Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 8 (niet bekend) (niet bekend) F-229 F-224
Naastliggers vanLanen 8
ten oostenLanen 10
ten zuiden
ten westenLanen 6
ten noordende Lanen


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0147r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0250v van 5 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178r van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJantien Taeckeles


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0182r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 8Lanen in de steeg waar op de hoek de weduwe van Beern Alberts woont huis en loods
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostendr. P. Piphron
naastligger ten westenWybe Melles
verkoper q.q.Reiner Jansen, curator over
verkoper van 1/2Diucke Douwes
verkoper van 1/4de erfgenamen van Pybo Meves
verkoper van 1/4Aeltie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Anne SybrensBolsward


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0181v van 6 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0250r van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Knijff


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0176v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Eerx


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0045r van 16 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Jacobs Reus


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0065r van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Sjoerd Ockes
naastligger ten noordensteeg naar de Lanen


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0074r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBouwe Willems makelaar


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0219v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybe Sybrens


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0237v van 13 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende verkoper Wybe Sybrens


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0017r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAntie Minnes


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0081v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMarten Fockes


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0208r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-129 Lanen 8Reinder de Groot


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Cornelis Foppes de Vries... 1812, huw 1815, ovl 1827; eigenaar van wijk F-190; gebruiker IJke Jacobs, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-229, metzelknegt; eigenaar en medegebruiker Reinder IJ. de Groot wed., 1814. (GAH204); geb 10 dec 1792, ged 13 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Reinder Yedes de Groot... de Groot, geb 16 jun 1790, ged 20 jul 1790 Grote Kerk HRL; wed. R. IJ. dG. eigenaar en gebruiker van wijk F-229, winkeliersche, medegebruiker is Cornelis F. de Vries, metzelknegt, 1814. (GAH204); R. IJ. dG. ende Pijtje ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-229Lanen 8Reinder Y de Groot wedReinder Y de Groot wedwinkeliersche
F-229Lanen 8Cornelis F de Vries metzelknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1396Lanen 8Dirk Hendriks FaberHarlingengleibakkersknegthuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Dirk Feikes Tadema... 1806 BS huw 1834, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-302; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Geertje de Jongoud 33 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Jan M Blomoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Jetta Levijoud 70 jaar, geb Nijwijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Lodewijk Strak... ovl 1815, ovl 1840, ovl 1854, ovl 1859; oud 70 jaar, geb Nassau Dietz, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Roosje Hertogoud 78 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Sierk Laases Wijnalda... HRL 1851 wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Tjietske de Vriesoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-229LaanenDirk Tadema33 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
F-229LaanenTjietske de Vries28 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenHouwkje Tadema5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenLeentie Tadema2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenFeikje Tadema6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenJan B Blom28 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar
F-229LaanenVokeltie Blom26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-229LaanenPietje Blom22 wHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-229LaanenJetta Levy70 jNijwijkgezin 2, v, israëliet, weduwe
F-229LaanenRoosje Hertog78 jRotterdamgezin 2, v, israëliet, weduwe
F-229LaanenLodewijk Strak70 jNassauw Diethsgezin 3, m, protestant, gehuwd
F-229LaanenBerber de Vries45 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenJantie Strak14 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenGrietje Strak9 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenSjierk L Wijnalda38 jHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd, huistimmerman
F-229LaanenGeertjie de Jong33 jJouregezin 4, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenElisabeth Wijnalda13 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenLieuwkje Wijnalda4 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenGerrytje Wijnalda10 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenKoosje Molenaar6 mHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-229Lanen 8Homme Ynzes Kuiper, overleden op 1 januari 18464 mnd (geboren 8/9/1845), overleden Lanen F 229, zoon van Ynze Goverts Kuiper, zeilmaker en Zwaantje Hommes Poort, broer van minderjarige Govert Ynzes Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-229Lanen 8Petrus Jacobus Vaes, overleden op 9 juni 1849overleden Dordrecht/ZH, man van Eelkje Tiemstra, winkeliersche (hoek Grote en Kleine Kerkstraat F 229), vader van minderjarige Catharina-Margaretha, Anna-Maria-Elisabeth en Petrus-Jacobus Petrus Vaes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Berber Jans de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Harmana van Beemen... winkeliersche in 1851, dv Servaas vB., en Froukje Alles; BS huw 1820, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-229Lanen 8Taltje van Beemen... Servaas, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Servaas Tjeerds van Beemen en Vroukje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1396F-229 (Lanen)Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1396F-224 (De Lanen)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1396Lanen 8 (F-224)Hendrik Jans


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 8J.Nielsenschipper
Lanen 8wed. H.Stootmanwinkelierster
Lanen 8aJ.Akkermanschipper


1929 - kentekenadresnaam
B-14233
Lanen 8Jacob Nielsen
  terug