Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Liemendijk 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 18 (niet bekend) (niet bekend) B-170 B-217
Naastliggers vanLiemendijk 18
ten oostenLiemendijk 20a
ten westenLiemendijk 16
ten noordende Liemendijk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-170Liemendijk 18Eeltje Cornelis Tichelaar... ovl 1832, ovl 1838, ovl 1881; eigenaar en gebruiker van wijk A-173, kuiper, 1814. (GAH204); id. van wijk B-170, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204); E.C.T. eigenaar van perceel nr. 136 te HRL, kuiper, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-170Liemendijk 18Ruurd Lourens Tuininga... T, en Teertske Ruurds; BS huw 1811, huw 1813, huw 1822, huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk C-185, wijk E-139, wijk F-285, wijk H-026, supp wijk H-304; eigenaar en gebruiker van wijk E-111, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-170Liemendijk 18Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar tuin en zomerhuis


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 67 van 30 apr 1816
adressoortbedraggebruik
B-170Liemendijk 18koopaktefl. 1000huis aan de zuidkant van de Noorderhaven B-170
 
verkoperAntje Pieters
koperHendrik Poort
koperGeeltje Syberens


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 36Liemendijk 18Hendrik ModdersHarlingentuinmanplaisiertuin (270 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-170Liemendijk 18Baukje Johannes Feddema... en Trijntje Baukes van Boon; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043, wijk F-129, 243, wijk B-170, 352; oud 50 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-084; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-170Liemendijk 18Catharina van Ring... ovl wijk F-130, dv Anthonij vR, en Regina/Agatha Bolta; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk A-160, wijk B-170, wijk F-150; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-170Liemendijk 18Rinze Yntes Reinsma... F-153, zv IJnte Rinses en Martje Jans de Bruin; BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk E-201, wijk F-160, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2687B-170 (Liemendijk)Sjoerd Zaagsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4062B-217 (Liemendijk)Albertus van der Schoot, erfp.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4331Liemendijk 18 (B-222)Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol)woonhuis


1910 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 19 aug 1910
B-170Liemendijk 18Het huis met tuin aan de Liemendijk no. 18, in huur bij r., huizer. Finaal verkocht op 24 aug 1910 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 627..


1928 - adresboekadresnaamberoep
Liemendijk 18P. de Vriespakhuisknecht


1965 - adresboekadresnaam
Liemendijk 18F. (Frederik) Weewer
  terug