Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 83
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 83 6-119 6-113 E-215 E-210


Huisnaam in: 1634
Gebruik:
Naam: het groen claverblad
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanLanen 83
ten oostenLanen 85
ten zuidende Lanen
ten westende Sint Christoffelsteeg
ten noordenSint Christoffelsteeg 5


aangrenzende stegensteeg
Lanen 83naamloze steeg ten oosten
Lanen 83Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten westen


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 251r van 19 nov 1598 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lanen 83Opte noordsijde vande Laenen opte ooster hoeck vande Stroffelsteyge Ten W. de Stroffelsteygh, ten O. Ibel Sybrens.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0038r van 19 aug 1637 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanengrondpacht 0-18-00 CG
 
koperDirck Ariaens, gehuwd metbrouwer58-00-00 CG
Amerens Piters
grondpacht uit het huis van oud burgemeester Cent Huberts0-18-00 CG
als bewoner de weduwe van Jelmer Harmens
Harmen Claessen Groyer, curator van
verkoperBauck Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ariaens, brouwer x Amerens Piters kopen (b) 18 st grondpacht uit het huis van oud burgemeester Cent Huiberts op de Lanen, nu bewoond door wd. hopman Jelmer Harmens. Gekocht van (Harmen Claessen Groyer als curator over) Bauck Reyners, voor (a+b) 58 GG.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 144r van 7 dec 1650 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Lanen 83Jacob Reyns Pybema c.u. kopen (a) een brouwerij met bijbehorende steeg naar de Lanen, en (b) de mouterij en (c) het huis dat door de verkoper wordt bewoond, met een tuin ten N. daarvan en de westelijke loods van verkopers hooghuis met de 1/2 eigendom en onderhoud van de put etc. etc. De mouterij en de stal hebben ten W. de Christoffelsteeg, ten Z. het huis van Sent Huyberts. Dat huis en de brouwerij hebben ten O. het diept en de Wortelhaven, en het huis v.d. verkoper (nu bewoond door Ipke Jelles) ten Z. en nog deels de brouwerij, en de brouwerij heeft ten Z. de Lanen en het diept. Het geheel is bezwaard met jaarlijkse grondpacht aan erven dr. Dirck Lieuwes Scheltinga en pro quota aan de wateren gelijk de andere brouwers en de stal aan Idtie Popta. etc. etc. Gekocht van Dirck Ariens, brouwer, voor 7150 gg. N.B. de ingewikkelde acte is onvolledig.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83niet opgenomenbrouwerij en huis
 
koperJacob Reyns Pybema c.u.7150-00-00 GG
verpachter grond paardenstalJidtie Popta 1-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Sent Huyberts
naastligger ten westenStoffelsteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Ariensbrouwer
koperJacon Reyns Pybema c.u.7150-00-00 GG
verpachter grondde erven van dr. Dirck Lieuwes Scheltinga 5-12-00 CG
naastligger ten oostenHet diept en Wortelhaven
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Ariens burgerbrouwer
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Ariensbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reyns Pybema c.u. kopen (a) een brouwerij met bijbehorende steeg naar de Lanen, en (b) de mouterij en (c) het huis dat door de verkoper wordt bewoond, met een tuin ten N. daarvan en de westelijke loods van verkopers hooghuis met de 1/2 eigendom en onderhoud van de put etc. etc. De mouterij en de stal hebben ten W. de Christoffelsteeg, ten Z. het huis van Sent Huyberts. Dat (c) huis en de (b) brouwerij hebben ten O. het diept en de Wortelhaven, en het huis v.d. verkoper (nu bewoond door Ipke Jelles) ten Z. en nog deels de brouwerij, en de brouwerij (a) heeft ten Z. de Lanen en het diept. Het geheel is bezwaard met jaarlijkse grondpacht aan erven dr. Dirck Lieuwes Scheltinga en pro quota aan de wateren gelijk de andere brouwers en de stal aan Idtie Popta. etc. etc. Gekocht van Dirck Ariens, brouwer, voor 7150 gg. N.B. de ingewikkelde acte is onvolledig.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0192v van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ [niet vermeld]brouwerij met de steeg tot de Lanen toe en mouterij met het huis, bewoont door d
 
