Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 63
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 636-103 6-099 E-195E-189


Naastliggers vanLanen 63
ten oostende Lanen
ten zuidende Lanen
ten westende Bedelaarsteeg
ten noordenLanen 61


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 63Bedelaarssteeg ten westen


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0312v van 11 mei 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen NZ650‑00‑00 GGhuis
koperJacob Tyebbes Popta, gehuwd met
koperAntie Pieters
protesteert vanwege een hypotheekJan Hansen Soet q.q.
protesteert vanwege de conditie van de middelmuurG. P. Piphron
protesteert vanwege een hypotheekHessel Tyaardts
naastligger ten oostenLambert Warnars
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten westenJacob Jansen
naastligger ten noordendr. Georgius Piphron
verkoperMeed Simons


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 61, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de heer Witter


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0371r van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 65west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer Witter


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0233r van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 65west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer Witters


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0168v van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen NZ146‑00‑00 GGhuis
koperTeunis Jeppes c.u.mr. huistimmerman
naastligger ten oostenJan Jansen metselaar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenIJsbrandt Heins
verkoperAdriaan Wittert van der Aa heer van Cronenburgh, Loenen, Grijsoord


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-103Lanen 63huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-103Lanen 63huis
eigenaarJan Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
opmerkingaen de majoor betaelt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-103Lanen 63huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-103Lanen 63huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0097v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen NZ530‑00‑00 CGhuis
koperHyltje Abes, gehuwd metkooltjer
koperJantje Reinders kooltjer
naastligger ten oostenJan Houtmeeter mr. metselaar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenAlbertje Willems
verkoper van 1/3Reinouwke Theunis, gehuwd met
verkoper van 1/3Nolles Ydeszakkendrager
verkoper van 1/3Maeyke Theunis, gehuwd met
verkoper van 1/3Pytter Sytsesslagersknecht
verkoper van 1/3Geertie Theunis meerderjarige ongehuwde dochter


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-103Lanen 63huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0101v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 65west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHyltie Abes


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0139r van 13 okt 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen200‑00‑00 GGhuis
koperHendrik Greutling, gehuwd metmr. bontwever
koperTrijntje Ruurds
huurderGeertje Harmens c.u.
naastligger ten oostenCoert Duman
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJ. W. Vettevogel
verkoper q.q.Simon Weima, curator over
verkoperAge Johanneskoopman te Almenum
verkoperWybe Johanneskoopman te Grettingabuurt


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0272r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Lanen NZ wijk E-195310‑00‑00 CGhuis
koperJan Steenbrink, gehuwd met
koperAnskje Jetses Bakker
huurderSybren Ottes
naastligger ten oostenCoert Duman
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan W. Vettevogel
verkoperRiemke Haayes, weduwe van te Heerenveen
verkoperwijlen H. Greutling te Heerenveen


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 287r van okt 1809 , betreft pand E-196 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Lanen 63Jan Luitjes Faber, banketbakker en Albert van Eeken, koopman kopen stalling en huis en tuin, zz. Voorstraat. De stalling is wijk E-196. Ten O. erven J. Alta, ten W. wd. P.S. Hannema, ten Z. de Lanen, ten N. de Voorstraat. Er is een publieke steeg aan de zijkant. Gekocht van Jan van Randwijk, Franseschoolhouder.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0287r van 1 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 63Voorstraat ZZ wijk E-031 en E-1961802‑00‑00 CGhuis, tuin en stallen
koperJan Luitjes Faber banketbakker
koperAlbert van Eken koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. Alta
naastligger ten zuidenLanen en steeg
naastligger ten westende weduwe van P. S. Hannema
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Wybenga
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan van RandwijkFranse schoolhouder
verkoperJacob Hanekuikadvocaat en notaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Luitjes Faber, banketbakker en Albert van Eeken, koopman kopen stalling en huis en tuin, zz. Voorstraat. De stalling is wijk E-196. Ten O. erven J. Altena, ten Z. de Lanen, ten W. wd. P.S. Hannema, ten N. de Voorstraat. Er is een publieke steeg aan de zijkant. Gekocht van Franseschoolhouder Jan van Randwijk.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-099, pag. 135Lanen 63Coert Duman2‑10‑00 cghuis


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 27 van 23 feb 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-195Lanen 63koopaktefl. 3753/4 deel in huis E-195
 
verkoperJan Steenbrink
koperReinskie Rintjes (wv Pieter Jans)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-195Lanen 63Evert Jans van der Brugmedegebruiker van wijk E-195, zeylmakersknegt; eigenaar en gebruiker Pieter Jans Brouwer wed., winkelierse, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-195Lanen 63Pieter Jans Brouwer... 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1807, BS huw 1815, ovl 1841; wed. P.J.B. eigenaar en gebruiker van wijk E-195, winkelierse; medegebruiker Evert J. vd Brug, zeylmakersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-195Lanen 63Pieter Jans Brouwer wedPieter Jans Brouwer wedwinkeliersche
E-195Lanen 63Pieter Jans Brouwer wedEvert J van den Brug zeylmakersknegt


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50004 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 137 van 18 mei 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-195Lanen 63koopaktefl. 20deel in huis op de Laanen E-195
 
verkoperRuurd Douwes
koperReinske Rinkes (wv Pieter Jans Brouwer)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1286Lanen 63wed. Hendrik Jans LeijenaarwinkelierscheHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-195Lanen 63Anna Pausmageb 1756 HRL, ovl 21 nov 1846 HRL, huwt met Hendrik Meyer, dv Gerben P en Elisabeth de Jong; BS ovl 1846; oud 79 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-195; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-195Lanen 63Kristoffel Reelfsoud 28 jaar, geb Jever, Oostfriesland. en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-195; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-195LaanenAnna Pausma79 jgeenHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
E-195LaanenWillemina Meyer43 jwinkelierscheHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
E-195LaanenHendrik Trompetter11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-195LaanenDurkje Trompetter15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-195LaanenSybrigje Trompetter5 jAnjumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-195LaanenKristoffel Reelfs28 jzeemanJeevergezin 2, m, protestant, gehuwd
E-195LaanenJaantie van der Werf24 jWorkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-195LaanenWillem Reelfs4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-195LaanenHendrik Reelfs6 mHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 272 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-195Lanen 63Rinske Rintjes Kuipers, overleden op 21 februari 184168 jr, winkeliersche, overleden Laanen E 195, eerst wed. Pieter Jans Brouwer, laatst wed. Hendrik Jans Leyenaar, moeder van afwezige Jan Pieters Brouwer (van wie men niet weet of hij is overleden: zijn bewindvoerder Simon Sjoerds Wijma, candidaat notaris doet in memorie 273 aangifte), testamentair erfgenaam is het niet bloedverwante echtpaar Jan Jans van Glinstra, koopman en Elisabeth Gebel (doen in meorie 272 aangifte). Saldo fl. 401,83. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1286Lanen 63 Jan GlinstraHarlingenvan binnen de woning vernieuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-195Lanen 63Wilhelmina Meyer... bev.reg. HRL 1851 wijk A-168, wijk B-166; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-195; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1286de Lanen E-195Sijbren Barends Boswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1286De Lanen E-189Barend S. Boswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1286Lanen 63 (E-189)Jan Hettes Brouwerwoonhuis


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18268
Lanen 63Ruurd Brouwer


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22029
Lanen 63Evert Scholte


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 63J. (Julius) Nieuwland


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 63beeldbepalend pand9 van 10


1991 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Lanen 63Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1991
  terug