Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 85
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lanen 85,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 85 6-121 6-114 E-217 E-212
Naastliggers vanLanen 85
ten oostende Simon Stijlstraat
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 83
ten noordenSimon Stijlstraat 6


aangrenzende stegensteeg
Lanen 85naamloze steeg ten westen


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenHet diept en Wortelhaven


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0192v van 25 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0102r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erven van Hendrick Ottes


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017v van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenstar van de erven van Dirck Ariens


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0200v van 28 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85Lanen NZ op de hoekhuis genaamd de Morgenster
 
koperHylcke Pytters Coolhart, gehuwd metgerechtsbode537-00-00 GG
Hincke Gatzes
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Marten Clases
naastligger ten noordenPytter Feddes
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Hoyte Hoytes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylcke Pytters Coolhart, gerechtsbode x Hincke Gatzes koopt 'de Morgenster', noordoosthoek van de Lanen. Ten O. het diept, ten W. wd. Marten Clases, ten N. Pytter Feddes. Gekocht van de crediteuren van Hoyte Hoytes, voor 537 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029va van 14 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85Lanen NZ, hoekhuis genaamd de Morgenstar
 
koper provisioneelYsack Bastjaens mr. bakker486-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: het Wortelhavensdiept]
naastligger ten zuidenLanen [staat: de pijp]
naastligger ten westende brouwerij van Pyter Feddes, en
de stokerij van Sijke Sybes
naastligger ten noordende brouwerij van Pyter Feddes
verkoperHencke Gatties, weduwe van
wijlen Hylcke Colart, voor haar en wegens haar zoontjegerechtsbode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Hincke Gatzes wv gerechtsbode Hylcke Coolhart, voor zich en voor haar zoontje, een mooi huis, 'de Morgenster' (met beschrijving), op de hoek van de Lanen. Ten O. het Wortelhavendiept, ten Z. de Pijp, ten W. de brouwerij van Pieter Feddes en de stokerij van Sybe Sybes, ten N. ook de brouwerij.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85Lanen NZ op de hoekhuis
 
koper finaalJan Jansen Bostijn 301-00-00 CG
koper provisioneelFrederick Bourman 300-12-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurder benedenhuis genaamd de Morgen Star Susanna Jochums
huurder bovenTjeerd Jacobs
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhavendiept]
naastligger ten zuidenLanen [staat: pijp]
naastligger ten westende brouwerij van Pyter Feddes brouwer
naastligger ten westende stokerij van Sijke Sybes stoker
naastligger ten noordende brouwerij van Pyter Feddes
verkoperde gezamenlijke erven van wijlen Ysaac Bastiaens


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0001r van 2 sep 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Morgenster


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Lanen 85huis
eigenaarJochem Dircks
gebruikerJochem Dircks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0264r van 24 mei 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Tieerd Ypes, en


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0005r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouwe Gerrits


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Lanen 85huis
eigenaarJochem Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-12 CG
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Lanen 85huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0009ra van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis de Morgenstar


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0348r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85Lanen NZ hoek Wortelhavenhuis de Morgenstarre
 
koperYsaak de Roose, gehuwd met312-14-00 GG
Claaske Annes Huydekoper
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westentapperij van Jan Hendriks
naastligger ten noordenJohannes Hylkema mr. brouwer
verkoperHintje Martens, weduwe van
wijlen Tjeerd Ypes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsaak Roosen x Claaske Annes Huidekoper koopt huis 'de Morgenstarre', hoek Lanen en Wortelhaven. Ten N. Johannes Hylkema, ten Z. de Lanen, ten O. de Wortelhaven, ten W. Jan Hendriks' tapperie. Gekocht van Mintje Martens wv Tjeerd Ypes.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0014v van 6 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis genaamd Morgenstar van Antie Tjommes


