Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 79
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Lanen 79 6-111 6-110 E-209 E-199
   huisnummer hoger Lanen 79 6-112 6-110 E-210 E-199
Naastliggers vanLanen 79
ten oostenLanen 81
ten zuidende Lanen
ten westende Lanen
ten noordenComediesteeg 3


aangrenzende stegensteeg
Lanen 79Comediesteeg ten westen


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0170r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Sicke Lieuwes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-111 Lanen 79huis etc.
eigenaarHendrik Jacobs
gebruikerHendrik Jacobs
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-04-00 CG
 
6-112 Lanen 79huis
eigenaarCornelis Jacobs
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-111 Lanen 79huis en gorterie
eigenaarHendrik Jacobs
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
opmerkingaen de majoor betaelt
 
6-112 Lanen 79huis
eigenaarCornelis Jacobs
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0143r van 6 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrick Jacobs gortmaker


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-111 Lanen 79huis en gorterij
eigenaarHendrik Jacobs
gebruikerHendrik Jacobs
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG
 
6-112 Lanen 79huis
eigenaar
gebruikerDieuke Jurjens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-111 Lanen 79kamer
eigenaarSybren Feytema
gebruikerJan Jochums
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-06 CG
 
6-111 Lanen 79huis en gorterij
eigenaarHendrik Jacobs
gebruikerHendrik Jacobs
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
 
6-112 Lanen 79huis
eigenaarSipke Jansen
gebruikerSipke Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-111 Lanen 79Jan Jocchems, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
6-112 Lanen 79Jan Hendriks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0018r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Hendriks


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0251r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Hendriks


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0223v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Hendriks


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-111 Lanen 79kamer
eigenaarPyter Hannema
gebruikerHendrik Zacharias c.s.
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-09-00 CG
 
6-112 Lanen 79huis en gorterij
eigenaarJan Hendriks
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0020v van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 79Lanen NZ bij de Spekmarkthuis
 
koperHendrik Jogchems leerlooier1304-00-00 GG
naastligger ten oostenHendrik Jogchems leerlooier
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenComediesteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenmouterij van Pieter Hannema
Claas Christiaans, vader van zijnmr. kleermaker
verkoper van 1/8onmondige kinderen Maartje Claasens, en haar broertje
verkoper van 1/8Jan Claasens, erfgenamen van hun moeder
Engeltje Jans
verkoper van 1/4Sjoukjes Jans, gehuwd met
Cornelis Johannesmr. kleermaker
verkoper van 1/4meerderjarige vrijster Trijntje Jans
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Douwe Jans, allen erfgenamen van hun vaderschoenmaker
Jan Hendrikskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jogchems, leerlooier, koopt huis Lanen nz. bij de Spekmarkt. Ten O. de koper, ten Z. de Lanen, ten W. een steeg, ten N. de mouterij van Pieter Hannema. Gekocht van erven Jan Hendriks, genoemd in de acte.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0304v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenA. van Ziegen koopman


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0141r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 79Lanen NZhuis
 
koperJan van de Poll, gehuwd metmr. timmerman972-00-00 GG
Anna Catharina Zarkzeen
naastligger ten oostenJan Hannema koopman
naastligger ten westenComediesteeg
naastligger ten noordenP. Hannema koopman
naastligger ten zuidenLanen
verkoperAndries van Ziegenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van der Pol, mr. timmerman x Anna Catharina Zaaksen koopt een zeer groot huis nz. Lanen, door meerdere gezinnen bewoond. Ten O. Jan Hannema, ten Z. de Lanen, ten W. de Comediesteeg, ten N. Pieter Hannema. Gekocht van Andries van Ziegen, voor 972 gg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0304v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0304v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0231v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 79Lanen NZhuis
 
koperdr. Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland700-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Hannema c.u.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenComediesteeg [staat: Comaedistraat]
naastligger ten noordenPieter Hannema
verkoperJan van der Pol, gehuwd metmr. timmerman
Anna Catharina Zarkzeen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gratama, advocaat bij het Hof van Friesland, koopt een huis nz. Lanen, bewoond door meerdere gezinnen. Ten O. Jan Hannema, ten W. de Comediesteeg, ten Z. de Lanen, ten N. Pieter Hannema. Gekocht van mr. timmerman Jan v.d. Pol x Anna Catharina Zaaksen, voor 700 gg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0304v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0304v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 81, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 34 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
E-209Lanen 79koopaktefl. 237huis
 
