Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Liemendijk 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 22 (niet bekend) (niet bekend) B-162 B-221
Naastliggers vanLiemendijk 22
ten oostenLiemendijk 24
ten westenLiemendijk 20a
ten noordende Liemendijk


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 39, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenP. de Boer


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-162Liemendijk 22Paulus Gerrits de Boer... (GAH204); id. van 129, ledig, 1814. (GAH204); id. van 130, wagenhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk B-162; stalling self, 1814. (GAH204); oud 71 jar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, waagmeester, wijk F-030 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-162Liemendijk 22P G de Boer P G de Boer stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 42Liemendijk 22Jan Louws BalkstraHarlingentouwslagerpakhuis (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-162Liemendijk 22Sjoerd Hobma... zeeman in 1851, N.H., zv Rienk H, en ... (Aukje Posthuma); BS ovl 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162, 174, wijk C-170, wijk G-010; oud 41 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-170; ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
B-162Liemendijk 22Antje Bettings de Boer... B-153, dv Betting Alberts de B., en Pietje Jans Schaafsma; BS huw 1816, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839; geb 18 apr 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
B-162Liemendijk 22Germen Lieuwes Blom... HRL, huw.afk. 20 en 27 jul 1828, ook huwt met Symontje Egles Schaap, N.H., balkvlotter in 1851, ovl wijk B-162, ged 15 jun 1800, zv Lieuwe Sipkes B., en Grietje Tabes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, ovl 1847, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 42B-162 (Liemendijk)Ernst Georg Langenhorstpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2822B-221 (Liemendijk)Johannes Langenhorst en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4017Liemendijk 22 (B-221)Wijnand Hoekerswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Liemendijk 22 Lolke Kolmervoorman
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Liemendijk 22L.Kolmerstuwadoor
Liemendijk 22B.Weewerfabrieksarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Liemendijk 22W. (Wiebe) Attema
  terug