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0248r van 11 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85Lanen NZ hoek Simon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]huis
 
koperhet huis de Morgenster Foppe Dirx, gehuwd metkorenmeter334-00-00 GG
Frouckien Jans
huurderDaniel Christoffels 39-00-00 CG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhavensdiept]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenburgerkolonel Sybrand Camsma
naastligger ten noordenJohannes Hylkes mr. brouwer
verkoperYsaak Roosenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Dirx, korenmeter x Frouckien Jans koopt huis 'de Morgenster'. Ten O. het Wortelhavendiept, ten Z. de straat, ten W. Sybrand Camsma, ten N. mr. brouwer Johannes Hylkes. Gekocht van Ysaak Roosen.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Lanen 85huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht00-07-00 CG
aanslag grondpacht00-01-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-121 Lanen 85Johannes Hylkema, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0114r van 14 feb 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85Lanen NZ [niet vermeld]huis
 
koperJan Alberts, gehuwd mettimmerman550-00-00 CG
Marijke Harmens
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenkolonel Camsma
naastligger ten noordende weduwe en erven van Johannes Hylkama
verkoperFoppe Dirx, gehuwd metwinkelier
Froukien Janswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Alberts, timmerman x Marijke Harmens koopt 'de Morgenstar'. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lanen, ten W. de colonel Camsma, ten N. wd. en erven van Johannes Hylkama. Geen grondpacht. Met de conditie dat luiffel en stoep, voor zover die voor de naastligger ten westen zijn huis betimmert is, aldaar precario is volgens acte van 24 december 1675. Gekocht van winkeliers Foppe Dirx x Froukjen Jans, voor 550 cg.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0120v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis genaamd de Morgenstar


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-121 Lanen 85huis en brouwerij
eigenaarLolle Steensma
gebruikerLolle Steensma
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-07-12 CG
af: grondpacht1 2 0
 
6-121 /2Lanen 85huis
eigenaarCaye Slaapkool c.s.
gebruiker
opmerkingledig


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0147v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85Lanen NZ [staat: Wortelhaven WZ]huis
 
koperAlbert Jans mr. bakker317-00-00 GG
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenburgemeester Lolle Steensma
naastligger ten noordenburgemeester Lolle Steensma
verkoperJan Alberts, gehuwd mettimmerman
Marijke Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jans, mr. bakker koopt het huis 'de Morgenster'. Ten O. de Wortelhaven ten W. en N. de burgemeester Lolle Steensma, ten Z. de Lanen of Pijp. Gekocht van Jan Alberts, timmerman x Marijke Harmens.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0167v van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85Spekmarkt, tegenover dehuis genaamd de Morgenstar
 
koperJohan Abrahams, gehuwd met800-00-00 CG
kopersHyke Arjens Wassenaar
naastligger ten oostenWortelhaven
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenburgemeester Lolle Wybes Steensma
naastligger ten noordenburgemeester Lolle Wybes Steensma
verkopervroedsman Albert Jansmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Abrahams x Hijke Arjens Wassenaar koopt een huis c.a. 'de Morgenster', tegenover de Spekmarkt, hoek Lanen/Symon Stijlstraat, met alle losse en vaste goederen. Ten O. de Wortelhaven, ten W. en N. burgemeester Lolle Wybes Steensma, ten Z. de Lanen of pijp. Zie de acte voor de details. Gekocht van vroedschap en mr. bakker Albert Jans, voor 800 cg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0007v van 12 mei 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85Lanen NZ tegenover de Spekmarkthuis
 
koperSybren Reitsma, gehuwd met280-21-00 GG
Lijsbert Jans wonende in het Makkumer Slaaps
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenburgemeester L. W. Steensma
naastligger ten noordenburgemeester L. W. Steensma
verkoperJohan Adam Abraham, gehuwd metoud schipper (beurt-)
Hyke Wassenaar


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 83, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Steensma


