Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 75
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Lanen 75 6-109 5-105 E-204 E-194
    Lanen 75 6-109 5-105 E-ong E-ong
    Lanen 75 6-110 6-106 E-205 E-195
Naastliggers vanLanen 75
ten oostende Lanen
ten zuidende Lanen
ten westende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 75Comediesteeg ten oosten
Lanen 75naamloze steeg ten westen


 


 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0227v van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 75Bauck Sytses steeg naar de Lanen strekkendeachterhuis
 
koperHuybert Claesen, gehuwd met109-14-00 GG
koperMartien Pieters
naastligger ten oostende kopers Huybert Claesen c.u.
naastligger ten zuidende vaandrig van de overste luitenants compagnie
naastligger ten westenhet voorhuis van Bauck Sytses c.m
naastligger ten noordenkleine steeg waarlangs in- en uitgang van het voorhuis
verkoperBauck Sytses, gehuwd met
verkoperJan Bredae


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0223r van 1 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 75Lanen NZ, achter het huis waar het Roode Hart uitsteektachterhuis/camer en loods
 
koperJan Harmens, gehuwd metmr. scheepstimmerman140-00-00 GG
koperNannicke Meins
naastligger ten oostenAlyt, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Anne Wiegers
naastligger ten oostenBocke Beerns
naastligger ten zuiden*het voorhuis aldaer het Rood Hart uytsteect, van de koper Jan Harmens mr. scheepstimmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende manhaften burgerhopman Jan Fransen
naastligger ten noorden*Huybert Claesen
verkoperPieter Jurians, gehuwd met
verkoperDoed Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens, mr. scheepstimmerman x Nannincke Meins kopen een achterhuis of kamer met loods nz. Lanen, aan hun voorhuis, aldaer het rood hart uytsteeckt, wesende de camer inden copers huysinge beclemt. Strekkende tot aan het huis van Huybert Claesen. Met een vrije steeg ten oosten. Ten O. Bocke Beerns en Alyt wv Anne Wingers, ten W. de manhaften hooftman Jan Fransen. Geen grondpacht. Gekocht van Pieter Jurians x Doed Jellis, voor 140 GG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-109Lanen 75huis
eigenaar 1/3wed. Hubert Braam
eigenaar 1/3 Janke Gerrits
eigenaar 1/6 Foppe Braam
eigenaar 1/6 Aukjen Braam
gebruikerDirk Jansen (voor 10-00-00 CG)
gebruikerHarmen Beerns (voor 20-00-00 CG)
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
6-110Lanen 75huis
eigenaarGeertie Alberts
gebruikerGeertie Alberts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-109Lanen 75huis
eigenaar 1/3wed. Hubert Braem
eigenaar 1/3 Janke Gerrits
eigenaar 1/6 Foppe Goitiens
eigenaar 1/6 Aukjen Goitiens
gebruikerDirk Jansen (voor 10-00-00 CG)
gebruikerHarmen Beerns (voor 20-00-00 CG)
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720
6-110Lanen 75huis
eigenaarGeertie Alberts
gebruikerGeertie Alberts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-109 Lanen 75huis
eigenaar 1/3wed. Huibert Braem
eigenaar 1/3 Jan Gerrits
eigenaar 1/6 Foppe Goitjes Braam
eigenaar 1/6 Aukjen Goitjes Braam
gebruikerHarmen Berends cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
6-110 Lanen 75huis
eigenaarGeertje Alberts
gebruikerGeertje Alberts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-109 Lanen 75huis
eigenaar 1/3wed. Hubert Braem
eigenaar 1/3 Jan Gerryts
eigenaar 1/3 Aukjen Goytiens
gebruikerHarmen Beerns c.s.
huurwaarde40-10-00 CG
aanslag huurwaarde06-15-00 CG
6-110 Lanen 75huis
eigenaarGrytie Alberts
gebruikerGrytie Alberts c.s.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-109 Lanen 75Harmen Beernts, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-109 Lanen 75huis
eigenaar 1/3 Harmen Beerns
gebruikerHarmen Beerns cum soc.
huurwaarde40-10-00 CG
aanslag huurwaarde07-07-02 CG
6-110 Lanen 75huis
eigenaarerv. Geertie Alberts
gebruikerGeertie Alberts cum soc.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-12 CG


1766 - reëelkohieradresgebruik
6-110 Lanen 75huis
eigenaarGeertje Alberts erven
gebruikerGeertje Alberts erven c.s.
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-12-12 CG


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBeernd Siderius


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-109 Lanen 75Sipke Jans
6-109 Lanen 75Jan Sipkes, 22 jaar, gehuwdinwooning
6-109 Lanen 75Gerardus Dames
6-109 Lanen 75Baukje Feijkes, 30 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0342v van 7 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Doekes


