Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Liemendijk 36
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLiemendijk 36(niet bekend)2-034 B-143B-188


Naastliggers vanLiemendijk 36
ten oostenLiemendijk 38
ten westenLiemendijk 34
ten noordende Liemendijk


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0254r van 2 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-033 , pag. 21Liemendijk 36Sewrinus Weggius, 26 jaar, gehuwd
2-033 , pag. 21Liemendijk 36Hendrik Weggius, 24 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-034, pag. 29Liemendijk 36Beerend Pol0‑10‑00 cg(was claas pieters)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-143Liemendijk 36Berend Johannes Pol... Aldert Sijtses Mutschenplukker, panbakkersknegt, en Albertje Pieters, 1814. (GAH204); id. van wijk B-143; gebruiker Gerrit Severin wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk B-145; gebruiker Pieter ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-143Liemendijk 36Gerrit Severinovl voor 1815; wed. G.S. gebruiker wijk B-143, gealimenteerd; eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-143Liemendijk 36Berend Pol Gerrit Severin wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 45Liemendijk 36Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenhuis (20 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 45aLiemendijk 36Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenhuis (25 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-143Liemendijk 36Antje Pieters... 1839, dv Pieter Jans en Sijtske Sippes; BS huw 1813 1839 overlijdens, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-143; geb 2 mrt 1787, ged 25 mrt 1787 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Sytske ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-143Liemendijk 36Haring Harmens Haringa... wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 45Liemendijk B-144Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 45aLiemendijk B-143Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 45aLiemendijk B-188Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 45Liemendijk B-189Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 45aLiemendijk 36 (B-188)Roomsch Kath. Gemeentewoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Liemendijk 36Sj.D. de Vriesventer
  terug