Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Liemendijk 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLiemendijk 8(niet bekend)2-049 B-164B-224


Naastliggers vanLiemendijk 8
ten oostenLiemendijk 10
ten westenLiemendijk 6
ten noordende Liemendijk


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-049, pag. 30Liemendijk 8L Atlas7‑10‑00 cgwooningen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-164Liemendijk 8Bernardus Heins Drost... 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-043; gebruiker van wijk B-164; eigenaar is Lamb. Atlas, 1814. (GAH204); id. van wijk F-243, winkelknegt; eigenaar is Christoffel ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-164Liemendijk 8Gerrit Willemsgebruiker wijk B-164, schipper; medegebruiker Bernardus Drost; eigenaar is Lambertus Atlas, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-164Liemendijk 8Lambertus Atlas... burgerrecht. Legt eed af in handen van president L. Albada op 5 jan 1798. (burgerboek); eigenaar van wijk B-164; gebruiker Bernardus Drost, en Geert Willems, schipper, 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-164Liemendijk 8Lambertus Atlas Bernardus Vorst
B-164Liemendijk 8Lambertus Atlas Gerrit Willems schipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 29Liemendijk 8Herre Harings HuitemabalkvlotterHarlingenhuis en erf (66 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-164Liemendijk 8Geertje H Barongeb 13 aug 1787 HRL, ovl 6 apr 1869 HRL, huwt met Heere/Herre Huitema, dv Hendrik B., en Berber (Jurjens Bakker); BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-171; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-164; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-164Liemendijk 8Heere Hobbes Huitema... huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-171; oud 46 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, wijk B-164; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-164Aan de StadswalHeere Huitema46 jHerbayumm, protestant, gehuwd
B-164Aan de StadswalGeertje H Baron51 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-164Aan de StadswalHobbe Huitema23 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
B-164Aan de StadswalYnse Huitema19 jgleybakkerAlmenumm, protestant, ongehuwd
B-164Aan de StadswalYenskje Huitema14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-164Aan de StadswalGrietje Huitema11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-164Liemendijk 8Antje Siegman... huwt met Luitjen de Boer, dv Johannes S, en ... ; BS ovl 1900; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 29 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-164Liemendijk 8Luitjen/Luitzen de Boer... zeilmakersknecht, zv Lubbert de B., en Tjietske de Vries; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk C-165; ... (alles)


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2451 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-164Liemendijk 8Gepke Cornelis de Jong, overleden op 15 maart 1852winkeliersche (Karremanstraat B 164), moeder van Johannes, baantjer en wijlen Cornelis Jans Gongrijp (man van Hieke Tjerks Joustra, vader van minderjarige Gepke, Geertje en Jan Cornelis Gongrijp). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 29Liemendijk B-164Herre H. Huitemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3474Liemendijk B-225Bauke van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5162Liemendijk 8 (B-224)Hendrikus Oswaldwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Liemendijk 8P.D. Visserslikloods


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Liemendijk 8L. (Luutzen) Wouters
  terug