Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lombardstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerLombardstraat 12-099 2-131 D-051*D-050


Naastliggers vanLombardstraat 1
ten zuidende Lombardstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099Lombardstraat 1huis
eigenaarFreerk Jansen Croon
gebruikerFreerk Jansen Croon
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099Lombardstraat 1huis
eigenaarFreerk Jansen Croon
gebruikerwed. Abbe Auckes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099Lombardstraat 1huis
eigenaarMarten Abbes
gebruikerJan Douwes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0276v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 1Lombardstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort tegenover de Bank van Lening]119‑00‑00 GGstalling voor twee paarden, wagen en chaise
koperoud burgervaandrig Johannis Hylkama mr. brouwer
gebruikerDouwe Albertskarreman
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenMathias van Wonsel predikant
naastligger ten noordenFolkert Ybles
naastligger ten oostenN. N.
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Claes Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Martjen Hendriks te Surhuisterveen
verkoper van 1/8Janke Hendriks te Surhuisterveen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099Lombardstraat 1huis
eigenaarFolkert Yebes
gebruikerFolkert Yebes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-099 Lombardstraat 1Jacob Poppes, bestaande uit 5 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-099Lombardstraat 1huis
eigenaarJacob Poppes
gebruikerJacob Poppes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0053v van 15 feb 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 1Lombardstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort tegenover de Oude Bank van Lening]150‑00‑00 CGhuis of smederij
koper door niaarJacob Poppes, gehuwd metmr. ijzersmid
koper door niaarGrytie Jans
geniaarde koperAlle Jacobs, gehuwd metmr. ijzersmid
geniaarde koperAntie Oebles
huurderde weduwe van Jacob Jansen
naastligger ten oostenJan Gerryts
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenTjeerd Jansen* turfdrager
naastligger ten noordenJacob Poppes
verkoperDoetje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Hylkemamr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Poppes, schuitevoerder en als man en voogd over zijn huisvrouw Grytie Jans, kopen, na niaar tegen mr. ijzersmid Alle Jacobs x Antie Oebles, een huis of smederij tegenover de oude bank van lening omtrent de Franekerpoort, gebruikt door wd. Jacob Jansen. Ten O. Jan Gerryts, ten Z. de straat, ten W. turfdrager Tjeerd, ten N. Jacob Poppes. Verkocht door Doetje Jacobs wv mr. brouwer Johannes Hylkema, voor 150 cg en een daalder aan des verkopers zoon.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0156r van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 1Lombarstraat NZ [staat: tegenover de Bank van Lening]90‑15‑00 CGhuis
koperRiemer Hendriks, gehuwd met
koperJents Jakkeles
huurderTjeerd Monses c.u.varensgezel
naastligger ten oostenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidends. Blombergen
naastligger ten westenGrietje Foppes
naastligger ten noordenMarten Johannes [staat: Hendriks]
verkoperCornelis Costerkoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0223v van 13 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 1Lombardstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort achter de Bank van Leening]110‑00‑00 CGkamer
koperDirk Tjietzes, gehuwd met te Wijnaldum
koperTrijntje Jans
huurderTjeerd Monses
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordends. Blombergen
verkoperRiemer Hendrikskoopman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0301v van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 1Lombardstraat NZ [staat: Franekerpoort (tegen)over de Bank van Leening]100‑00‑00 CGkamer of woning
koperGrietje Poppes, weduwe van
koperwijlen Anne Sierds
naastligger ten oostenMarten Johannes
naastligger ten zuidenLombardstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBlombergen
verkoperDirk Tjietzes te Midlum


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-123 , pag. 27Lombardstraat 1wed. Anne Sjoerds


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-131, pag. 39Lombardstraat 1Anne Sierds wed0‑15‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Lombardstraat 1Anne Sierdsovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk D-051; medegebruiker is Sipke Fokkes, uitdrager, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Lombardstraat 1Sipke Fockes... -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met alleen rechts: . -1:0 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-051Lombardstraat 1Anne Sierds wedAnne Sierds wed
D-051Lombardstraat 1Anne Sierds wedSipke Fokkes uitdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 444Lombardstraat 1Jan Roelofs van WijkwagtmeesterHarlingenhuis (66 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Lombardstraat 1Antje Kornelis Radersma... ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Lombardstraat 1Grietje Y. de Vriesoud 35 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Lombardstraat 1Johannes C Monsmaoud 38 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk D-051; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-051Gewezen Franeker PoortOepke Hilwerda24 jgeenFranekeradeelgezin 1, m, protestant, gehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortAntie Radersma29 jWeidumgezin 1, v, protestant, gehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortRients Hilwerda34 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortJohannes C Monsma38 jsmidsknegtWoudsendgezin 2, m, protestant, gehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortGrietje IJ de Vries35 jBeetgumgezin 2, v, protestant, gehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortCornelis Monsma11 jBeetgumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortAntie Monsma8 jBeetgumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortLijsbert Monsma6 jBeetgumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortBaukje Monsma4 jBeetgumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-051Gewezen Franeker PoortHiltie Monsma1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 505 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-051Lombardstraat 1Rients Oepkes Hilverda, overleden op 18 september 18434 1/2 jr (geboren 3/4/1839), overleden Franekerpoort D 51, zoon van Oepke Rientses Hilverda, plateelbakkersknecht en Antje Cornelis Radersma, broer van minderjarige Catharina Oepkes Hilverda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 812 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-051Lombardstraat 1Trijntje Carolus, overleden op 25 oktober 184763 jr, geboren IJlst 28/11/1783, overleden Nieuwstraat D 51/58, vrouw van Willem Goldewijk, gepensioneerd justitiedienaar, moeder van Jeltje, te IJlst, Willemtje, dienstmeid Leeuwarden, Jelle, zeevarende, Willem, idem en Dirk Willems Goldewijk, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Lombardstraat 1Angnietje Schulpgeb 1783 prov, huwt met Eeltje Riemersma, A 12 mei 1851 Midlum; bev.reg. Ha18 51 wijk B-177, wijk D-051


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Lombardstraat 1Eelkje Postmageb 22 jan 1810 Tzummarum/Midlum, ovl 8 jan 1876 HRL, huwt met Job Wassenaar, N.H., dv Douwe P. en ... ; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Lombardstraat 1Eeltje Riemersma... R, en Eelkje Kornelis; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-177, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Lombardstraat 1Hendrikus Johannes Tigchelaar... T, en Grietje Jans Born; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk D-051, 165, wijk G-271, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Lombardstraat 1Job Wassenaargeb 3 apr 1802 Tzummarum/St. Jacob, huwt met Eelkje Postma, werkman, na 1880 niet meer gevonden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-051Lombardstraat 1Rinske Sieds de Wit... dv Sied Dirks dW, en Trijntje Jans (Postma); BS huw 1834, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-174, wijk D-051; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-117; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 444bij de Franekerpoort D-051Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3511Lombardstraat D-050Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3511Lombardstraat 1 (D-050)Catharina G. Schoenmaker (wed. J.J. Tolsma)woonhuis
  terug