Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lombardstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerLombardstraat 22-1732-1732-200D-057D-056


Naastliggers vanLombardstraat 2
ten oostenLombardstraat 4
ten zuidende Zoutsloot
ten westende Zoutsloot
ten noordende Lombardstraat


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0161v van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 115, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Bank van Lening: tuin [staat: lommertstuin]


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0020r van 24 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 115, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0080r van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0149r van 28 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 115, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Bank van Lening [staat: lommerd]


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0140r van 16 aug 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]26‑05‑00 cggrondpacht van 1-00-00 cg
koperAnthoni de Mol, gehuwd mettaeffelhouder
koperAgatha van Velsen
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Anthoni de Mol1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIsbrant Pietersgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni de Mol, bewindhebber v.d. Tafel van Lening x Agatha van Velsen kopen de grondpacht van zijn huis en van de Lommerd.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0144r van 24 okt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]0‑00‑00 gghuis waar de Bank van Lening werd gehouden
koperAnthoni de Mol, gehuwd mettaeffelhouder
koperAgatha van Velsen
naastligger ten oostenAnthoni de Mol
naastligger ten zuidenReyn Huyges
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperMatheo del Cornetaeffelhouder te Vlissingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni de Mol, taeffelhouder x Agatha van Velsen kopen het huis waarin de tafel van Lening althans gehouden wordt, omtrent de Franekerpoort, inclusief het recht van octrooi v.d. Tafel van Lening. Ten O. de koper, ten Z. Reyn Huiges, ten W. en N. de Franikerstraat. Gekocht van Mattheus del Corne?, taeffelhouder tot Vlissingen, voor ?


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0279r van 2 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]24000‑00‑00 cghuis waar de tafel van lening wordt gehouden, met plaats daar achter
koperTomas Trucquet
koperJaques Baron
verpachter grond plaatsde stad Harlingen1‑02‑08 cg
verpachter grond huisde verkopers Antonis Mol c.u.6‑00‑00 cg
verpachter grond plaatsde erfgenamen van wijlen Gerryts Jobs 4‑14‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenLombardstraat [niet vermeld]
verkoperAntonis Mol, gehuwd met
verkoperAgatha Velsen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072r van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072r van 8 mei 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Lombertspijp in de noordees]332‑00‑00 gghuis
kopersr. Tomas Trucquet
koperJasper Baron tafelhouder van leninge
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSipke schuitvoerder
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRein Wybes
verkoperAntoni Mol, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAgata van Velsen te Leeuwarden


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0072v van 8 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]140‑00‑00 cggrondpacht 6-00-00 cg
kopersr. Tomas Trucquet, entafelhouder van leninge te Dordrecht
koperJasper Baron tafelhouder van leninge
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Jasper Baron6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntoni Mol, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperAgata van Velsen te Leeuwarden


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049v van 23 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0026v van 10 feb 1637 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 115, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van de taeffel van leninge ofte lombert


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0144r van 19 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0156r van 10 okt 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 115, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0072v van 11 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0106r van 26 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Franekerpoort (bij de)275‑21‑00 gghuis
koperBeatrix de Baron te Arnhem
verpachter grondde stad Harlingen1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenBank van Lening, groot huis en plaats
naastligger ten zuidenBank van Lening, groot huis en plaats
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSaeck Sierckx


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 115, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenstraat


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0044v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [niet vermeld]290‑18‑00 cggrondpacht van 1-02-00 cg
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelde Bank van Lening1‑02‑00 cg
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0266r van 29 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de zo genoemde Lombardspijp]850‑00‑00 cg1/2 huis nu in gebruik als bank van lening, en klein huisje ten zuiden ervan
koperJohan de Baron broeder, gehuwd meteigenaar van de Bank van Lening te Sneek te Sneek
koperAllexandrina de Serreris eigenaar van de Bank van Lening te Sneek te Sneek
koperAnna de Baron zuster, weduwe vaneigenaar van de Bank van Lening te Sneek te Sneek
koperwijlen de Sereris
eigenaar van 1/2Johan de Baron, gehuwd meteigenaar van de Bank van Lening te Sneek te Sneek
eigenaar van 1/2Allexandrina de Serreriseigenaar van de Bank van Lening te Sneek te Sneek
eigenaar van 1/2Anna de Baron, weduwe vaneigenaar van de Bank van Lening te Sneek te Sneek
eigenaar van 1/2wijlen de Sereris
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSybe Jansen mr. metselaar
naastligger ten zuidenhet kind en enige erfgenaam van wijlen Lammert Pytters slotmaker
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: Heerestraat]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Heerestraat]
verkoperMaria Pots, weduwe van
verkoperwijlen Thomas van der Marck vrijheer tot Leur te Den Haag


