Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 78
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 785-1305-1305-158F-192F-183


Naastliggers vanLanen 78
ten oostenLanen 80
ten westende Lanen
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 78Liefdessteeg ten westen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0109r van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Jelles


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0011v van 21 apr 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTijs schoenmaker


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0078v van 29 nov 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTijs schoenmaker


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 78Lanen ZZ, op het oosteinde van de146‑00‑00 ggkamer
koperGeert Joostes Cartou
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenJoost Cartou
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Ellerdts
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperde Gereformeerde Gemeente


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057v van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeert Joostes


1643 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 78 (noordgevel), HarlingenLanen 78 (noordgevel)Cartouw, Geert Joosten'G I 1643' en de afbeelding van een kanon met afgeschoten kogelG I' = Geert Joosten Cartouw
'Kartouw = 16e/17e-eeuws kanon van gietijzer, soms van gegoten brons; een heel kartouw was een kanon voor kogels van 48 pond, een half kartouw van 24 pond, enzovoorts' (Coehoorn)


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0117v van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0229r van 22 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Thomas Huyberts q.q.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-130 , folio 105Lanen 78huis
eigenaarOede Sapes kind
gebruikerOede Sapes kind
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-130 , folio 68vLanen 78huis
eigenaarOeds Sapes kindt
gebruikerOeds Sapes kindt
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0083r van 20 okt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128r van 18 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 78Lanen ZZ160‑00‑00 gghuis
koperPhillippus Andries Bosch c.u.
naastligger ten oostenAbraham Alema
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Schonebeek c.s.
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenhuis genaamd het Cartouw het Kartouw
verkoperPyter Sjoerds
verkoperAnnius Sjoerds c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Andries Bosch koopt huis zz. Lanen, 'het Cartouw' genaamd. Ten O. Abraham Alema, ten Z. wd. Jan Schoonebeek, ten W. een doorgaand steegje, ten N. de Lanen. Gekocht van Pyter Sjoerds en Annius Sjoerds, voor 160 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-130 , folio Lanen 78huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerAntje Wygers cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0010ra van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPhilippus Bos


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-130 , folio 69rLanen 78huis
eigenaarPhilipus Bos
gebruikerPhilipus Bos cum soc.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-130Lanen 78Filippus Bos, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-130 , folio 69rLanen 78huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerPhilippus Bos cum soc.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-130 , folio 70rLanen 78huis
eigenaarPhilippus Bos
gebruikerHartmans wed. c.s.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0207r van 13 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPhilipus Bos


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-130 , folio 70rLanen 78huis
eigenaarFrans Godefroy
gebruikerFrans Godefroy
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0145r van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 78Lanen ZZ bij de Spekmarkt464‑00‑00 cghuis, het Cartouw genaamt
koperFrans Godefroy, gehuwd metmr. pruikenmakerhet Kartouw
koperTrijntje Gautier
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenSjoerd Andries
naastligger ten zuidenHuyge Gerryts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.burgerkolonel Jan de Reus, geauthoriseerde administrator over
verkoper van 1/3 van 1/2de goederen van Johanna Bos te Doornik
verkoper van 1/3 van 1/2Lucas Bosarbeider
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoper van 1/3 van 1/2Christoffel Bosgarentwijnder te Leeuwarden
erflaterwijlen Philippus Bos
verkoper van 1/5 van 1/2Abraham Cornelis Beitzegathoutmolenaar te Almenum
verkoper q.q.Sikke Ennes de Vries, gelastigde van
verkoper van 1/5 van 1/2Sybrand Teunishoutmolenaar buiten Groningen
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoper van 1/5 van 1/2Cornelis Jansen Beitzegat, en vankoemelker en voerman
verkoper van 1/10 van 1/2Gryttje Pieters, weduwe van
verkoper van 1/10 van 1/2wijlen Pyter Poulus, en van
verkoper van 1/10 van 1/2Wikje Pyters, gehuwd met te Dokkum
verkoper van 1/10 van 1/2Gerryt Ulbes Buwalda, en vanmolenmaker te Dokkum
verkoper q.q.huisman Jan Aeaebles, als curator over te Wijnaldum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Eaeble Jacobs Beitzegat
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Antje Jacobs Beitzegat, en van
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Hycke Jacobs Beitzegat, gehuwd met te Firdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2huisman Eeltje Jacobs, en van te Firdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Trijntje Jacobs Beitzegat, gehuwd met te Vrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2huisman Gerben Jansen Doctor, en van alle kinderen van te Vrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat te Berlicum
erflaterwijlen Gryttje Cornelis Beitzegat, gehuwd met
erflaterwijlen Philippus Bos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Godefroy, mr. pruikmaker x Trijntje Gautier koopt huis 'het Cartouw', zz. Lanen, bij de Spekmarkt. Ten O. Sjoerd Andries, ten Z. Huige Gerryts, ten W. een doorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang, ten N. de Lanen. Gekocht van erven (hun oom) Philippus Bos voor 1/2 en van erven zijn wl. vrouw Gryttje Cornelis Beytzegat voor 1/2.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-158 , folio 122vLanen 78huis
eigenaarFrans Godefroi
gebruikerFrans Godefroi
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑04 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0257r van 13 feb 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-158 , folio 122vLanen 78huis
eigenaarFrans Godefroid
gebruikerFrans Godefroid
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0080v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Godefrooy


