Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 81
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 81 6-113 6-111 E-211 E-200
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 81 6-113 6-111 E-256 E-201
Naastliggers vanLanen 81
ten oostende Sint Christoffelsteeg
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 79
ten noordende Sint Christoffelsteeg


aangrenzende stegensteeg
Lanen 81Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten oosten


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0170r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZhuis
 
koperCornelis Sybes, gehuwd met400-14-00 GG
Trijntie Cornelis
verpachter grondde ergenamen van Werp Freerx 2-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhet huis van Sicke Lieuwes
naastligger ten noordende woning van Jarich Jans
verkoperde ergenamen van Werp Freerx


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Lanen 81huis off kamer
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Lanen 81kamer
eigenaarPieter Feitema
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130r van 18 jan 1722 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZ oosthoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperburgemeester Claes Rinnerts Winsma 185-00-00 GG
naastligger ten oostenDouwe Gerrits mr. brouwer
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenkamer
verkoperPyter Sjoerds c.s.molenaar


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0143r van 6 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZhuis
 
koperweduwe Dieuke Jurjens, gehuwd met345-00-00 CG
wijlen Samuel Sipkes
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHendrick Jacobs gortmaker
naastligger ten noordenHendrick Jacobs gortmaker
verkoperCornelis Jacobsmr. timmerman (huis-)


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Lanen 81kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Lanen 81kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-113 Lanen 81Sipke Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0018r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperBartel Bartels timmerman317-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperSipke Janswinkelier


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0251r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koper door niaarCorneles Annes, gehuwd metwinkelier325-07-00 GG
Trijntje Pyterswinkelier
geniaarde koperHendrik Craemerturfdrager
Beeke Heysink
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperBartel Bartelstimmerman


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0223v van 4 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperHendrik Jogchems, gehuwd metleerlooier288-07-00 GG
Agnietje Jogchumins
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperCornelis Annes, gehuwd metwinkelier
Trijntje Pyterswinkelierse
reversaalhouderwijlen de heer Sjoerd Talma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jogchems, leerlooier, koopt huis hoek Stroffelsteeg. Ten O. deze steeg, ten Z. de Lanen, ten W. en N. Jan Hendriks. Gekocht van erven Sjoerd Talma.


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-113 Lanen 81huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0020v van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Jogchems leerlooier


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0304v van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81Lanen, op de hoek van de Stroffelsteeghuis
 
koperJan Hannema distillateur360-00-00 GG
huurderMichiel Wassenaar
naastligger ten oostenStroffelsteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenA. van Ziegen koopman
naastligger ten noordenA. van Ziegen koopman
verkoperAnna Catharina Zarksteen, gehuwd met
Jan van der Polltimmermansknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, distillateur, koopt huis op de Lanen op de hoek van de Stroffelsteeg, thans als huurder bewoond door Michiel Wassenaar c.u. Geen grondpacht. Ten O. de Stroffelsteeg, ten Z. de straat Lanen, ten W. en N. coopman A. van Ziegen. Gekocht van Anna Catharina Zaaksen x timmermansknecht Jan v.d. Poll, voor 360 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0141r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hannema koopman


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0141r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206r van 5 sep 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81achterSint Christoffelsteegtimmerwinkel, voormaals stalling
 
koperJan Hannema koopman210-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg
naastligger ten westenJan van der Pol, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenAnna Catharina Zarkzeen
naastligger ten noordende erven van Talma
naastligger ten zuidenJan Hannema koopman
verkoperJan van der Pol, gehuwd metmr. timmerman
Anna Catharina Zarkzeen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt een stalling, door de verkoper gebruikt tot een timmerwinkel. Ten O. de Christoffelsteeg, ten W. de verkoper, ten N. erven Talma, ten Z. de koper. Gekocht van Jan Tolsma x Anna Catharina Zierikzee.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0231v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hannema c.u.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0231v van 18 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 5e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 81achterSint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]knechtswoning
 
koper door niaarmejuffrouw Aafke Talma, gehuwd met12000-00-00 CG
S. Gratamaadvocaat
geniaarde koperJan Hannemakoopman
huurderBeernt Atsma 20-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenJan Hannema
naastligger ten westenS. Gratama
naastligger ten noordenPieter Hannema
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
Johan Daniel Toussaintjeneverstoker


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0309v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hannema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-111 Lanen 81Jan Hannema1-10-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0119r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 79, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hannema


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Sake Sipkes... geproclameerd de 20-27 jul en de 3 aug 1760 en getrout de 7 September, wonende te op de Laanen, ovl wijk E-211, kind: Aaltje Sakes, geb 1763 HRL, zv Sipke Sakes en Aaltje Jacobs; DTB N.H. HRL. 1760, BS ovl 1812, ovl ... (alles)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Karel Bartels Noormangeb 1757 HRL, ovl 24 apr 1813 HRL; wijk E-211, verversknecht; BS huw 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Grietje Willemsgeb 1734 ... , ovl 4 apr 1814 HRL; wijk E-211; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Jan Hannema... van wijk E-022, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-023, brander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-211, gebruiker is Rients W. Onrust, gleybakkersknegt, en Johannes Ulberg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Johannes/Hans Jans Ulberg... te HRL. 1811, stalknecht; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1811, ovl 1847; gebruiker van wijk E-211, stalknegt; medegebruiker Rients W. Onrust, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Rients W Onrustgebruiker van wijk E-211, gleybakkersknegt; medegebruiker Johannes Ulberg, stalknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-211Lanen 81Jan Hannema Rients W Onrust gleybakkersknegt
E-211Lanen 81Johannes Ulberg stalknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1302Lanen 81erven Jan HannemaHarlingenhuis (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1303Lanen 81erven Jan HannemaHarlingenhuis en erf (52 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Cornelis Cornelis de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk I-013; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk E-211; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Sybrand Folkerts Park... Jans P, en Antje Jans Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-211, wijk G-202; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-094; VT1839; geb 26 nov 1809, ged ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Wiepkje Scheltes van der Mey... Schelte Jans vdM, en IJfke Willems de Haas; BS huw 1834; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-211; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-211Cornelis C de Vries41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, stalknegt
E-211Wiepkie van der Mey41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-211Sjoukjie de Vries10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-211Hilkje de Vries7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-211Janneke de Vries2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Louwrens Johannes Voogd... dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Maike Johannes Lammertsma... vd Veer, (moet waarschijnlijk zijn: vd Werf); BS huw 1832, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-211Lanen 81Pieter Tjeerds Faber... Tjeerd Pieters F. en Gelske de Vries; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1302E-211 (Stokersteeg)Leendert Hannemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1302E-200 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1303E-201 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2643Lanen 81 (E-210)Leendert Hannema


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


1921 - kentekenadresnaam
B-4629
Lanen 81Firma J.F. Krol


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielhandel, autogarage


1923 - kentekenadresnaam
B-6109
Lanen 81Jan Josephus Krol


1927 - kentekenadresnaam
B-12035
Lanen 81Fa. J.F. Krol


1928 - kentekenadresnaam
B-12505
Lanen 81Fa. J.F. Krol


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolautomobielen, reparatie, stalling, verhuur


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J. & H. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring
  terug