koperArien Gijsberts c.u.5500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-14-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacop Reyners Pybema, gehuwd met
Rinske Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArien Gijsberts koopt een brouwerij met een steeg naar de Lanen die erbij behoort, en een mouterij met een huis dat nu door de verkoper wordt bewoond, en een hof ten N. daarvan strekkende tot de loods van Dirck Ariens. Gekocht van Jacob Reyners Pybema x Rinske Jacobs, voor 5500 gg.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0102r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]1/2 huis
 
koperOtte Doeckes burger410-07-08 GG
huurderClaes Carels timmerman
verpachter grondHessel Aenes 0-18-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erven van Hendrick Ottes
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenhuis van weduwe Habel
verkoperde erven van wijlen Sent Huyberts, gehuwd met
Maycke Warners


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017v van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanenhuis
 
koperMarten Claesen c.s.665-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenstar van de erven van Dirck Ariens
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende steeg van Arien Gisberts brouwer
naastligger ten noordenhuis en brouwerij van Arien Gisberts brouwer
verkoperArien Gisbertsbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Claesen koopt huis op de Lanen. Ten O. erven Dirck Ariens huis 'de Morgenster', ten Z. de Lanen, ten W. de steeg van de verkoper, ten N. het huis en de brouwerij van de verkoper. Gekocht van brouwer Arien Gisberts, voor 665 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0200v van 28 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Marten Clases


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029va van 14 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij van Pyter Feddes, en


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij van Pyter Feddes brouwer
naastligger ten westende stokerij van Sijke Sybes stoker


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0001r van 2 sep 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ1/3 huis
 
koperDoede Jacobs burgerdistillateur210-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
bewonerDoede Jacobsdistillateur
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenster
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenPieter Feddes brouwer
verkoperdiaconen van Oosterschellingh en armen voogden van, alimentatores van de weeskinderen van
wijlen Hillebrandt Jacobs Schar, gehuwd met
wijlen Aeffke Frans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Jacobs, destillateur, koopt 1/3 van een huis nz. Lanen. Ten O. 'de Morgenster', ten W. de openbare steeg, ten Z. de Lanen, ten N. brouwer Pieter Feddes. Gekocht van de diaconen van Oosterschellingh en de armenvoogden van Westerschellingh, als alimentatoren over de weeskinderen van Hillebrandt Jacobs Schar x Aeffke Frans.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-119 Lanen 83huis
eigenaarwed. Tiaerd Ypes
gebruikerwed. Tiaerd Ypes cum socis
opmerkingheeft pro deo begeert


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0264r van 24 mei 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZhuis
 
koperDouwe Gerrits mr. brouwer200-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tieerd Ypes, en
het huis de Morgenstar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDouwe Gerrits mr. brouwer
naastligger ten noordenDouwe Gerrits mr. brouwer
verkoperDina Tiebbes, weduwe van
wijlen Pyter Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Gerrits, mr. brouwer, koopt huis Lanen nz. Ten W. en N. de koper zelf, ten O. wd. Tieerd Ypes in 'de Morgenster', ten Z. de Lanen. Gekocht van Dina Tiebbes wv Pyter Feddes (Lanen 83?)


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0005r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ hoek Stroffelsteeg1/2 huis en kamer daarachter
 
koperds. Fredericus Botterwegh, curator vanpredikant192-00-00 GG
wijlen kind van Aede Sapes
naastligger ten oostenDouwe Gerrits
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenDouwe Gerrits
verkoperds. Nicolaus Dublinga, gelastigde vanpredikantParrega
de kinderen van wijlen Lijsbet Wybrens Nauta
eerdere samenvatting door Yde Elsingads. Frederik Botterwegh, als curator over het kind van Oeds Sapes koopt 1/2 huis en een camer daarachter, hoek Stroffelsteeg, waarvan dat kind al 1/2 bezit. Ten O. en N. Douwe Gerrits, ten W. de Stroffelsteeg, ten Z. de Lanen. Gekocht van de kinderen van Lijsbet Wybrens Nauta.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-119 Lanen 83huis
eigenaarwed. Tieerd Ypes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-119 Lanen 83huis
eigenaarwed. Tjeerd Ypes
gebruikerwed. Tjeerd Ypes
opmerkingpro deo begeert


