Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 75
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Lanen 756-1096-1096-105E-204E-194
   Lanen 75(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)E-ongE-ong
   Lanen 75(niet bekend)(niet bekend)6-106E-205E-195


Naastliggers vanLanen 75
ten oostende Lanen
ten zuidende Lanen
ten westende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 75Comediesteeg ten oosten


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 75naamloze steeg ten westen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0062r van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 73, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 73, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0223r van 1 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 75Lanen NZ, achter het huis waar het Roode Hart uitsteekt140‑00‑00 ggachterhuis/camer en loods
koperJan Harmens, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperNannicke Meins
naastligger ten oostenAlyt, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Anne Wiegers
naastligger ten oostenBocke Beerns
naastligger ten zuiden*het voorhuis aldaer het Rood Hart uytsteect, van de koper Jan Harmens mr. scheepstimmermanhet Rode Hert
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende manhaften burgerhopman Jan Fransen
naastligger ten noorden*Huybert Claesen
verkoperPieter Jurians, gehuwd met
verkoperDoed Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens, mr. scheepstimmerman x Nannincke Meins kopen een achterhuis of kamer met loods nz. Lanen, aan hun voorhuis, aldaer het rood hart uytsteeckt, wesende de camer inden copers huysinge beclemt. Strekkende tot aan het huis van Huybert Claesen. Met een vrije steeg ten oosten. Ten O. Bocke Beerns en Alyt wv Anne Wingers, ten W. de manhaften hooftman Jan Fransen. Geen grondpacht. Gekocht van Pieter Jurians x Doed Jellis, voor 140 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-109 , folio 122Lanen 75huis
eigenaar van 1/3Hubert Braam wed.
eigenaar van 1/3Janke Gerrits
eigenaar van 1/6Foppe Braam
eigenaar van 1/6Aukjen Braam
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde10‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Beerns
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-109 , folio 79vLanen 75huis
eigenaar van 1/3Hubert Braem wed.
eigenaar van 1/3Janke Gerrits
eigenaar van 1/6Foppe Goitiens
eigenaar van 1/6Aukjen Goitiens
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde10‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Beerns
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-109 , folio Lanen 75huis
eigenaar van 1/3wed. Huibert Braem
eigenaar van 1/3Jan Gerrits
eigenaar van 1/6Foppe Goitjes Braam
eigenaar van 1/6Aukjen Goitjes Braam
gebruikerHarmen Berends cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-109 , folio 80rLanen 75huis
eigenaarHubert Braem wed.
opmerking[eigenaar van 1/3]
eigenaarJan Gerryts
opmerking[eigenaar van 1/3]
eigenaarAukjen Goytiens
opmerking[eigenaar van 1/3]
gebruikerHarmen Beerns cum soc.
huurwaarde totaal40‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑15‑00 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003r van 16 jun 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 73, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Feytema koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-109Lanen 75Harmen Beernts, bestaande uit 5 personen12‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-109 , folio 80rLanen 75huis
eigenaar van 1/3Harmen Beerns
gebruikerHarmen Beerns cum soc.
huurwaarde totaal40‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑07‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-109, fol. 111rLanen 75Harmen Beerns cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en geen kinderenbaerdscheerder26:0:00 cg4:6:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-109 , folio 81rLanen 75huis
eigenaarHarmen Beernds
gebruikerHarmen Beernds c.s.
huurwaarde totaal40‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑07‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-109 , folio 81rLanen 75huis
eigenaarHarmen Beernds
gebruikerHarmen Beernds c.s.
huurwaarde totaal40‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑07‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-105 , folio 138vLanen 75huis
eigenaarBeernd Siderius
gebruikerBeernd Siderius
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106 , folio 139rLanen 75huis
eigenaarJan Heeres
gebruikerSimon Jetzes
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerLeendert Cornelis
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerSjoerdtje Hendriks
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal67‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑05‑06 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0022r van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeernd Siderius


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0304v van 14 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 73, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. Hannema


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-105 , folio 138vLanen 75huis
eigenaarTjeerd Annes
gebruikerTjeerd Annes
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106 , folio 139rLanen 75huis
eigenaarJan Heeres
gebruikerBeert Wassenaar
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerIsaac Philippus
huurwaarde21‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Witting
huurwaarde21‑00‑00 cg
huurwaarde totaal74‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal71‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0189v van 11 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 73, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. Hannema


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-105 , folio 138vLanen 75huis
eigenaarwd. Sj. Schrik c.s.
gebruikerFrans Boekhout
huurwaarde34‑00‑00 cg
gebruikerWytze Dirks
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal58‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑10‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-106 , folio 139rLanen 75huis
eigenaarSipke Jans
gebruikerSipke Jans
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Pieters
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerAaltje Hendriks
huurwaarde15‑00‑00 cg
huurwaarde totaal59‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑16‑10 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0304v van 17 jan 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 73, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAndries Hessels


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0122r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 73, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Sjoerds Hannema


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-109, pag. 98Lanen 75Sipke Jans
6-109, pag. 98Lanen 75Jan Sipkes , 22 jaar, gehuwdinwooning
6-109, pag. 98Lanen 75Gerardus Dames
6-109, pag. 98Lanen 75Baukje Feykes , 30 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0342v van 7 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Doekes