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJesk Roukes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0193r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 75Lanen NZ wijk E-204huis
 
koperWybe E. Schoonhoven trekveerschipper400-00-00 CG
huurderWybe E. Schoonhoven trekveerschipper
naastligger ten oostenSipke J. Schoonbergen [staat: Schoonhoven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenFoeke Sjoerds
naastligger ten noordenPheiffer commies
verkoperHinke Eelkes Schoonhoven, gehuwd met
verkoperPieter Doekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk E-204.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-105 Lanen 75Wybren Heeres0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-204Lanen 75Wiebe Eelkes Schoonhoven... 1808, BS huw 1813, huw 1814 1821 overlijdens, ovl 1846, ovl 1865, ovl 1888; eigenaar en gebruiker wijk E-204, trekschipper, 1814. (GAH204); kind: Willem Wybes Schoonhoven, geb 29 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-205Lanen 75Jan Jans van Vals... en Jantje Geerts; BS ovl 1818; 1821 huwelijken, ovl 1853, ovl 1872, BS Franeker ovl 1837; gebruiker wijk E-205, schoenmaker; medegebruiker Obbe Wijnalda, korenmeter, 1814; eigenaar en medegebruiker Sipke Schoonbergen, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-205Lanen 75Obbe Everts Wijnalda... in ''t Vervolg te onthouden. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-205Lanen 75Sipke Jans Schoonbergen... ovl voor 1835 en na 1813, huwt met Neeltje Martens dekker; BS ovl 1834; eigenaar en gebruiker wijk E-205, slatter; medegebruikers Obbe Wijnalda, koornmeter, Jan van Vals, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-204Lanen 75Wiebe Schoonhoven Wiebe Schoonhoven trekschipper
E-ongLanen 75Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-205Lanen 75Sipke Schoonbergen Sipke Schoonbergen slatter
E-205Lanen 75Obbe Wijnalda korenmeter
E-205Lanen 75Jan van Vals schoenmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1294Lanen 75wed. Wybe Eelkes SchoonhovenHarlingenwinkelierschehuis en erf (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1295Lanen 75wed. Wybe Eelkes SchoonhovenHarlingenwinkelierschehuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-204Lanen 75Jacob van der Heide... H. IJskamp; BS ovl 1832, huw 1834, ovl 1844; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-204; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-204Lanen 75Neeltie Huismanoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-204; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-204Lanen 75Willem Dikmansoud 39 jaar, geb Alkmaar en wonende te HRL. 1839, korfmaker, wijk E-204; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-205Lanen 75Johannes Geerts Schokker... ovl 1843, ovl 1857, ovl 1859; oud 66 jaar, geb Oudehaske en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk E-205; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-205Lanen 75Roelofke Caspers... 1859 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-243; oud 55 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-205; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
E-204Lanen 75W Dikmans stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-204LaanenWillem Dikmans39 jAlkmaargezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, korfmaker
E-204LaanenNeeltie Huisman38 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-204LaanenGerrit Dikmans8 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-204LaanenAnna Dikmans6 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-204LaanenCatharina Dikmans3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-204LaanenJohs. Anthony Huisman15 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-204LaanenJacob van der Heide39 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, varensgezel
E-204LaanenNeeltie Rienks25 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-204LaanenJohannes van der Heide18 jDamwoudegezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-204LaanenEeuwe van der Heide14 wHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-204LaanenTrijntie van der Heide16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-204LaanenMarijke van der Heide14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-204LaanenAaltie van der Heide11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-204LaanenSymontie van der Heide7 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-204LaanenOentie van der Heide5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-205LaanenJohannes Schokker66 jOudehaskem, protestant, gehuwd, turfschipper
E-205LaanenRoelofke Kaspers55 jHerenveenv, protestant, gehuwd
E-205LaanenGeert Schokker24 jSteenwijkm, protestant, ongehuwd
E-205LaanenJouke Schokker19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-205LaanenReinofke Schokker21 jGieterenv, protestant, ongehuwd
E-205LaanenJoukjie Schokker16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-205LaanenGrietje Schokker11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1294E-204 Willem DijkmansHarlingenhet voorhuis geheel vernieuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-205Lanen 75Johannes Geerts Schokker, overleden op 30 april 184369 jr, geboren Oudehaske 12/10/1773, turfschipper, overleden Lanen E 205, man van Roelofke Caspers, winkeliersche, vader van Casper, turfschipper, Reintje, wijlen Geert (man van Grietje Sakes P/Bolleboer, vader van minderjarige Roelofke en Geert Geerts Schokker) en minderjarige Jouke, Joukje en Grietje Johannes Schokker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-204Lanen 75Berbina Veenstrageb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-204Lanen 75Hinke Gerrits de Vries... ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-205Lanen 75Aukje Harmensmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1776 Tzummarum/1785 HRL, ovl 31 aug 1850 HRL, N.H., huwt met Roelof Geerts, dv Harmen Aarts en Metje Geerts; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851; wijk E-205, wijk H-209


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1294E-204 (de Lanen)Willem Dikmanswoonhuis
Sectie A nr. 1295E-205 (de Lanen)Grietje & Reintje Schokkerwoonhuis


1870 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49068 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 2 van 10 jan 1870
adressoortbedraggebruik
E-204Lanen 75koopaktefl. 2400huis E-204
 
verkoperWillem Dikmans
koperFrederikus Hendrik Gonggrijp


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1295E-194 (De Lanen)Fredrikus Hendriks Gongrijpwoonhuis
Sectie A nr. 1294E-195 (De Lanen)Grietje en Reintje Schokkerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1295Lanen 75 (E-ong)Laas Wijnalda (Kzn.)woonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 75beeldbepalend pand4 van 10
Lanen 75rijksmonument 20498
  terug