Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Liemendijk 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 24 (niet bekend) (niet bekend) B-161* B-220
 huisnummer lager  huisnummer hoger Liemendijk 24 (niet bekend) (niet bekend) B-162 B-222
Naastliggers vanLiemendijk 24
ten oostenLiemendijk 26
ten westenLiemendijk 22
ten noordende Liemendijk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-161Liemendijk 24Berend Johannes Pol... 1814. (GAH204); id. van wijk B-160; gebruiker Pieter Bruining, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-161; gebruiker Willem Lodewijks, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk D-113; gebruikers Jouke Jolles ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-161Liemendijk 24Willem Lodewijkszie: Groen; huwt met Hijlkje Scheltes (Stinstra); kind: Schelte Willems, geb 14 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk B-161, sjouwer, eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-162Liemendijk 24Paulus Gerrits de Boer... (GAH204); id. van 129, ledig, 1814. (GAH204); id. van 130, wagenhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk B-162; stalling self, 1814. (GAH204); oud 71 jar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, waagmeester, wijk F-030 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-161Liemendijk 24Berend Pol Willem Lodewijks sjouwer
B-162Liemendijk 24P G de Boer P G de Boer stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 42Liemendijk 24Jan Louws BalkstraHarlingentouwslagerpakhuis (50 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 44Liemendijk 24Berend PolHarlingenkramerhuis (33 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-161Liemendijk 24Andries Jans van der Woude... Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1849; oud 62 jaar, geb Oenkerk en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-161Liemendijk 24Geertje Plekker... ovl 2 apr 1865 HRL, huwt met Rommert Radema, (gk), Dirk W. Jansen en Douwe Rinkema, N.H., ovl wijk B-161, dv Job P, en Jaike ...; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk H-004, wijk I-016, supp wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-162Liemendijk 24Sjoerd Hobma... zeeman in 1851, N.H., zv Rienk H, en ... (Aukje Posthuma); BS ovl 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162, 174, wijk C-170, wijk G-010; oud 41 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-170; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-161KarremanstraatAndries van der Woude62 jOenkerkm, protestant, gehuwd
B-161KarremanstraatSjoerdtje Sjaarda39 jWirdumv, protestant, gehuwd
B-161KarremanstraatJan van der Woude2 jAlmenumm, protestant, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 13 mei 1846
adressoortbedraggebruik
B-161Liemendijk 24koopaktefl. 180huis B-161
 
verkoperKlaas Hilles Adema (te Kimswerd)
koperDouwe Gerrits de Vries (te Almenum)


1850 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 van 18 mei 1850
adressoortbedraggebruik
B-161Liemendijk 24koopaktefl. 190huis op de Liemendijk, B-161
 
verkoperDouwe Gerrits de Vries (te Almenum)
koperJacob Jobs Plekker


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-161Liemendijk 24Grietje van der Walgeb 2 sep 1801 HRL, turfmeetster; bev.reg. HRL 1851 wijk B-161


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-161Liemendijk 24Sjoerdtje Sjaarda... HRL 1851 wijk A-224, 229, wijk D-127, wijk H-091; oud 39 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
B-162Liemendijk 24Antje Bettings de Boer... B-153, dv Betting Alberts de B., en Pietje Jans Schaafsma; BS huw 1816, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839; geb 18 apr 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
B-162Liemendijk 24Germen Lieuwes Blom... HRL, huw.afk. 20 en 27 jul 1828, ook huwt met Symontje Egles Schaap, N.H., balkvlotter in 1851, ovl wijk B-162, ged 15 jun 1800, zv Lieuwe Sipkes B., en Grietje Tabes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, ovl 1847, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 42B-162 (Liemendijk)Ernst Georg Langenhorstpakhuis
Sectie A nr. 44B-161 (Liemendijk)Geertje Jobs Plekkerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 44*B-215 (Anjelierstraat)Johannes Langenhorst en medeëigenarenwoonhuis
Sectie A nr. 44*B-220 (Liemendijk)Johannes Langenhorst en medeëigenarenwoonhuis
Sectie A nr. 4017B-222 (Liemendijk)Johannes Langenhorst en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 44Liemendijk 24 (B-220)Klaas Flietstra


1905 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1905
B-161Liemendijk 24Afzonderlijk verhuurde woning aan de Liemendijk no. 24, in huur bij a., hopman. Finaal verkocht op 22 mrt 1905 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 444..


1923 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
B-161Liemendijk 24De woning aan de Liemendijk no. 24, in huur bij r., schaafsma. Finaal verkocht op 12 dec 1923 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 509..
  terug