Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 71
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Lanen 71 6-108 6-104 E-203 E-193
Naastliggers vanLanen 71
ten oostende Lanen
ten zuidende Lanen
ten westende Bedelaarsteeg


aangrenzende stegensteeg
Lanen 71Bedelaarssteeg ten westen


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0125r van 28 apr 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Bauck Conincks steegkamer
 
koper door niaarHuybert Claesen 275-00-00 GG
geniaarde kopermonsieur Tiberius Popta, gehuwd met
geniaarde koperjuffrouw Alagonda van Rijn
huurder voor 7 jarenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Jan Franssen Adama
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis genaamd Emaus
verkoperAndries Douues Pascaert c.u.kapitein van de heeren directeurs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuybert Claesen Kiestra koopt, na niaar, een camer in Bauck Coninckssteeg. Ten Z. Jan Franssen Adama (d`Adam?), ten N. het huis 'Emaus'. Gekocht van Andries Douwes Pascaert, kapt. van de Heeren Directeuren.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0225v van 7 jun 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_acLanen NZ in de Koninckxsteyghwoning of twee kamers
 
koperSioerd Hoitses c.u.300-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Gerrits Braem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten zuidenFrans Templaer
naastligger ten noordenJancke Jouckes
verkoperMichiel Alberts Stellingwerff c.u. en c.s.commissaris van de grouue waren


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0202v van 15 feb 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_acLanen NZ [staat: in de Cooninxsteeg op de Lanen]woning
 
koperJan Jacobs, gehuwd met305-00-00 GG
koperTrijntie Hayes
naastligger ten oostenClaes Bramuiens
naastligger ten zuidenT. Templar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJancke Jouckes
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs x Trijntie Hayes koopt een woning in de Coninxsteeg op de nz. Lanen. Ten O. Claes Bramius (Braams), ten Z. T. Templar, ten W. die steeg, ten N. Jancke Jeuckes. Geen grondpacht. Gekocht van [niet vermeld] voor 305 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0192v van 29 jan 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_acLanen in de Bauck Conicxsteighhuis of woning
 
koperNicolaus Gerardi Bramius apotheker93-00-00 GG
naastligger ten oostende koper Nicolaus Gerardi Bramius apotheker
naastligger ten zuidenPiter Huiberts
naastligger ten zuideneen uitgang van de koper
naastligger ten westenBauck Conincxsteigh
naastligger ten noordenTrijntie Hayes
verkoperDominicus Siouma c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaus Girardi Bramius, apotheker, koopt woning op de Lanen in de Bauck Conincxsteeg. Ten W. die steeg, ten O. de koper, ten Z. Pieter Huiberts en een uitgang van de koper, ten N. Trijntje Hayes. Gekocht van Dominicus Siouckes (Siouma?).


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0021va van 15 feb 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_acLanen in de Coningssteeg1/4 huis
 
koper provisioneel en finaalLiuwe Fliger 350-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Gerrits Braam
naastligger ten zuidenClaes Gerrits Braam
naastligger ten westenConingssteeg
naastligger ten noordenJancke Jouckes
verkoperde Stad Harlingen: weesvoogdij


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0097r van 17 mrt 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71twee_aBauck Koningssteeg OZkamer
 
koperMoses Abrahams 140-00-00 GG
naastligger ten oostenClaas Gerrits Braam
naastligger ten zuidenClaas Gerrits Braam
naastligger ten westenBauck Coningssteeg
naastligger ten noordenTrijntie Haies
verkoperClaas Gerrits Braam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMoses Abrahams koopt een camer in Bauck Koningssteeg. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. die steeg, ten N.? Gekocht van erven Claas Gerrits (Braem?).


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016r van 12 jun 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis en tuin
 
koperMoses Abrams 825-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van het huis van Foppe Tjeerds
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westeneen uitgaande steeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHans Jansen c.u.koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMoses Abrahams x Grietie Douwes koopt huis en tuin c.a. nz. Lanen. Ten O. erven Foppe Dirx, ten W. een uitgaande steeg, ten Z. de Lanen. Gekocht van Hans Jansen.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0222v van 6 mei 1703 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71twee_aBauck Coningssteygh OZ op de Lanenhuis of woning
 
koperEvert Jansen Oosterbaan, gehuwd met100-00-00 CG
koperHincke Seerps
naastligger ten oostende kopers Evert Jansen Oosterbaan c.u.
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westenBauck Coningssteygh
naastligger ten noordenBotte Jacobs c.s.bierdrager
verkoperMoises Abrahamsmr. knoopmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen Oosterbaan x Hincke Seerps koopt woning op de nz. Lanen in Bauck Coningssteeg. Ten O. de koper, ten Z. Claes Rinties Botsma, ten W. die steeg, ten N. Trijntie Hajes of Bottie Jacobs. Gekocht van mr. knoopmaker Moses Abrahams.


