Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Liemendijk 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 12 (niet bekend) 2-050 B-163 B-223
Naastliggers vanLiemendijk 12
ten oostenLiemendijk 14
ten westenLiemendijk 10
ten noordende Liemendijk


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-050 Liemendijk 12S Wijma2-00-00 CGtuin


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-163Liemendijk 12Jacobus Schotanus... Jacobus S, geb 1798 HRL; BS ovl 1811; 1819 huwelijken, ovl 1843, ovl 1850; wed. J.S. gebruiker van wijk B-163, tuin en zomerhuis; eigenaar is Simon Wyma erven, 1814. (GAH204); kind: Frerik Jakobus Schotanus, geb 6 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-163Liemendijk 12Simon Sjoerds Wyma... ged 29 jan 1782 Grote Kerk HRL; erven S.S. eigenaar van wijk B-154, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk B-163, tuin & zomerhuis; gebruiker Jacobus Schotanus wed; 1814. (GAH204); id. van wijk D-001; gebruiker Coenraad ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-163Liemendijk 12Simon Wijma ervenSimon Wijma erventuin en zomerhuis
B-163Liemendijk 12Jacobus Schotanus wed


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 63 en 66 van 14 feb 1827
adressoortbedraggebruik
B-163Liemendijk 12provisionele en finale toewijzingfl. 177a. het zomerhuis B-163, b. woning B-152
 
verkoperSjoerd Simons Wijma
koperYbele Jans Repko
koperSikke Wijnalda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 35Liemendijk 12Hendrik ModdersHarlingentuinmanhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-163Liemendijk 12Hendrik Modders... Barradeel en HRL 1932, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-163Liemendijk 12Jan Metzelaar... erf, 96 ?, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-163Liemendijk 12Jansje Moddersoud 35 jaar, geb Loenen en wonende te HRL. 1839, wijk B-163; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk B-163Liemendijk 12H Modders stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-163Aan de StadswalHendrik Modders76 js Gravezandm, protestant, weduwnaar, hovenier
B-163Aan de StadswalJohanna C Modders42 jBreukelenv, protestant, ongehuwd
B-163Aan de StadswalJansje Modders35 jLoenenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-163Liemendijk 12Hendrik Modders, overleden op 7 januari 184380 jr, geboren s'Gravenzande/ZH 24/6/1762, hovenier Stadsvesten B 163, weduwnaar, vader van Anna (vrouw van Dirk Vink, schoenmakersbaas), Jansje, naaister, Anna, Marten, hovenier en Saartje Hendriks Modders (vrouw van Tjeerd Ouendag, koopman Heerenveen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-163Liemendijk 12Dieuwke Baantjer... HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-157; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 35B-163 (Liemendijk)Hendricus Roesterwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 29 mrt 1872
B-163Liemendijk 12Een huis met tuin c.a. bij de gewezen Bildtpoort aan de stadsvesten. Finaal verkocht op 3 apr 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 678..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 35B-223 (Liemendijk)Willem Schafraadwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4328Liemendijk 12 (B-223)Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol)woonhuis


1910 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 19 aug 1910
B-163Liemendijk 12Het huis met tuin aan de Liemendijk no. 12, in huur bij r., houbein. Finaal verkocht op 24 aug 1910 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 556..


1928 - adresboekadresnaamberoep
Liemendijk 12E. de Jongbrugwachter


1965 - adresboekadresnaam
Liemendijk 12S. (Sjouke) Jorna
  terug