Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 66
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 665-1425-1425-164F-198F-189


Naastliggers vanLanen 66
ten oostenLanen 70
ten zuidenSchritsen 55
ten westenLanen 64
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 66naamloze doorlopende steeg ten westen


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113v van 22 aug 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Jans


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113v van 22 aug 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 66achterLanen ZZ291‑00‑00 gghuis
koperJoucke Gosses, gehuwd met
koperTaed Rinckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Vlasbloem de Vlasbloem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuue Hartmans c.soc.
naastligger ten noordenPyter Jans
verkoperDouue Tziaerts, gehuwd metslager
verkoperSyts Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Gosses x Taed Rinckes kopen een huis zz. Lanen. Ten O. Jacob in Vlasbloem, ten W. Lieuue Hartmans, ten N. Pyter Jans. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Douwe Tziaerts, slachter x Syts Hendricx voor 291 GG


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Jans


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0339r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Jansen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0339r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 66achterLanen ZZ00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarJacob Claesen, gehuwd met
aanhandelaarAntie Toenis
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Vlasbloem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuue Harmans
naastligger ten noordenPieter Jansen
verwandelaarJoucke Gossis, gehuwd met
verwandelaarTaedts Rinckes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005v van 29 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Jans


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005v van 29 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 66achterLanen ZZ100‑00‑00 gghuis
koperWybe Doeckles, gehuwd met
koperMartijn Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Flasblom van Jacob de Vlasbloem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuwe Hartmans c.soc.
naastligger ten noordenPieter Jans
verkoperJacob Claes, gehuwd metkuiper
verkoperFeyck Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Doeckles koopt huis Lanen zz. Ten O. 'De Flasblom', ten Z. Pieter Jans, ten W. Lieuwe Hartmans, ten N. de Lanen. Gekocht van Jacob Claesen.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Janssen


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0078v van 9 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLijsbet mutsenmaakster


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jansen


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0084r van 28 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141v van 17 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jansen


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259v van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 66Lanen ZZ325‑09‑00 gghuis
koperHendrick Mouts zilversmid
naastligger ten oostenJacob Jansen de Cocq
naastligger ten zuidenWybe Suirway
naastligger ten westen [staat: oosten]steeg waarvan medegebruik
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jelle Annes
naastligger ten noordenLanen en diept
verkoperTietske Gerrits voor haar kinderen


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0123r van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Mouts


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0123r van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 66achterLanen ZZ en de Schritsen, tussen de178‑15‑00 ggwoning
koperLyckle Eerx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Jansen de Cock
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Mouts
verkoperWybe Doeckles


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Mouts


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet verkochte huis van Lijsbeth mutsenmaakster


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0068r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSchelte Jacobs bakker
naastligger ten noordenTytte Pytters


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0068r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 66achterLanen ZZ30‑00‑00 gghuis
koperAucke Jacobs, gehuwd metmr. metselaar
koperDieucke Pytters
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenLolle Jacobs de Kock
naastligger ten zuidenLolle Jacobs de Kock
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchelte Jacobs bakker
naastligger ten noordenTytte Pytters
verkoperPytter Lycklesschuitvoerder


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0217v van 26 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 66Lanen ZZ64‑08‑00 ggwoning of kamer met voorhuisje
koperAucke Jacobs, gehuwd metmr. metselaar
koperDieucke Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenLolle Jacobs
naastligger ten zuidende kopers Aucke Jacobs c.u.mr. metselaar
naastligger ten westende weduwe van wijlen Focke Martens
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Machteltie Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/2Tiete Pietersmr. bakker en makelaar
verkoper van 1/2Aechjen Hendricks voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Schelte Jacobsmr. bakker en makelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jacobs, mr. metselaar x Dieuck Pieters kopen een woning of kamer zz. Lanen. Ten O. Lolle Jacobs, ten W. wd. Focke Martens, ten N. de Lanen. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Machteltie Jacobs x makelaar en mr. bakker Tiete Pieters voor 1/2, en van Aechjen Jacobs wv mr. bakker Schelte Jacobs en mede voor haar minderjarige kinderen voor 1/2, voor 64 gg 8 st.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-142 , folio 106Lanen 66huis
eigenaarRuird Tieerds wed.
gebruikerGerrit Aleffs
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van wijlen Ruird Tieerds


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-142 , folio 69rLanen 66huis
eigenaarSybe Reins vrouw
gebruikerArent Hansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-142 , folio Lanen 66huis
eigenaarSybe Reins vrouw
gebruikerSybe Reins vrouw
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0028v van 7 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenweduwe Egbert Pyters