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0256r van 4 mei 1704 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71vier_aLanen NZ in een steegjekamer
 
koperClaes Hayes, gehuwd met55-00-00 GG
koperPyttie Jans
naastligger ten oostende hof van Evert Jansen koopman
naastligger ten zuidenBotte Jacobs n.u.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenMoises Abrahams
naastligger ten noordenJan Foppes
verkoper q.q.de Doopsgezinde Gemeente: armen, onderstand gevende aan
verkoperMartjen Clases bejaarde dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIn een steeg


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0158v van 7 jun 1711 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis
 
koperJakle Jansen c.u., en400-00-00 CG
koperJan Sioerds Schiere c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
toehaaktwee ducaten
naastligger ten oostenHubert Braam
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenCornelis Jansen
naastligger ten noordenBotsma koopman
verkoperTrijntie Moises, gehuwd metNes
verkoperJan HarmensbakkerNes
Jan Harmens, gelastigde vanbakkerNes
verkoperMayke MoisesNes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJakle Jans en Jan Sioerds Schiere kopen een huis nz. Lanen. Ten O. Hubert Braam, ten W. een steeg en Cornelis Wetsens, ten N. Claas Rinties Botsma. Met vrij in- en uitgang door die steeg. Gekocht van Trijntie Moses x bakker Jan Harmens en Jan Harmens als gelastigde van Mayke Moses, allen van Nes op Ameland, voor 400 cg en 2 ducaten.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-108Lanen 71huis
eigenaarJan Schiere
gebruikerMeinaert Teunis
huurwaarde21-18-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-108Lanen 71huis
eigenaarJan Schiere
gebruikerMeinert Teunis
huurwaarde21-18-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-108 Lanen 71huis
eigenaarJan Schiere erven
gebruikerMeindert Teunis
huurwaarde21-18-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0010r van 20 apr 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis
 
koperMeile Ollema, gehuwd met365-07-00 GG
koperAntje Tjeerds Siverda
verpachter grondde erfgenamen van wijlen vroedsman Gouko Suringar 0-12-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Huibert Braem
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Feytema koopman
verkoper van 1/2Sytske Freerks Hingst, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Sjoerds Schiere
verkoper van 1/6Freerk Hingst van Schierekoopman
verkoper van 1/6Antje Jans Schiere, gehuwd met
verkoper van 1/6Claes Sytses Hingstkoopman
verkoper van 1/6Sytske Freerks Hingst, moeder van
verkoper van 1/6Lijsbeth Jans Schiere meerderjarig vrijster
erflaterwijlen Jan Sjoerds Schiere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Ollema x Antie Tjeerds Siverda koopt een huis c.a. nz. Lanen. Ten O. erven Huibert Braam, ten W. een steeg met vrij in- en uitgang etc., ten Z. de straat en diept, ten N. wd. Pieter Feytema. (Met beschrijving van het huis). Er is in het huis ook een ververij, en de gereedschappen worden deels meeverkocht. Gekocht van (Sytske Freerks Hingst, wv Jan Sjoerds Schiere voor 1/2, Freerk Hingst van Schiere voor 1/6, Antje Jans Schiere x Claes Sytses Hingst voor 1/6, Lijsbet Jans Schiere met hun 3 kinderen elk voor 1/6 , zijnde) de erven van Jan Sjoerds Schiere, voor 365 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-108 Lanen 71huis
eigenaarMeile Ollema
gebruikerMeile Ollema
huurwaarde21-18-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_acLanen NZhuis en tuin
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenDirk Wildschut
naastligger ten oostenJacob Reinalda
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenDirk Wildschut
huisman Evert Leenderts, geauthoriseerde curatorMidlum
huisman Gerryt Leenderts, geauthoriseerde curatoren overWijnaldum
verkoperJan Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperSikke Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperObbe Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperAnne Everts Wynalda, kindskinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Doekes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De curatoren over Jan, Sikke, Obbe en Anne Everts Wijnalda, nagelaten minderjarige kindskinderen van Jan Everts en Jeltje Doekes, presenteren te verkopen: (c) huis en tuin Nz. Lanen, thans door diverse huurders bewoond, vrij van grondpacht, ten O. Dirk Wildschut en Jacob Reinalda c.s., ten Z. de Lanen, ten W. een doorgaande steeg, ten N. Dirk Wildschut.


