Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 86
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Lanen 865-066 5-062 F-183F-175


Naastliggers vanLanen 86
ten oostenHeiligeweg 3
ten zuidende Heiligeweg
ten westenLanen 84
ten noordenLanen 93


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0065v van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 1oost, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0027r van 10 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 86Lanen, op het oosteinde van de200‑00‑00 GGkamer
koperFoppe Jarichs, gehuwd met
koperRieme Dircks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGerryt Atses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHomme Gatses* schuitvoerder
verkoperFoppe Sioerdts, gehuwd met
verkoperAnna Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Jarichs x Riemer Dircks kopen kamer oz. Lanen. Ten Z. Gerryt Atses, ten N. schuitevoerder Homme. Geen grondpacht. Gekocht van Foppe Sioerdts x Anna Reyners voor 200 gg.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0105v van 11 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 86Lanen in de Kromme Elleboog, oosteinde van de160‑00‑00 GGkamer
koperGeert Sioerdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGerryt Attszes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHomme Gatses* schuitvoerder
verkoperFoppe Jaerichs, gehuwd met
verkoperRieme Dircx


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0344r van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHomme Gattyes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0088r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Tomas Piters


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0150r van 18 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 93, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0107r van 7 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSake Ritskes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0112v van 1 sep 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 86Lanen ZZ in de hoek op het oosteinde van de475‑00‑00 CGhuis
koperTrijntie Sybrandts, weduwe van
koperwijlen Wybe Alewijns
naastligger ten oostenWillem Gijsberts
naastligger ten zuidenJan Both
naastligger ten zuidenGerryt Both
naastligger ten westenReintien de Vos
naastligger ten noordende weduwe van Jarigh Frieses* glasmaker
verkoperSake Ritskes


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0082v van 28 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pybe Alewijns


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016va van 24 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende gewezen erfgenamen van wijlen Saecke Ritsches


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0105r van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 86Lanen in de hoek aldaar, op het oosteinde van de201‑00‑00 GGhuis met plaats daarvoor gelegen
koperAlewijn Pybes
naastligger ten oostenGerrit Gijsberts
naastligger ten zuidenJan Both c.soc.
naastligger ten westenReintien Romckes de Vos
naastligger ten noordenAntie Thomas
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Sybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlewijn Pybes koopt een huis met een plaatsje ervoor, op het oosteind van de Lanen in de hoek. Ten O. Gerrit Gijsberts, ten W. Reyntie Romkes de Vos, ten Z. Jan Both, ten N. Anie Thomas. Gekocht van erven Trijntie Sybrens.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0019va van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 93, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengemeensman Jacob Jurjens de Lange


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0376r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 86Lanen oosteinde50‑00‑00 CGhuis naast het huis van wijlen de vroedsman Jacob Jurjens de Lange
koper door niaarvroedsman Timeus di Lange s.s.minist. candidatusmedicinae doctor
geniaarde koperJacobus Velthuis
huurderMarten Michielsen Mast c.u.verver12‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Keimpe timmerman
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerrit Bot
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten noordende weduwe van Tjomme Jacobs mr. kleermaker
verkoperAlewijn Piebesuitdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTimen de Lange, s:s: minist: candidatus en medicinae doctor, koopt na niaar ratione vicinitatis tegen mede-vroedschap Jacobus Velthuis, een huis op het oosteinde van de Lanen. Ten O. erven timmerman Keimpe, ten Z. erven Gerrit Bot, ten W. erven Jacob Jurjens de Lange, ten N. wd. mr. kleermaker Tjomme Jacobs. Geen grondpacht. Gekocht van uitdrager Alewijn Pybes voor 50 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0148r van 10 mrt 1695 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 93, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTymen de Lange


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 86Lanen ZZ [staat: bij de hoek van het vorige perceel]80‑00‑00 GGwoning
koper provisioneelClaes Annes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 4va van nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 86(per decreet) "De curatoren over de krankzinnige dr. Timen de Lange verkopen (3) een camer met bleekveldje, op de hoek van (2) en aldaar ook in te gaan. Geboden door Claes Annes, 80 gg.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0216v van 13 mei 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 86Lanen ZZ [staat: aan het einde van de Wortelhaven bij Jacob Servaas huis zijde in te gaan]106‑14‑00 CGwoning
koperClaas Annes c.u.mr. metselaar
eerdere eigenaarTimen de Lange
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Beerns c.u.stadstorenblazer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Annes, mr. metselaar, koopt een woning c.a. aan het eind van de Wortelhaven, in te gaan bij het huis van Jacob Servaes, en eerder eigendom van Timen de Lange. Gekocht van stads-hoornblazer Willem Beerns, voor 106 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-066Lanen 86huis
eigenaarPieter Adema
gebruikerSybolt Sibrens cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-066Lanen 86huis
eigenaarPieter Adema
gebruikerWouter Clases cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-066Lanen 86huis
eigenaarPyter Adema
gebruikerHessel Harmens cum soc.
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-066Lanen 86huis
eigenaarPier Stellingwerff
gebruikerHendrik Idses
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-066Lanen 86huis
eigenaarPier Stellingwerff
gebruikerTyte Rienks cum soc.
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0090r van 24 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 93, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Clasen mr. metselaar