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [niet vermeld]232‑07‑00 cg25 grondpachten
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelde Bank van Lening [staat: lommerd] grondpacht uit het huis van1‑02‑00 cg
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijn te Kollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0354r van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0257v van 1 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Lommertspijp]200‑00‑00 cghuis met de Bank van Lening, tuintje en woning daarachter
koper van 1/8juffrouw Elisabeth Baroni te Sneek de Bank van Lening
koper van 1/8juffrouw Catharina Beatrix Baroni te Sneek
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelia Catharina Ferreris, gehuwd met
verkoperds. Stephanus de Lespierepredikant te Oosterwierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJuffrouwen Elisabeth en Catharina Beatrix Baroni te Sneek kopen 1/8 huis, tuintje en woning daar achter, waarin de bank van lening wordt gehouden, aan de Lommertspijp. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Cornelia Catharina Ferreris x predikant te Oosterwierum ds. Stephanus de Lespiere, voor 200 cg.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [niet vermeld]367‑00‑00 cggrondpacht van 1-02-00 cg
koperHarmen Douwes, gehuwd metmr. verver
koperTrijntie Baukes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis waar de bank van lening gehouden wordt1‑02‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLombardstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgerhopman Tjalling Braaxma, gehuwd met
verkoperCornelia Vijselaer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173 , folio 39Lombardstraat 2huis
eigenaarheeren van de Leeningbank
gebruikerJan Rienx
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑08‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173 , folio 24vLombardstraat 2huis
eigenaarjuffrouw Baron
gebruikerJan Rienx
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
aansl. grondp. voldaan14‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173 , folio Lombardstraat 2huis
eigenaarjuffrouw Baroni
gebruikerjuffrouw Baroni
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑03‑00 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑12 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0280v van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort in de Bank van Lening]300‑00‑00 cg3/16 huis en erf
koperMatthias van Woensel predikant te Sneek
eigenaar van 5/8Matthias van Woensel te Sneek
verkoperJustynus Siemons te Grouw


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173 , folio 25rLombardstraat 2huis
eigenaarM. van Woensel
gebruikerM. van Woensel
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑03‑06 cg
grondpacht aanHarmen Douwes
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑06 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0094v van 7 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort waar jarenlang de Bank van Lening in was gevestigd]2000‑00‑00 gghuis en tuintje
koperGerryt Gijsberts, gehuwd mettrekveerschipper
koperGerrytje Lieuwes
huurderJohannis van Beemen
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Harmen Douwes 2‑04‑00 cg
verpachter grondJasper Gerrits 1‑16‑00 cg
naastligger ten oostenTaetske Ruirds Bontekoe
naastligger ten zuidende heer Harmanus Portier c.s.
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoper van 13/16Rudolph Hilterman, samen met te Utrecht
verkoper van 13/16juffrouw Johanna Henrietta Dekeling, gehuwd met te Varik
verkoper van 13/16Jan Spillenaer, erfgenamen vanheemraad in de Tielerwaard te Varik
erflaterwijlen Mathyas van Woenselpredikant te Sneek
verkoper van 3/16minderjarige dochter Baukjen Pieters Sterkenburg te Sneek


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-173Lombardstraat 2Pieter Willems, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0069v van 31 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]678‑21‑00 gg3/4 huis en tuin, de voormalige Bank van Lening, nu bewoond door verscheidene huisgezinnen
koperLieuwe Willems, gehuwd met
koperPyttie Doyes
huurderN. N. 98‑16‑00 cg
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Harmen Douwes 2‑04‑00 cg
verpachter grondLolkjen Rinkes 1‑16‑00 cg
verpachter grondde bank van lening1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTaetske Bontekoe
naastligger ten zuidenHarmanus Portier
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Gerryt Gijsbertstrekveerschipper op Leeuwarden
verkoper q.q.Otte Sybes Salverda, curatormr. wolkammer
verkoper q.q.Simon Fokkes Bakker [staat: Baker], curatoren overmr. koperslager
verkoper van 1/4Symon Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Willems x Pyttie Dyjes? kopen 3/4 huis en tuin bij de Franeker poort, waarin voorheen de Bank van Lening werd gehouden en thans meerdere gezinnen wonen. Met beschrijving. Ten O. Taetske Bontekoe, ten Z. Harmanus Portier, ten W. en N. de straten. Gekocht van (de curatoren over) Symon Willems, voor 678 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173 , folio 25rLombardstraat 2huis
eigenaarGerrit Gijsberts
gebruikerPytter Willems cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg
grondpacht aanHarmen Douwes erv.
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0233v van 27 okt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: lommerd]


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0242r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Bank van Lening [staat: oude lommerd]