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 370r van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 71Pieter Foekens, klerk ter secretarie te Dokkum, koopt met zijn vader Pieter Sjoerds Foekens, schoolmeester te Harlingen, een deftig huis met stal en wagenhuis, nz. Lanen. Ten O. wd. Schrik, ten Z. die straat, ten W. een openbare steeg, ten N. Hannema. Met uitgebreide beschrijving van het huis. Geen grondpacht. Gekocht van (Anna Toussaint x boekhandelaar Volkert v.d. Plaats voor 1/3, destillateur Johan Daniel Toussaint voor 1/3, en Gerardus Riemersma te Dokkum x Sibbeltje Ballings mede namens met name genoemde anderen voor 1/3, zijnde) de erfgenamen van Geertje Ollema wv Johan Daniel Toussaint, voor 93 GG.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0370ar van 27 nov 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis, stal en wagenhuis
 
koperPieter Foekens, met zijn vaderklerk ter secretarie van Westdongeradeel93-00-00 GG
Sjoerd Foekensschoolmeester
huurder huisJacob Durks c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenjuffrouw de weduwe Schrik
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende heer Hannema
verkoper van 1/3Anna Toussaint, gehuwd met
verkoper van 1/3de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaar
verkoper van 1/3Johan Daniel Toussaintdistillateur
verkoper van 1/9Gerardus Riemersma, gehuwd metkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Sibbeltje BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, gelastigde van zijn schoonmoederkoopmanDokkum
verkoper van 1/9Trijntje Lases, weduwe vanDokkum
verkoper van 1/9wijlen Albert BallingsDokkum
verkoper q.q.Gerardus Riemersma, curator overkoopmanDokkum
verkoper van 1/9de kinderen van Johannes Sipkes Terpstra
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, curatorkoopman
verkoper q.q.Volkert van der Plaats, curatoren overboekhandelaar
verkoper van 1/9mejuffrouw Maria Toussaint
verkoper q.q.Haaye Beekkerk, vader van en voorstander over zijn dochtertjekoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/9Geertje Toussaint Beekkerk
erflaterwijlen mejuffrouw Geertje Ollema, weduwe van
erflaterwijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-107 1/2Lanen 71Anne Foekes, 23 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0151v van 23 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71Lanen NZhuis
 
koperAnne S. Fockens schoolonderwijzer400-00-00 CG
koperde weduwe van Sjoerd Fockens
huurderAnne S. Fockens 38-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Doekes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van P. Hannema
verkoperPieter Foeke SjoerdsprocureurDokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Sjoerds Foekens, schoolonderwijzer, zoon van Sjoerd Foekens, koopt een huis nz. Lanen. Ten O. Pieter Doekes, ten Z. die straat, ten W. een steeg, ten N. wd. Hannema. Vrij uitgang door die steeg. Gekocht van procureurs Pieter- en Foeke Sjoerds te Dokkum, voor 400 cg.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0292r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 71een_acsteeg achter het huis van de verkopershuis
 
kopermeerderjarige vrijster Jieskje Roukes 80-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrina Wildschut
naastligger ten zuidenSjoerd Foekes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenC. Mollema koopman
verkoper q.q.Tjepke Gratama, gelastigde vankoopman
verkoperHendrina Wildschut, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Jacobina Hannema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-104 Lanen 71Anne Foekes2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Anne Fockenszie ook: Anne Sjoerds Foekens; eigenaar en gebruiker van wijk E-203, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-203Lanen 71Anne Foekens Anne Foekens schoolonderwijzer


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-203Lanen 71Sjoerd Jacobs de Vries, overleden op 17 januari 1821zoon van Jacob Sjoerds de Vries, pakhuisknecht (Laanen E 203) en Hendrikje Alberts Kikkert. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1292Lanen 71Hans Wybrandus van StratenHarlingenverwerhuis (175 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Hans Wybrandus van Straten... bev.reg. HRL 1851 wijk A-046, wijk E-241; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk E-203; VT1839; H.W. v. S. eigenaar van perceel nr. 1092 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 655, erf, 20 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Wilhelmina Weddeloper... geven toestemming; BS huw 1822; oud 38 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzeres, wijk E-203; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-203LaanenHans van Straten35 jHarlingenm, protestant, gehuwd, huisschilder
E-203LaanenWilhelmina Weddeloper38 jAmsterdamv, protestant, gehuwd, onderwijzeres
E-203LaanenPietje Hovius21 jPingjumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Hendricus Roestergeb 1800 prov, huwt met Rebecca de Vries, slijter, N.H., A 25 aug 1857 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-203, wijk F-276


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Rebecca de Vriesgeb 1805 prov, huwt met Hendricus Roester, N.H., A 25 aug 1857 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-203, wijk F-276


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-203Lanen 71Rigtje Cornelis Voordewind... V, en Imkje Sjoukes; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-045, 47, 95, wijk E-203, wijk F-112, wijk G-072, supp wijk B-207; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-025; VT1839; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3155E-193 (De Lanen)Jan Fredrik Jansenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3155Lanen 71 (E-193)Jan Frederik Jansenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 71 Andries J. Bergsmamelktapper
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 71F.Burghoutmelktapper


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 71J. (Johannes) Burghout


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8154Lanen 71
  terug