Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Liemendijk 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Liemendijk 2 (niet bekend) (niet bekend) A-200* A-217
Naastliggers vanLiemendijk 2
ten oostenLiemendijk 4
ten noordende Liemendijk


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0018r van 6 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0018r van 6 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 2Anjelierstraat NZ [staat: Liemendijk]twee kamers met een ledige plaats ten noorden
 
koperFrans Dircks 118-17-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oosteneen andere kamer
naastligger ten oostenHeere lijndraaier
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWybe karreman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Goyck Geerts (waaronder de koper zelf)


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHans Loopsen


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0251v van 20 okt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKarremanstraat


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0142v van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKarremanstraat


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0045v van 15 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKarremanstraat


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0080r van 10 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 2Liemendijk ZZ [staat: bij de Bildtpoort tussen het bolwerk, Zoutsloot en Liemendijk]woning
 
koperJacob Wouters huistimmerman35-00-00 GG
huurderEngel Gerryts c.u.
naastligger ten oostenJacob Hendriks
naastligger ten zuidenAnjelierstraat
naastligger ten westenPyter Clasen Cool
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: bolwerk en baantjerspad]
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoper van 1/3wijlen Dieuke Martens
verkoper van 1/5 van 1/3Marten Hendriksmatroos
verkoper van 1/5 van 1/3Sipke Hendrikssubstituut bierdrager
verkoper q.q.Marten Hendriks, gelastigdematroos
verkoper q.q.Sipke Hendriks, gelastigden voor hun zusterssubstituut bierdrager
verkoper van 1/5 van 1/3Reinskje Hendriks, en
verkoper van 1/5 van 1/3Lijsbeth Hendriks, en
verkoper van 1/5 van 1/3Trijntje Hendriks, en
erflaterwijlen Hendrik Martens
verkoper q.q.Marten Hendriks, gelastigdematroos
verkoper q.q.Sipke Hendriks, gelastigden vansubstituut bierdrager
verkoper van 1/6 van 1/3Marten Fockes
verkoper van 1/6 van 1/3Jacob Fockes
verkoper van 1/6 van 1/3Jan Fockes
verkoper van 1/6 van 1/3Albert Fockes
verkoper van 1/6 van 1/3Hendrik Fockes
verkoper van 1/6 van 1/3Piertje Fockes
erflaterwijlen Focke MartensNes


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Liemendijk 2Liemendijk ZZ [staat: bij de Bildtpoort tussen het bolwerk en Zoutsloot ten westen vd Liemendijk]huis
 
kopermeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters
huurderde weduwe van Ruird metselaar
naastligger ten oostenJacob Hendriks
naastligger ten zuidenAnjelierstraat
naastligger ten westenPyter Clazen Kool
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: bolwerk en baantjerspad]
verkoperJacob Woutersmr. huistimmerman


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0180v van 14 jan 1759 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKarremanstraat


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0217r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Liemendijk 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKarremanstraat


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0160v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBaanpad en bolwerk


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0282r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenstadsvesten


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0134v van 15 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYke Ennes


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0213r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYke Ennes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-200Liemendijk 2Trijntje J Rippers/Ripperda... ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-200Liemendijk 2Trijntje Ripperda Trijntje Ripperda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 20Liemendijk 2Sierk Hendriks KoestraHarlingenarbeiderhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-200Liemendijk 2Akke Sjoukes Rootje... HRL, N.H., dv Sjouke Klases R, en Foekje Jans; BS huw 1840, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116, supp wijk G-437; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-026; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-200Liemendijk 2Bernardus Geerts Spandauw... 1857, N.H., zv Geert Harmens S, en Akke Spandauw; BS huw 1824, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-200Liemendijk 2Feikje Feikes Molenaar... Willems Schaafsma dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-200Liemendijk 2Gerrit Jacobs van der Linde... supp wijk I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-200Liemendijk 2Hans Houtsmageb 1803 HRL, huwt met Feikje Molenaar op 2 dec 1830 HRL. varensgezel, zv Paulus Hansen H, en Japke Rientses; BS huw 1830; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-200; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-200Liemendijk 2Sytske Hettes van der Veen... 10, wijk I-029, supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-200KarremanstraatGerben van der Linden29 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, koorndrager
A-200KarremanstraatSytske van der Veen30 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-200KarremanstraatTruike van der Linden8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-200KarremanstraatBaukje van der Linden3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-200KarremanstraatHans Houtsma36 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
A-200KarremanstraatFeikje Molenaar36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-200KarremanstraatFeike Houtsma6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-200KarremanstraatJacob Houtsma4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-200Liemendijk 2Jelte Jager, overleden op 13 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 5/11/1847), overleden Anjelierstraat A 200. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-200Liemendijk 2Akke Beernts... 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-200Liemendijk 2Lemke Jans de Witgeb 1791 Bolsward, ovl 19 dec 1852 HRL, huwt met Gerben IJntes de Vries dv Jan dW, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 200


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 20A-200 (Liemendijk)IJke Jagerwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van maandag 17 nov 1879
A-200Liemendijk 2Eene woning met erf aan den Liemendijk, verhuurd aan B., Wassenaar. Provisioneel verkocht op 19 nov 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 28 nov 1879
A-200Liemendijk 2Eene woning met erf aan den Liemendijk, verhuurd aan B., Wassenaar. Finaal verkocht op 3 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 269..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3473Liemendijk 2 (A-217)Catharina Veenhoven (wed. S.A.L. Corsten)woonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Liemendijk 2L.J. (Lambertus) Krootjes
  terug