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Comediesteeg 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJesk Roukes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0193r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 75Lanen NZ wijk E-204400‑00‑00 cghuis
koperWybe E. Schoonhoven trekveerschipper
huurderWybe E. Schoonhoven trekveerschipper
naastligger ten oostenSipke J. Schoonbergen [staat: Schoonhoven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenFoeke Sjoerds
naastligger ten noordenPheiffer commies
verkoperHinke Eelkes Schoonhoven, gehuwd met
verkoperPieter Doekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk E-204.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-105 , pag. 135Lanen 75Wybe Schoonhoven 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-204Lanen 75Wiebe Eelkes Schoonhoven... 1808, BS huw 1813, huw 1814 1821 overlijdens, ovl 1846, ovl 1865, ovl 1888; eigenaar en gebruiker wijk E-204, trekschipper, 1814. (GAH204); kind: Willem Wybes Schoonhoven, geb 29 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-205Lanen 75Jan Jans van Vals... en Jantje Geerts; BS ovl 1818; 1821 huwelijken, ovl 1853, ovl 1872, BS Franeker ovl 1837; gebruiker wijk E-205, schoenmaker; medegebruiker Obbe Wijnalda, korenmeter, 1814; eigenaar en medegebruiker Sipke Schoonbergen, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-205Lanen 75Obbe Everts Wijnalda... in ''t Vervolg te onthouden. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-205Lanen 75Sipke Jans Schoonbergen... ovl voor 1835 en na 1813, huwt met Neeltje Martens dekker; BS ovl 1834; eigenaar en gebruiker wijk E-205, slatter; medegebruikers Obbe Wijnalda, koornmeter, Jan van Vals, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 75Wiebe Schoonhovenfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-204Lanen 75Wiebe SchoonhovenWiebe Schoonhoventrekschipper
E-ongLanen 75Jan GalamaJan Doekes Fockemakuipersknegt
E-205Lanen 75Sipke SchoonbergenSipke Schoonbergenslatter
E-205Lanen 75Sipke SchoonbergenObbe Wijnaldakorenmeter
E-205Lanen 75Sipke SchoonbergenJan van Valsschoenmaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1294Lanen 75wed. Wybe Schoonhoven winkelierscheHarlingenhuis en erf (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1295Lanen 75wed. Wybe Schoonhoven winkelierscheHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-204Lanen 75Jacob van der Heide... H. IJskamp; BS ovl 1832, huw 1834, ovl 1844; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-204; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-204Lanen 75Neeltie Huismanoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-204; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-204Lanen 75Willem Dikmansoud 39 jaar, geb Alkmaar en wonende te HRL. 1839, korfmaker, wijk E-204; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-205Lanen 75Johannes Geerts Schokker... ovl 1843, ovl 1857, ovl 1859; oud 66 jaar, geb Oudehaske en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk E-205; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-205Lanen 75Roelofke Caspers... 1859 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-243; oud 55 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-205; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-204Lanen 75W Dikmans stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-204LaanenWillem Dikmans39 jkorfmakerAlkmaargezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
E-204LaanenNeeltie Huisman38 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-204LaanenGerrit Dikmans8 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-204LaanenAnna Dikmans6 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-204LaanenCatharina Dikmans3 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-204LaanenJohs. Anthony Huisman15 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-204LaanenJacob van der Heide39 jvarensgezelHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
E-204LaanenNeeltie Rienks25 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-204LaanenJohannes van der Heide18 jDamwoudegezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-204LaanenEeuwe van der Heide14 wHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-204LaanenTrijntie van der Heide16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-204LaanenMarijke van der Heide14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-204LaanenAaltie van der Heide11 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-204LaanenSymontie van der Heide7 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-204LaanenOentie van der Heide5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-205LaanenJohannes Schokker66 jturfschipperOudehaskem, protestant, gehuwd
E-205LaanenRoelofke Kaspers55 jHerenveenv, protestant, gehuwd
E-205LaanenGeert Schokker24 jSteenwijkm, protestant, ongehuwd
E-205LaanenJouke Schokker19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-205LaanenReinofke Schokker21 jGieterenv, protestant, ongehuwd
E-205LaanenJoukjie Schokker16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-205LaanenGrietje Schokker11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1294Lanen 75 Willem DijkmansHarlingenhet voorhuis geheel vernieuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 428 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-205Lanen 75Johannes Geerts Schokker, overleden op 30 april 184369 jr, geboren Oudehaske 12/10/1773, turfschipper, overleden Lanen E 205, man van Roelofke Caspers, winkeliersche, vader van Casper, turfschipper, Reintje, wijlen Geert (man van Grietje Sakes P/Bolleboer, vader van minderjarige Roelofke en Geert Geerts Schokker) en minderjarige Jouke, Joukje en Grietje Johannes Schokker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-204Lanen 75Berbina Veenstrageb 5 apr 1808 Franeker, huwt met Auke Zwieting, (gk), op zee vergaan, N.H., Vst 9 feb 1853 uit Achtkarspelen, A 18 sep 1869 Nijkerk; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068, wijk E-118, 204


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-204Lanen 75Hinke Gerrits de Vries... ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-205Lanen 75Aukje Harmensmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1776 Tzummarum/1785 HRL, ovl 31 aug 1850 HRL, N.H., huwt met Roelof Geerts, dv Harmen Aarts en Metje Geerts; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851; wijk E-205, wijk H-209


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1294de Lanen E-204Sipke T. Dijkstra woonhuis
Sectie A nr. 1295de Lanen E-205Rinke Schaafsma woonhuis


1870 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49068 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 2 van 10 jan 1870
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-204Lanen 75koopaktefl. 2400huis E-204
 
verkoperWillem Dikmans
koperFrederikus Hendrik Gonggrijp


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1295De Lanen E-194 Fredrikus Hendriks Gongrijp woonhuis
Sectie A nr. 1294De Lanen E-195 Grietje en Reintje Schokker woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1295Lanen 75 (E-ong)Laas Wijnalda (Kzn.)woonhuis
Sectie A nr. 1295Lanen 75 (E-ong)Laas Wijnalda (Kzn.)woonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 75beeldbepalend pand4 van 10
Lanen 75rijksmonument 20498


2023
0.2354679107666


  terug