Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lombardstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Lombardstraat 10(niet bekend)(niet bekend)D-136(niet bekend)
 huisnummer lager  Lombardstraat 102-172 2-204 D-161D-052


Naastliggers vanLombardstraat 10
ten westenLombardstraat 8
ten noordende Lombardstraat


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0192r van 14 jun 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstraat


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0248r van 25 aug 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172Lombardstraat 10huis
eigenaarKeimpe Jarigs
gebruikerJohannes Rimmerts cum soc.
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde43‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172Lombardstraat 10huis
eigenaarReiner Jarigs
gebruikerJohannes Remmerts cum soc.
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde43‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNieuwstraat


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172Lombardstraat 10huis
eigenaarCeimpe Jarigs
gebruikerGerben Lolles cum soc.
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0083v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: nieuwe straat]


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0374r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172Lombardstraat 10huis
eigenaarerven Keimpe Jarigs
gebruikerTjebbe Pyters
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑03‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-172 Lombardstraat 10Gerrit Jacobs, bestaande uit 3 personen04‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-172Lombardstraat 10huis
eigenaarTeetske Ruurds
gebruikerGerrit Jacobs cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
2-172, fol. 35Lombardstraat 10Jacob Hanekuik, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderencoopman en bontreeder£ 080-00-0£ 13cu.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0124r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Nieuwe straat]


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0226r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenNieuwstraat


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-196 , pag. 33Lombardstraat 10Jan Jacobs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-204, pag. 46Lombardstraat 10Jan Jacobs1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Carel Berends Kloppenburg... weversknecht in 1811; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1814, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1839; gebruiker van wijk D-136, wewer, medegebruiker is Jan Tabes Klaver, eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); K.K. en Marijke ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Roelof Luitjes van Dijk... 1781 HRL, Roelofje vD, geb 1787 HRL; BS ovl 1826; 1828 huwelijken, ovl 1848, ovl 1854; eigenaar van wijk D-136; gebruiker Jan Tabes Klaver, gleybakkersknegt, Carel Kloppenburg, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-136Lombardstraat 10Roelof van Dijk Jan Tabes Klaver gleybakkersknegt
D-136Lombardstraat 10Roelof van Dijk Carel Cloppenburg wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 839Lombardstraat 10Rint Oepkes HilverdatimmermanHarlingenhuis en erf (173 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Jan Metzelaar... Berends en Grietje Gerrits Dijkstra; BS huw 1819, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-157; VT1839; J.M. eigenaar van perceel nr. 62 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Pietertje Feenstraoud 49 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Rinkje H Osingaoud 35 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Trijntje Tabes Klaver... 1835 overlijdens, ovl 1869, bev r HRL 1851 wijk D-135; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-161Lombardstraat 10Styntje Aukes Dijkstra... 105, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-153; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-136Trijntie Klaver49 jgeenHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
D-136Tabe Hilwerda23 jgleibakkerHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-136Jan Hilwerda16 jschoenmakerHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-136Hendrik Hilwerda7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-136Antie Hilwerda10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-136Pieter J Feenstra49 jgeenSexbierumgezin 2, v, protestant, weduwe
D-136Rinkje H Osinga35 jgeenSexbierumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-136Jelle Pieters Feenstra17 jgeenSexbierumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-136Abe P Feenstra15 jgeenSexbierumgezin 2, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Antje Kornelis Radersma... wonende te HRL, dv Cornelis Jans R, en Botje Klases; BS huw 1838, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Dieuwke Baantjer... dv Jan Berends B., en Lupkje Jans Onrust; BS huw 1819, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-157; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Jan Tabes Klaver... 1815, huw 1820 1821 huwelijken, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-108, wijk B-056; gebruiker van wijk D-136, gleybakkersknegt, medegebruiker is Carel Kloppenburg, wewer, eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-161Lombardstraat 10Akke Ynses van der Zee... N.H., dv IJnse Roelofs vdZ, en Baukje Germens; BS huw 1818, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk D-161, wijk G-127, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-161Lombardstraat 10IJsbrand Blanksmageb 1803 HRL, ovl 7 nov 1852 HRL, huwt met Rigtje Pieters, werkman, zv Douwe B., en Stijntje Dijkstra; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-160, 161105


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-161Lombardstraat 10Johannes Johannes Nielsen... BS huw 1835, huw 1842, ovl 1849, huw 1851, huw 1859, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-147, 161, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 839achter de Lombard D-136erv. Rint O. Hilwerdawoonhuis


1871 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-05-1871
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lombardstraat 10, HarlingenLombardstraat 10W. Feddemagaren, band, tabak, sigaren en thee


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3274Lombardstraat D-052Neeltje Poppes Meinsma, wed. P.H. Mooiman en kinderenwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
vermeld alsgeschat adresbericht
D-161Lombardstraat 10Een huis en erf op den hoek van den Engelsche Tuin achter de Lombard, verhuurd aan Johan, Rigbers. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3274Lombardstraat 10 (D-052)Hendrina van der Meulen (vr. v. Douwe R. Bleeker)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lombardstraat 10IJ. Gonggrijpschilder
Lombardstraat 10aW. v/d Walturfventer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lombardstraat 10Y. (Yde) Gonggrijp
  terug