Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Molenpad 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Molenpad 1 (niet bekend) (niet bekend) G-262 G-321
Naastliggers vanMolenpad 1
ten oostenMolenpad 3
ten zuidenhet Molenpad
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 49


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0026r van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperRobbert Beerns c.u.280-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenUlbe Hendrix
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Arents
verkoperJan Dirxbij Makkum


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0035v van 26 apr 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 49, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van Robbert Beerns


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0057v van 15 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ, achter de grote kerk op de hoek van hethuis
 
kopermeerderjarige vrijgezel Hendrik Lucas mr. bontwever167-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Groen
verkoper van 1/2Jan Hendriks, erfgenaam ex testamento vanmr. linnenweverAchlum
Leentie Robberts
huisman Jan Feykes, weduwnaar vanWitmarsum
wijlen Eelkjen Roberts, en voogd van hun minderjarige zoon
verkoper van 1/2Eeke JansWitmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Lucas, mr. bontweever en meerderjarig vrijgezel, koopt huis achter de groote kerk op de hoek van het Molenpad. Grondpacht 4 gulden. Ten O. Jan Hendriks, ten Z. het Molenpad, ten W. de straat, ten N. Jan Jansen Groen. Verkocht door Jan Hendriks, mr. linnenweever te Achlum, ex testamento erfgenaam van Leentie Robberts voor de helft, en Jan Feykes, huisman te Witmarsum als vader en wettige voorstander over zijn minderjarige zoon Eeke Jans, bij zijn wl. vrouw Eelkjen Robberts in echte verwekt voor de andere helft, voor 167 gg. en 14 st.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0228r van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: achter de grote kerk]woning
 
koperHarmen Jansen Brinkhuis, gehuwd metmr. bontwever500-00-00 CG
Maartie Gerryts
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJan Thijssen c.u.
naastligger ten oostenJan Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Groen
verkoperHendrik Lucasmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen Brinkhuis, mr. bontwever x Maartie Gerryts kopen woning met alle goederen, achter de Grote Kerk, bewoond door Jan Thijssen c.u. Ten O. Jan Hendriks, ten Z. `t Moolenpad, ten W. de straat, ten N. Jan Jansen Groen. Gekocht van Hendrik Lukas, mr. bontwever, voor 500 cg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0154v van 16 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
kopermeerderjarig vrijgezel Hendrik Lucas mr. bontwever241-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderde weduwe van Jan Tijssen Schil
naastligger ten oostenJan Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Jansen Groen
Hendrik de Witte, curatormr. bontwever
Beernd Homberg, curatoren overmr. bontwever
verkoperJan Harmens, nagelaten zoon van
Harmen Janzen Brinkhuisbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrondpacht 4 cg. Ten Z. het Molenpad.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0046r van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 49, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten zuidende weduwe van Joost Hendriks


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0039r van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ, achter de grote kerk op de hoek van hethuis
 
koperPyter Slote, gehuwd metbontwever376-00-00 GG
Tettje Pyters
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Heyns Brouwer
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerryt Gerryts
verkoperJan Weegerinkmr. bontwever


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0191v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ, achter de grote kerk op de hoek van hethuis
 
koperDooitze Theunis kooltjer200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderRienk Anthonis mr. bontwever32-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Joost Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Gerryt Gerryts
verkoperPieter Sloote, gehuwd metmr. bontwever
verkoperTettje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDooitze Theunis, kooltjer onder Almenum, koopt een huis op de hoek van het Molenpad, met o.a. een weefwinkel voor zes getouwen. Ten O. erven Joost Hendriks, ten Z. het Molenpad, ten W. de straat, ten N. erven Gerryt Gerryts. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van mr. bontwever Pieter Sloote x Tettje Pieters, voor 200 GG.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0231r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk op de hoek van het Molenpad]huis
 
koperMichiel Veldhuis, gehuwd met200-00-00 CG
koperJohanna Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJochem Jans schoorsteenveger
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Joost Proues
naastligger ten zuidenMolenpad
verkoperDooitze Teuniskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Veldhuis x Johanna Pieters koper huis agter de grote of nieuwe kerk op de hoek van het Molenpad, thans door hen als huurders bewoond. Ten O. schoorsteenveger Jochem Jans, ten Z. het Molenpad, ten W. de straat, ten N. erven Joost Proves?. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van kooltjer Dooytze Teunis, voor 200 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0123r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: achter de grote kerk hoek Molenpad]huis
 
koperSybren Lammerts metselaarsknecht500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJochum Jans schoorsteenveger
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Joost Proues
verkoperMichiel Veldhuis, gehuwd met
verkoperJohanna Pieters


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0243v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Kerkpoortstraat WZ hoek Molenpad dicht bij de grote kerkhuis
 
koperTeedze Heeres, gehuwd met157-00-00 GG
Aaltje Fransen
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderMichiel Velthuis
naastligger ten oostende erfgenamen van Joost Bouwen
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Tromp
verkoperSybren Lammertsleerlooyersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaedse Heeres x Antie Fransen koopt een huis op de hoek van het Molenpad, bij de Grote Kerk. Ten O. erven Joost Roxwer?, ten W. de straat, ten Z. het Molenpad, ten N. Cornelis Tromp. Gekocht van Sybren Lammerts, leerlooiersknecht, voor 157 gg.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0153v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 49, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTaedze Heeres


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0297r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 49, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0068r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: wijk G-262 achter de groote Kerk]huis, paard- en koestalling
 
koperJohannes Proosterbeek 176-00-00 CG
koperAntie Jelles
naastligger ten oostenJohannes Proosterbeek
naastligger ten oostenAntie Jelles
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenvan der Stock
verkoperLijsbeth Fransen, gehuwd metonder Almenum
verkoperBauke Atesbleker
verkoper q.q.Feike Fransen, executeur testamentair vanschipper Arum
verkoperAaltje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Taedze Heeres


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-262Molenpad 1Johannes Jans Proosterbeek... ovl 1834, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk C-064, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-262; gebruiker Sasker L. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-263 en wijk G-264; gebruiker Frans ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-262Molenpad 1Sasker Luitjes de Vries... Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1834, ovl 1836; vrouw S.L. dV. gebruiker wijk G-262; eigenaar is Johannes Proosterbeek 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-262Molenpad 1Johannes Proosterbeek Sasker L de Vries vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1774Molenpad 1Pieter Simons BrouwerHarlingenbrouwersknegthuis en tuin (210 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-262Karst van der Meulen40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager
G-262Sipkje Bakker53 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-262Gerrit van der Meulen21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-262Rinske van der Meulen17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-262Christiaan Riem23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-262Rjgtje Riem21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-262Molenpad 1Tettje Gorter, overleden op 19 november 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 13/6/1844), overleden achter de Kerk G 262. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-262Molenpad 1Sipkje Folkerts Bakker... 1834, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205, wijk G-214; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-262; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3071G-321 (Molenpad)Gerben S. Tigchelaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3071Molenpad 1 (G-321)Klara Nak (wed. Izaak Meijer, te Amsterdam)woonhuis
  terug