Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 8(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)F-229F-224


Naastliggers vanLanen 8
ten oostenLanen 10
ten zuidenSchritsen 3
ten westenLanen 6
ten noordende Lanen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0148r van 25 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0148v van 25 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0242r van 18 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0147r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0250v van 5 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0375r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Jorryts


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0182r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 8Lanen in de steeg waar op de hoek de weduwe van Beern Alberts woont00‑00‑00 cghuis en loods
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostendr. P. Piphron
naastligger ten westenWybe Melles
verkoper q.q.Reiner Jansen, curator over
verkoper van 1/2Diucke Douwes, dochter van
verkoper van 1/2Douwe Gerliffs
verkoper van 1/4de erfgenamen van wijlen Pybo Meves
verkoper van 1/4Aeltie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/4Anne Sybrens te Bolsward


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0181v van 6 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0112V van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 8Lanen ZZ [staat: Schritsen]615‑07‑00 gghuis en plaats
koperburgervaandrig Jan Knijff c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAeffke Hessels
naastligger ten noordenJantien Takles
verkoperde erfgenamen van wijlen Reynerkistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Knijff, vaandrig c.u. koopt een huis en plaets op de Schritsen. Ten O. de steeg, ten W. Aeffke Hessels, ten N. Jantien Tjalkes. Geen grondpacht. Gekocht van erven Reyner, kistemaker, voor 615 gg.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0250r van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Knijff


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0176v van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Eerx


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0045r van 16 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Jacobs Reus


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0065r van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sjoerd Offkes [staat: Ockes]
naastligger ten noordensteeg naar de Lanen


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0074r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBouwe Willems makelaar


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0219v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Sybrens


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0237v van 13 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Wybe Sybrens


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0017r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAntie Minnes


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0081v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMarten Fockes


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0208r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-129, pag. 100Lanen 8Reinder de Groot


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Cornelis Foppes de Vries... 1812, huw 1815, ovl 1827; eigenaar van wijk F-190; gebruiker IJke Jacobs, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-229, metzelknegt; eigenaar en medegebruiker Reinder IJ. de Groot wed., 1814. (GAH204); geb 10 dec 1792, ged 13 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Reinder Yedes de Groot... de Groot, geb 16 jun 1790, ged 20 jul 1790 Grote Kerk HRL; wed. R. IJ. dG. eigenaar en gebruiker van wijk F-229, winkeliersche, medegebruiker is Cornelis F. de Vries, metzelknegt, 1814. (GAH204); R. IJ. dG. ende Pijtje ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-229Lanen 8wed Reinder Y de Grootwed Reinder Y de grootwinkeliersche
F-229Lanen 8wed Reinder Y de GrootCornelis F de Vriesmetzelknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1396Lanen 8Dirk Faber gleibakkersknegtHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Dirk Feikes Tadema... 1806 BS huw 1834, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-302; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Geertje de Jongoud 33 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Jan M Blomoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Jetta Levijoud 70 jaar, geb Nijwijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Lodewijk Strak... ovl 1815, ovl 1840, ovl 1854, ovl 1859; oud 70 jaar, geb Nassau Dietz, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Roosje Hertogoud 78 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Sierk Laases Wijnalda... HRL 1851 wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Tjietske de Vriesoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-229Lanen 8D F Tadema stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-229LaanenDirk Tadema33 jgeenHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-229LaanenTjietske de Vries28 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenHouwkje Tadema5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenLeentie Tadema2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenFeikje Tadema6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenJan B Blom28 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar
F-229LaanenVokeltie Blom26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-229LaanenPietje Blom22 wHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-229LaanenJetta Levy70 jNijwijkgezin 2, v, israëliet, weduwe
F-229LaanenRoosje Hertog78 jRotterdamgezin 2, v, israëliet, weduwe
F-229LaanenLodewijk Strak70 jNassauw Diethsgezin 3, m, protestant, gehuwd
F-229LaanenBerber de Vries45 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenJantie Strak14 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenGrietje Strak9 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenSjierk L Wijnalda38 jhuistimmermanHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd
F-229LaanenGeertjie de Jong33 jJouregezin 4, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenElisabeth Wijnalda13 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenLieuwkje Wijnalda4 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenGerrytje Wijnalda10 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenKoosje Molenaar6 mHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 591 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-229Lanen 8Homme Ynzes Kuiper, overleden op 1 januari 18464 mnd (geboren 8/9/1845), overleden Lanen F 229, zoon van Ynze Goverts Kuiper, zeilmaker en Zwaantje Hommes Poort, broer van minderjarige Govert Ynzes Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1833 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-229Lanen 8Petrus Jacobus Vaes, overleden op 9 juni 1849overleden Dordrecht/ZH, man van Eelkje Tiemstra, winkeliersche (hoek Grote en Kleine Kerkstraat F 229), vader van minderjarige Catharina-Margaretha, Anna-Maria-Elisabeth en Petrus-Jacobus Petrus Vaes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Berber Jans de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Harmana van Beemen... winkeliersche in 1851, dv Servaas vB., en Froukje Alles; BS huw 1820, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 8Taltje van Beemen... Servaas, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Servaas Tjeerds van Beemen en Vroukje ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1396Lanen F-229Meinardus R. Koopmans woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1396De Lanen F-224 Jan Lubbertus Kroese woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1396Lanen 8 (F-224)Hendrik Janswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 8J. Nielsenschipper
Lanen 8wed. H. Stootmanwinkelierster
Lanen 8aJ. Akkermanschipper


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14233
Lanen 8Jacob Nielsen


2023
0.078638076782227


  terug