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-066 Lanen 86Hessel Haeyes, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-066Lanen 86huis
eigenaarFrans Jansen
gebruikerHessel Hayes
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0222r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 86Lanen ZZ [staat: Wortelhaven in de hoek bij de grauwe kat]800‑00‑00 CGhuis en tuin
koperAntje Ranzen, weduwe van
koperwijlen Caye Slaapkool
huurderSytske Wetzens
naastligger ten oostenSybrand P. Feitama koopman
naastligger ten zuidenSybrand P. Feitama koopman
naastligger ten westende weduwe van Folkert de Haes
naastligger ten noordenWytze Jans Vettevogel
verkoperJan Clazenmr. metselaar en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Ransen wv Caye Slaapkool koopt huis en tuintje in de hoek bij 'de Grauwe Kat' op het eind van de Wortelhaven. Ten O. en Z. Sybrand P. Feitama, ten W. wd. Folkert de Haas, ten N. Wytze Jans Vettevogel. Gekocht van mr. metselaar en winkelier Jan Clazen, voor 800 cg.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0174v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 86Lanen ZZ [staat: aan het eind van de Wortelhaven in de hoek bij de Grauwe Kat]195‑00‑00 GGhuis
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
huurderGerardus Velth
naastligger ten oostenAaltje Norel
naastligger ten oostenAnna Norel
naastligger ten zuidenJohannes Alberts
naastligger ten westenHarmanus de Haas
naastligger ten noordenJohannes W. Fettevogel
verkoperde Lutherse Gemeente: diaconie


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0068r van 14 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 93, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenVolkert slotmaker


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0119r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 86Lanen ZZ [staat: Wortelhaven aan het einde in de hoek bij de Grauwe Kat]300‑00‑00 CGhuis
koperZydske Wetsens
huurderde weduwe van Jacob Hofman
naastligger ten oostenZydske Wetsens
naastligger ten zuidenJohannes Alberts
naastligger ten westenHarmanus de Haas
naastligger ten noordenJ. Geermans
verkoperHarke Jurjens van der Stokmr. metselaar


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-065, pag. 75Lanen 86Harmanus Haas


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0348v van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 84, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Metzlar


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0017r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 93, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. Metzeler


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-062, pag. 109Lanen 86Augustinus Dekker2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-183Lanen 86Aukje Romkesgeb 1748 ... , ovl 12 mrt 1814 HRL, huwt met Jan Ernst, ovl wijk F-183; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-183Lanen 86Hendrik Dreyermogelijk dezelfde als hieronder vemeld; gebruiker van wijk F-183, schoenmakersknegt; eigenaar is S. (?). F.N. Metzlar erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-183Lanen 86J.F. H Metzlar... wed. J.F.N.M. eigenaar en gebruiker van wijk F-159, 1814. (GAH204); erven J.F.N.M. eigenaar van wijk F-183; gebruiker Hend. Dreyer, schoen makersknegt, 1814. (GAH204); Jan Frans Hendriks M. en Jetske Ages ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-183Lanen 86J F N Metzlar ervenHendrik Dreyer schoenmakersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1036Lanen 86wed. Jan Frans Hendrik MetzlarHarlingenhuis (91 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 188 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-183Lanen 86Sophia August Dekker, overleden op 2 augustus 1837vrouw van Jean Prevost, hoedenmaker, geen kinderen, dochter van August Dekker, kleermakersbaas (Wortelhaven F 183) en Johanna Buitenaard, zuster van Maria August Dekker (vrouw van Christoffel Burghard, kuipersbaas). Saldo fl. 146,21. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-183Lanen 86Germen Zeilmaker... HRL 1851 wijk D-148; oud 32 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk F-183; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-183WortelhavenGerben Zeylmaker32 jweverSneekm, protestant, gehuwd
F-183WortelhavenAafke Ruiter26 jHelderv, protestant, gehuwd
F-183WortelhavenAnne Zeilmaker1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-183WortelhavenGrietje Zeilmaker6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-183WortelhavenOetske Zeylmaker3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 361 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-183Lanen 86Eeke Barends Otto, overleden op 1 november 184121 jr (geboren 26/4/1820), overleden Spekmarkt F 183, ongehuwd, dochter van Barend Otto, matroos en wijlen Wilhelmina van der Linden, zuster van Trijntje (vrouw van Habe Dijkstra, pannenbakker Bolsward) en minderjarige Hein Barends Otto. Saldo fl. 32,34. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1036Wortelhaven F-183Gerben A. Zeilmakerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3611De Lanen F-175Germen A. Zeilmakerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3611Lanen 86 (F-175)Anne Zeilmakerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 86 Jan Broersmabootwerkerf. 700f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 86J. Broersmabootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 86J. (Johannes) Schoot
  terug