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85Lanen NZ tegenover de Spekmarkthuis
 
koper van 1/3Albert Wymers bakker220-15-00 CG
koper van 1/3Jan Sibrens reidmaker
koper van 1/3Ritske Croonenburg mr. timmerman
huurder bovenPieter Johannes c.u.
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen of pijp
naastligger ten westenoud burgemeester L. W. Steensma
naastligger ten noorden
verkoperJacob Sibrandus Reidsma
verkoperGerrit Sibrandus Reidsmaonder Tzummarum
verkoperAaltje Sibrandus Reidsma, weduwe van
wijlen Evert Hoogzand
verkoperLutske Sibrandus Reidsma, gehuwd met
Eilert Jurjens
verkoperVolkert Sibrandus Reidsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert [Jans] Wijmans, bakker, Jan Sibrens, reidmaker en Ritske Croonenburg, mr. timmerman, kopen elk 1/3 deel van het huis 'de Morgenster' tegenover de Spekmarkt aan de nz. Lanen. Ten O. de Wortelhaven, ten W. en N. L.W. Steensma, ten Z. de Lanen of Pijp. Gekocht van erven Elisabeth Jans wv Sibren Reidsma.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0122r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 85Lanen NZ1/3 huis
 
koperoud burgemeester Albert Wijmers Bakker 40-00-00 CG
Ritske J. Kronenburgmr. timmerman
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende heer L. Steensma
naastligger ten noordende heer L. Steensma
verkoperJan S. Reidmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jans Wijmans, bakker, en Ritske Kronenburg kopen samen 1/3 deel van 'de Morgenster', waarvan zij elk reeds 1/3 deel bezaten. Ten O. de Wortelhaven, ten Z. de Lanen, ten W. en N. L. Steensma. Gekocht van Jan. S. Reidmaaker (Reidsma).


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-114 Lanen 85H W Zijlstra8-10-00 CGhuis en brouwerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-217Lanen 85Hans Willem Cornelis Zijlstra... 1838; levert bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. en Beerta Hinderika Winter van Zuidhorn, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-217Lanen 85H W C Zijlstra tapperij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307Lanen 85Gozewijn Jan Loncq Jr.Harlingenbierbrouwerhuis en erf (230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307aLanen 85Gozewijn Jan Loncq Jr.Harlingenbierbrouwerbrouwerij (180 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-217Lanen 85Rinkje Ottes Kamp... niet bekend), N.H., dv Otte Jacobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1307E-218 (Wortelhaven)Oeke van der Werf wed. S. Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 1307aE-216 (de Lanen)Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij
Sectie A nr. 1307aE-217 (de Lanen)Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
E-217Lanen 85Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
E-217Lanen 85Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3348*E-211 (De Lanen)Jan Herman Snijderwoonhuis
Sectie A nr. 3348*E-212 (Wortelhaven)Jan Herman Snijderkantoor


1889 - variaadresbronbericht
Lanen 85Oud Harlingen Magazine 1990Fijne en ordinaire tabaks- en sigarenpijpen bij D. Zeilmaker, Lanen E 211


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3632Lanen 85 (F-171)Jan K. Wassenaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 85 Jan Ruiterapotheker
vorige grondslagf. 5000
huidige grondslagf. 6000
Lanen 85 Dieuwke Terpstraapoth. assistente
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83A. Bouma81Apotheek


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83A. Bouma81Apotheek


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83A. Bouma81Apotheek


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 85, HarlingenLanen 85A. Boumaapotheker - scheikundige


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 85, HarlingenLanen 85C. Suir-Verwaalapotheek


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 85, HarlingenLanen 85C. Suir-Verwaalapotheek


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83Apotheek81Mevr. C. Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83P. Suir81


1939 - kentekenadresnaam
B-25760
Lanen 85Pieter Suir


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 85Apotheek818Mevr. C.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 85P. Suir818


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. C.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenP. Suir818


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenP. Suir818


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 85, HarlingenLanen 85P. Suirfilmer


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenP. Suir818


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek C. Westerterp2818


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 85C. (Cornelis) Westerterp
  terug