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173 , folio 25rLombardstraat 2huis
eigenaarGerrit Gijsberts
gebruikerPyter Willems c.s.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg
grondpacht aanHarmen Douwes erven
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0191v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lombardstraat 2Lombardstraat ZZ [staat: Bij de Franekerpoort op de hoek van de Lombartspijp waar de Bank van Lening was]1800‑00‑00 cgdeftig huis en hof
koperde Gereformeerde Gemeente: weesvoogdij
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Harmen Douwes 2‑04‑00 cg
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Lolkjen Rinses 1‑16‑00 cg
verpachter grondde bank van lening1‑00‑00 cg
huurder voor 13 jaren70‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFrans Fransen
naastligger ten oostenLieuwe Willems trekschipper
naastligger ten zuidenHendrik Everts
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperLieuwe Willemstrekschipper op Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe voogden van het Stads Geref. Weeshuis kopen ten nutte van hetselve huis een deftig huis en hof bij de Franekerpoort, op de hoek van de Lombardspijp, waar voorheen 'de Bank van Lening' was en dat nu door de verkoper en 3 andere gezinnen wordt bewoond. Ten O. Frans Fransen en het door de verkoper nieuwgebouwde huis, ten Z. Hendrik Everts, ten W. en N. de straten. Gekocht van trekschipper van Harlingen op Leeuwarden v.v. Lieuwe Willems, voor 1800 cg.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0015v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Bank van Lening


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-173 , folio 25rLombardstraat 2huis
eigenaarstad Harlingen weeshuis
gebruikerstad Harlingen weeshuis
huurwaarde60‑00‑00 cg
bij: afgeloste grondpacht02‑02‑00 cg
huurwaarde totaal62‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑05‑10 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0033v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Bank van Lening


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-200 , folio 46rLombardstraat 2
eigenaarstad Harlingen weeshuis
gebruikerJoeke Beima
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs
gebruikerSipke Johannes
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: lasten06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
bij: afgeloste grondpacht02‑02‑00 cg
huurwaarde totaal24‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-200 , folio 46rLombardstraat 2
eigenaarstad Harlingen weeshuis
gebruikerHendrik Buis
huurwaarde52‑00‑00 cg
gebruikerHarke Johannes
huurwaarde28‑00‑00 cg
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal76‑00‑00 cg
bij: afgeloste grondpacht02‑02‑00 cg
huurwaarde totaal76‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑10 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0295v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lombardstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Bank van Lening


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-200 , folio 46rLombardstraat 2
eigenaarstad Harlingen weeshuis
gebruikerHendrik Schouwenburg
huurwaarde52‑00‑00 cg
gebruikerJacob Schotanus
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal82‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal76‑00‑00 cg
bij: afgeloste grondpacht02‑02‑00 cg
huurwaarde totaal78‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑14‑08 cg
opmerkingis na den 4 may 1720 geaquireerd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-200 , pag. 46Lombardstraat 2Stads Weeshuis 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Johan Willem Petreus... 1832 huwelijken, ovl 1856, BS Franeker huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk D-024, 64; gebruiker van wijk D-057, boekhouder; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, (vnm:Jan W. ), geb Leeuwarden en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Tultje Hofmangeb 1775 ... , ovl 25 jan 1814 HRL, huwt met Johan Willem Petreaus, ovl wijk D-057; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-057Lombardstraat 2StadsweeshuisJ W Petreusboekhouder


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 762Lombardstraat 2de Stad Harlingen Harlingenhuis en erf (310 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-057Bij de LombardJan W Petraeus67 jbankhouderLeeuwardenm, protestant, weduwnaar
D-057Bij de LombardGerrit Spitske50 jkantoorbediendeHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-057Bij de LombardGrietje Metzelaar19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 762Lombardstraat 2 de StadHarlingende gevel aanzienlijk verbeterd en van binnen aanmerkelijk veranderd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Gerrit Spitskegeb 1786 HRL, ovl 23 feb 1852 HRL, kantoorbediende, ongehuwd, N.H., zv Jan S, en Sjoerdtje Krol; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-136; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk D-057; VT 1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Hielkje Willems Groendijk... Workum 1849, dv Willem Lolkes en Jetske Meinderts; BS ovl 1849; 1864 overlijdens, bev.reg. Ha18 51 wijk D-057, 145, wijk G-072, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-057Lombardstraat 2Sjierk Christiaans Riem... Pieters en Marijke Sjoerds; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-057, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 762Lombardstraat D-057Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema beleenbank


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 762Lombardstraat D-056 Gemeente Harlingen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 762Lombardstraat 2 (D-056)Stads Weeshuiswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lombardstraat 2C. v/d Nieuwenhuizencontroleur
Lombardstraat 2bJ. Mollemabakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lombardstraat 2J. (Johanna) Kuurstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lombardstraat 2rijksmonument 20524


2023
0.077690839767456


  terug