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-142 , folio 69vLanen 66huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerHans Jansen
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 66Lanen ZZ460‑00‑00 cghuis
koperPieter Eelkes, met approbatie van zijn vadermr. timmerman
koperEelke Pytters rogverschieter
huurderHans c.u.schilder van gleibakkerssteentjes
naastligger ten oostenJacob Lolkes Kok
naastligger ten zuidenTijs Nannings
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jurjen Willems
naastligger ten noordenLanen
verkoperJacob Dirks Coster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Eelkes, mr. timmerman koopt met toestemming van zijn vader Eelke Pyters, rogverschieter, een huis zz. Lanen, met alle goederen. Het is verhuurd aan Hans...?, schilder van gebakken steentjes. Ten O. Jacob Lolles de Cock (Kok), ten W. wd. Jurjen Willems, ten Z. Tijs Nannings, ten N. die straat en diept. Gekocht van Jacob Dirks, voor 460 cg.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0276v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Eelkes mr. timmerman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-142Lanen 66Pieter Eelkes, bestaande uit 3 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-142 , folio 69vLanen 66huis
eigenaarPytter Eelkes
gebruikerPytter Eelkes
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100r van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 66Lanen ZZ350‑00‑00 cghuis
koperYpe Herres, gehuwd metturfdrager
koperDoutjen Hendriks
huurderJan Jansen c.u.gleibakker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jacob Lolles Kok
naastligger ten zuidenTijs Nannings c.s.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jurjen Willems
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Eelkesmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Herres, turfdrager x Doutjen Hendrix kopen huis aan de zuidkant van de Laenen, als huurders bewoond door Jan Jansen, gleybacker cum ux. Geen grondpacht. Ten O. wd. Jacob Lolles Kok, ten N. de straat en Laenen, ten W. wd. Jurjen Willems, ten Z. Tijs Nannings cum soc. Gekocht van Pieter Eelkes, mr. timmerman, voor 350 cg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0022r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-142 , folio 70vLanen 66huis
eigenaarPyter Eelkes
gebruikerPyter Eelkes
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0027r van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYpe Heeres


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134v van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYpe Heeres


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-142 , folio 70vLanen 66huis
eigenaarYpe Heeres
gebruikerYpe Heeres
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-164 , folio 122/2rLanen 66huis
eigenaarSchelte Sipkes
gebruikerSybren Lolkes
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJan Durks
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0253r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSchelte Sipkes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-164 , folio 122rLanen 66
eigenaardiaconye
gebruikerBeernd Backer wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking[de tweede maal folio 122] woont vergeefs


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-164 , folio 123rLanen 66huis
eigenaar[Gereformeerde] diacony
gebruikerPieter Kievyt
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0104r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0105v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0029r van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0029r van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 66achterSchritsen NZ wijk F-198125‑00‑00 cgkamer
koperSipke Tjepkes Blok, gehuwd met
koperAaltje Freerks
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenJacob de Boer
naastligger ten zuidenJacob de Boer
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoperLolke Sybrenshuistimmerknecht


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-164 , pag. 119Lanen 66Sipke T. Blok 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-198Lanen 66Sipke Tjipkes Blok... Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1830, huw 1838, ovl 1856; vrouw van S.T. Blok eigenaar en gebruiker van wijk F-198, 1814. (GAH204); S.T.B. en Atje Freerks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-198Lanen 66vrouw Sipke T Blokvrouw Sipke T Blok


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1327Lanen 66Sipke Blok Harlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-198Lanen 66Aaltje J Fabergeb 1788 HRL, ovl 27 apr 1864 HRL, huwt met Jan Vlas, wonende te HRL. 1843, ovl wijk F-198, dv Jacob F, en Tettje Akkringa; BS ovl 1843; 1864 overlijdens; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-211; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-198Lanen 66Christiaan Nannersoud 40 jaar, geb Zwolle en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-198Lanen 66Elisabeth de Vries... 1836, ovl 1839, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk F-162; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-198Lanen 66Emanuel Leonardus Fonteingeb 1800 ... , huw.get. bij F.P. Schaafsma en S.A. Hilwerda, timmerman wonende te HRL; BS huw 1836; oud 39 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk F-198; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-198Lanen 66Jan B Parsoud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-198; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-198Lanen 66Rinze Y Rinsmaoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk F-198; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-198Lanen 66Sipkje Harmensoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-198Lanen 66Trijntje Annes Stavenga... S, en Petronella Jans; BS huw 1829, ovl 1845; oud 40 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-198Lanen 66Pietje Hayes Tigchelaar, overleden op 24 augustus 183945 jr, overleden Laanen F 198, gehuwd. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-198LaanenJan Berends Pors31 jschippersknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-198LaanenSipkje H Harmens42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-198LaanenHermanus Plutschouw13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenJan Plutschouw8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenBarend J Pors5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenHenderikus Pors2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenMintie J Pors3 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-198LaanenEmanuel Fontein39 jtimmermansknegtAmsterdamgezin 2, m, protestant, gehuwd
F-198LaanenCristina Nanners40 jZwollegezin 2, v, protestant, gehuwd
F-198LaanenLeonardus Fontein8 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenFranciskus Fontein8 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenEmanuel Fontein7 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenPieter Fontein5 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenRinze Y Rinsma39 jbakkersknegtHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
F-198LaanenTrijntie Stavinga40 jVlielandgezin 3, v, protestant, gehuwd
F-198LaanenYnte Rinsma9 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenJohannes Rinsma1,5 jSchraardgezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenNiese Rinsma4 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-198LaanenElisabeth Vries31 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
F-198LaanenSteven Douma2 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenHendrikje Hanzen26 jHarlingengezin 5, v, protestant, weduwe
F-198LaanenArjen Westerhout3 jHarlingengezin 5, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenRotje Monsma26 jHarlingengezin 6, v, protestant, ongehuwd
F-198LaanenMaartje Monsma25 jHarlingengezin 6, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1327Lanen F-198Maaike Boon vrouw van Atze Sjoerds Schaafsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1327De Lanen F-189 Pieter Schenkius woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1327Lanen 66 (F-189)Johannes Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum)woonhuis


2023
0.10658192634583


  terug