Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 85
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 856-1216-1216-114E-217E-212
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 856-1216-1216-115E-217E-212


Naastliggers vanLanen 85
ten oostenGrote Kerkstraat 2
ten zuidenLanen 87
ten westende Lanen
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 85naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063r van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van Tyaerdt smid


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0144r van 4 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet kind van Fedde Oedses


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0276v van 14 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Fransen Templaer


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0087r van 24 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85Lanen [staat: Wortelhaven]435‑00‑00 gghuis daer het Swarte Cruis uuytsteeckt
koperWybe Bockes, gehuwd methet Zwarte Kruis
koperDoed Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
bewonermr. Jan Olfarts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSicke Siuckes
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJan Frans Templaer, gehuwd met
verkoperCommerke Joostes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Bockes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85Lanen NZ [staat: hoek Grote Kerkstraat]00‑00‑00 cghuis daar het Swart Cruis uytsteekt
koperN. N. het Zwarte Kruis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Wiger Annis
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden [a/d overkant]de grote school
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van wd. en erven Wybe Bokkes, een huis op de hoek van de Kerkstraat tegenover de grote school. Ten Z. wd. Wigershuis. Tevens wordt door hun verkocht een huis ten O. van 'het Swarte Cruis', alsmede een stuk bouwland buiten de Franekerpoort.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0065v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirck Dircx


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0235v van 4 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85Lanen NZ [niet vermeld]510‑00‑00 gghoekhuis
koperHendrick Pyters Doncker c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven diept]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperTrijntie Dirx, gehuwd met
verkoperJan Jeltis
verkoperNieske Dirx, gehuwd met
verkoperEerck Pieters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 124Lanen 85huis
eigenaarJochem Dircks
gebruikerJochem Dircks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑12 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85Lanen NZ [staat: Wortelhaven]24‑00‑00 cg1/16 huis het Swart Kruis genaemt
koperReiner IJsbrandts c.u.het Zwarte Kruis
bewonerReiner IJsbrandts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperHendrickjen Pieters Donker c.u.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85Lanen NZ [staat: hoek Kerkstraat en Wortelhaven]115‑00‑00 cg1/4 huis daer het Swart Kruis voor uithanght
koperReiner IJsbrandts c.u.het Zwarte Kruis
bewonerReiner IJsbrandts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperElisabet Jans Donker, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Homans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Isbrandts koopt 1/4 huis 'het Swart Kruis', hoek Grote Kerkstraat/Wortelhaven en het aandeel van de verkoper in een woning in een steeg op de Lanen. Gekocht van Elisabeth Jans Donker x vaandrig Homans.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 80vLanen 85huis
eigenaarJochem Dirks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑12 cg
aansl. grondp. voldaan14‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio Lanen 85huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑06 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0316r van 16 apr 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen]364‑00‑00 gghuis alwaer het Swart Cruis in de gevel staet
koperCatharina Haselaer, gehuwd methet Zwarte Kruis
kopervroedsman Jan Pieters Doncker koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Dirks
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Minx
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.vroedmsn Jan Pieters Donker, curator overkoopman
verkoper van 7/16Hendrik Reinders, kind en erfgenaam van
erflaterwijlen Reinder IJsbrandsmr. tingieter
verkoper q.q.vroedmsn Jan Pieters Donker, gelastigde vankoopman
verkoper van 7/16IJsbrand Reinders, kind en erfgenaam van te Amsterdam
erflaterwijlen Reinder IJsbrandsmr. tingieter
verkoper van 1/16Mayke Pieters Donker, gehuwd met
verkoper van 1/16Jan Jansen Jongsmakoopman
verkoper van 1/16vroedmsn Jan Pieters Donkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCatharina Haselaer x Jan Pieters Donker, koopt huis op de hoek van de Grote Kerkstraat omtrent de Latijnse School, 'het Swart Cruis'. Ten O. Pieter Dirks, ten Z. Pieter Minks, ten W. de straat en Wortelhaven, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van erven Reinder IJsbrands voor 7/16 en 7/16, Mayke Pieters Donker, vrouw van Jan Jansen Jongma, voor 1/16 en Jan Pieters Donker ook voor 1/16.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0049r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Jan Donker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 81rLanen 85huis
eigenaarJochem Dirks
gebruikerJochem Dirks
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal00‑07‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑06 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0036r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Jan Donker


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0105v van 1 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen]999‑00‑00 gghuis
koperGrietje Pytters de Graaff, gehuwd met
koperPieter Bokkis
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Alberts
naastligger ten zuidenHuige Gerrits
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperburgemeester Jan Pieters Donker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-121Lanen 85Johannes Hylkema, bestaande uit 5 personen20‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 81rLanen 85huis en brouwerij
eigenaarJohannes Hylkema
gebruikerJohannes Hylkema
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg
grondpacht aanerven G. Suiringar
grondpacht totaal01‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑08 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0050v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen]800‑00‑00 cghuis
koperJan Freerks koemelker te Almenum
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Alberts
naastligger ten zuidenHuige Gerrits
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGrietie Pyters de Graaff, gehuwd met
verkoperPieter Bockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Freerks, koemelker onder Almenum, koopt huis op de hoek van de Groote Kerkstraat, omtrent de Latijnse Schoolen, alwaar '`t Swart Kruis' in de gevel staat, bewoond door de verkoper. Grondpacht 15 st aan de Stad. Ten O. Dirk Alberts, ten Z. Huige Gerrits, ten W. de straat en Wortelhaaven, ten N. de Kerkstraat. Verkocht door Grietje Pyters de Graaff, echte huisvrouw van Pieter Bockes, voor 800 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 82rLanen 85huis en brouwerij
eigenaarJohannes Hylkes erven
gebruikerJohannes Hylkes erven
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg
grondpacht aanG. Suringar
grondpacht totaal01‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑08 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0104v van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen]311‑00‑00 gghuis
koperHilbrand Ruirds, gehuwd metmr. kuiperhet Zwarte Kruis
koperPyttje Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenDirk Alberts
naastligger ten zuidenHuige Gerryts koopman
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Freerkskoemelker te Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrand Ruirds x Pyttje Cornelis koopt 'het Swart Kruis'. Ten O. Dirk Alberts, ten Z. Huige Gerrits, ten W. de straat en de Wortelhaven, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van erven Jan Freerks.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHilbrand Ruurds