verkoperTjepke Gratama
koperWopke Djoerds


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0309v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 79Lanen NZ wijk E-209 en E-210huis
 
koperWopke Djoerds koopman237-00-00 CG
huurderJan Grote e.a.
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenComediesteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenP. Feiffer
verkoperTjepke Gratama, gelastigde van zijn broerkoopman
professor S. GratamaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Djoerds koopt huis nz. Lanen, door meerdere huurders bewoond. Wijk E-209 en 210. Ten O. Jan Hannema, ten W. en Z. de straat, ten N. Pheiffer. Gekocht van Seerp Gratama.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-110 Lanen 79Wopke Djoerds3-00-00 CGstond: s gratama huis


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 184 van 24 dec 1810
adressoortbedraggebruik
E-209Lanen 79koopaktefl. 400huis E-209 en E-210
 
verkoperWopke Joerds
koperJarig Gelinde (gehuwd met Hendrina Hendriks Meyer)


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0119r van 13 jan 1811 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 79Lanen NZ wijk E-210huis
 
koperJarig Gelinde, gehuwd metschipper (trekveer-)400-00-00 CG
Hendrina Hendriks Meyer
huurderJan Grote
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg [staat: straat]
naastligger ten noordende heer Pfeiffer
verkoperWopke Joerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarig Gelinde, trekschipper x Henderina Hendriks Meyer koopt Lanen nz. wijk E-209 en 210. Ten O. Jan Hannema, ten W. en Z. de straat, ten N. Ferdinand Pheiffer. Gekocht van Wopke Djoerds.


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-210Lanen 79Helena Lammertsgeb 1754 ... , ovl 17 sep 1813 HRL; wijk E-210; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-209Lanen 79Jan Smithgebruiker van wijk E-209, stokersknegt; medegebruikers Johannes Driesen vrouw, Willem Dirks wed. ; eigenaar is Jarig Gelinde, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-209Lanen 79Jarig Pieters Gelinde... bi de wed. S.P. Feitema, 15 nov 1774. (GAH1105); id. f. 35:5:0, 12 mei 1775. (GAH1106); eigenaar van wijk E-209, gebruikers zijn Jan Smith, stokersknegt, Johannes Driesen vrouw, Willem Dirks wed., 1814. (GAH204); ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-209Lanen 79Johannes Driesen... huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1827, huw 1844; vrouw J.H. gebruiker van wijk E-209; medegebruiker Jan Smith, stokersknegt, Willem Dirks wed. ; eigenaar is Jarig Gelinde, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-209Lanen 79Willem Dirksovl voor 1815; wed. W.D. gebruiker van wijk E-209; medegebruiker Jan Smith, stokersknegt en Johannes Driesen vrouw; eigenaar is Jarig Gelinde, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-210Lanen 79Lieuwe Pieters Holstein... 1877; kind: Pieter Lieuwes Holstein, geb 6 nov 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk E-210, wagtmeester, medegebruiker Mink Hilles wed., eigenaar is Jarig Gelinde, 1814. (GAH204); Wo. den 10 jul ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-209Lanen 79Jarig Gelinde Jan Smith stokersknegt
E-209Lanen 79Johannes Driesen vrouw
E-209Lanen 79Willem Dirks wed
E-210Lanen 79L Holstein wagtmeester
E-210Lanen 79Mink Hilles wed


