Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 66
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 66 5-142 5-164 1/2 F-198 F-189


Huisnaam in: 0
Gebruik: café
Naam: neuf
Kwartier/wijk F-189
Verkoper: kruizenga, mej r
Koper/eigenaar: krugten, n van
Naastliggers vanLanen 66
ten oostenLanen 70
ten zuidenSchritsen 55
ten westenLanen 64
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 66naamloze doorlopende steeg ten westen


 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113v van 22 aug 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 66achterLanen ZZhuis
 
koperJoucke Gosses, gehuwd met291-00-00 GG
koperTaed Rinckes
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJacob Vlasbloem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuue Hartmans c.soc.
naastligger ten noordenPyter Jans
verkoperDouue Tziaerts, gehuwd metslager
verkoperSyts Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Gosses x Taed Rinckes kopen een huis zz. Lanen. Ten O. Jacob in Vlasbloem, ten W. Lieuue Hartmans, ten N. Pyter Jans. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Douwe Tziaerts, slachter x Syts Hendricx voor 291 GG


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Jans


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0339r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 66achterLanen ZZhuis
 
aanhandelaarJacob Claesen, gehuwd met
aanhandelaarAntie Toenis
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJacob Vlasbloem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuue Harmans
naastligger ten noordenPieter Jansen
verwandelaarJoucke Gossis, gehuwd met
verwandelaarTaedts Rinckes


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005v van 29 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 66achterLanen ZZhuis
 
koperWybe Doeckles, gehuwd met100-00-00 GG
koperMartijn Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Flasblom van Jacob
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLieuwe Hartmans c.soc.
naastligger ten noordenPieter Jans
verkoperJacob Claes, gehuwd metkuiper
verkoperFeyck Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Doeckles koopt huis Lanen zz. Ten O. 'De Flasblom', ten Z. Pieter Jans, ten W. Lieuwe Hartmans, ten N. de Lanen. Gekocht van Jacob Claesen.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Janssen


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0078v van 9 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLijsbet mutsenmaakster


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jansen


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0084r van 28 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141v van 17 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Pyter Jansen


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259v van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 66Lanen ZZhuis
 
koperHendrick Mouts zilversmid325-09-00 GG
naastligger ten oostenJacob Jansen de Cocq
naastligger ten zuidenWybe Suirway
naastligger ten westen [staat: oosten]steeg waarvan medegebruik
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jelle Annes
naastligger ten noordenLanen en diept
verkoperTietske Gerrits voor haar kinderen


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141v van 17 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0123r van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 66achterLanen ZZ en de Schritsen, tussen dewoning
 
koperLyckle Eerx c.u.178-15-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJacob Jansen de Cock
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Mouts
verkoperWybe Doeckles


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Mouts


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet verkochte huis van Lijsbeth mutsenmaakster


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0068r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 66achterLanen ZZhuis
 
koperAucke Jacobs, gehuwd metmr. metselaar30-00-00 GG
koperDieucke Pytters
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenLolle Jacobs de Kock
naastligger ten zuidenLolle Jacobs de Kock
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchelte Jacobs bakker
naastligger ten noordenTytte Pytters
verkoperPytter Lycklesschuitvoerder


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0217v van 26 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 66Lanen ZZwoning of kamer met voorhuisje
 
koperAucke Jacobs, gehuwd metmr. metselaar64-08-00 GG
koperDieucke Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenLolle Jacobs
naastligger ten zuidende kopers Aucke Jacobs c.u.mr. metselaar
naastligger ten westende weduwe van Focke Martens
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Machteltie Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/2Tiete Pietersmr. bakker en makelaar
verkoper van 1/2Aechjen Hendricks voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Schelte Jacobsmr. bakker en makelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jacobs, mr. metselaar x Dieuck Pieters kopen een woning of kamer zz. Lanen. Ten O. Lolle Jacobs, ten W. wd. Focke Martens, ten N. de Lanen. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Machteltie Jacobs x makelaar en mr. bakker Tiete Pieters voor 1/2, en van Aechjen Jacobs wv mr. bakker Schelte Jacobs en mede voor haar minderjarige kinderen voor 1/2, voor 64 gg 8 st.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-142Lanen 66huis
eigenaarwed. Ruird Tieerds
gebruikerGerrit Aleffs
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van Ruird Tieerds


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-142Lanen 66huis
eigenaarSybe Reins vrouw
gebruikerArent Hansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-142 Lanen 66huis
eigenaarSybe Reins vrouw
gebruikerSybe Reins vrouw
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0028v van 7 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenweduwe Egbert Pyters


