168, wijk B-166; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-195; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1286E-195 (de Lanen)Sijbren Barends Boswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1286E-189 (De Lanen)Barend S. Boswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1286Lanen 63 (E-189)Jan Hettes Brouwerwoonhuis


1932 - kentekenadresnaam
B-18268
Lanen 63Ruurd Brouwer


1936 - kentekenadresnaam
B-22029
Lanen 63Evert Scholte


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 63J. (Julius) Nieuwland


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 63beeldbepalend pand9 van 10


1991 - variaadresbronbericht
Lanen 63Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1991
  terug