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0059r van 25 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 78Lanen ZZ bij de Spekmarkt108‑00‑00 gghuis, het Cartouw genaamd
koperJan W. Vettevogel koopmanhet Kartouw
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
huurder benedenFrans Boekholt c.u.
huurder bovenClaas Nieuwenhuis c.u.
naastligger ten oostenA. Bolman
naastligger ten zuidenYeme de Groot
naastligger ten westenClaas Lourens
naastligger ten westensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.oud burgemeester Jouke H. Olinjus, gelastigde vanprocureur fiscaal
verkoperFrans Godefrooy te Appingedam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wytzes Vettevogel koopt huis zz. Lanen bij de Spekmarkt. Ten O. A. Bolman, ten Z. het huis 'Het Kartouw' en Yeme de Groot, ten W. Claas Lourens [Koster] en een vrije steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Frans Godefroy te Appingedam.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-158 , folio 122vLanen 78huis
eigenaarJan W. Vettevogel
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht02‑17‑08 cg
huurwaarde totaal41‑02‑08 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑08 cg
grondpacht vanJan W. Vettevogel
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑17‑08 cg
aanslag grondpacht00‑04‑06 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0190r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 80, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan W. Vettevogel koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-158 , pag. 118Lanen 78Jan W. Vettevogel 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-192Lanen 78Hendrik Jans Vettevogel... regattdv1826-93; eigenaar van wijk D-144; gebruiker Willem van Fulpen wed., 1814. (GAH204); ebruiker wijk F-192, koekbakker; eigenaar Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); H.J.V. en Akke Pieters Vettevogel, beide ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-192Lanen 78Jan Wytses Vettevogel... Jacob Alberts, turfdrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hendriks vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk F-192; gebruiker Hend. Vettevogel, koekbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-062; gebruikers Klaas Gonggrijp, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-192Lanen 78erven Jan W VettevogelHendrik Vettevogelkoekbakker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1309Lanen 78Hendrik Vettevogel stadsomroeperHarlingenhuis (40 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 3 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-192Lanen 78Hendrik Jans Vettevogel, overleden op 7 november 1832stadsomroeper Laanen F 192, vader van Trijntje Hendriks Vettevogel. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-192Lanen 78Elisabeth Nageloud 49 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk F-192; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-192Lanen 78Jan Jacobus Alta... Grietje Schrijver; BS huw 1835, huw 1845; geb Op de Braak, wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-192; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-192LaanenElisabeth Nagel49 jgeeneNijkerkgezin 1, v, protestant, weduwe
F-192LaanenWesselius Katoen15 jPietersbierumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-192LaanenWillem Frederik Katoen6 jLeeuwardengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-192LaanenAlberdina Katoen19 jOnderdendamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-192LaanenWesselina Katoen17 jOnderdendamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-192LaanenJan J Alta29 j*scheepstimmermanOp De Braakgezin 2, m, protestant, gehuwd
F-192LaanenFoekje Kleinvogel27 j*Harlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-192LaanenGrietje Alta3 j*Harlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-192LaanenTrijntje [Catharina] Alta10 m*Harlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1309Lanen F-192Ruurd Jappes van der Veer woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-192Lanen 78Trijntje Hendriks Vettevogel... ... (alles)


1872 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 134 van 9 sep 1872
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-192Lanen 78koopaktefl. 4huis F-192
 
verkoperKlaas Hendriks van Wielen (de koopsom bestaat uit een lijfrente per week)
koperSipke Johannes Faber (de koopsom bestaat uit een lijfrente per week)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1309De Lanen F-183 Sipke I. Faber woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1309Lanen 78 (F-183)Lena Wiersma (wed. T. Wijga)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 78aH. v/d Sluisschipper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 78E. (Elisabeth) Meijer wv v.d. Schaaf


2023
0.083164930343628


  terug