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-142 Lanen 66huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerHans Jansen
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-06 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 66Lanen ZZhuis
 
koperPieter Eelkes, met approbatie van zijn vadermr. timmerman460-00-00 CG
koperEelke Pytters rogverschieter
huurderHans c.u.schilder van gleibakkerssteentjes
naastligger ten oostenJacob Lolkes Kok
naastligger ten zuidenTijs Nannings
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Willems
naastligger ten noordenLanen
verkoperJacob Dirks Coster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Eelkes, mr. timmerman koopt met toestemming van zijn vader Eelke Pyters, rogverschieter, een huis zz. Lanen, met alle goederen. Het is verhuurd aan Hans...?, schilder van gebakken steentjes. Ten O. Jacob Lolles de Cock (Kok), ten W. wd. Jurjen Willems, ten Z. Tijs Nannings, ten N. die straat en diept. Gekocht van Jacob Dirks, voor 460 cg.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0276v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Eelkes mr. timmerman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-142 Lanen 66Pieter Eelkes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-142 Lanen 66huis
eigenaarPytter Eelkes
gebruikerPytter Eelkes
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-09-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100r van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 66Lanen ZZhuis
 
koperYpe Herres, gehuwd metturfdrager350-00-00 CG
koperDoutjen Hendriks
huurderJan Jansen c.u.gleibakker
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Lolles Kok
naastligger ten zuidenTijs Nannings c.s.
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Willems
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Eelkesmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Herres, turfdrager x Doutjen Hendrix kopen huis aan de zuidkant van de Laenen, als huurders bewoond door Jan Jansen, gleybacker cum ux. Geen grondpacht. Ten O. wd. Jacob Lolles Kok, ten N. de straat en Laenen, ten W. wd. Jurjen Willems, ten Z. Tijs Nannings cum soc. Gekocht van Pieter Eelkes, mr. timmerman, voor 350 cg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0022r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0027r van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYpe Heeres


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134v van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYpe Heeres


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0253r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSchelte Sipkes


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0104r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 70, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0105v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0105v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0029r van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 66achterSchritsen NZ wijk F-198kamer
 
koperSipke Tjepkes Blok, gehuwd met125-00-00 CG
koperAaltje Freerks
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJacob de Boer
naastligger ten zuidenJacob de Boer
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoperLolke Sybrenshuistimmerknecht


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-164 Lanen 66Sipke T Blok1-00-00 CGstond: sybren lolkes wed


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Sipke Tjipkes Blok... Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1830, huw 1838, ovl 1856; vrouw van S.T. Blok eigenaar en gebruiker van wijk F-198, 1814. (GAH204); S.T.B. en Atje Freerks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-198Lanen 66Sipke T Blok vrouwSipke T Blok vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1327Lanen 66Sipke Tjepkes BlokHarlingenhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Aaltje J Fabergeb 1788 HRL, ovl 27 apr 1864 HRL, huwt met Jan Vlas, wonende te HRL. 1843, ovl wijk F-198, dv Jacob F, en Tettje Akkringa; BS ovl 1843; 1864 overlijdens; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-211; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Christiaan Nannersoud 40 jaar, geb Zwolle en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Elisabeth de Vries... 1836, ovl 1839, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk F-162; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Emanuel Leonardus Fonteingeb 1800 ... , huw.get. bij F.P. Schaafsma en S.A. Hilwerda, timmerman wonende te HRL; BS huw 1836; oud 39 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk F-198; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Jan B Parsoud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-198; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Rinze Y Rinsmaoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk F-198; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Sipkje Harmensoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-198Lanen 66Trijntje Annes Stavenga... S, en Petronella Jans; BS huw 1829, ovl 1845; oud 40 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-198Lanen 66Pietje Hayes Tigchelaar, overleden op 24 augustus 183945 jr, overleden Laanen F 198, gehuwd. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-198LaanenJan Berends Pors31 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
F-198LaanenSipkje H Harmens42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-198LaanenHermanus Plutschouw13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenJan Plutschouw8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenBarend J Pors5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenHenderikus Pors2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenMintie J Pors3 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-198LaanenEmanuel Fontein39 jAmsterdamgezin 2, m, protestant, gehuwd, timmermansknegt
F-198LaanenCristina Nanners40 jZwollegezin 2, v, protestant, gehuwd
F-198LaanenLeonardus Fontein8 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenFranciskus Fontein8 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenEmanuel Fontein7 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenPieter Fontein5 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenRinze Y Rinsma39 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, bakkersknegt
F-198LaanenTrijntie Stavinga40 jVlielandgezin 3, v, protestant, gehuwd
F-198LaanenYnte Rinsma9 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenJohannes Rinsma1,5 jSchraardgezin 3, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenNiese Rinsma4 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-198LaanenElisabeth de Vries31 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
F-198LaanenSteven Douma2 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenHendrikje Hanzen26 jHarlingengezin 5, v, protestant, weduwe
F-198LaanenArjen Westerhout3 jHarlingengezin 5, m, protestant, ongehuwd
F-198LaanenRotje Monsma26 jHarlingengezin 6, v, protestant, ongehuwd
F-198LaanenMaartje Monsma25 jHarlingengezin 6, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1327F-198 (Lanen)Simon Pieter Schenkiuswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1327F-189 (De Lanen)Pieter Schenkiuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1327Lanen 66 (F-189)Johannes Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum)woonhuis
  terug