Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 81
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 816-113 6-111 E-211E-200
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 816-113 6-111 E-256E-201


Naastliggers vanLanen 81
ten oostende Sint Christoffelsteeg
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 79
ten noordende Sint Christoffelsteeg


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 81Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten oosten


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0205v van 11 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWerp Freerx bakker


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWerp Freerx* bakker


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0010v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81achterSint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]350‑00‑00 GGhuis
koperJarigh Jansen
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenWerp Freerx* bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBeyts vlechtster
verkoperCornelis Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarigh Jansen koopt een huis wz. Stroffelsteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. Werp? Backer? en te N. Beyts, slachter? Gekocht van Cornelis Jansen, voor 350 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 17vLanen 81Werp Freercks, bakkerf. 400-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0170r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ400‑14‑00 GGhuis
koperCornelis Sybes, gehuwd met
koperTrijntie Cornelis
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Werp Freerx 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van Sicke Lieuwes
naastligger ten noordende woning van Jarich Jans
verkoperde erfgenamen van wijlen Werp Freerx


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0078v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Sybes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0191v van 6 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytske Doedes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0191v van 6 mrt 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81achterSint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg] aan het wijdeinde160‑00‑00 GGhuis
koperAndries Douwes wijdschipper
koperJan Taekes
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
bewonerSipke Moses
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytske Doedes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPytter Polsbroeck
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (keetsgezinden)


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0346v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ150‑00‑00 CGhuis c.o.a.
koper door niaarWeintien Hendrix, weduwe van
koper door niaarwijlen Hylke Joannes Hanekuik
geniaarde koperSymen Fockes c.u.puistermaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenStroffelsteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenWeintien Hendricks
naastligger ten noordenAndries Douwes c.soc.
verkoperCornelis Sybes, gehuwd met
verkoperJancke Cornelis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113Lanen 81huis off kamer
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0260v van 1 mrt 1716 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ345‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Jacobsz c.u.mr. huistimmerman
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHylcke Douwes Hanekuik
naastligger ten westenWybe Douwes Hanekuik
naastligger ten noordenHylcke Douwes Hanekuik
naastligger ten noordenWybe Douwes Hanekuik
verkoperHylcke Douwes Hanekuik, en
verkoperWybe Douwes Hanekuik, voor hen en hun zuster
verkoperJanke Douwes Hanekuik


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0261r van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis gekocht door Cornelis Jacobs


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113Lanen 81kamer
eigenaarPieter Feitema
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0143r van 6 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ345‑00‑00 CGhuis
koperDieuke Jurjens, weduwe van
koperwijlen Samuel Sipkes
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHendrick Jacobs gortmaker
naastligger ten noordenHendrick Jacobs gortmaker
verkoperCornelis Jacobsmr. huistimmerman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113Lanen 81kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0144r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ [staat: Stroffelsteeg]725‑00‑00 CGhuis
koperSipke Jans gleibakker
koperEelkjen Harkes
naastligger ten oostenSint Christoffelsteef [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHendrik Jacobs gortmaker
naastligger ten noordenHendrik Jacobs gortmaker
verkoperDieuke Jurrens, weduwe van
verkoperwijlen Samuel Sipkes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113Lanen 81kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-113 Lanen 81Sipke Jansen, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113Lanen 81huis
eigenaarSipke Jansen
gebruikerSipke Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0018r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]317‑00‑00 GGhuis
koperBartel Bartels timmerman
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperSipke Janswinkelier


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0251r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]325‑07‑00 GGhuis
koper door niaar ratione sanguinisCorneles Annes, gehuwd metwinkelier
koper door niaar ratione sanguinisTrijntje Pyters winkelier
geniaarde koperHendrik Craemer, gehuwd metturfdrager
geniaarde koperBeeke Heysink
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperBartel Bartelstimmerman


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0223v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]288‑07‑00 GGhuis
koperHendrik Jogchems, gehuwd metleerlooier
koperAgnietje Jogchumins
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenJan Hendriks
reversaalhouderwijlen de heer Sjoerd Talma
verkoperCornelis Annes, gehuwd metwinkelier
verkoperTrijntje Pyterswinkelierse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jogchems, leerlooier, koopt huis hoek Stroffelsteeg. Ten O. deze steeg, ten Z. de Lanen, ten W. en N. Jan Hendriks. Gekocht van erven Sjoerd Talma.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113Lanen 81huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0020v van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Jogchems leerlooier