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-210Lanen 79Uilke Siebes Visser, overleden op 21 februari 1821zoon van Aaltje Dirks (Laanen E 210), man van Catharina Barends (Hofstraat G 94), vader van minderjarige Grietje en Siebe Uilkes Visser. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1301Lanen 79Henderina Hendriks MeijerHarlingenhuis (65 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-209Lanen 79Antje Sybes... van genoegzaam bewijs, 3 may 1806; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839; kind: Aafke Eeltjes, geb 21 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-209Lanen 79Cornelia Hendriks Teemans... HRL 1851 wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377, VT 1839; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-209Lanen 79Fokke Faber... Kerk HRL 1809, BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-173; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839; geb 27 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL, zv Arend Faber en Neeltje Sikkes (= Fokkes) ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-209Lanen 79Janke Geerts Spandauwzie ook: Janke Geerts; geb 1791 HRL, ovl 8 sep 1848 HRL, huwt met Sijbe Jans Miedema, dv Geert Harmens S, en Akke Spandauw; BS ovl 1848; 1852 overlijdens; oud 42 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-209Lanen 79Janke Jansenoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-209Lanen 79Sybe Eeltjes Zeilmaker... huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-104, 171; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-210Lanen 79Hester H Parseroud 46 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-210; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-210Lanen 79Vrietman Parfumeuroud 48 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-210; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-209LaanenFokke A Faber32 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
E-209LaanenJanke Jansen34 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-209LaanenArend Faber8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-209LaanenDaniel Faber2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-209LaanenYmkje Faber6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-209LaanenCornelia Theemans37 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-209LaanenHuite Theemans6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-209LaanenHendrikje Theemans16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-209LaanenSymentie Theemans9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
E-209LaanenSybe Miedema [Meedema]44 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
E-209LaanenJanke Spandauw42 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
E-209LaanenJan Miedema [Meedema]6 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
E-209LaanenJanke Miedema [Meedema]11 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
E-209LaanenSiebe Zeilmaker33 jHarlingengezin 4, m, protestant, weduwnaar
E-209LaanenEeltie Zeilmaker6 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
E-209LaanenAntie Zeilmaker5 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
E-209LaanenAntie Siebes67 jHarlingengezin 4, v, protestant, weduwe
E-210LaanenVrietman Parfumeur48 jAmsterdamm, israëliet, gehuwd, koopman
E-210LaanenHester Hertog Parser46 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
E-210LaanenWolf Vrietman Parfumeur13 jAmsterdamm, israëliet, ongehuwd
E-210LaanenHertog Vrietm. Parfumeur11 jAmsterdamm, israëliet, ongehuwd
E-210LaanenEliazer Parfumeur8 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
E-210LaanenAbraham Parfumeur5 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-210Lanen 79Elisabeth Klazes Gonggrijp, overleden op 22 december 184018 jr, overleden Turfhaven E 210, dochter van Klaas Jans Gonggrijp, mr. schoenmaker en wijlen Anna Gros, zuster van minderjarige Hendrik en Grietje Klazes Gonggrijp. Saldo fl. 30,-. (in tafel voornaam Lijske) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-210Lanen 79Klaas Zeen, overleden op 27 april 1844(Certificaat van onvermogen), 8 jr, overleden Lanen E 210. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-210Lanen 79Regina Pieters Balli, overleden op 16 juli 18461 mnd (geboren 14/6/1846), overleden Lanen E 210, dochter van Pieter-Antoni-Faustinus-Instasius Balli, parapluimaker en Aukje Jans Groen, zuster van minderjarige Wilhelmina, Wilhelm-Petrus, Anna-Maria, Elisabeth-Helena en Helena Pieters Balli. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-209Lanen 79Simon Sybrens de Vries... 2e huwt met Dirkje Nieuwenhuis, (gk), op 7 aug 1834 HRL, slagersknecht in 1832, werkman in 1862, ovl wijk E-209 N.H., zv Sijbrand Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-210Lanen 79Marijke Yedes Bakker... B., en Trijntje Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-182, wijk E-210, wijk G-224; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-210Lanen 79Trijntje Trompetter... 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-151, wijk B-180, wijk C-191, supp wijk G-437, wijk B-188, wijk E-210, wijk F-097; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-053; VT1839; geb 3 aug 1793, ged 20 aug 1793 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1301E-210 (de Lanen)Jurjen Barontimmerwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3289E-199 (De Lanen)Berend Dorenboschwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3289Lanen 79 (E-199)Sikke de Vries


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Lanen 79S. de Vriesjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
koperslagerij


1915 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 79, HarlingenLanen 79S. de Vrieskoperslager, loodgieter, kachel- en pompmaker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 79 Sikke de Vrieskoperslager
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1926 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 79, HarlingenLanen 79S. de Vrieskoperslager, loodgieter, kachel- en pompmaker


1936 - variaadresbronbericht
Lanen 79Oud Harlingen Magazine 1998jun: Heropening van de geheel verbouwde kapsalon van de heer S. Hondema op de Lanen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenG. Parlevliet970Koopman


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBergman's Slijterij883Gedistill., lik. en wijnen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBergman's Slijterij883Gedistill., lik. en wijnen


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBergman's Slijterij883Gedistill., lik. en wijnen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 79beeldbepalend pand9 van 10
  terug