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0009ra van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ hoek Stroffelsteeg1/2 huis en kamer daarachter
 
geen bod
naastligger ten oostenhuis de Morgenstar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenhuis, brouwerij en mouterij het Hart
naastligger ten noordenhuis, brouwerij en mouterij het Hart
verkoperTjeerd Fockes Esta, grootvaderkoopman
erflaterwijlen Douwe Gerrits Prins, was gehuwd metmr. brouwer
wijlen Tyttje Tjeerds Esta


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0348r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westentapperij van Jan Hendriks


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0014v van 6 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanenhuis
 
koperburgerkolonel Sybrand Feykes Camsma, gehuwd met300-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd Morgenstar van Antie Tjommes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJohannes Hylkama mr. brouwer
naastligger ten noordenJohannes Hylkama mr. brouwer
verkoperJan Hendrixmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feikes Camsma, burger-colonel x Antie Tiommes koopt nz. Lanen een huis dat nu als tapperij wordt gebruikt. Ten O. 'de Morgenster', ten Z. de Lanen, ten W. en N. mr. brouwer Johannes Hylkema. Gekocht van mr. brouwer Jan Hendrix voor 300 cg.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0248r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgerkolonel Sybrand Camsma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-119 Lanen 83huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0114r van 14 feb 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenkolonel Camsma


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0120v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZhuis of stallinge
 
koperLolle Wbes Steensma, gehuwd metmr. brouwer306-06-00 CG
Aafke Lammerts Salverda
naastligger ten oostenhuis genaamd de Morgenstar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenLolle Wybes Steensma
naastligger ten noordenLolle Wybes Steensma
verkoperoud burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolle Wybes Steensma, mr. brouwer x Aafke Lammerts Salverda koopt stal of huis nz. Lanen. Ten O. 'de Morgenster', ten W. en N. de koper, ten Z. de Lanen. Gekocht van Sybren Feikes Kamsma, voor 306 cg.


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-119 Lanen 83stal
eigenaarLolle Steensma
gebruikerLolle Steensma
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0147v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Lolle Steensma


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0167v van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Lolle Wybes Steensma


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0007v van 12 mei 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester L. W. Steensma


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ ten oosten van de Stroffelsteegstalling, wagenhuis en turfschuur
 
koperJan Hannema koopman12000-00-00 CG
huurder wagenhuisburgemeester Steensma 11-00-00 CG
huurder stallingJacobus de Vries 9-00-00 CG
huurder turfschuurFoppe Cornelis 0-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Steensma
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Steensma
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
Johan Daniel Toussaintjeneverstoker


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester L. W. Steensma


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0122r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 85, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer L. Steensma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-113 Lanen 83Jan Hannema3-00-00 CGstal en wagenhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-215Lanen 83Jan Hannema... id. van wijk E-213, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-214, branderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-215, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-145, gebruiker is Christ. Doekes Postma, gleybakkersknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-215Lanen 83Jan Hannema wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1306Lanen 83Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederpakhuis (114 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-215Lanen 83Martje Hendriks Kuipers... N.H., dv Hendrik Siebes K, en Antje Roelofs Bos; BS huw 1837, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-215; oud 30 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-183; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1306E-211 (Stokersteeg)Leendert Hannemawoonhuis
Sectie A nr. 1306E-212 (Stokersteeg)Leendert Hannema en mede eig.disteleerderij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2643E-210 (De Lanen)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3348Lanen 83 (E-212)Catharina W. Endt (wed. J.H. Snijder, en Cons.)


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 72 en 81J.F. Krol97rijwielhandel en autoverhuurder


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielhandel en autoverhuurder


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielhandel en autoverhuurder


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielh. en autoverh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielh. en autoverh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielh. en autoverh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielh. en autoverh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 83mej. H.Beckeringapothekers-assistente
Lanen 83A.Boumaapotheker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijw.h. en autoverh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83J.F. Krol581Rijw.h. en autoverh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol581Autoverhuur


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol581Autoverhuur


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol581Autoverhuur


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 83, HarlingenLanen 83Fa. J. en F. Krolautobedrijf, datsun dealer
  terug