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0304v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen, op de hoek van de Stroffelsteeg360‑00‑00 GGhuis
koperJan Hannema distillateur
huurderMichiel Wassenaar
naastligger ten oostenStroffelsteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenA. van Ziegen koopman
naastligger ten noordenA. van Ziegen koopman
verkoperAnna Catharina Zarksteen, gehuwd met
verkoperJan van der Polltimmermansknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, distillateur, koopt huis op de Lanen op de hoek van de Stroffelsteeg, thans als huurder bewoond door Michiel Wassenaar c.u. Geen grondpacht. Ten O. de Stroffelsteeg, ten Z. de straat Lanen, ten W. en N. coopman A. van Ziegen. Gekocht van Anna Catharina Zaaksen x timmermansknecht Jan v.d. Poll, voor 360 gg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0141r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema koopman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hannema koopman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81achterSint Christoffelsteeg210‑00‑00 CGtimmerwinkel, voormaals stalling
koperJan Hannema koopman
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg
naastligger ten westenJan van der Pol, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenAnna Catharina Zarkzeen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Talma
naastligger ten zuidenJan Hannema koopman
verkoperJan van der Pol, gehuwd metmr. timmerman
verkoperAnna Catharina Zarkzeen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt een stalling, door de verkoper gebruikt tot een timmerwinkel. Ten O. de Christoffelsteeg, ten W. de verkoper, ten N. erven Talma, ten Z. de koper. Gekocht van Jan Tolsma x Anna Catharina Zierikzee.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0231v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema c.u.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 81achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Hannema


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81achterSint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]12000‑00‑00 CGknechtswoning
koper door niaarmejuffrouw Aafke Talma, gehuwd met
koper door niaarS. Gratama advocaat
geniaarde koperJan Hannemakoopman
huurderBeernt Atsma 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenJan Hannema
naastligger ten westenS. Gratama
naastligger ten noordenPieter Hannema
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0309v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-111, pag. 136Lanen 81Jan Hannema1‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0119r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 79, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Hannema


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Sake Sipkes... geproclameerd de 20-27 jul en de 3 aug 1760 en getrout de 7 September, wonende te op de Laanen, ovl wijk E-211, kind: Aaltje Sakes, geb 1763 HRL, zv Sipke Sakes en Aaltje Jacobs; DTB N.H. HRL. 1760, BS ovl 1812, ovl ... (alles)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Karel Bartels Noormangeb 1757 HRL, ovl 24 apr 1813 HRL; wijk E-211, verversknecht; BS huw 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Grietje Willemsgeb 1734 ... , ovl 4 apr 1814 HRL; wijk E-211; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Jan Hannema... van wijk E-022, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-023, brander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-211, gebruiker is Rients W. Onrust, gleybakkersknegt, en Johannes Ulberg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Johannes/Hans Jans Ulberg... te HRL. 1811, stalknecht; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1811, ovl 1847; gebruiker van wijk E-211, stalknegt; medegebruiker Rients W. Onrust, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Rients W Onrustgebruiker van wijk E-211, gleybakkersknegt; medegebruiker Johannes Ulberg, stalknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-211Lanen 81Jan Hannema Rients W Onrust gleybakkersknegt
E-211Lanen 81Jan Hannema Johannes Ulberg stalknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1302Lanen 81erven Jan HannemaHarlingenhuis (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1303Lanen 81erven Jan HannemaHarlingenhuis en erf (52 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Cornelis Cornelis de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk I-013; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk E-211; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Sybrand Folkerts Park... Jans P, en Antje Jans Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-211, wijk G-202; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-094; VT1839; geb 26 nov 1809, ged ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Wiepkje Scheltes van der Mey... Schelte Jans vdM, en IJfke Willems de Haas; BS huw 1834; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-211; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-211Cornelis C de Vries41 jstalknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
E-211Wiepkie van der Mey41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-211Sjoukjie de Vries10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-211Hilkje de Vries7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-211Janneke de Vries2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Louwrens Johannes Voogd... dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Maike Johannes Lammertsma... vd Veer, (moet waarschijnlijk zijn: vd Werf); BS huw 1832, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Pieter Tjeerds Faber... Tjeerd Pieters F. en Gelske de Vries; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1302Stokersteeg E-211Leendert Hannemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1302Stokersteeg E-200Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1303Stokersteeg E-201Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2643Lanen 81 (E-210)Leendert Hannemawagenhuis


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


1921 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4629
Lanen 81Firma J.F. Krol


1923 - advertentiebron: Inval der Noormannen, de, Vroolijk spel in drie bedrijven (Wielinga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielhandel, autogarage


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6109
Lanen 81Jan Josephus Krol


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12035
Lanen 81Fa. J.F. Krol


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12505
Lanen 81Fa. J.F. Krol


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolautomobielen, reparatie, stalling, verhuur


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J. & H. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring
  terug