Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Liemendijk 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLiemendijk 16(niet bekend)(niet bekend)B-171B-218


Naastliggers vanLiemendijk 16
ten oostenLiemendijk 18
ten westenLiemendijk 14
ten noordende Liemendijk


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-171Liemendijk 16 't Land opzigterswoningen ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 36Liemendijk 16Hendrik ModderstuinmanHarlingenplaisiertuin (270 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-171Liemendijk 16Geertje H Barongeb 13 aug 1787 HRL, ovl 6 apr 1869 HRL, huwt met Heere/Herre Huitema, dv Hendrik B., en Berber (Jurjens Bakker); BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-171; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-164; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-171Liemendijk 16Heere Hobbes Huitema... 1851, wonende te HRL. 1842, zv Hobbe H, en Janskje Jacobs; BS huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-171; oud 46 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, wijk B-164; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2686Liemendijk B-171Sjoerd Zaagsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4061Liemendijk B-218Anne Knipper, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4330Liemendijk 16 (B-222)Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol)woonhuis


1910 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 19 aug 1910
vermeld alsgeschat adresbericht
B-171Liemendijk 16Het huis met tuin aan de Liemendijk no. 16, in huur bij r., houbein. Finaal verkocht op 24 aug 1910 in de Korenbeurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 533.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Liemendijk 16G. Bauritiusboekdrukker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Liemendijk 16P.D. (Petrus) Posthuma
  terug