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-121 , folio 82rLanen 85huis en brouwerij
eigenaarLolle Steensma
gebruikerLolle Steensma
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑07‑12 cg
af: grondpacht01‑02‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-114 , folio 139vLanen 85huis, brouwerij en tapperij
eigenaarL. Steensma
gebruikerL. Steensma
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-115 , folio 139vLanen 85huis
eigenaarJan Abrahams
gebruikerJan Abrahams
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑00 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0004ra van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 85Lanen NZ [staat: Grote Kerkstraat hoek Wortelhaven]370‑00‑00 gghuis
koperUiltje Dirks het Zwarte Kruis
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenHenne Sydzes
naastligger ten zuidenSjierk Pieters
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperRuurd Hilbrands, nagelaten kind
verkoperGrietje Hilbrands, nagelaten kind
verkoperEvert Hilbrands, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Engeltje Sickes, weduwe van
erflaterwijlen Hilbrand Ruurdsmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Uiltje Dirks koopt 'het Zwart Kruis'. Ten O. Hinne Zijtzes, ten Z. Sjierk Pieters, ten W. de Wortelhaven, ten N. de Kerkstraat. Verkopers erven Engeltje Sickes wv mr. cuiper Hilbrand Ruurds.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-114 , folio 139vLanen 85huis, brouwerij en tapperij
eigenaarL. W. Steensma
gebruikerL. W. Steensma
huurwaarde totaal88‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-115 , folio 139vLanen 85huis
eigenaarSybren Sybrandus
gebruikerSipke Jansen
huurwaarde23‑00‑00 cg
gebruikerHilbrand Ruurds wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal39‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-114 , folio 139vLanen 85huis, brouwerij en tapperij
eigenaarL.W. Steensma
gebruikerL.W. Steensma
huurwaarde totaal88‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-115 , folio 139vLanen 85huis
eigenaarSybren Sybrandus
gebruikerJan Harmens
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerPieter Johannes
huurwaarde18‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0020v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenUiltje Dirks*


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-114 , pag. 136Lanen 85H.W. Zijlstra 8‑10‑00 cghuis en brouwerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-217Lanen 85Hans Willem Cornelis Zijlstra... 1838; levert bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. en Beerta Hinderika Winter van Zuidhorn, zijnde ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Lanen 85H.W.C. Zijlstrafl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-217Lanen 85H W C Zijlstratapperij


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 25 van 14 feb 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-217Lanen 85koopaktefl. 2000huis, brouwerij, mouterij en tapperij E-216, E-217 en E-218
 
verkoperHans Willem Cornelis Zijlstra
koperGozewijn Jan Loncq


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307Lanen 85Gozewijn Loncq jr.bierbrouwerHarlingenhuis en erf (230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307aLanen 85Gozewijn Loncq jr.bierbrouwerHarlingenbrouwerij (180 m²)


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49046 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 33 en 44 van 8 mrt 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-217Lanen 85provisionele en finale toewijzingfl. 4000herenhuis, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis op de Wortelhaven E-216, E-217 en E-218
 
verkoperJetske Loncq (minderjarig)
verkoperGozewijn Jan Loncq
verkoperIbella Allegonda Zijlstra
verkoperGozewijn Jan Loncq (meerderjarig)
verkoperPronica Johanna van Assen
verkoperErnst Loncq (minderjarig)
verkoperHelena Catharina Loncq (minderjarig)
koperSimon Wiarda


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-217Lanen 85Rinkje Ottes Kamp... niet bekend), N.H., dv Otte Jacobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1307Wortelhaven E-218Hendrik van der Werf woonhuis
Sectie A nr. 1307ade Lanen E-216Hendrik van der Werf brouwerij
Sectie A nr. 1307ade Lanen E-217Hendrik van der Werf brouwerij


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-217Lanen 85Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-217Lanen 85Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3348De Lanen E-211 Jan Herman Snijder woonhuis
Sectie A nr. 3348Wortelhaven E-212 Jan Herman Snijder kantoor


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3632Lanen 85 (F-171)Jan K. Wassenaarwoonhuis


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83A. Bouma81Apotheek


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83A. Bouma81Apotheek


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83A. Bouma81Apotheek


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83Apotheek81Mevr. C. Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker
Lanen 83P. Suir81


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25760
Lanen 85Pieter Suir


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 85Apotheek818Mevr. C.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker
Lanen 85P. Suir818


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. C.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker
LanenP. Suir818


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker
LanenP. Suir818


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker
LanenP. Suir818


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek818Mevr. O.Suir-Verwaal, pharm. Doct.a. apotheker


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenApotheek C. Westerterp2818


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 85C. (Cornelis) Westerterp


2023
0.090841054916382


  terug