Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Liemendijk 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLiemendijk 34(niet bekend)2-035 B-144B-189


Naastliggers vanLiemendijk 34
ten oostenLiemendijk 36
ten westenLiemendijk 32
ten noordende Liemendijk


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0197v van 18 dec 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende vijver


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0209r van 29 jan 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0014r van 8 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0116v van 24 nov 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030ra van 2 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0201v van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBaansteeg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0103v van 21 apr 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBaansteeg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178v van 23 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBaansteeg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-031, pag. 21Liemendijk 34Doris Petzelaar


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-035, pag. 29Liemendijk 34Doopsgezinde Gemeente0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-144Liemendijk 34Johannes Theodorus Petzlar... wonende te HRL. ook in 1826; BS geb 1811, huw 1820, huw 1826, ovl 1828, huw 1835; gebruiker van wijk B-144, koorndrager; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); oud 71 jaar, geb Essen aan de Rohr en ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-144Liemendijk 34Doopsgezinde Gemeente Theodorus Petzlar koorndrager


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-144Liemendijk 34provisionele en finale toewijzingfl. 15woning B-144
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperBarend Pol


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 45Liemendijk 34Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenhuis (20 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 45aLiemendijk 34Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenhuis (25 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-144Liemendijk 34Antje Sjierks de Boer... Hendriks dekker; BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk B-153, VT1839 wijk B-144, bev.reg. HRL ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-144Liemendijk 34Antje de Boergeb 30 jun 1794 HRL, A dec 1862 Wijns no. 1; bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-144; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-144Liemendijk 34Jan Bernard Werner... BS huw 1823, ovl 1847; oud 42 jaar, (vnm: Johannes), geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk B-144; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-144Johannes Werner42 jpanbakkerDokkumm, rooms katholiek, gehuwd
B-144Antie de Boer42 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
B-144Sierk Werner16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
B-144Hendrikus Werner13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
B-144Jan Werner6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
B-144Maatje Werner11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-144Liemendijk 34Petrus Johannes Werner, overleden op 30 oktober 18433 jr (geboren 12/2/1840), overleden Liemendijk B 144 (Certificaat van onvermogen nr. 136) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-144Liemendijk 34Sied Bergsma, overleden op 25 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 7/7/1845), overleden Karremansteeg B 144. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-144Liemendijk 34Johannes Werner, overleden op 19 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 49 jr, geboren Dokkum 20/10/1797, overleden Liemendijk B 144, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-144Liemendijk 34Betje Nauta, overleden op 27 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 1 jr, geboren Almenum 31/5/1847, overleden Zoutsloot B 144. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-144Liemendijk 34Trijntje Jans Spleet... HRL 1851 wijk B-050, 144, wijk G-356; oud 64 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 45Liemendijk B-144Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 45aLiemendijk B-143Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 45aLiemendijk B-188Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 45Liemendijk B-189Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 45Liemendijk 34 (B-189)Roomsch Kath. Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Liemendijk 34A. Kasperstransportarbeider


1937 - variabron: Raadsvergadering 29 november
adresgegevens
Liemendijk 34Onbewoonbaar verklaard
  terug